Artikelnummerbyte - Arla Foodservice

Till våra kunder
Byte av sjuttiotre artikelnummer
Vecka 36 byter Arla Foods artikelnummer på sjuttiofyra artiklar. Bytet beror dels på
harmonisering av masterdata globalt inom Arla Foods och dels på att det i samband med byte
av IT-system inte är möjligt att hantera dessa artiklar med befintliga artikelnummer.
Första leveransdag med nya artikelnummer är tisdagen den 4 september. För att säkerställa
bytet stänger vi aktuella artiklar för leverans söndagen den 2 september och måndagen den
3 september.
Vid din beställning för leverans fredagen den 31 augusti och lördagen den 1 september är
det därför viktigt att du tar hänsyn till att nästa leveransdag för dessa artiklar är först
tisdagen den 4 september.
KESO 250g bägare – ytteremballage med åtta förpackningar
I samband med bytet av artikelnummer förändrar vi antal bägare i ytteremballage för Keso
250 g från fyra till åtta styck. Minsta beställning för alla Keso 250 g bägare blir därmed åtta
konsumentförpackningar.
Se alla artiklar som berörs av nytt artikelnummer i bifogade bilagor och i ditt
beställningsunderlag från Arla Foods.
Du är alltid välkommen att vända dig till din ordinarie kontakt på Arla Foods eller till
Kundcenter på telefon 0775-77 11 77 för ytterligare information.
Med vänliga hälsningar
Arla Foods
Consumer Sweden
Dan Danielsson
Chef Kundservice
Arla Foods AB
Consumer Sweden
105 46 Stockholm
Besöksadress:
Lindhagensgatan 122-126
www.arlafoods.se
Kundcenter: +46 (0)775 – 77 11 77
Växel: +46 (0)8 – 789 50 00
Fax: +46 (0)8 – 789 58 44
E-mail: [email protected]
Bankgiro: 343-5948
Plusgiro: 825-0
Org nr: 556579-4400
Säte: Stockholm
Vat nr: SE556579440001