CV Ulrika Lind 2014 SVE

Curriculum Vitae Namn: Födelsedatum: Födelseort: Medborgarskap: Språk: Epost: Web: Ulrika Lind 1974 Mariehamn, Åland/Finland Finskt och svenskt Svenska och engelska flytande i tal och skrift [email protected] http://ulrikalind.com (sida 1 av 2) Ulrika Lind är född och uppvuxen på Åland, ett självstyrt örike i Norden med egen lagstiftning. Som en följd av Ålands utsatta läge under Krim-­‐kriget blev ögruppen förklarad demilitariserad zon 1856, ett beslut som bekräftades i samband med Ålands självstyrelse 1921 i Nationernas förbund (nuvarande FN) och som gäller än idag. Utbildning Faculty of European Studies/Babes-­‐Bolyai University, Cluj Rumänien, Institute of Cultural Diplomacy, Berlin, Master of International Relations and Cultural Diplomacy Kgl. Musikhögskolan i Stockholm, Musikpedagogiskt centrum (påbörjad forskarutbildning) Göteborgs universitet, Högskolan för scen och musik, Master of Fine Arts and Education Framnäs folkhögskolas musiklinje, Piteå Rotary-­‐utbytesprogram, Lesmurdie Senior High school/Academy of Performing Arts, Perth, Western Australia Ålands lyceum (gymnasium) Ålands musikinstitut 2013-­‐ 2006-­‐2007 1996-­‐2000 1994-­‐1996 1992-­‐1993 1990-­‐1992 1985-­‐1992 (Fristående kurser i handledning, kulturproduktion, kommunikation och marknadsföring, datakunskap, offentlig förvaltning m.m.) Förtroendeuppdrag i urval Nordiskt-­‐baltiskt mobilitetsprogram/Nordiska ministerrådet, (ordf. expertgrupp för nätverksstöd) 2012-­‐2014 http://www.kulturkontaktnord.org/ Blåsarsymfonikerna med Länsmusiken i Stockholm och konserthuset Musikaliska vid Nybrokajen 11, (viceordf.) http://www.musikaliska.com/ 2010-­‐ Digital Live Arena – Musik online, konserthuset Studio Acusticum, Piteå/Sweden (sakkunnig utvärderare i styrgrupp) 2010-­‐2011 Föreningen Norden Stockholm (styrelseledamot) http://www.studioacusticum.com/, http://digitallive.eu 2006-­‐2008 2004-­‐2008 2003-­‐2006 2002-­‐2005 http://www.norden.se/Om-­‐oss/Foreningen-­‐Nordens-­‐verksamhet/ Nordisk kulturfond (sakkunnig) http://nordiskkulturfond.org/ Svenska kulturfonden i Finland (styrelseledamot region Åboland) http://kulturfonden.fi/en/ NAPA – Nordens institut i Grønland (styrelseledamot) http://www.napa.gl/index.php?lang=en Ålands kulturfestival (styrelseledamot samt ordf.) Anställningar/Arbete 2002-­‐2006 Musik i Syd, projektledare Digitala Scener, http://www.musikisyd.se Ulrika Lind f:ma (exempel på kunder/uppdragsgivare nedan)*), projektledare/utredare/konsult Musikalliansen i Sverige AB, strateg/språkrör, http://www.musikalliansen.org Statens kulturråd, handläggare musik, http://kulturradet.se/ Nordisk kulturfond, sakkunnig, http://nordiskkulturfond.org/ Ulrika Lind f:ma, projektledare/producent/agent inom musik och scenkonst (eget företag) Ålands landskapsregering/Åland kulturdelegation, kulturkonsulent/föredragande tjänsteman 2012-­‐ 2010-­‐ 2009-­‐2010 2007-­‐2009 2004-­‐2008 2004-­‐2007 2002-­‐2004 Musiker och lärare (frilans samt vik.) 1998-­‐2003 http://www.regeringen.ax/ (Även tillfälliga anställningar inom butik, kultur och service. Sedan 2001 återkommande uppdrag som kritiker, konferencier, presentatör, moderator, kursplanerare, producent m.m. inom konst och kultur, festivaler, aktiviteter för barn och unga, välgörenhet m .m.) 1 *) Eget företag sedan 2010 – uppdragsgivare/kunder i urval: Kalmar länsmusik, http://www.lansmusiken.se/ Kulturkontakt Nord/Nordiskt-­‐baltiskt mobilitetsprogram för kultur, http://www.kulturkontaktnord.org Landstinget Gävleborg, http://www.lg.se/ Luleå universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande, http://www.ltu.se/org/kkl Lunds universitet/Musikhögskolan, http://www.mhm.lu.se/ Länsmusiken i Stockholm/Blåsarsymfonikerna, http://www.musikaliska.com/ Malmö symfoniorkester/Malmö konserthus, http://mso.se/ Musik i Syd, http://www.musikisyd.se Musikaliska AB, http://www.musikaliska.com/ Musikalliansen i Sverige AB, http://www.musikalliansen.org/ Musikarrangörer i samverkan (MAIS), http://www.mais.se/ Nordens institut på Åland, http://www.nipa.ax/ Nordiska ministerrådet, http://www.norden.org/ Norrbottens läns landsting, http://nll.se/ Peter Jablonski och Swedish Chamber Philharmonia, http://www.swedishchamberphilharmonia.com/Home.html Piteå kommun, http://www.pitea.se Region Skåne/Kultur Skåne, http://www.skane.se/kultur Riksteatern (National Touring Theatre), http://riksteatern.se/ Scen 3 – kompetens inom konstnärlig digitalproduktion, http://www.scen3.org/Scen3/Home.html Sveriges Oberoende Musikproducenter (SOM), http://www.som.a.se Statens kulturråd, http://kulturradet.se/ Statens musikverk, http://www.statensmusikverk.se/ STIM – Svenska Tonsättaren Internationella Musikbyrå, http://www.stim.se Studio Acustium, http://www.studioacusticum.com/ Svensk Jazz, http://svenskjazz.se/ Sveriges körförbund, http://www.sverigeskorforbund.se/ The Real Group, http://www.realgroup.se/ Västra Götalandsregionen/Kultur i Väst, http://www.kulturivast.se m.fl. 2