Redigera_egenskaper_på_ett_dokument

Redigera egenskaper på ett dokument
Steg
Kommentarer
Tryck/Fält
Ett dokument har många egenskaper och du kan skapa egna metadatafält
(kolumner i SharePoint) som du kan justera. Du kan redigera ett dokument åt
gången eller flera samtidigt i databladsvyn.
Öppna
kontextmenyn
Öppna kontextmenyn för dokumentet i
dokumentbiblioteket genom att hålla
markören över dokumentets namn.
Klicka sedan på den lilla trekanten och
menyn expanderas.
Redigera
egenskaper
Välj Redigera egenskaper och en
dialogruta kommer att öppnas.
Redigera
Vilka egenskaper som du kan förändra
beror på vilka som finns för
dokumentbiblioteket.
Spara
Klicka på Spara för att spara och stänga
dialogrutan.
ELLER
Navigera
Klicka på Bibliotek i ditt
dokumentbibliotek för att öppna
verktygsfältet för att hantera
biblioteket.
Byt vy till
Databladsvy
Klicka på Databladsvy och listan
kommer att laddas om och se mer ut
som MS Excel.
Redigera fält
Vissa fält kan du inte redigera för de är
skrivskyddade (ex skapatdatum). Du
behöver inte spara ditt arbete för det
sparas automatiskt.