Bil 10 - Orlogsbergabatklubb.se

Styrelsens förslag för ÖrlBK framtid
Örlogsberga båtklubb går samman med Skälåkers
båtklubb genom följande:
Medlemskapet överförs till Skälåkers båtklubb
Befintlig materiel överförs till Skälåkers båtklubb
Övriga resurser överförs till Skälåkers båtklubb när
kostnaderna för avveckling vid Snäckholmen är
reglerade
En flytbryggsektion överförs till Gullbådans båtklubb om
behov föreligger
Arbetet för att genomföra detta påbörjas under 2012
och planeras att slutföras senast 2013