prislista för fjärrvärme 2014

Allmänna
bestämmelser
Leveransvillkor framgår av ”Allmänna bestämmelser för
leverans av fjärrvärme”
Upplysningar
Uppgift om anslutningsavgiftens storlek vid nyanslutning
till fjärrvärme lämnas i varje enskilt fall av
Söderhamn NÄRA AB.
Debitering av fjärrvärme sker månadsvis.
Fel på fjärrvärme under icke kontorstid anmäles till
länsalarmeringscentralen i Gävle, Tel 026-10 80 00
Besök gärna vår kundtjänst eller
hemsida för mer information
SÖDERHAMN NÄRA AB
Stabbläggaregatan 11
826 37 Söderhamn
Tel 0270-766 10
www.soderhamnnara.se
PRISLISTA
För fjärrvärme
Gäller fr.o.m. 1 januari 2014
PRISLISTA FÖR FJÄRRVÄRME 2014
Taxa Anslutningseffekt P (kW) Fast avg (kr/år)
10
11
12
13
0 - 49
50 - 499
500 - 2499
2500 -
Effektavgift
(kr/år)
1 339
5 951
35 705
190 428
Energiavgift för närvarande 0,467 kr/kWh
På samtliga avgifter tillkommer 25 % mervärdesskatt.
Så här räknar du ut din värmekostnad:
403 x P
334 x P
276 x P
212 x P
Räkneexempel:
Årlig energiförbrukning E ca. 20 000 kWh
Anslutningseffekt P = 10 kW
(Fyll i dina egna uppgifter i de gröna rutorna.)
Årlig energikostnad ( E x 0,467) 20 000 x 0,467 9 340
1 339
K Fast avgift kr/år (tabellen på andra sidan)
F Effektavgift (räkna ut enligt tabellen)
+
4 030
Ta själv reda på följande uppgifter:
P Anslutningseffekt (uppgift på kontraktet)
Summa
14 709
E Årlig energiförbrukning (kWh)
Moms 25 %
3 677
K Fast avgift kr/år (tabellen ovan)
Totalt
18 386
F Effektavgift (räkna ut enligt tabellen ovan)
Din egen årskostnad
Kort förklaring:
Anslutningseffekt P är ett mått på hur stor installerad effekt ditt
hus behöver. Den är även grundande för den fasta delen av
fjärrvärmetaxan. Använd anslutningseffekten som utgångsvärde
för att ta fram fasta avgiften och effektavgiften i tabellen överst
till vänster. Anslutningseffekten för ditt hus hittar du på
kontraktet.
Årlig energiförbrukning E är vad ditt hushåll förbrukar i
värme och varmvatten per år.