Nomineringsblankett Guldkvällen

Årets pristagare 2013
Nomineringsblankett Guldkvällen 18 oktober 2013
Var med och nominera och lyft fram duktiga entreprenörer och företagare som du tycker gjort
något extra under 2012. Fyll i blanketten och skicka eller mejla den till Laholms Guldkväll enligt
nedan, eller lägg ditt förslag i ett kuvert märkt ”Guldkvällsnomineringar” och lämna på Medborgarservice. Lämna in ditt förslag senast den 1/9 och var med i utlottningen av delikatesslådan
”Smaker av Laholm”.
Jag vill nominera personen nedan till följande kategori:
Årets Nykomling
Årets Kvinnliga Entreprenör
Årets Köpman
Årets Landsbygdsföretagare
Vet inte vilken kategori
1/9 är sista dag att lämna in förslag. På baksidan ser du kriterierna för respektive pris.
Nominerad person:
Företagsnamn och postadress:
Telefon:
E-post:
Beskriv kort varför du tycker att företagaren ska nomineras:
Insänt av:
E-post:
Telefon:
Mejla din bekräftelse till [email protected] eller lämna in den på Medborgarservice i entrén i
stadshuset i Laholm. För frågor kontakta Birgitta Persson på 070 - 516 62 05.
Följande kriterier gäller för respektive priskategori
Årets Kvinnliga Entreprenör
Priset Årets Kvinnliga Entreprenör delas ut till en
kvinna som är verksam i Laholms kommun och som
genom sitt engagemang och ”visionära tänk” strävar
efter att utveckla verksamheten.
Priset
delas ut till en person som genom
engagemang och drivkraft verkar för kommunen och
kommuninvånararnas bästa.
För att få priset som Årets Kvinnliga Entreprenör tar
juryn hänsyn till följande kriterier i sin bedömning:
För att få priset som
tar juryn hänsyn till
följande kriterier i sin bedömning:
•
•
•
•
Personen ska äga eller leda företaget
Företaget skall ha gjort minst ett bokslut
Företaget skall ha ekonomisk bärighet
Fungera som en god förebild
•
•
•
•
Fungera som en god förebild
Vara engagerad och drivande
Eldsjäl
Ha ”blommat ut” i en synlig prestation under året
Årets Landsbygdsföretagare
Priset Årets Landsbygdsföretagare delas ut till en
person (personer) som driver företag utanför tätorten/
staden Laholm och som genom sin verksamhet bidrar
till en livskraftig landsbygd.
Årets Köpman
Priset Årets Köpman delas ut till en person (personer)
som är verksam i Laholms Kommun och driver handel
med varor och/eller tjänster i butiksliknande miljö.
För att få priset som Årets Landsbygdsföretagare tar
juryn hänsyn till följande kriterier i sin bedömning:
För att få priset som Årets Köpman tar juryn hänsyn till
följande kriterier i sin bedömning:
•
•
•
•
Företaget skall ha ekonomisk bärighet
Vara etablerat, dvs varit verksamt i minst 3 år
Ha verksamhet utanför tätorten/staden Laholm
Ha ”utmärkt sig” på något sätt under året.
•
•
•
•
•
Arbeta med exponering och marknadsföring
Vara nytänkande
Ha bra bemötande/hög servicegrad
Engagerad och drivande
Arbeta för god tillgänglighet
Årets Nykomling
Priset Årets Nykomling delas ut till en person (personer) som startat eller övertagit ett företag i Laholms
kommun och som genom initiativ och engagemang
bidrar till den lokala företagsamheten.
Årets Företagare
Priset Årets Företagare delas ut till en företagare som
under året utfört en prestation i Laholms kommun och
som genom sitt sätt fungerar som en förebild för andra
företagare.
För att få priset som Årets Nykomling tar juryn hänsyn
till följande kriterier i sin bedömning:
För att få priset som Årets Företagare tar juryn hänsyn
till följande kriterier i sin bedömning:
• Personen (personerna) ska startat eller övertagit
ett företag
• Aktivt driva företaget
• Vara engagerad och drivande
• Vara en god förebild
• Följa god affärssed
• Äga och driva eget företag
• Uppvisa god lönsamhet
• Vara en god förebild
• Sakna betalningsanmärkningar
Mejla din bekräftelse till Birgitta Persson, [email protected] eller lämna in den på Medborgarservice i entrén i
stadshuset i Laholm. För frågor kontakta Birgitta på 070 - 516 62 05.