1 av 4 - Alm42.se

1 av 4
Vem riktar sig ALLA BARN ÄR
VIKTIGA till?
• Lärare
• Pedagoger under utbildning
• Barngruppsledare
• Barn från förskoleålder till årskurs 5.
Exempel på hur ALLA BARN ÄR
VIKTIGA kan användas
• Utbilda/inspirera pedagoger/arbeslag
• Ge er ett bra redskap för att arbeta med
likabehandlingsplanen
• En metod för hållbart värdegrundsarbete
• På ett underhållande sätt arbeta med
FN:s barnkonvention
• Få ett pedagogiskt material och övningar som kan
användas direkt i klasser eller barngrupper
Vad ingår i ett besök?
Erikshjälpen tillsammans
med Alm 42 erbjuder er ett
inspirerande besök under
temat ALLA BARN ÄR VIKTIGA.
Besöket utformas efter era behov. En klass eller lärargrupp
i taget, enstaka lektioner alternativt temadag. Besöket utgår
från skivan Alla barn är viktiga och boken Alm 22. Det är
Agneta Almqvist som kommer till er. I besöket ingår också
ett planeringsmöte.
Följande material ingår vid ett besök:
• 1 skiva / klass
• 1 - 3 böcker / skola
Vi använder oss av egna sånger, böcker och
övningar för att lära ut om barns rättigheter. Ett
perfekt material för er som vill arbeta med FN:s
barnkonvention, viktiga värdegrundsfrågor och
likabehandlingsplanen.
Kostnad: 500 kr
Bokning
Agneta Almqvist, Info
rmatö
r
Besök av ALLA BARN ÄR VIKTIGA är
möjliga främst onsdagar, torsdagar och fredagar.
Bokning sker på:[email protected]
0702-91 32 13
0383-46 74 50 (kl 08 – 16)
2 av 4
Alla barn är viktiga
Skivan ”Alla barn är viktiga” är en samling låtar
som alla har sin grund i de olika artiklarna i
FN:s barnkonvention.
Sångerna tar på ett medryckande sätt med er in i olika
berättelser som handlar om barns rättigheter både svåra och
viktiga saker.
Skivan innehåller tjugo sånger som alla sjungs av barn och
ungdomar från Kristianstad. Skivans alla sånger finns också på
singback.
Ett utmärkt pedagogiskt material för barn från förskola
och upp till och med årskurs 5. Ett användbart material i
värdegrundsarbetet och i likabehandlingsarbetet.
Alm 22
Alm 22 är en bok som handlar om ensamkommande flyktingbarn i form av en saga om
en fågel som kraschlandar under en Alm.
I boken får vi följa den fågelns tillvaro och hur de andra
fåglarna bemöter honom. Till boken finns också en skiva som
ska användas i samband med att man läser boken. Sånger som
förstärker berättelsen på ett spännande sätt. Boken har också sin
grund i artikel 22 i FN:s barnkonvention.
Boken är ett pedagogiskt utmärkt material som också kan göras
om till en musikal.
3 av 4
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation
som arbetar i Sverige och i över 20 länder
runt om i världen.
Vi arbetar för att alla barn ska få samma möjligheter
och att alla ska känna att de är viktiga. Vi hoppas att
detta projekt ska komma att betyda något för både de
barn som sjunger och de barn som kommer lyssna!
www.erikshjalpen.se
Namnet Alm 42 kommer från de 42
artiklarna i barnkonventionen som
handlar om barns rättigheter.
Teamet består av Agneta Almqvist, pedagog, kompositör
och låtskrivare, Charlotta Jeppsson, författare,
förskollärare och rektor, Benny Berlin, grafisk
designer och illustratör. Teamet stöttas upp av Maria
Hjalmarsson Green, entreprenör och datoringenjör.
www.alm42.se
4 av 4