bifogad pdf - Kognitiva Teamet

Kognitiva Teamet utökar sin verksamhet med en smärtenhet i sina lokaler på S:t Eriksgatan 33.
Enheten heter About Pain som är namnet på en enskild firma som Miguel Madrigal driver. Miguel är en
legitimerad läkare med specialistkompetens inom Anestesi och Intensivvård samt Smärtlindring.
About Pain har samlat erfarenheter från smärtutredningar av patienter som remitteras från privata
försäkringsbolag. Dr. Madrigal har ägnat sig de senaste 10 åren (varav 8) på Smärtmottagning, Södertälje
Sjukhus åt smärtanalys och behandling av patienter med:
Långvarig benign smärta
Oförklarliga ryggsmärta icke aktuell för operation
Akut och postoperativ smärta
Kvarstående postoperativ smärta
Förlossningssmärta
Komplicerat kroniskt smärttillstånd
Behandlingsresistent cancerrelaterad smärta
Det som kännetecknar About Pain som smärtenhet är att den:
Observerar (ser)
Erbjuder avancerad smärtbehandling
Ger tid till patienten för att redogöra för sina
(läkemedelstest, diagnostiska blockader)
problem
Erbjuder utprövning av TENS
Lyssnar aktivt på berättelsen (hör)
Samarbetar med övriga homologa enheter
Undersöker (rör)
Använder sitt nätverk i Stockholm, i Sverige och i
Utbildar (ger individuell smärtskola)
resten av de nordiska länderna
Erbjuder behandlingsförslag
Håller sig fortlöpande uppdaterad inom området
Coachar och följer upp
About Pains motto är: Sedd, hörd och rörd ska du alltid bli som patient!
Vad som förväntas av About Pain AB i samarbete med Kognitiva Teamet AB är:
1. Att jobba multidisciplinärt och tvärprofessionell med handläggning av patienter med långvarig och
komplicerad smärtproblematik (Vårdval).
2. Att ta emot patienter som remitteras från privata försäkringsbolag som Kognitiva Teamet redan har
avtal med för smärtanalys, behandling och uppföljning. Patientklientelen kan handla om de som
drabbas av:
Benign långvarig smärta av olika sorter
Permanentade postoperativa smärtor
Oklara ryggsmärtor icke aktuella för operation
Projekt: verksamheten ska så småningom bredda
ut sitt arbetsfält till att:
1. Hjälpa ASIH-anslutna patienter för inläggande av avancerade smärtlindrande
metoder.
2. Utreda ryggsmärtor med preciserade
diagnostiska blockader under
genomlyssning (Rtg-teknik).
About Pain AB driver också Anestesi och
Intensivvård i Sveriges olika orter på uppdrag av
bemanningsföretag.
För mer information besök gärna:
www.aboutpain.se och
www.facebook.com/www.aboutpain.se
About Pain AB
C/O Kognitiva Teamet AB
Telf: +46 70-610 86 55
E-post: [email protected]
Hemsida: www.aboutpain.se
Besöksadress:
S: t Eriksgatan 33, 3 tr
112 39. Stockholm
Bokning: +46 8-678 79 08
www.kognitivateamet.com
Faktureringsadress:
Blekholmsterrassen 9
111 64, Stockholm
Organisationsnummer:
556938-8563