Vårt smärt-team

Smärtteam — Multimodal smärtbehandling på Harmonigården
Multimodal smärtbehandling ges i samarbete med Region Skåne och innebär kortfattat att ett smärtteam bestående av specialistsmärtläkare, sjuksköterska, sjukgymnast, psykolog och arbetsterapeut,
med sina samlade kompetenser ger dig behandling ur ett helhetsperspektiv. Du får individuellt anpassat
program samt har gemensamma aktiviteter i grupp.
På Harmonigården pågår behandlingen under ca 3 månader och sker 2-3 gånger per vecka. Varje behandling tar ca 1/2-1 timme och aktiviteterna 1-3 timmar. Inom programmet ges alla behandlingar av
legitimerad personal.
Vi är ett väl sammansvetsat team av legitimerade behandlare som hjälper dig under smärtprogrammet.
Vårt smärtteam arbetar för att förhindra sjukskrivning eller underlätta för återgång i arbete från sjukskrivning, bättre livskvalitet för dig och färre vårdkontakter.
Målgruppen för den multimodala smärtbehandlingen inom primärvården är personer i yrkesverksam ålder ( 16-70 år ) med en smärtproblematik som är medicinskt färdigutredd. Smärtan ska ha varat
minst tre månader och vara lokaliserad i nacke, skuldror och/eller ländrygg samt generaliserad smärta,
till exempel fibromyalgi.
Personer som ska genomföra behandling kan under tiden sjukskrivas i förebyggande syfte. Detta görs
av dem ordinarie läkaren på vårdcentralen. Region Skåne påtalar att det är till gagn för personer med
smärta att behandling påbörjas så tidigt som möjligt för bäst resultat.
Personal / legitimerade behandlare i smärtteamet
Jan Eric Wirén
Specialistsmärtläkare, enskild konsultation och föreläsning om
smärta
Håkan Granström
Behandlingar av
legitimerad personal
Läkare, sjuksköterska,
sjukgymnast, psykolog
och arbetsterapeut
+
Sjukgymnast, examen i Ortopedisk Manuell Terapi ( OMT )
Cecillia Dautovic Bergh
Psykolog, och fil. dr psykologi
Föreläsningar
+
Birgitta Björkman
Sjuksköterska, stressreducering, friskvård, samtal med
inriktning på KBT, personlig utveckling
Gruppaktiviteter
+
Therese Salmi
Arbetsterapeut
Övriga behandlingar
Harmonigårdens Multimodala smärtteam ser fram emot att få
hjälpa dig!
Vänliga hälsningar
Birgitta Björkman
Birgitta Björkman
leg. sjuksköterska och verksamhetsansvarig
Mental träning
Träning enskilt och i grupp
Avslappningsövningar
Floating - totalavslappning
i viktlöst tillstånd.
Träning i varmbassäng.
Vattengymnastik
Medicinsk Yoga
Uppföljning
Harmonigården i Höllviken, Räng Sand - Nordmannavägen 2 - 236 61 Höllviken
Telefon reception 040-45 20 77 - [email protected] - www.harmonigarden.se