Sarianna Kranz presentation

Sarianna Kranz
KONSTNÄR, Bildpedagog
• Adress Heimdalsv.36
19452 Upplands Väsby
• Telefon (mobil) 0768-934694
Utbildning:
• Magister i bildpedagogik,
Konstfack 94-97 och 2000-2001
• Konstskolan Optimål, Upplands Väsby 1993
- Måleri, teckning och konstanalys
Konstskolan på Odenplan, Stockholm 91-93
- Grundläggande konstutbildning med
teckning, måleri, foto och skulptur.
-Akvarellkurs på Bergets kursgård,
Dalarna 2003
-Konsthantverks utbildning ”Artesan”
I Finland 1983-1986
• E-post [email protected]
Arbetat under sex år som kursledare och
bildlärare för Skaparkurs på Hagabergs
folkhögskola.
Hållit föreläsningar med teman; Konst och Gud,
Konst och kön i ABF:s regi.
Medverkat i EFS-församlingens
medarbetardagar med undervisning i
skapande.
Lett meditativt skapande under retreat i
Svenska kyrkans regi.
Arbetat som Galleriassistent på Edsvik
Konsthall Väst.
Senaste jurybedömda
samlingsutställning jag har
deltagit i:
Finlandsinstitutets kulturmässa 2013
Höstsalong i Väsby Konsthall 2013
Ung generation på Galleri Infra 2008
Vårsalong i Väsby Konsthall 2005
Höstsalongen 2004
Separatutställningar:
Finlandsinstitutets bibliotek 2014
• Sigtuna Kulturgård 2013
• Edsvik Konsthall Stallet 2012,
• Hotell Scandic Infra city 2011
• Helenelunds konstförening 2012,
• Jästfabriken, Rotebro 2011,
• Galleri Picchus, Upplands Väsby 2011,
• Galleri Picchus, Upplands Väsby 2008,
• Sylvis Galleri, Stockholm 2003,
• Galleri Picchus, Uppl. Väsby 2001
”Jag har två olika sätt att arbeta;
antingen väljer jag ett tema som jag
medvetet komponerar och utför med ett
förutbestämt mål i sikte, eller så låter
bilderna bara komma; då samarbetar
jag med materialet, skönjer en figur,
landskap som jag sedan medvetet
arbetar på. Mina motiv kretsar ofta
kring kvinnoliv, andlighet eller natur.”
- Sarianna