Text hemsida School Manager

 FUNKTIONÄR SCHOOL MANAGER Gothia Cup är känt för att vara en välorganiserad turnering och en upplevelse för livet. Det gör att kraven på oss som turnering är högre än för många andra. Skolinkvarteringen är själva ”hemmet” för lagen och ni som jobbar där är budbärarna av Gothia Cup. Ert bemötande är avgörande för om lagen trivs eller ej. Om positionen: En skolinkvartering har en mängd olika funktionärsgrupper, du är den sammanhållande länken och som får grupperna att samarbeta mot vårt gemensamma mål. Att skapa team-­‐känsla är viktigt för att lyckas med uppgiften. Du är den som lägger upp arbetsuppgifter, informerar, kontrollerar och är den som kanske är mest insatt Gothia Cup frågorna. Du har också kontakt med din skolas ordinarie personal (rektor, vaktmästare, husmor, städledare) före och ev. efter cupen. Du har koll på skolans salar och detaljinformation. När det gäller övriga medarbetare som ska vara med under veckan, ser vi gärna att du rekryterar dina egna skolvärdar (se egen flik för deras uppgifter). Du kommer att vara deras sammanhållande länk. Du har också ett ansvar för övriga grupper på skolan även om rekryteringsansvaret inte ligger på dig (men visst finns det möjlighet om så önskas). Viljan att göra Gothia Cups bästa skola ska vara stark! Genomförande: Period: 13-­‐21 juli Förberedelser: Utbildningar och träffar med ”din” skola. Kontakt med övriga grupper. Kompetens/Krav • Ålder av minst 23 år • Organisations-­‐ & arbetsledarförmåga • Hög social kompetens Ersättning Du får möjlighet att äta den mat som servas till deltagarna under cupen 14-­‐20 juli, funktionärströja samt ytterligare en viss ekonomisk ersättning. Intervju Vi vill gärna träffa dig på intervju för det här uppdraget. Kontakta: [email protected] En Gothia Cup funktionär är… … alltid glad och sätter service och kvalité i första ledet. Med charm och ett leende kan vi prata med alla över hela världen och vi är unika. Du ska känna dig stolt att vara en så viktig del i Sveriges största återkommande evenemang!