Bedömningsanvisningar - Projektet Nationella prov i främmande

Bedömningsanvisningar
Projektet Nationella prov i främmande språk/IPS
Göteborgs universitet
Think Twice
(1 eller 2 poäng/riktigt svar)
Observera att riktiga svar kan vara formulerade på fler sätt än de som anges här.
1
(1p)
D
2
(1p)
––––
88
3
(1p)
C
4
(1p)
––––
B
5
(1p)
C
6
(1p)
(Jenny says that designers of mobile phones were surprised because…)
(they thought people would primarily talk on the mobile but) there was a move /
an overwhelming move to texting;
people use their mobiles more for (sending) (text) messages (than for talking)
ACC people use text messages instead of talking with each other on the phone
7
(1p)
B
8
(1+1p)
För två poäng krävs att svaret innehåller något om de negativa effekterna dels för
nattsömnen (1p), dels för skolprestationerna (1p):
(egentligen ett för kategoriskt svar, men det visar att eleven har förstått huvudinnehållet)
(It can have) disastrous / bad consequences for sleep and (consequently) for
school performance (the next day);
(People They) (get) too little sleep / communicate all night long
and perform badly / don’t do well at school;
Sleeping problems and bad school performance
––––
9
(1p)
10 (1+1p)
ACC
they get too dependent on their mobile phones (1p);
it keeps the kids up all night (1p); can’t sleep (1p)
0 POÄNG they can’t turn the mobile off / are always connected (uttrycks i frågan);
they are afraid to miss a message (inte en effekt av, utan en orsak till, att de inte stänger
av mobilen)
D
För två poäng krävs innehållet i två av följande punkter (ett poäng per punkt):
• (Many children / They) (have) (their) own (tele)phones (in their bedrooms)
• (They) (have) (their) own (tele)phone numbers
• Local phone calls (on ordinary phones) are very cheap
http://www.nafs.gu.se/
Exempel på provuppgifter, Äp 9 – Engelska
© Skolverket
Projektet Nationella prov i främmande språk/IPS
Göteborgs universitet
ACC it’s more expensive (to use mobiles) (1p)
0 POÄNG it’s / they are cheap / cheaper
11
(They / You) can only send text messages to people who have the same telephone
company
(1p)
––––
0 POÄNG (endast) e-mails are / it’s more popular
12
(1p)
A
13
(1+1p)
För två poäng krävs innehållet i följande punkter, ett poäng per punkt:
(On the island, Khamis’s job is to…)
0 POÄNG (endast) give information; (endast) teach the visitors;
14
För två poäng krävs att svaret uttrycker att han flyttade (1p) samt påbörjade en
utbildning (1p):
(1+1p)
• lead / guide visitors / tourists / groups (on walks) (through the forest preserves)
+
• give environmental information;
teach / tell visitors about the environment / the reefs / the coral
leave visitors in the park (’leave’ = förstörande fel)
(He) moved (to a relative / Stonetown)
+
(He) started secondary education / an education / in a new school
ACC He started studying (1p)
0 POÄNG He and his family moved to Stonetown; He moved to a little fishing village /
––––
Zanzibar; He started school; He started a school
15
(1p)
D
16
(1+1p)
För två poäng krävs att svaret innehåller något om Khamis intresse för geografi/
miljövänliga metoder (1p) samt något om att han vill stödja sin by (1p):
(He) loved / loves geography (and to learn about methods that don’t destroy water
and land);
(He) thought / thinks it was / is important to use the right methods / methods that
don’t destroy water and land (when developing your country)
+
(He) wanted / wants to protect / help / support his village / the villagers
17
(1p)
C
18
(1p)
A
http://www.nafs.gu.se/
(Max: 23 poäng)
Exempel på provuppgifter, Äp 9 – Engelska
© Skolverket