Uppgradering: Uponor Fluvia Push 12

NYHET
Uppgradering:
Uponor Fluvia Push 12
U P O N O R F LU V I A P U S H 1 2 T H & W L
X X X X S 1 4 - 0 3 -X- S P
Produktion: Uponor AB. Sverige
Allting kan alltid bli bättre är vår filosofi på Uponor. Nu har vi uppdaterat designen och utvecklat pump- och
shuntgruppen för enstaka rum, Fluvia Push 12, så att det går att få med trådlös reglering. Den går även snabbare att
installera, tack vare förbättringar som enklare avluftning.
Fortsätter på nästa sida
Uponor AB
Uponor VVS
Box 2
721 03 Västerås
T 0223-380 00
F 0223-387 10
W www.uponor.se
03 | 2014
Produkt
Uponornr.
RSKnr.
1067385
5363704
Uponor Fluvia T Push 12 WL
Pumpgrupp för enstaka rum eller små ytor upp
till 40 m² , trådlös reglering.
1067389
5363705
Uponor Fluvia Grenrör för Push 12
utan strypning och utan kopplingsset
2x3/4”-3/4” Eurocone
1005675
2434386
Uponor Vario påfylln./avluftningsventil
¾” – ¾”
Underlättar påfyllning, avluftning och montaget
när golvvärmeslingorna är placerade ovanför
Push 12:an. Vridbar slanganslutning.
1061802
5398302
Uponor Fluvia T Push 12 TH
Pumpgrupp för enstaka rum eller små ytor upp
till 40 m² , termostatreglerad.
OBS ! Denna produkt ersätter
artikel Uponor Push 12 T,
Uponornr. 1059834, RSKnr. 5363681
...nya produkter från Uponor