Snabbrullportar - Ett 2 Tre Garageportar AB

Nyhet: Alla snabbrullportar levereras med FU-styrsystem som standard
FU-STYRSYSTEM
· som standard ·
Snabbgående rullportar
F ö r o pt i mer a t mate r ia lflöde oc h f örb ä ttra d d rif te k onom i
2
Kompetens på specialistnivå
4
Höjdpunkterna
6
Spiralportar
8
HSS 6530
NYHET //
med bruten köldbrygga
Flexibla innerportar med SoftEdge
12
Fördelar med SoftEdge-portarna
14
V 2715 SE R
med rörmotor
15
V 5015 SE
med Alu-profil vindsäkring
16
V 5030 SE
med stålinlägg vindsäkring
17
Flexibla utomhusportar
V 6030 SE
NYHET //
10
18
med SoftEdge
20
V 6020 TR
Heltransparent
21
V 10008
Storport
22
Portkombinationer
23
Kyl- och frysportar
24
Iso Speed Cold
80 mm panel
26
V 3515 Iso
20 mm duk
27
Specialportar
Användningsområden
28
V 1401 Atex
Explosionsskyddad
30
V 3015 RW
Utrymningsvägar
31
V 2515 Food L
Livsmedelsproduktion
32
V 3015 Clean
Renrum
33
V 3009 Conveyor
Transportteknik
34
H 3530
Horisontalport
35
Driv- och styrteknik
36
Styrenheter
38
Tillbehör
39
Tekniska data
42
Översikt
46
Skyddad enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck, även delvis, endast med vårt tillstånd.
Rätten till ändringar förbehålles.
3
Hörmann snabbgående rullportar
Mycket mer än bara snabba
Utveckling och snabbhet
Genom kontinuerligt utvecklingsarbete
och ständiga produktförbättringar samt
vår omfattande marknadskännedom kan
vi tillhandahålla prisvärda snabbgående
rullportar på en erkänt hög nivå.
De flexibla snabbrullportarna med
rörmotor, SoftEdge-öppning och
spiralporten HSS är de bästa exemplen.
4
Exakt precision
Innovativa produktionsprocesser, som är
perfekt avstämda mot varandra, gör att
kvaliteten på våra produkter ständigt
ökar.
Ett exempel är varmluftsvetsanläggningen
som möjliggör en exakt, automatiserad
svetsning av portdukarna.
Omfattande kvalitetskontroll
Våra höga kvalitetskrav genomsyrar
kontrollen av de enskilda komponenterna
i varje produktionssteg ända fram till
slutprovningen. Hörmann snabbrullportar
är DIN ISO 9001 certifierade.
Snabbhet, tillförlitlighet, säkerhet
och prisvärdhet kännetecknar Hörmanns
breda produktion av industriportssystem.
Kompetent rådgivning
Våra erfarna och kundinriktade representanter hjälper dig hela
vägen, från planering via teknisk specifikation till slutbesiktning.
Du kan antingen beställa våra kompletta arbetsunderlag eller
ladda ned dem från Internet. Du hittar de senaste uppdateringarna
på www.hoermann.com
ÅRS
LAGERGARANTI
Snabb service
Genom vårt decentraliserade servicenät finns vi alltid i din närhet.
Det är en avgörande fördel vid provning, underhåll och reparation.
Hörmann har reservdelsgaranti
för portar, maskinerier och
styrsystem i 10 år.
5
SoftEdge-profilen är säker
och ekonomisk.
Endast hos Hörmann
SoftEdge bottenprofilen förhindrar funktionsavbrott
efter en påkörning.
Hörmann SE-snabbrullportar med integrerad Anti-Crash är
mycket säkra och ekonomiska. De har bättre personskydd
tack vare sina speciella egenskaper (vertikal flexibilitet), och
portskador med påföljande väntetider på grund av stillestånd
undviks.
Finns som standard hos
Hörmann: FU-styrsystem
Impulser för lång livslängd och bättre ekonomi
Hos Hörmann är alla snabbportar utrustade med ett
frekvensstyrningssystem (FU), som ger en snabb,
säker och skonsam portrörelse. Med FU-styrsystemet
ökar öppnings- och stängningshastigheterna.
Portmekaniken avlastas genom långsam start
och inbromsning, vilket gör att även livslängden
ökar betydligt.
FU-STYRSYSTEM
· som standard ·
6
Ger fri väg vid strömavbrott
En avbrottsfri strömförsörjning med självkontroll är
integrerad i manöverskåpet.
Vid ett strömavbrott ser UPS-enheten till att det finns
tillräckligt med energi för att öppna porten och säkerställa
genomfarten. UPS-enheten finns i styrskåpet.
Störningsfri genom
infraröd-överföring
Endast hos Hörmann
Trådlös utvärdering av kontaktlisten genom störningsfri
infraröd-överföring
Hörmann SE-snabbrullportar har ingen medlöpande,
underhållskrävande spiralkabel. Spiralkabeln ersätts av den
trådlösa överföringen från kontaktlisten i sidostyrskenan,
som säkert och tillförlitligt överför impulsen infrarött vid en
påkörning.
7
8
Spiralportar
Snabbhet med toppdesign.
Spiralportarna har en modern industridesign och utmärker
sig genom den beröringsfria upprullningstekniken och det
släta portbladet av aluminium.
De isolerade och termiskt separerade profilerna är
eloxerade och levereras som standard i naturfärgen
E6/EV1. På beställning kan vi även leverera portbladet
i miljövänlig pulverlack i någon av RAL-skalans cirka
200 färger.
Beröringsfri upprullningsteknik skonar portbladet och bevarar utseendet
HSS 6530
För särskilt snabb öppningshastighet och precis portgång dras
lamellerna in i en spiralkonsol.
Vid porthöjder på upp till 5000 mm
används en rund spiral, och vid
porthöjder på 5001 till 6000 mm en
oval spiral. Utöver detta finns även
en speciell variant för användning
i djup- och flerbilsgarage: spiralen
för låga överstycken (se bild på
sidan 10).
Rund spiral
Oval spiral
9
HSS 6530
Snabb spiralport HSS med
bruten köldbrygga
Snabbhet med toppdesign
Den kraftiga och servicevänliga
spiralporten HSS 6530 med slät
aluminiumprofil är både snygg och snabb.
Kombinationen med den kraftfulla
frekvensstyrningen (FU) möjliggör
öppningshastigheter på upp till 3 m/sek.
Lamellerna rullas upp säkert och
beröringsfritt i spiralkonsolen.
Nödöppning med nödhandkätting
Fjäderbalanseringen gör att porten går
lätt att öppna manuellt. Detta förhindrar
stillestånd i produktions- och
logistikprocessen.
Förberedd för montering
Portbladet är förmonterat som en enhet.
Det sparar tid och pengar.
För trånga utrymmen, såsom djup- eller flerbilsgarage, finns en speciell variant av spiralkonsolen
för låga överstycken (max. porthöjd 4500 mm).
10
Eleganta aluminiumlameller
med hög värmeisolering
Helt värmeisolerad
HSS 6530 har ett högt värmeisoleringsvärde tack vare de termiskt
separerade lamellerna och extra
golv- och sidotätningar.
HSS 6530
Portstorlek
Bredd (LB) max.
Höjd (LH) max.
6500 mm
6000 mm
Upprullningsteknik spiralkonsol
Stabil och långlivad
Dörrbladets enskilda lameller är
förbundna med varandra över hela
bredden. Detta ger en särskilt hög
stabilitet, som gör det möjligt att ha
en portbredd på upp till 6,5 meter.
Hastighet*
öppning - stängning
Standardstyrsystem
AS 500 FU E
3,0/0,5 m/s
*max, beroende på portstorlek
Nödöppning
Gångjärnsanslutningar i aluminium/plast
med servicevänlig clipteknik bidrar till
en tystgående port med lång livslängd.
Mycket servicevänlig
Om en profil måste bytas ut, är detta
enkelt gjort genom att de aktuella
lamellerna hakas ur. På så sätt kan
porten användas snabbt igen och till
gynnsam kostnad.
Utomhusport
Portblad
Material
Byggdjup
Ytbehandling
Lamellhöjd
Nödhandkätting
med fjäderbalansering
Aluminiumtjocklek 2,0 mm
30 mm, bruten köldbrygga
natur E6/EV1
160 mm
Färg på portbladet**
Kan levereras i mer än 200 RAL-färger.
Lameller med bruten köldbrygga ger särskilt
högt värmeisoleringsvärde.
**Gäller inte pärleffekt-, signal- och metallicfärger.
Mörka färger bör undvikas i områden som kommer
att utsättas för solljus, eftersom det kan medföra en
nedböjning av lamellerna, vilket i sin tur kan försämra
portens funktion.
11
12
Flexibla inomhusportar med
SoftEdge
Innovativ portteknik som standard:
Endast hos Hörmann
Inget funktionsavbrott efter en påkörning tack
vare SoftEdge bottenprofilen.
Genom att använda sig av SoftEdge bottenprofil
med fjäderstålkärna, som är mycket flexibel vertikalt,
minimerar man skaderisken och undviker på så sätt
även stilleståndstider på grund av en skadad port.
Frekvensstyrningsystem som standard
Alla Hörmann snabbrullportar levereras som standard
med ett kraftfullt frekvensstyrningsystem (FU).
Därmed ökar livslängden hos de mekaniska
komponenterna betydligt. Dessutom gör den höga
öppnings- och stängningshastigheten att värmeförluster
och vinddrag på arbetsplatsen minimeras.
Trådlös kontaktlistutvärdering via den tillförlitliga,
störningsfria infraröd-överföringen
Den trådlösa utvärderingen av kontaktlisterna
(sändare och mottagare) sitter väl skyddad
i sidostyrskenan. Denna överför säkerhetslistens
impuls tillförlitligt och störningsfritt via infrarödsignal
och ersätter spiralkabeln. Strömförsörjningen
upprätthålls med vanliga batterier (för ca 100 000
portöppningar).
13
Vid en påkörning trycks bottenprofilen ut ur
sidostyrskenorna utan att skadas. Porten
stoppar omedelbart.
Om det skulle bli nödvändigt, hämtas
SoftEdge-bottenprofilen från insidan
(påträdningsstället). Därefter kan porten
köras upp via styrningen. Portduken träs
på automatiskt och sedan kan porten
användas igen.
SoftEdge-portar med Anti-Crash funktion,
hög säkerhet och få reparationer
Snabbrullportar med SoftEdge och
integrerad Anti-Crash
Eftersom bottenprofilen är mycket flexibel
vertikalt, kommer en person som utsätts
för en krasch inte att skadas.
Inget driftstopp efter påkörning
Den innovativa SoftEdge-porttekniken
förhindrar skador och påföljande
stilleståndstider.
Vertikalt flexibel
SoftEdge-profilen är mycket böjlig vertikalt,
vilket gör att person- och sakskador i princip
är uteslutna.
Mycket få reparationer
De omfattande reparationer som krävs hos
stela konstruktioner förekommer inte här.
SoftEdge ger säkra och störningsfria driftoch produktionsprocesser.
Horisontellt stabil
Flerkammarprofilen med förstärkta ansatser
bidrar till den höga stabiliteten horisontellt.
Inget skadas.
14
SoftEdge-golvprofil med integrerad kontaktlist
V 2715 SE R
Litet utrymmeskrav tack
vare rörmotorn // NYHET
Den snabba lösningen för trånga
utrymmen
I logistikområden och på stormarknader
kan man på grund av pallhyllor oftast inte
använda ett maskineri som som sticker ut
åt sidan. Då är snabbrullporten V 2715 SE R
med fjäderaxel och integrerad rörmotor det
bästa alternativet.
Komplett utrustad
Porten är perfekt anpassad för områden
som används flitigt, tack vare standardfrekvensstyrningen med snabb och tyst
gång, ljusridån och den vertikalt flexibla
SoftEdge bottenprofilen med manuell
återställning för ökad personsäkerhet.
Aluminiumprofil för stabilisering av
portduken som tillval.
Inomhusport
V 2715 SE R
Portstorlek
Bredd (LB) max.
Höjd (LH) max.
2750 mm
3000 mm
Hastighet*
Standardstyrsystem
BK 150 FUE H
öppning - stängning
1,5/0,8 m/s
*max, beroende på portstorlek
Portduk
Fjäderstål i portduksfickor
Tjock väv/siktfält
1,5/2,0 mm
Ljusridå dolt monterad i portstyrningen.
Nödöppning
Som tillval:
Automatisk portöppning via UPS
vid strömavbrott (BS 150 FUE H USV, 230 V)
Portduksfärger
RAL 1018 zinkgul
Axelkåpan, som är begränsad till
portbredden, kan levereras antingen
förzinkad eller pulverlackerad i önskad
RAL-färg.
RAL 2004 djuporange
RAL 3002 karminröd
RAL 5010 gentianablå
Snabb och enkel montering
Portaxeln levereras med installerad
rörmotor, vilket gör att monteringen går
snabbt.
RAL 7038 ljusgrå
Axelkåpa och styrskena i linje, inget utstickande
maskineri.
15
V 5015 SE
Den prisvärda inomhusporten
med SoftEdge golvtätningsprofil
Inomhusport
Mycket prisvärd
Den prisvärda snabbrullporten för
inomhusbruk med SoftEdge-bottenprofil
och FU-styrsystem för säker, skonsam
och kontinuerlig drift.
Portstorlek
Bredd (LB) max.
Höjd (LH) max.
Hastighet*
Standardstyrsystem
BK 150 FUE H
Porttypen V 5015 SE har en mycket
stabil portduk tack vare beprövade
aluminiumprofiler och den horisontellt
stabila golvprofilen i nedre kanten.
Aluminiumprofiler
De prisvärda dukstabiliserande
aluminiumprofilerna möjliggör snabbt
och enkelt byte av enstaka duksegment
vid behov.
V 5015 SE
5000 mm
5000 mm
öppning - stängning
1,5/0,8 m/s
*max, beroende på portstorlek
Portduk
med aluminiumprofil
Tjock väv/siktfält
FU-styrsystemet BK 150 FUE H
(standardutrustning) ger en kontinuerlig
drift som skonar porten.
1,5/2,0 mm
Nödöppning
Handvev
Som tillval:
Automatisk portöppning via UPS
vid strömavbrott (BS 150 FUE H USV, 230 V)
Portduksfärger
RAL 1018 zinkgul
RAL 2004 djuporange
RAL 3002 karminröd
RAL 5010 gentianablå
RAL 7038 ljusgrå
Dukstabiliserande aluminiumprofil.
16
V 5030 SE
Den tysta porten
vid kraftigt luftdrag
Tyst och snabb
I hallar med låg ljudnivå bör en port endast
bidra marginellt till ljudnivån och även löpa
snabbt och tillförlitligt vid kraftigt luftdrag.
V 5030 SE
Portstorlek
Bredd (LB) max.
Höjd (LH) max.
5000 mm
5000 mm
Hastighet*
Standardstyrsystem
BK 150 FUE H
Tillval styrning
AS 500 FU E
Därför är porttypen V5030 SE utrustad
med fjäderstålsvindsäkring som ger porten
dess nödvändiga portduksstabilitet.
Snabbheten på upp till 3 m/s möjliggörs
genom Hörmanns AS 500 FU
frekvensstyrning, som kan beställas
som tillval.
Fjäderstålsvindsäkring
Monteras i insticksfickor på portduken.
Dubbla löprullar på sidorna ger tyst
portgång och medger högre
vindbelastningar.
Inomhusport
öppning - stängning
2,0/0,8 m/s
3,0/0,8 m/s
*max, beroende på portstorlek
Automatisk portöppning genom avbrottsfri kraft.
Ger fri väg vid strömavbrott.
Portduk
Fjäderstålsvindsäkring
med löprullar på sidorna
Tjock väv/siktfält
1,5/2,0 mm
Nödöppning
Handvev
Som tillval:
Automatisk portöppning via UPS
vid strömavbrott (BS 150 FUE H USV, 230 V)
om alternativ finns V 5030 SE även med
aluminium-golvprofil för vindklass 1
(DIN EN 12424).
Portduksfärger
RAL 1018 zinkgul
RAL 2004 djuporange
RAL 3002 karminröd
RAL 5010 gentianablå
RAL 7038 ljusgrå
Fjäderstålsvindsäkring.
17
18
Flexibla utomhusportar
Modernisera, anpassa, kombinera
Verksamhetsförändringar, skärpta säkerhetsnormer
och stigande energikostnader ökar kraven som ställs
på industriportar.
Optimera din verksamhet genom anpassade
portlösningar och sänk energikostnaderna genom
korta portöppningstider med Hörmann snabbrullportar
och standard-FU-styrsystem.
För säkert skalskydd nattetid kan Hörmann erbjuda
portkombinationer med rull- eller takskjutportar.
Portdukens spänning bibehålls
Dragmekanismen håller portduken
spänd för en säker portgång även
vid extrema yttertemperaturer och
vindbelastningar.
Påkörningsskydd med manuell återställning för utomhusportar V 6030 SE
Även vid kollision med en
utomhusport är SoftEdge-profilen
flexibel.
Med några få handgrepp
skjuts bottenprofilen in i
sidostyrningarna.
19
V 6030 SE
För högt frekventerade transportvägar
med SoftEdge-bottenprofil
Den snabba utomhusporten
med påkörningsskydd
Utomhusporten är oftare utsatt för
kollision än inomhusporten. Därför är
påkörningsskyddet en god investering,
där man undviker dyra reparationer och
långa driftstopp.
V 6030 SE
Portstorlek
Bredd (LB) max.
Höjd (LH) max.
5000 mm
6000 mm
Hastighet*
Standardstyrsystem
BK 150 FUE H
Tillval styrning
AS 500 FU E
Med den höga öppningshastigheten och
stängningen håller du dessutom nere
energikostnaderna.
Fjäderstålsvindsäkring i insticksfickor
Dubbla löprullar på sidorna ger tystare och
säkrare portgång. Inte ens vindbelastningar
på 20 sekundmeter är något problem tack
vare fjäderstålsvindsäkringarna.
Utomhusport
öppning - stängning
2,0/0,8 m/s
3,0/0,8 m/s
*max, beroende på portstorlek
Fjäderstålsvindsäkring.
Portduk
Fjäderstålsvindsäkring med dubbla löprullar
på sidorna och dragmekanism
Tjock väv/siktfält
1,5/2,0 mm
Vindbelastning
enligt DIN EN 12424 klass 2
Nödöppning
Handvev
Som tillval:
Automatisk portöppning via UPS
vid strömavbrott (BS 150 FUE H USV, 230 V)
Motvikt med reservbatteri
Nödöppningshandkätting
Portduksfärger
RAL 1018 zinkgul
RAL 2004 djuporange
SoftEdge golvtätningsprofil med integrerad
kontaktlist.
20
RAL 3002 karminröd
RAL 5010 gentianablå
RAL 7038 ljusgrå
V 6020 TR
Helt transparent för mer ljusinsläpp
och bättre genomsyn // NYHET
Ljusa, vänliga arbetsplatser
Den helt transparenta snabbrullporten
V 6020 TR är lämplig som ytterport där
det behövs ett större ljusinsläpp, men
kan också användas inomhus om man
vill ha bättre genomsikt.
Utomhusport
V 6020 TR
Portstorlek
Bredd (LB) max.
Höjd (LH) max.
6000 mm
5000 mm
Hastighet*
öppning - stängning
Standardstyrsystem
BK 150 FUE H
1,5/0,5 m/s
(upp till portstorlekar på max 3500 x 3500 mm)
Tillval styrning
AS 500 FU E
2,0/0,5 m/s
Den genomskinliga, 4 mm tjocka
portduken låter ljuset strömma in i och ger
på så sätt en mycket ljusare arbetsplats.
*max, beroende på portstorlek
Om porten ska användas mot utsidan av
byggnaden rekommenderar vi det tunga,
transparenta utförandet.
Genomskinlig för mer ljusinsläpp och
obehindrad sikt.
Att se vad som är på väg
Transportvägarna blir säkrare eftersom
man obehindrat ser vad som finns bakom
porten.
Portduk
Tjocklek helt transparent
Tjock väv
4,0 mm
3,0 mm
Vindbelastning
enligt DIN EN 12424 klass 2
Nödöppning
Handvev
Som tillval:
Automatisk portöppning via UPS
vid strömavbrott (BS 150 FUE H USV, 230 V)
Nödhandkätting
Vindsäkring
Vindsäkringarna av fjäderstål bidrar
tillsammans med standardspänn- och
dragmekanismen till den nödvändiga
portduksstabiliteten.
Färger på vindsäkringsremsa
RAL 1018 zinkgul
RAL 2004 djuporange
RAL 3002 karminröd
Aluminiumgolvprofil för utomhusbruk.
RAL 5010 gentianablå
RAL 7038 ljusgrå
21
V 10008
Storport för stora öppningar
Utomhusport
Storport
Dubbla spännremmar och extra breda
styrskenor ger säker portgång trots den
höga portduksvikten.
Standardstyrsystemet (FU) och dubbla
kontaktlister på golvprofilen garanterar
stängningskrafterna och ger porten den
nödvändiga säkerheten.
Fjäderstålsvindsäkring i insticksfickor
Dubbla löprullar på sidorna ger
tystare portgång och medger högre
vindbelastningar. Antal vindsäkringar beror
på portstorlek, vindbelastning och typ av
installation.
Portstorlek
Bredd (LB) max.
Höjd (LH) max.
Hastighet*
Standardstyrsystem
AS 500 FU E
till 6000 mm bredd:
från 6000 mm bredd:
V 10008
10000 mm
6250 mm
öppning - stängning
1,5/0,4 m/s
0,8/0,4 m/s
*max, beroende på portstorlek
Extra breda styrskenor.
Portduk
Fjäderstålsvindsäkring med dubbla
löprullar på sidorna
Tjock väv/siktfält
1,5/2,0 mm
Vindsäkring
Fjäderstål med dubbla löprullar på sidorna
Vindbelastning
enligt DIN EN 12424 Kl. 3 (till 6000 mm)
Nödöppning
Handvev
Som tillval:
Nödhandkätting
Portduksfärger
RAL 1018 zinkgul
RAL 2004 djuporange
Fjäderstålsvindsäkring.
RAL 3002 karminröd
RAL 5010 gentianablå
22
RAL 7038 ljusgrå
Kombiportar: Flexibla lösningar
med rull- eller takskjutportar
Möjliga portkombinationer
Som snabbgående rullport lämpar
sig de flexibla utomhusportarna
V 6030 SE och V 6020 TR. Hörmann
har flera rullportar och industriella
takskjutportar att välja
bland för ett säkert skalskydd nattetid.
Kombiportens fördelar
På dagen sparar den flexibla,
snabbgående rullporten energi,
optimerar materialflödet och minimerar
luftdraget tack vare sina höga öppningsoch stängningshastigheter. På natten
fungerar rull- eller takskjutporten som
inbrottsskydd.
Mycket talar för en kombiport
Kombiportar är inte enbart robusta –
tillsammans erbjuder de båda portarna
även hög ljud- och värmeisolering.
De behöver dessutom inte mycket
inbyggnadsutrymme i vare sig sideller djupled.
Kompakt karmlösning
Kombination med en rullport: Om det
finns utrymme i överstycket kan de
båda rullportarnas axlar placeras
ovanför varandra i samma karm.
Om det inte finns tillräckligt med utrymme
i överstycket kan axlarna istället monteras
förskjutna efter varandra i en förlängd
kåpa.
23
24
Kyl- och frysportar
Håll produkterna färska och sänk
driftkostnaderna
Färska livsmedel, frukt och grönt samt djupfrysta
varor måste hanteras i obrutna kylkedjor från producent
till konsument. Det inbegriper även lagring av produkterna
i lagerutrymmen som håller rätt temperatur, något som
förbrukar stora energimängder. Hörmann snabbgående
rullportar minskar temperaturförlusterna i dessa
lagerutrymmen. Därmed sänker de även driftkostnaderna.
Monteringsvarianter
0° upp till
+12°
-24° upp till
-28°
Montering i kylrum
Optimalt eftersom porten inte
behöver någon uppvärmning.
+ 5°
-24° upp till
-28°
Montering i kylområdets kalla del.
I optimala fall behöver porten bara ett värmeelement i styrskenorna.
Hörmann snabbgående rullportar kan fås med uppvärmda
styrskenor, mellanrum mellan profilerna, drivenheter och
manöverskåp. Luftavfuktare krävs på sidan med 5°C.
25
Iso Speed Cold
Snabbgående port för stora
temperaturskillnader
Inomhusport
Snabb, tät och mycket ekonomisk
Tack vare uppvärmda profiler och speciella
tätningar mot väggar och golv är
Iso Speed Cold en optimal lösning för alla
utrymmen med stora temperaturskillnader.
Iso Speed Cold håller tätt som
snabbgående port i kylhus och som
energisparare i produktion och distribution.
Bruten köldbrygga
Iso Speed Cold har stålsektioner vars
in- och utsidor är åtskilda via en bruten
köldbrygga. Tack vare en extra tätning
mot överparti och golv uppnås en
värmegenomgångskoefficient med
det utmärkta värdet 0,3 W/(m2K).
Extra tät
Det isolerade portbladet är fyllt med
CFC-fritt polyuretanhårdskum (PU-skum).
Det gör portbladet särskilt stabilt och
skapar tillsammans med den omslutande
tätningsramen en enastående
isoleringsförmåga.
Portstorlek
Bredd (LB) max.
Höjd (LH) max.
80 mm
Utsida (kyl)
5000 mm
5000 mm
Hastighet*
Standardstyrsystem
AS 500 FU E
Panel
Polyuretanskumfylld
Tjocklek
Uppvärmda sektioner
i ledade portar
(tillval)
Bruten köldbrygga
mellan sektionerna
Nödöppning
Motvikt med draglina
Insida (frys)
4000 mm
4000 mm
öppning - stängning
2,0/0,5 m/s
*max, beroende på portstorlek
Uppvärmda paneler, tillval
26
Iso Speed Cold
80 mm
V 3515 Iso
Energisparande inomhusport
till lagerhallar för kyl- och färskvaror
Iso-duk med hög isoleringsförmåga
En energisparande port för användning
inomhus där ingen vindbelastning
förekommer. Idealisk för användning
mellan uppvärmda utrymmen och kyl-/
färskvaruutrymmen eller framför
frysutrymmen i kombination med
en frysdörr. Sidodelar, drivenhet och
manöverskåp kan fås med uppvärmning
som tillval.
20 mm
Inomhusport
V 3515 Iso
Portstorlek
Bredd (LB) max.
Höjd (LH) max.
3500 mm
3500 mm
Hastighet*
Standardstyrsystem
BK 150 FU E H
öppning - stängning
1,5/0,5 m/s
*max, beroende på portstorlek
Portduk
PU-skumplast
Tjocklek
20 mm
Nödöppning
Handvev
Som tillval:
Automatisk portöppning via UPS
vid strömavbrott (BS 150 FUE H USV, 230 V)
20 mm tjock Iso-duk
27
28
Specialportar
Snabbgående rullportar för specialområden
Vissa specialområden inom industri och handel ställer
särskilda krav på snabbgående rullportssystem.
Hörmann kan erbjuda en rad speciallösningar för bl.a.
renrum, utrymningsvägar och transportanläggningar.
29
V 1401 ATEX
Port med
Ex-skydd
V 1401 ATEX
Den snabbgående rullporten för områden
med explosionsrisk. Utvecklad,
konstruerad och certifierad i enlighet
med följande riktlinjer:
EG Ex-skydd 94/9EG och EN 13453-1.
Inomhusport
V 1401 ATEX
Portstorlek
Bredd (LB) max.
Höjd (LH) max.
4000 mm
4000 mm
Hastighet*
Standardstyrsystem
BS 150 FU H
ATEX 1,5 kw
öppning - stängning
1,4/0,5 m/s
*max, beroende på portstorlek
Portduk
Aluminiumprofil
Tjock väv/siktfält
1,5/2,0 mm
Nödöppning
Handvev
Portduksfärger
RAL 1018 zinkgul
RAL 2004 djuporange
RAL 3002 karminröd
RAL 5010 gentianablå
RAL 7038 ljusgrå
30
V 3015 RW
Inomhusport för
utrymningsvägar
Inomhusport för utrymningsvägar
med avgörande fördelar
SoftEdge-profil med antikollisionssystem
gör dessa snabbgående rullportar särskilt
säkra och ekonomiska. Personer skyddas
bättre samtidigt som skador och
driftstopp undviks.
Inomhusport
V 3015 RW
Portstorlek
Bredd (LB) max.
Höjd (LH) max.
3000 mm
3000 mm
Hastighet*
Standardstyrsystem
BS 150 FUE H
öppning - stängning
1,5/0,8 m/s
*max, beroende på portstorlek
Tillåten för användning som
utrymningsväg
Tack vare att de är certifierade
för användning som utrymningsoch räddningsväg kan dessa
snabbgående rullportar användas
i utrymningsplaneringen. Intyget
från konformitetsprovningen kan
användas som förlaga till de ansvariga
tillsynsmyndigheterna.
Efter montering måste porten inspekteras
och godkännas av fackman med avseende
på funktion (nödöppning, skydd för
personer och trafik intill porten).
Antikollisionssystem
med dubbelsidig återföring i rätt läge
Rörelsedetektor i öppningen är standard.
Portduk
Aluminiumprofil
Tjock väv/siktfält
1,5/2,0 mm
Nödöppning
Motvikt med arbetsströmbroms
Standardutrustning
Radardetektor för skydd för personer och
trafik i utrymningsriktningen,
nödöppningsknapp med nödutgångsskylt
Portduksfärger
RAL 1018 zinkgul
RAL 2004 djuporange
RAL 3002 karminröd
RAL 5010 gentianablå
RAL 7038 ljusgrå
31
V 2515 Food L
Speciellt för livsmedelsindustrin
och våtrum
Enkel rengöring
Hos denna specialutrustning är
styrskenorna lätta att rengöra.
Högtryckstvättning och vatten utgör inget
hot mot denna portkonstruktion som är
tillverkad helt i rostfritt stål. Inga motvikter
eller fjädrar hindrar karmrengöringen.
Inomhusport
V 2515 Food L
Portstorlek
Bredd (LB) max.
Höjd (LH) max.
2500 mm
3000 mm
Hastighet*
Standardstyrsystem
BS 150 FUE H V2A
öppning - stängning
2,0/0,8 m/s
*max, beroende på portstorlek
Stänkvattenskyddat
Maskineriet är helt inkapslat i en
stänkvattenskyddad kåpa av rostfritt stål
V2A (skyddsklass IP 65).
Tack vare portdukens låga vikt behövs
inte den i våtutrymmen annars så
störningskänsliga säkerhetslisten.
Portduk
Fjäderstål i portduksfickor
Tjock väv/siktfält
Porten levereras standardmässigt med en
fotocell och PVC-tätning i sidoprofilen.
1,5/2,0 mm
Nödöppning
Som tillval:
Automatisk portöppning via UPS
vid strömavbrott (BS 150 FUE H V2A USV, 230 V)
Portduksfärger
RAL 1018 zinkgul
RAL 2004 djuporange
RAL 3002 karminröd
RAL 5010 gentianablå
RAL 7038 ljusgrå
Lätt att rengöra
32
V 3015 Clean
Transparent port för renrum
i kemi-och läkemedelsindustrin
Speciell duk för tryckskillnader
I renrum kan luftreningen orsaka
tryckskillnader på upp till 50 Pa. Denna
renrumsport har en helt transparent
duk som sluter tätt mot de speciella
styrskenorna. Det minimerar luftförlusterna
genom läckage och möjliggör en optimal
dimensionering av ventilationsanläggningen. Andra kännetecken för
denna port är kåpor av rostfritt stål över
axel och drivenhet samt insvetsad
fjäderstålsstabilisering.
Inomhusport
V 3015 Clean
Portstorlek
Bredd (LB) max.
Höjd (LH) max.
2500 mm
3000 mm
Hastighet*
Standardstyrsystem
BS 150 FUE H V2A
öppning - stängning
1,5/0,5 m/s
*max, beroende på portstorlek
Portduk
Fjäderstålsstabilisering
insvetsad i fickor
Helt transparent, tjocklek 4,0 mm
Hög täthet och full transparens.
Nödöppning
Handvev
Som tillval:
Automatisk portöppning via UPS
vid strömavbrott (BS 150 FUE H V2A USV, 230 V)
Färger på vindsäkringsremsa
RAL 1018 zinkgul
RAL 2004 djuporange
RAL 3002 karminröd
RAL 5010 gentianablå
RAL 7038 ljusgrå
Duken sluter tätt mot styrskenorna.
33
V 3009 Conveyor
Specialporten för transportanläggningar med kontaktorstyrning
Utformad för långvarig drift
V 3009 används mellan driftställen och
lagerutrymmen inom en transportanläggning. Den sparar energi, minimerar
luftdraget och verkar ljuddämpande.
Porten är förberedd för ett stort antal
automatiserade öppningar och
stängningar.
Inomhusport
V 3009
Portstorlek
Bredd (LB) max.
Höjd (LH) max.
3000 mm
3000 mm
Hastighet*
Standardstyrsystem
AK E (kontaktor)
Tillval styrning
BK 150 FUE H
öppning - stängning
0,8/0,8 m/s
1,5/0,8 m/s
*max, beroende på portstorlek
Portstyrningen kan anslutas till ett
befintligt SPS-system. Portpositionen
(öppen/stängd) meddelas till styrsystemet
via en potentialfri kontakt.
Porten kan även beställas med siktfält.
Portduk
Aluminiumprofil
Tjock väv/siktfält
1,5/2,0 mm
Nödöppning
Handvev
Portduksfärger
RAL 1018 zinkgul
RAL 2004 djuporange
RAL 3002 karminröd
RAL 5010 gentianablå
RAL 7038 ljusgrå
34
H 3530
De snabba horisontalportarna
för inomhusbruk
Öppnas blixtsnabbt med minimal
risk för påkörning
Detta är vår snabbaste port för
inomhusbruk. Portbladen öppnas
blixtsnabbt i sidled och lämnar direkt
hela genomfartshöjden fri för passage.
Det garanterar ett snabbt trafikflöde
och ökar säkerheten.
Till och med vid så hög öppningshastighet
som 3 m/s skyddar frekvensstyrningen
porten genom mjukstart och mjukstopp.
Ytterligare fördelar: Två öppningsbredder
kan programmeras för t.ex. personer
och fordon. Kontaktlist och fotocell höjer
säkerheten ytterligare. Vid driftstörningar
och strömavbrott kan porten snabbt
öppnas manuellt eller automatiskt via en
arbetsströmbroms (extra utrustning).
Drivmaskineriet monteras
alltid på höger sida
och kräver tack vare det kompakta
utförandet endast ett litet utrymme
innanför överstyckets tresidiga kåpa.
Inomhusport
H 3530
Portstorlek
Bredd (LB) max.
Höjd (LH) max.
3500 mm
3500 mm
Hastighet*
Standardstyrsystem
BK 150 FUE H
öppning - stängning
3,0/1,0 m/s
*max, beroende på portstorlek
Antikollisionssystem
Upp till 5° reversibla förslutningskanter
I rostfritt stål uppfyller porten de
hygieniska kraven inom livsmedels-,
kemi- och pharmaindustrin.
Portduk
Tjock väv/siktfält
1,5/2,0 mm
Nödöppning
Fjäder med draglina
Som tillval:
Fjäder med arbetsströmbroms
Portduksfärger
RAL 1018 zinkgul
RAL 2004 djuporange
RAL 3002 karminröd
RAL 5010 gentianablå
RAL 7038 ljusgrå
35
36
Driv- och styrenheter
Hörmann snabbgående rullportar är upp till 20 gånger
snabbare än konventionella industriportar.
Därför är de intelligenta driv- och styrenheterna
konstruerade för tillförlitlig och kontinuerlig användning.
Alla driv- och styrenheter är försedda med stickkontakter
för enkelt byte av styrkorten (24 VDC styrspänning).
Som standard hos Hörmann:
Frekvensomriktare med stor kapacitet (FU).
FU-styrsystemet ger högre hastighet, avlastar hela
portmekaniken och förlänger portens livslängd betydligt.
FU-STYRSYSTEM
· som standard ·
Optimalt anpassade till varandra
Maskineri och manöverskåp
levereras med stickkontakt för
snabb anslutning. Det håller
monteringskostnaderna nere
samt underlättar vid service och
underhåll.
Automatisk slusstyrning,
inbördes förregling av portar
samt specialstyrning är
naturligtvis möjligt.
Hörmanns säkerhetsanordningar
uppfyller högt ställda europeiska
säkerhetskrav.
Standardutförande
● Frekvensomvandlar-styrsystem
● Räkneverk
● Driftövervakning
● Automatisk stängning (inställbar öppettid)
● Felindikering/diagnostik via fyrställig sjusegmentsdisplay
● Inställning service/drift
37
Styrenheter
BK 150 FUE H
FU-styrsystem i plastkapsling
IP 54, enfas, 230 V
AS 500 FU E
FU-styrsystem i stålskåp IP 54,
trefas, 400 V
BS 150 FUE H USV-Nödöppning
FU-styrsystem i stålskåp IP 54,
enfas, 230 V
Reglage
Touchknappar för
Öppna/Stopp/Stäng
Fyrställig 7-siffrig display för
information om portfunktion
Reglage
Touchknappar för
Öppna/Stopp/Stäng
Nödstoppsbrytare
Fyrställig 7-siffrig display för
information om portfunktion
Låsbar huvudströmbrytare
Reglage
Touchknappar för
Öppna/Stopp/Stäng
Fyrställig 7-siffrig display för
information om portfunktion
Låsbar huvudströmbrytare
Funktion
Automatisk stängning
Inställbar öppettid upp till
200 sekunder
Kontaktlist
Stopp och reversering
impulsgivare
Tryckknappar
Dragströmbrytare
Svampknapp
Radar- eller IR-rörelsedetektor
IR-detektering
Styrkort för induktionsslingor
och radiofjärrstyrning.
Utbyggnadsmöjligheter
Varningsljus, blixtlampa,
förregling, mellanstopp,
expansionskort E FU H
Skåp i rostfritt stål, IP 65
Kablar och anslutningar
Strömförsörjning 1~230 V, N, PE,
säkring 16 A, med
stickkontakter för anslutning av
drivenhet och manöverskåp
3-polig CEE-kontakt med 1 m
kabel för CEE-uttag, 16 A
Funktion
Automatisk stängning
Inställbar öppettid upp till
200 sekunder
Kontaktlist
Stopp och reversering
impulsgivare
Tryckknappar
Dragströmbrytare
Svampknapp
Radar- eller IR-rörelsedetektor
IR-detektering
Styrkort för induktionsslingor
och radiofjärrstyrning.
Utbyggnadsmöjligheter
Varningsljus, blixtlampa,
förregling, mellanstopp,
expansionskort R FU H
Skåp i rostfritt stål, IP 65
Funktion
Automatisk stängning
Inställbar öppettid upp till
200 sekunder
Kontaktlist
Stopp och reversering
impulsgivare
Tryckknappar
Dragströmbrytare
Svampknapp
Radar- eller IR-rörelsedetektor
IR-detektering
Styrkort för induktionsslingor
och radiofjärrstyrning.
Utbyggnadsmöjligheter
Varningsljus, blixtlampa,
förregling, mellanstopp,
expansionskort E FU H
Skåp i rostfritt stål, IP 65
Kablar och anslutningar
Strömförsörjning 3~400 V, N, PE,
säkring 16 A, med
stickkontakter för anslutning av
drivenhet och manöverskåp
Kablar och anslutningar
Strömförsörjning 1~230 V, N, PE,
säkring 16 A, med
stickkontakter för anslutning av
drivenhet och manöverskåp
Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)
Styrskåpsmått
200 × 400 × 200
Styrskåpsmått
400 × 600 × 200
Styrskåpsmått
400 × 600 × 200
Kompatibla porttyper
V 5015 SE
V 5030 SE (till 3 m/s)
V 6030 SE (till 2 m/s)
V 6020 TR (till 12,25 m2)
V 2715 SE R
V 3515 Iso
H 3530
Kompatibla porttyper
V 10008
V 5030 SE (till 3 m/s)
V 6030 SE (till 3 m/s)
V 6020 TR
HSS 6530
Iso Speed Cold
Kompatibla porttyper
V 5015 SE
V 5030 SE
V 6030 SE
V 6020 TR (till 12,25 m2)
V 2715 SE R
V 3515 Iso
38
E FU H / R FU X
Expansionskort till
styrenheterna:
BK 150 FUE H (E FU H)
AS 500 FU E (R FU X)
Slusstyrning
4 extra brytarutgångar
(2x2 potentialfria)
8 extra digitala ingångar
Tillbehörsprogram
Manöver- och styrmöjligheter
Handmanövrerade impulsgivare / Dragströmställare med arm
Dragströmbrytare med
plastlina
Monteras horisontalt eller
vertikalt. Pressgjuten
aluminiumkapsling,
IP 65. Linlängd 4 m.
Fjärrstyrning / Radar-rörelsedetektor, infraröd-, rörelse och närvarodetektor
Radardetektor
Riktningsavkännande,
persondetektering avstängbar.
Tillval: Funktionsinställning via fjärrstyrning.
Kåpa: Skyddsklass IP 65.
Infraröd detektor med närvarodetektering
Rörelse- och närvarodetektor.
Tillförlitlig personsäkerhet för portar på upp till
4 m höjd. Kan inte användas vid hög
luftfuktighet.
Kåpa: Skyddsklass IP 54.
39
Tillbehörsprogram
Manöver- och styrmöjligheter
Fjärrstyrning / Fjärrkontroll, mottagare
Mottagare HER 1 (1 kanal)
med potentialfri reläutgång i separat
kåpa utan anslutningsledning eller som
instickskort i manöverskåpet.
Minifjärrkontroll
HSM 4, 4 knappar
Fjärrkontroll
HSE 2, 2 knappar
Fjärrkontroll
HS 4, 4 knappar
Fjärrkontroll
HS 1, 1 knapp
Säkerhetsfjärrkontroll
HSS 4, 4 knappar,
extrafunktion: kopieringsskydd för fjärrkontrollkodning
Fjärrkontroll HSI
HSI för upp till 999
portar med överskådlig
manövrering via stor
display
Handmanövrerade impulsgivare / Tryckknappar, Svampknapp
Tryckknappar
2 st, Öppna/Stäng
Plastkapsling, IP 65
Fingeravtrycksläsare FL 12, FL 100
Ditt fingeravtryck räcker.
Fingeravtrycksläsaren finns i två
versioner, dels FL 12 för lagring av 12
fingeravtryck, dels FL 100 för lagring av
100 fingeravtryck.
40
Tryckknappar
3 st, Öppna/
Nödstopp/Stäng
Plastkapsling, IP 65
Svampknapp
Tryck-/svampknapp med stor
tryckyta, plasthus, IP 65
Radiokodlås FCT 10b
Med radiokodlåset FCT 10b kan man
sända upp till 10 fjärrkoder (868,3 MHz).
Ingen kabeldragning krävs. Knappfältet
belyses vid första knapptryckningen.
För en effektiv portanläggning är det viktigt att välja
rätt impulsgivare. Hör efter med någon av Hörmanns
representanter.
Induktionsslingor
Detektor för induktionsslingor
Kretskort för 1 eller 2 kanaler. Lämplig för
två separata induktionsslingor. Levereras
utan slingkabel.
Säkerhetsutrustning / Signalljus, rotationslampa, blixtlampa, ljusridå
Signallampa
Ø 150 mm
Röd/grön,
i plastkåpa med
monteringsfäste, IP 65
Signallampa
Ø 150 mm
Röd, i plastkåpa med
monteringsbygel, IP 65
Rotationslampa
Röd eller gul,
i plastkåpa, IP 54
Blixtlampa
Orange,
i plastkåpa, IP 65
Ljusridå
Säkerhetsanordning,
1590 mm hög,
Ljusdelning 60 mm.
Sändare + Mottagare, IP 65
Kan anslutas med stickkontakt
tillsammans med kabeldosa M12.
41
Spiralport
Tekniska data
● Standard
Spiralport
HSS 6530
○ på beställning
Användning
Utomhusport
●
Inomhusport
Hastighet
●
Öppning
m/sek.
1,5 - 3,0
Stängning
m/sek.
0,5
Säkerhetsnormer
DIN EN 13241.1
Motstånd mot vindbelastning
DIN EN 12424
Klass 3
●
Motstånd mot
inträngande vatten
DIN EN 12425
Klass 0
Luftgenomsläpplighet
DIN EN 12426
2
Värmegenomgång
DIN EN 12428
2,9/1,8 med Iso-fyllning
Ljudisolering
DIN EN 52210 dB
Portstorlek
Bredd
LB max. mm
Höjd
LH max. mm
31
6500
6000
Drivsida (med kåpa)
Inbyggnadsmått utrymmeskrav
Se även teknisk manual
390 (430)
Drivsida
LB < 4000 (med kåpa)
Drivsida
LB >= 4000 (med kåpa)
Lagersida (med kåpa)
Lagersida
LB < 4000 (med kåpa)
-
Lagersida
LB >= 4000 (med kåpa)
-
Överhöjd
LH till 4500 mm (med kåpa) och
Överhöjd
LH från 5500 till 6500 mm och
950 (1000)
Överhöjd
LH från 4500 till 5500 mm (med kåpa)
970 (1020)
Överhöjd
LH över 4000 mm (med kåpa)
Styrenhet i stålskåp (BxHxD) cm
Självbärande
-
40 x 60 x 21
-
Viktutjämning portblad
Portblad
415 (455)
Överhöjd (med kåpa)
Portkonstruktion
-
●
Isolerad profil, tjocklek mm
30
Termoprofil
●
Material / Ytbehandling Portblad
Eloxerad aluminium E6/EV 1
●
Pulverlackad aluminium i valfri RAL-färg
○
Fönstersektioner
Akrylrutor, enkla
-
Akrylrutor, dubbla
○
Ventilationsgaller
Ventilationsöppning beroende på storlek/utförande
○
Drivmaskineri och styrenhet
FU-styrsystem
●
Anslutningsspänning
3-400 V, N, PE
Touchknappar Öppna/Stopp/Stäng
Huvudbrytare allpolig frånkopplingsbar
Säkring
Nödstoppsbrytare
IP54
●
Fotocell
●
Ljusridå
○
Radarövervakning
○
Induktionsslinga
Öppettid, sek.
Nödöppning
●
16A, trög för fr.styrn.
Skyddsklass maskineri/styrenhet
Säkerhetsövervakning
●
○
1-200
Kontaktlist
●
Elektronisk gränslägesbrytare DES
●
Handvev
-
Nödhandkätting
Motvikt/fjäder
UPS med frekvensstyrning, 230 V
Potentialfria kontakter
-/●
○
Impulsgivare
Se sidorna 39-41
○
Säkerhetsutrustning
Se sidorna 41
○
42
Flexibla inomhusportar
Tekniska data
● Standard
Flexibla inomhusportar
○ på beställning
Användning
V 2715 SE // NYHET
V 5015 SE
Inomhusport
●
●
V 5030 SE
●
Utomhusport
-
-
Vindskyddad,
aluminiumgolvprofil
som tillval
1,5
0,8
1,5
0,8
2,0-3,0
0,8
Hastighet
FU-styrsystem
Säkerhetsnormer
DIN EN 13241
●
●
●
Vindbelastning
DIN EN 12424
Klass 0
Klass 0
Klass 0/1 med
aluminiumgolvprofil
Öppning, ca. m/sek.
Stängning, ca. m/sek.
Vindsäkring
●
-
●
2750
3000
5000
5000
5000
5000
LB + mm (med kåpa)
- (180)
325 (345)
360 (400)
LB + mm (med kåpa/motvikt)
- (180)
150 (150)
250 (250/320)
LB + mm
460
440
440
LH + mm rak kåpa
460
490
490
-
630
630
(B x H x D) cm
20 x 40 x 20
20 x 40 x 20
20 x 40 x 20
Frekvensstyrning (B x H x D) cm
i stålskåp (rostfritt stål 1.4301) UPS
40 x 60 x 21
40 x 60 x 21
40 x 60 x 21
Påkörningsskydd
Anti Crash
Anti Crash
●
●
●
1,5/2,0 mm
●
●
●
4,0 mm
-
-
-
-
-
-
Galvaniserat stål
●
●
●
Polerat rostfritt stål V2A
○
○
○
Polerat rostfritt stål V2A
○
○
○
Rak
○
○
○
30° lutning (5°)
○
○
○
FU-styrsystem
●
●
●
1-230 V, N, PE
1-230 V, N, PE
1-230 V, N, PE
Portstorlek
Bredd LB
Höjd LH
max. mm
max. mm
Inbyggnadsmått utrymmeskrav
Drivsida
Lagersida
Överhöjd
LH + mm kåpa 30° (5°)
Se även teknisk manual
Frekvensstyrning i plastskåp
Anti-Crash/antikollision
Med automatisk/manuell idrifttagning
Portkonstruktion
Självbärande
Portduk/Portblad
Väv/transparent
Transparent
Portduks-/Portbladsspänning
Material/ytbehandling karmar
Axel-/drivenhetskåpa
Drivmaskineri och styrenhet
Anslutningsspänning (1-fas)
Anslutningsspänning (3-fas)
-
-
3-400 V, N, PE
Touchknappar Öppna/Stopp/Stäng
●
●
●
○ /-
○ /-
○ /●
Frekvensstyrning, huvudströmbrytare brytande på
1-fas/3-fas
Säkring
16A, trög för fr.styrn. 16A, trög för fr.styrn. 16A, trög för fr.styrn.
Skyddsklass för maskineri och styrsystem
Nödstoppsbrytare
IP54
IP54
●
●
●
●
Säkerhetsövervakning
Fotocell
●
●
Ljusridå
●
○
○
1-200
1-200
1-200
Öppettid, sek.
Nödöppning
IP54
Kontaktlist
med kabellänkkätting
-
-
-
med trådlös överföring
●
●
●
Elektronisk gränslägesbrytare DES
●
●
●
Handvev
-
●
●
Nödhandkätting
-
-
-
Motvikt/fjäder
-
-/-
○/-
UPS med frekvensstyrning, 230 V
○
○
○
○
○
○
Potentialfria kontakter
Impulsgivare
Se sidorna 39-41
○
○
○
Säkerhetsutrustning
Se sidorna 41
○
○
○
43
Flexibla utomhusportar
Tekniska data
● Standard
Flexibla utomhusportar
○ på beställning
Användning
V 6030 SE
V 6020 TR // NYHET
Inomhusport
●
●
-
Utomhusport
●
●
●
2,0 - 3,0
0,8
1,5
0,5
0,8 - 1,5
0,4
Öppning,
Stängning,
ca. m/sek.
ca. m/sek.
V 10008
Hastighet
FU-styrsystem
Säkerhetsnormer
DIN EN 13241
●
●
●
Windbelastung
DIN EN 12424
Klass 2
Klass 2
Klass 3
Vindsäkring
Portstorlekn
Bredd LB
Höjd LH
max. mm
max. mm
Inbyggnadsmått utrymmeskrav
Drivsida
LB + mm (med kåpa)
Lagersida
LB + mm (med kåpa/motvikt)
Se även teknisk manual
Överhöjd
420 (470)
545 (580)
320 (320)
390 (390)
745
680
590
722
-
LH + mm kåpa 30° (5°)
730
870
840
20 x 40 x 20
-
-
40 x 50/60 x 21
40 x 50/60 x 21
40 x 60 x 21
Påkörningsskydd
-
-
●
●
-
●
-
●
(B x H x D) cm
Med automatisk/manuell idrifttagning
Portkonstruktion
Självbärande
Portduk/Portblad
Väv/transparent
1,5/2,0 mm
Transparent
4,0 mm
-
●
-
●
●
●
Galvaniserat stål
●
●
●
Galvaniserat stål, lackering, färger enl. RAL
○
○
○
Polerat rostfritt stål V2A
○
○
-
Rak
○
○
○
Portduks-/Portbladsspänning
30° lutning (5°)
○
○
(○)
FU-styrsystem
●
●
●
Anslutningsspänning (1-fas)
1-230 V, N, PE
1-230 V, N, PE
-
Anslutningsspänning (3-fas)
3-400 V, N, PE
3-400 V, N, PE
3-400 V, N, PE
●
●
●
○/●
○/●
-/●
Touchknappar Öppna/Stopp/Stäng
Frekvensstyrning, huvudströmbrytare brytande på
1-fas/3-fas
Säkring
16A, trög för fr.styrn. 16A, trög för fr.styrn. 16A, trög för fr.styrn.
Skyddsklass för maskineri och styrsystem
IP54
IP54
IP54
●
●
●
Fotocell
●
●
●
Ljusridå
○
○
○
Nödstoppsbrytare
Säkerhetsövervakning
Öppettid, sek.
1-200
1-200
1-200
Med kabellänkkätting
-
●
●
Med trådlös överföring
●
-
-
Elektronisk gränslägesbrytare DES
●
●
●
Handvev
●
●
-
Nödhandkätting
○
○
●
○/-
-/○
-/-
○
○
-
○
○
○
Kontaktlist
Nödöppning
435 (480)
310 (330/410)
540
Anti-Crash/antikollision
Drivmaskineri och styrenhet
●
10000
6500
LH+ mm
FU-styrsystem
(B x H x D) cm
i stålskåp (rostfritt stål 1.430)
Axel-/drivenhetskåpa
●
6000
5000
LH + mm rak kåpa
FU-styrsystem
i plastskåp
Material/ytbehandling karmar
●
5000
6000
Motvikt/fjäder
UPS med frekvensstyrning, 230 V
Potentialfria kontakter
Impulsgivare
Se sidorn 39-41
○
○
○
Säkerhetsutrustning
Se sidorn 41
○
○
○
44
Snabbgående rullportar för specialområden
Tekniska data
Kyl- och frysportar
1)
Specialportar
Iso-Speed Cold
V 3515 Iso
V 1401 Atex
V 3015 RW
V 2515 Food L
V 3015 Clean
V 3009 Conveyor
H 3530
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-
-
-
-
-
-
-
2,0
0,5
1,5
0,5
1,5
0,5
1,5
0,8
1,5
0,8
1,5
0,5
(AKE 0,8)
(AKE 0,8)
3,0
1,0
●
●
●
●
●
●
●
●
Klass 3
Klass 0
Klass 0
Klass 0
Klass 0
Klass 0
Klasse 0
Klass 0
-
●
●
-
-
-
-
-
5000
5000
3500
3500
4000
4000
3000
3000
2500
3000
2500
3000
3000
3000
3500
3500
510
345 (-)
435 (475)
325 (345)
(360)
-/(350)
310 (310)
-/(355)
325
315 (-)
150 (150/210)
300 (300)
(180)
-/(195)
150 (180)
-/(355)
1)
690
660
440
-
-
300
-
-
-
700
490
-
-
335
370
-
-
850
670
(420)
(550)
480
520
-
-
-
-
-
-
○
20 x 40 x 20
-
40 x 60 x 20
20 x 40 x 20
60 x 60 x 20
40 x 50 x 20
30 x 40 x 15
V2A
20 x 40 x 20
-
20 x 40 x 20
-
-
-
Anti Crash
Anti Crash
-
-
-
●
-
●
●
●
●
●
-
80 mm
polyuretanskum
20 mm
PU-skumplast
●
●
●
-
●
●
-
-
-
-
-
●
-
-
-
-
○
-
-
-
-
●
●
●
●
●
-
●
●
●
○
○
○
○
-
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
-
-
○
○
-
-
○
●
○
-
-
○
○
(●)
(●)
○
●
●
●
●
●
●
○
●
-
1-230 V, N, PE
1-230 V, N, PE
1-230 V, N, PE
1-230 V, N, PE
1-230 V, N, PE
○
1-230 V, N, PE
3-400 V, N, PE
-
-
-
-
-
3-400 V, N, PE
-
●
●
●
●
●
●
●
●
-/●
○/-
●/-
●/-
●/-
○/-
-/○
○/-
16 A, trög för
fr.styrn.
16 A, trög för
fr.styrn.
16 A, trög för
fr.styrn.
16A, trög för
fr.styrn.
16A, trög för
fr.styrn.
16A, trög för
fr.styrn.
10A
(16A, trög för
fr.styrn. /FU)
16A, trög för
fr.styrn.
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 65
IP 54
IP 54
IP 54
●
●
●
●
●
○
○
○
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
-
○
○
○
○
○
1-200
1-200
1-200
1-200
1-200
1-200
1-200
1-200
●
●
●
med spiralkabel
-
●
●
●
-
-
-
-
-
-
-
-
●
●
-
●
●
●
●
●
●
●
●
-
●
●
●
-
○
-
-
-
-
-
-
-
●/-
-/-
-/-
●/-
-/-
-/-
-/-
-/●
-
○
-
-
-
○
○
-
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
N-beslag: LH+950 mm, V-beslag: LH+800 mm
45
1 Takskjutportar
2 Rullportar och
3 Vikportar i stål och
aluminium
rullgaller
4 Snabbgående
5 Lastningsteknik
rullportar
Allt från samma leverantör
1 Takskjutportar
3 Vikportar i stål och
5 Lastningsteknik
Platsbesparande
portsystem som tack
vare olika beslagstyper
lämpar sig i varje
inbyggnadssituation,
oavsett nybyggnation eller
modernisering. Hörmann
erbjuder måttanpassade
lösningar för olika
användningsområden, t.ex.
ALS takskjutport helt i glas
för fri sikt, eller en 80 mm
tjock och värmeisolerad
DPU-port, som klarar låga
temperaturer.
2 Rullportar och
rullgaller
Tack vare enkel konstruktion
och få komponenter
blir rullporten en robust
och ekonomisk lösning.
Hörmann levererar rullportar
i upp till 11,75 x 9 m (BxH),
som specialutförande även
i större format. Många olika
färgval och fönstervarianter
möjliggör en personlig
prägel.
46
Hörmann vikportar i stål och
aluminium rekommenderas
för passager med mindre
trafik, samt i hallområden
där överhöjden är
begränsad och taket inte
får belastas. Tack vare
få slitdelar blir vikporten
ekonomisk med minimalt
behov av underhåll och
reparation.
4 Snabbgående
rullportar
Hörmann snabbgående
rullportar finns som
inomhus- och utomhusport
och används för att uppnå
optimering av trafikflöden,
bättre inomhusklimat samt
lägre energikostnader. Finns
i flera olika utföranden,
både vertikalt och
horisontalt öppnande, med
transparent och flexibel
portduk, även i kombination
med takskjutportar och
rullportar. Porten är utrustad
med SoftEdge-profil och
integrerat Anti-Crash/
antikollisionssystem, vilket
gör porten extra säker och
ekonomisk.
7 Flerfunktionsdörrar och
9 Genomsynsfönster
innedörrar
aluminium
Hörmann erbjuder
kompletta lastningssystem
inom logistikområdet,
som underlättar vid
planering och byggnation.
Samtliga komponenter
är väl avpassade och
kännetecknas av hög
funktionalitet. Det gäller
allt från lastbryggor till
dockningshus, som
även i efterhand kan
installeras vid befintlig
byggnad som komplett
enhet med lastbrygga och
vädertätning.
6 Brandskyddsklassade
skjutportar
För montage i alla typer
av byggnader. Beroende
på brandskyddsklass
som ska uppfyllas kan
Hörmann erbjuda olika
skjutportslösningar
med enkla eller dubbla
portblad. Som tillval
även med gångdörr och
med rökskyddsfunktion
om porten används som
utrymningsväg.
Hörmann flerfunktionsdörrar
och innedörrar har ett brett
användningsområde, både
utomhus och inomhus. Finns
med både enkelt och dubbla
dörrblad, vilket gör att det
finns en lösning som passar
varje situation. Dörrarna är
robusta och kan beställas
med flera extrafunktioner.
8 Brand- och
rökskyddsklassade
rörkarmsomfattningar
Hörmann erbjuder optiskt
tilltalande dörrar och
fasta glaspartier i stål
och aluminium, som
exempelvis passar mycket
bra i industribyggnadens
kontorsdel. Enhetlig
design garanteras, oavsett
brandskyddsklass.
Genomsynsglas från
Hörmann används som
fönster eller element med
samma höjd som lokalen
för bättre ljusinsläpp och
synlighet.Individuella
lösningar kan utformas
genom spröjsning, urtag
och avfasningar.
10 Underhåll
Endast anläggningar som är
intakta och som underhålls
på ett fackmässigt sätt ger
en smidig roduktionsprocess
och säkra trafikvägar.
Med ett inspektions- och
underhållsavtal utförs och
dokumenteras de
lagstadgade inspektionerna
och nödvändiga
reparationerna på ett
fackmässigt sätt.
Detta ger trygghet och
minskar kostnaderna.
6 Brandskydds-
klassade skjutportar
7 Flerfunktionsdörrar
och innedörrar
8 Brand- och
9 Genomsynsfönster
10 Underhåll
rökskyddsklassade
rörkarmsomfattningar
Med produkter från Hörmann blir det enkelt att planera. Välj bland beprövade
lösningar och kombinera högklassiga produkter med bästa funktionalitet.
47
Hörmann KG Amshausen
Hörmann KG Antriebstechnik
Hörmann KG Brandis
Hörmann KG Brockhagen
Hörmann KG Dissen
Hörmann KG Eckelhausen
Hörmann KG Freisen
Hörmann KG Ichtershausen
Hörmann KG Werne
Hörmann Genk NV, Belgien
Hörmann Beijing, China
Hörmann LLC, Montgomery IL, USA
Hörmann erbjuder ett komplett sortiment av byggprodukter
GARAGEPORTAR
från egna fabriker. Vi har ett nätverk av försäljnings- och
MASKINERIER
(Utgåva 11.08) 84 894 S/P - 1.0 - Tryckningsdatum 03.09
Hörmann - kvalitet utan kompromisser
serviceföretag över hela Europa och vi har även etablerat oss
INDUSTRIPORTAR
i USA och Kina. Detta gör oss till en stark och pålitlig
LASTNINGSTEKNIK
internationell partner för byggprodukter av högsta klass.
DÖRRAR
KARMAR
Hörmann Svenska AB, Box 1206, S-701 12 Örebro
Officiell samarbetspartner till Svenska Fotbollförbundet
www.hoermann.com
Vi står för “Kvalitet utan kompromisser”.