Snabbguide för Mkomfy Spisvakt

 Snabbguide för Mkomfy Spisvakt Förläng användartiden under matlagning När det återstår 5 min av användartiden börjar spisvakten larma med ett bip var 30:e sekund innan spisvakten bryter strömmen till spisen. -­‐ Tryck på manöverknappen under denna 5 minuters period så förlängs användartiden. Extra lång användartid Om man önskar extra lång användartid för matlagning. -­‐ Tryck in manöverknappen under minst 10 sek, ett bip bekräftar att funktionen är aktiverad. Du har nu 2 alt. 12 timmars användartid, beroende på vilken inställning som har gjorts på spisvakten vid installation. -­‐ Spisvakten återställs till normalläge automatiskt, när spisen åter blivit kall alt att den extra användartiden är slut. Larm vid för hög temperatur på spisen Om spisen blir för varm larmar spisvakten med 3 bip var 5:e sekund. -­‐ Sänk temperaturen på spisen. -­‐ Man kan även trycka in manöverknappen för att under en kort tid koppla ur värmevakten. Var då mycket vaksam och ha god uppsikt över spisen! Spisen startar inte Om spisen är strömlös. -­‐ Ett kort tryck på manöverknappen Larmar med 2 bip varannan minut Batterierna i detektorn behöver bytas (detta gäller endast trådlösa modellen). -­‐ Se bruksanvisning för mer information Ljudlarm Ljuslarm Manöverknappen www.enoque.se
EnöQue Svenska AB
Malmskillnadsgatan 45
111 38 Stockholm