PM 2013-03-27 Älmhults Kommun väljer Zitius som

Pressmeddelande 2013-03-27
Älmhults Kommun väljer Zitius som
kommunikationsoperatör i sitt fibernät
Zitius har tecknat avtal med Älmhults Kommun om rollen som
kommunikationsoperatör i det fibernät som håller på att byggas ut i kommunen.
De boende i regionen kommer att få tillgång till ett stort utbud av tjänster via
bredbandet.
Upphandlingen av en kommunikationsoperatör har genomförts av Älmhults Kommun i samarbete med
kommunens byanätsföreningar och innebär att Zitius tar över leveransen av bredbandstjänster i stadsnätet.
Idag är drygt 200 hushåll anslutna till ett fibernät och en stor utbyggnadssatsning är planerad den närmsta
tiden. Om tre år beräknas 4 000 hushåll kunna erbjudas en fiberanslutning med möjlighet att få en
bredbandshastighet på upp till 1 gigabit/s.
Zitius uppgift blir att se till att de boende i näten fritt kan välja tjänster mellan ett stort antal leverantörer av
bredbandsrelaterade tjänster såsom TV, bredband och telefoni. Zitius kommer även ansluta hushåll med
gigabit för att klara de boendes krav på triple-play- tjänster och på framtidens on demand-tjänster som växer
stort. Detta kommer erbjudas via tjänsteportalen Qmarket, som redan nu erbjuder andra tjänster såsom larm,
mobiltelefoni och kringliggande produkter.
- Vi är mycket glada över att ha fått fortsatt förtroende av Älmhults Kommun. Zitius systerbolag Quadracom
Networks har i många år leverarat DSL till kommunen och det känns roligt att vi får vara med i satsningen som
nu görs på ett öppet nät där vi har marknadens starkaste utbud, säger Olle Svensson, Affärsområdeschef på
Zitius.
- Det känns väldigt bra att få Zitius som samarbetspartner under de kommande åren. Med dem kan de boende
som ansluter sig till fibernätet få tillgång till ett brett tjänsteutbud till bra priser, säger John-Arne Sandström,
Bredbandssamordnare på Älmhults Kommun.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Svensson, Affärsområdeschef Zitius AB
Ttn: 070-302 66 64, e-post: [email protected]
John-Arne Sandström, Bredbandssamordnare, Älmhults Kommun
Tfn: 0476-552 53, e-post: [email protected]
Om Zitius
Zitius är Sveriges största kommunikationsoperatör och erbjuder öppna nätlösningar för stadsnät,
fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggherrar och villägare. Zitius värnar en öppen modell med full
konkurrens för kundernas bästa. Zitius har ca 180 000 anslutna hushåll. Med den senaste fibertekniken
säkerställer Zitius en hög kvalitet och möjliggör för ett brett tjänsteutbud av TV, telefoni och bredband från de
starkaste tjänsteleverantörerna. Zitius har sedan augusti 2012 Modern Times Group som huvudägare och
samarbetar med Qudracomkoncernen för att erbjuda helhetslösningar.