ep_andrahand - EP Fastigheter

ep Fastigheter
Ansökan om andrahandsuthyrning
E KS T RÖM – P R OV E N T U M
Nuvarande hyresgäst
Nuvarande hyresgäst för- och efternamn:
Personnummer:
Adress:
Postnummer
Ort:
Telefon bostad:
Telefon mobil:
Telefon arbete:
Fax:
E-post:
Kundnummer:
Nuvarande hyresgästs
adress unde andrahandsuthyrningen
Adress:
Postnummer:
Ort:
Telefon bostad:
Andrahandshyresgäst
Andrahands hyresgäst för- och efternamn:
Personnummer:
Adress:
Postnummer
Ort:
Telefon bostad:
Telefon mobil:
Telefon arbete:
Fax:
Hyrestid
Fr o m:
T o m:
Skäl till andrahandsuthyrningen
Skäl till uthyrning (intyg krävs)
Förutsättning för
andrahandsuthyrning
Synnerliga skäl till andrahandsuthyrning är till exempel arbete eller studier på annan ort
Kom ihåg att du är ansvarig för lägenheten även under den tid du fått medgivande om att hyra ut den i andrahand.
Fullmakt för kontaktman skall bifogas och skäl för uthyrningen skall kunna styrkas med intyg.
Var vänlig att meddela oss till vilken av ovanstående adress er hyresavi skall skickas i god tid för
godkännande /avslag av andrahandsuthyrningen.
Underskrift
Nuvarande hyresgäst
Godkännes/Avslås
❑ Godkännes
❑ Avslås
Underskrift av hyresvärd
Skäl till avslag
EP Fastigheter – Tingslagsgatan 10, SE 702 14 Örebro
Tel 019-16 43 75 Fax 019-32 29 70 E-mail [email protected]
Web www.epfastigheter.com Org nr 556800-5473
Handläggningstid
.
cirka 2 månader
n
ka
sö
Ofullständig an
returneras.