Ladda ner CV

Kate von Konow har stor erfarenhet av
bolags-, avtals-, skatte- och arbetsrättsliga
frågor. Hon sköter företagsarrangemang och
generationsskiften (även gällande jordbruk).
Kate sköter även fastighetsärenden. Ett flertal
stiftelser och föreningar samt familjeföretag
konsulterar henne kontinuerligt. Kate verkar
som ”husjurist” för många familjer i arvsoch förmögenhetsrättsliga ärenden.
Kate von Konow
Advokat, delägare
Kontaktuppgifter
Arbetserfarenhet
Tel. +358 9 6220 4840
Fax +358 9 644 643
[email protected]
Advokatbyrå Reims & Co, delägare 2000Advokatbyrå von Konow & Rehn, delägare 1994-2000
Advokatbyrå von Konow, delägare 1986-1994
Redovisningsbyrå von Konow & Co, delägare 1979-1986
Specialområden
Bolagsjuridik och företagsarrangemang
Arvs- och familjerätt
Förenings- och stiftelserätt
Avtalsrätt
Fastighetsrätt
Skatterätt
Utbildning
Advokat 1985
Juris kandidat Helsingfors universitet 1979
REIMS & CO
Aleksanterinkatu 48 B
00100 Helsinki
Finland
Medlemskap
Finlands Advokatförbund
Advokatföreningen i Helsingfors
Juridiska föreningen i Finland
Upphovsrättsliga Föreningen i Finland
Språk
Svenska, finska, engelska
www.reims.fi