Sigtuna Ungdomshem är ett fristående behandlings/hvb

Sigtuna Ungdomshem är ett fristående behandlings/hvbhem som erbjuder flera typer av boende med olika grader
av insatser och omhändertaganden.
Sigtuna Ungdomshem är ett HVB-hem som tar emot
pojkar mellan 14 och 19 år som är på väg in i en ogynnsam
utveckling och uppvisar destruktiva beteenden på grund av
relationsstörningar, begynnande missbruk och utåtagerande
beteende. De kan ha obearbetade traumatiska händelser, svek,
brustna relationer och övergivenhet med sig i bagaget. De är i
behov av hjälp att erövra en ofta sviktande självkänsla.
Inte sällan är de utan familj och annat nätverk och behöver
mycket stöd och hjälp med integrering in i det svenska
samhället, såväl praktiskt som känslomässigt.
De är ofta på väg mot en tillvaro i socialt utanförskap.
Behoven och behandlingstiden kan variera och vårt mål
är att ge ungdomen de förutsättningar och verktyg han
behöver för att vända ett destruktivt beteende till en positiv
personlighetsutveckling.
Vi arbetar efter anknytningsteorin i det miljöterapeutiska arbetet
med kvalificerat kontaktmannaskap.
Vi arbetar med att utveckla en förmåga att relatera till andra
människor. Vi erbjuder individuella validerade samtalsmetoder
där vår utbildade personal ger ungdomen möjlighet att arbeta
med sina känslor, negativa impulser och sitt sätt att tänka.
Utbildning
Vi samarbetar i ett professionellt nätverk och ser till att
ungdomarna får tillgång till de insatser som krävs. Vi erbjuder
möjligheter att fortsätta studierna genom samarbete med vår
kommun. Till de elever som av olika skäl inte vill eller kan
studera arbetar vi aktivt för att ordna lärlingsplatser som sedan
kan leda till arbete. Sigtuna Ungdomshem kan även erbjuda
ungdomarna truckförarutbildning och hjälpa våra ungdomar att
ta körkort.
Ombesörjer att brådskande utredningar kommer till stånd.
Vi har fem platser och verksamheten bedrivs i en stor
villa i naturskön miljö. Det finns bra kommunikationer till
tätorten med utbud av skolor med varierande inriktning.
Personalen fortbildar sig kontinuerligt och vi har regelbunden
processhandledning.
Akutplacering
Vid behov av akutplacering har vi möjlighet att ta emot när
som helst på dygnet. Personal bistår med hämtning om det
bedöms vara det bästa alternativet. Vi har insatser anpassade
till våra ungdomars behov och kan efter avslutad behandling
erbjuda eftervård i form av kvalificerade familjehem
eller träningslägenheter. Detta för att tiden hos oss på
behandlingshemmet skall vara så kort och effektiv som möjligt.
Röda villan:
Sigtuna Ungdomshem finns i en fin fristående villa med hemlik miljö. Vi erbjuder 6 st platser för pojkar mellan 15-19 år med
begynnande missbruk, kriminalitet samt psykosocial problematik. Huset ligger naturskönt beläget på Venngarn slotts område tre
kilometer norr om Sigtuna centrum. Se Venngarns slottsområde här www.wenngarn.se.
Vita villan:
I oktober utökar Sigtuna Ungdomshem sin verksamhet genom att slå upp dörrarna till vita villan.
Vita villan är belägen centralt i Trångsund i Stockholm, med närhet till komunala medel. I Trångsund erbjuder vi 6 st platser för
pojkar mellan 15-19 år med begynnande missbruk, kriminalitet samt psykosocial problematik.
Träningslägenheter/PUT boende:
Utsluss/träningslägenheter. Från och med årsskiftet 2014 - 2015 kan Sigtuna Ungdomshem erbjuda utsluss/PUT boende i form av
träningslägenheter om ca 22 kvm. Lägenheterna är nybyggda och fullt utrustade/möblerade. I anslutning till lägenheterna kommer
det finnas tillgång till personal dygnet runt.
Kontakta Sigtuna Ungdomshem för specificerad information för Era behov.
Biträdande Föreståndare Ronja Snickars
Mob tel: 0722-526306
Kontors nummer 08-592 54 606
mail: [email protected]
www. sigtunaungdomshem.se