PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2012

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2012
Undersökning/kontroll/akuta 101 Basundersökning gjord av tandläkare 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 103 Akut/kompletterande undersökning 104 Akut/kompletterande undersökning omfattande 105 Kompletterande eller akut undersökning kontroll av behandlingsresultat, gjord av thyg Röntgenåtgärder 121 Röntgenundersökning av enskild tand 122 Röntgenundersökning, delstatus 123 Röntgenundersökning, intraoralt, helstatus 124 Panoramaröntgen 125 Röntgenundersökning, extraoralt 126 Röntgenundersökning, OPG, helstatus 141 Studiemodeller, båda käkarna 161 Salivsekretionsmätning 162 Laboratoriekostnader vid mikrobioloisk us 163 Biopsi inkl laboratorieundersökning (PAD) Sjukdomsförebyggande åtgärder PRISLISTA 2012 Vårt pris Referenspris 695 645 410 1910 490 660 605 330 1565 475 Vårt pris Referenspris 55 260 900 580 570 1100 660 440 Faktura Faktura + 968 40 210 725 485 465 890 540 395 235 Vårt pris Referenspris 440 265 480 960 360 125 360 590 Information och/eller förebyggande behandling då patienten har risk för någon tandsjukdom, t ex karies 201 202 203 204 Information om munhygien och instruktion för egenvård vid risk för tandsjukdom Tandrengöring, flourbehandling, kostrådgivning i samband med undersökning. Ca 10 minuter Tandrengöring, flourbehandling, kostrådgivning ca 30 minuter utförd av thyg/tsk Profylaxskena 1360 Sjukdomsbehandlande åtgärder T ex hygienistbehandling, behandling av ilningar, slipning av tand, information/instruktion, flourbehandling 301 302 303 311 321 341 342 Sjukdoms‐ och smärtbehandling, mindre omfattning Sjukdoms‐ och smärtbehandling Sjukdoms‐ och smärtbehandling, omfattande Information och instruktion vid tand och munsjukdomar Icke operativ behandling av kariessjukdom Sjukdomsbehandling, infektionsbekämpning vid mindre paradontala (tandlossning) problem Sjukdomsbehandling, mer omfattande infektionsbekämpning t ex ett flertal djupa tandköttsfickor eller hårt sittande tandsten Vårt pris Referenspris 450 840 1815 420 420 415 815 360 670 1470 370 370 370 720 Tanduttagning Tanduttagning, komplicerat Tillkommande enkla tanduttagningar Operativt avlägsnande av tand/tänder, per operationstf Omfattande dentoalveolär kirurgi Kirurgiska åtgärder vid implantatprotetik Vårt pris Referenspris 1001 1810 295 3500 4400 815 1530 155 2790 3875 Undersökning och implantatkomponenter ingår ej Vårt pris Referenspris Operations, käkbensförankrade implantat, ett implantat, per optf Kirurgisk friläggning, ett implantat, vid 2‐stegsteknik, per optf Operations, käkbensförankrade implantat, 2‐3 implantat, per optf Kirurgisk friläggning, 2‐3 implantat, vid 2‐stegsteknik, per optf Operations, käkbensförankrade implantat, fler än 3 impl, per optf Kirurgisk friläggning, fler än 3 impl, vid 2‐stegsteknik, per optf Benaugmentation med egen benvävnad Benaugmentation med benersättningsmaterial Borttagande av implantat, per optf Peri‐operativ kirurgi vid implantatkirurgi Specialisttillägg 5700 1705 8100 1910 13310 2530 5830 7740 4380 1510 605 3370 1350 4650 1515 6510 2015 4675 6295 3510 855 400 Kirurgiska åtgärder inkl komplikationer och efterbesvär upp till 14 dagar efter behandlingstillfälle 401 402 403 404 405 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 491 441 442 443 Parodontalkirurgi Plastik, enklare kirurgi, 1‐ 2 tänder eller vid periimpl enstaka impl, per op Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per optf Kirurgisk behandling av periimplantit vid 2 el fler implantat, per optf Rotbehandlingar Inkl röntgen, bakterieprov, upprepade rensningar fram till färdig rotfyllning och förslutning av tanden med temporär fyllning. Även återbesök vid problem. Rens och rotfyllning, en rotkanal Rens och rotfyllning, två rotkanaler Rens och rotfyllning, tre rotkanaler Rens och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler Akut endodontisk behandling Komplicerad kanallokalisation Stiftborttagning Rotspetsoperation, per optf Bettfysiologiska åtgärder 604 Mjukplastskena, per skena 605 Bettskena i hårdakrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 60 1 Snarkskena 501 502 503 504 521 522 523 541 Lagningar, reparativa behandlingar Bedövning, standardmaterial, friläggning, puts och polering, slipning, torrläggning matris, kofferdam samt ev kontrollröntgen ingår 701 702 703 704 705 706 707 708 Fyllning av 1 yta på framtand eller hörntand Fyllning av 2 ytor på framtand eller hörntand Fyllning av 3 eller fler ytor på framtand eller hörntand Fyllning av 1 yta på molar eller premolar Fyllning av 2 ytor på molar eller premolar Fyllning av 3 eller fler ytor på molar eller premolar Krona, komposit, framställd på kliniken Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 2299 4554 3993 1815 3205 2740 Vårt pris Referenspris 3340 3630 4719 5566 858 858 1271 3872 3180 3565 4570 5095 690 685 1015 3045 Vårt pris Referenspris 2662 4114 7000 2060 3240 0 Vårt pris Referenspris 693 1078 1276 908 1386 1672 1936 638 545 860 1020 695 1025 1345 1560 500 Protetik Vårt pris Referenspris 6534 4114 1529 2541 1936 4235 2541 3993 4770 2930 1200 2005 1590 3995 1905 3130 Protestand, per styck Partiell temporär protes, 1‐3 tänder. 1 månads fri kontroll/justering Partiell temporär protes, 4 el fler tänder. 1 månads fri kontroll/justering Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona Attachments, per styck, material Hel underkäksprotes inkl erforderligt antal prefabricerade tänder Hel överkäksprotes inkl erforderligt antal prefabricerade tänder Immediatprotes 545 1694 5082 10285 88 4180 5610 11616 12221 121 9690 9435 8008 340 1305 4300 8300 55 3395 4555 9400 9910 90 9230 8985 7315 Reparation av avtagbar protes Justering av avtagbar protes Lagning av protes eller tillsättning av protestand Rebasering av protes Lagning av protes där teknikerinsats krävs (tt‐faktura ingår) Rebasering och lagning av protes Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 424 1452 2904 2640 3520 4235 7502 320 1085 2190 1735 2785 3325 6045 Bedövning, standardmaterial, nödvändig friläggning, avtryck, provisorium, torrläggning cementering. Exkl tandteknisk faktura om inte annat anges. 801 802 803 804 805 806 807 808 811 812 813 814 821 822 823 824 825 826 827 828 829 831 832 833 834 835 836 837 Krona, framställd på laboratorie Pelare med intraradikulärt stift, framställd på laboratorie Pelare med intraradikulärt stift, framställd på kliniken Hängande broled, per led Emaljretinerad konstruktion, per stöd Radikulärförankring vid avtagbar protes inkl perlare och rothätta semipermanent krona/bro, per led Innerkrona för teleskop‐ och konuskonstruktioner Reparativa åtgärder förknippade med tandburen protetik Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad Reparation av bro, utan tandteknikerinsats Reparation av bro, med tandteknikerinsats (tt‐faktura ingår) Reparation av bro, med omfattande tandteknikerinsats (tt‐faktura ingår) Avtagbar protetik inkl kontroll och justeringar upp till 3 månader efter definitiv utlämning Exkl tandtekniskt material om inte annat anges 420 852 853 861 862 863 864 865 867 Protetiska åtgärder vid implantatbehandling Exkl tandtekniskt material om inte annat anges Implantat, per styck Implantatförankrad krona Hängande led vid implantatförankrad bro Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke Reparation av implantat och implantatretinerad protetik 882 Av och påmontering av implantatförankrad bro 884 Reparation av implnatatförankrad konstruktion med omfattande ttinsats 885 Implantat vid reparation eller utbyggnad, per styck 886 Distans enkl cementskruv, per st 887 Fästskruv och protetisk cylinder (lab), per styck 888 Fästskruv, per styck 889 Cementskruv, per styck Övrigt Blekning, över och underkäke inkl mtrl (skena och medel) Blekmtrl per spruta Estetisk konsultation/övrig tandvård Skriftligt intyg Uteblivande tandläkare Uteblivande tandhygienist 3190 11176 2541 61710 67760 73062 43560 61490 42350 2200 7465 2005 35780 38255 40815 29030 33470 27075 3630 11737 4066 1537 385 209 726 2640 8815 2040 1150 275 155 545 Vårt pris Referenspris 3000 200 2400 kr/tim 400 2400 kr/tim 1000 kr/tim