Inbjudan till seminariet - Handelsgillet i Helsingfors

Seminarium 2014
INBJUDAN
Finlands styrka
och möjligheter
Ekonomiska Samfundets
Vårt land tampas med besvärliga ekonomiska problem. Och det handlar inte om en tillfällig konjunktursvacka. Vi har måhända hemgjorda strukturella
gjutfel som måste åtgärdas. Kreditvärderingsinstitutet
Standard & Poor’s fällde nyligen vår ranking med
ett pinnhål och uppmärksammade oss därmed på
att vi inte alltför länge kan finansiera välfärden med
upplåning.
Handelsgillet, Ekonomiska Samfundet och Hanken
arrangerar sitt traditionella ekonomiska seminarium
måndagen den 1 december 2014 i Hankens festsal
klockan 14.00–20.00, Arkadiagatan 22. Årets rubrik
är ”Finlands styrka och möjligheter”. Vi förväntar oss
genomtänkta råd, konstruktiva lösningar och till och
med helt nya öppningar av våra meriterade paneldeltagare och föreläsare.
Vi inleder med paneldiskussionen där våra främsta
nationalekonomer fritt får diskutera kring temat.
Bland föreläsarna har vi experter inom affärsvärlden
och exportindustrin samt akademiker. Som pricken
över i får vi höra USAs ambassadör Bruce J. Orecks
syn på temat. Han har profilerat sig som en stor Finlandsvän.
Konferencier är Hufvudstadsbladets chefredaktör
Jens Berg.
Efter själva seminariet kan vi fortsätta diskussionerna kring en buffé med smörgås och vin.
Välkommen!
7,'6.5,)7
Kaj Nordström
Ordförande för seminarieutskottet
Aktualitetsseminarium på Hanken
den 1 december 2014 kl. 14.00–20.00
Finlands styrka
och möjligheter
Konferencier
Jens Berg
Program
14.00
Välkomsthälsning
Rektor Eva Liljeblom, Hanken
Ordförande Mikko Wildtgrube, Handelsgillet
Ordförande Heidi Schauman, Ekonomiska Samfundet i Finland
Eva Liljeblom
14.15
Mikko Wildtgrube
Heidi Schauman
Paneldiskussion om Finlands styrka och möjligheter
Konferencier Jens Berg
Överdirektör Juhana Vartiainen
Styrelseordförande Björn Wahlroos
Juhana Vartiainen
Björn Wahlroos
15.15 Den digitala teknologins möjligheter
att revitalisera det industriella Finland
Verkställande direktör Pekka Lundmark, Konecranes Abp
Pekka Lundmark
16.00 Kaffepaus
16.30 Ambassador Bruce J. Oreck, the Embassy of the United States of America, takes the floor.
Bruce J. Oreck
17.15 From creative destruction to creative renewal
Professor of Practice Anne Brunila, Hanken
Anne Brunila
18.00
De finländska högskolornas bidrag till att stärka Finlands
konkurrenskraft
Dean, professor Ingmar Björkman, Aalto-universitetet,
Kauppakorkeakoulu
Ingmar Björkman
18.45 Kvällsbuffé till kl 20.00
Hankenstuderande
gratis
Gillemedlemmar
45 euro
Medlemmar i
Ekonomiska samfundet
45 euro
Hankenanställda
45 euro
Medlemmar i Niord
45 euro
Medlemmar i TFiF
45 euro
Medlemmar i Difa
45 euro
Medlemmar i EKF
45 euro
Medlemmar i Oasen
45 euro
Medlemmar i SNS
45 euro
Övriga
90 euro
I priset ingår kaffe och buffé.
Deltagaravgiften betalas till
Handelsgillets konto:
Nordea FI35 2401 1800 0601 12 eller
Aktia FI09 4055 1020 1828 57.
Anmälan till
Handelsgillets kansli,
telefon 09 66 97 98
eller per e-post
[email protected] eller till
[email protected]
Ekonomiska Samfundets
7,'6.5,)7
Ekonomiska Samfundet är ett forum för ekonomisk debatt med syftet att befrämja intresset för
den ekonomiska vetenskapen och att arbeta för
utökad tillämpning av denna vetenskap i vårt
samhälle.
Handelsgillet i Helsingfors r.f. har verkat sedan
år 1857 och är därmed landets äldsta herrklubb.
Den allmännyttiga föreningen har drygt 1 000
medlemmar och bedriver en mångfasetterad
verksamhet.
Sista anmälningsdag:
24 november
Handelsgillet i Helsingfors r.f.
Kaserngatan 23 A 12, 00130 Helsingfors
telefon 09 66 97 98,
[email protected],
www.handelsgillet.fi
Hanken är ett ledande universitet på det ekonomisk-merkantila området i Finland. Andelen
internationella studerande är högst bland alla
ekonomutbildningar i Finland. Den forskning
som bedrivs på Hanken är internationellt högt
ansedd och Hanken verkar i nära samarbete med
det omgivande samhället.
Layout: Maj-Len Roos/Oy Nordinfo Ab
Deltagaravgifter
och anmälan