Järnvägsbro över Årsta spårområde

Järnvägsbro över Årsta spårområde
Kund
Projektbeskrivning
Projektdata
Trafikverket
Robert Lindfors
072-2481103
[email protected]
Projekt:
Omfattar 1.4 km lång järnvägsbro som
korsar Västberga fram till Liljeholmsbron, sträcker sig över befintliga vägar
och spår och är en del av Citybanan.
Zϋblin tog över projektet från Pihl &
Søn A/S i oktober 2013 efter Pihls
konkurs och då Zϋblin fick i uppdrag
av Trafikverket att bygga färdigt bron.
Mängder:
Konstruktör
Centerlöf & Holmberg
COWI
Kontraktssumma
180 000 000 SEK
Kontraktsform
Utförandeentreprenad
Konstruktionstid
2013 Okt - 2015 Juli
Utförande bolag
Züblin Scandinavia AB
Platschef
Lars Elmengård
Anders Wikland
Arbetschef
Andreas Carlsson
Züblin Scandinavia AB
§
§
§
§
§
§
Betong ca 15 000 m3
Armering 100 000 ton
Byggnation av banvall ca 300 m
Jordschakt 10 000 m3
Räckesmontage 2 000 m
Spännarmering ca 8x1000m
Teknik och geologi:
Medparten av bron har byggts med en
formvagn som är specialbeställd från
Asien och anpassad för projektet. Den
skall ge en fördel att korsa befintliga
vägar och spår utan att störa trafiken
på underliggande motorvägar och
annan spårbunden trafik. Vid de två
ställen där bron korsar stambanan har
valvportaler byggts och brobanan
ligger på denna valvkonstruktion.
Speciallösningar:
MSS är en formvagn som är designad
för att kunna snabba på gjutprocessen
på bron samt kunna minska störningar
på underliggande trafik. Eftersom
formvagnen ”klättrar” på pelarna gör
detta att det inte krävs någon
formställning.
Vallgatan 9, S-170 07 Solna
Tel. +46 8 553 353-00
www.zublin.se
[email protected]