Finlands styrka och möjligheter

Handelsgillets aktualitetsseminarium på Hanken 1.12
Finlands styrka och möjligheter
Program
14.00
14.15
15.15
16.00
16.30
17.15
18.00
18.45
Välkomsthälsning
Rektor Eva Liljeblom, Hanken
Ordförande Mikko Wildtgrube, Handelsgillet
Ordförande Heidi Schauman, Ekonomiska Samfundet i Finland
Paneldiskussion om Finlands styrka och möjligheter
Konferencier Jens Berg
Sveriges förra finansminister Anders Borg
Överdirektör Juhana Vartiainen
Styrelseordförande Björn Wahlroos
Den digitala teknologins möjligheter
att revitalisera det industriella Finland
Verkställande direktör Pekka Lundmark, Konecranes Abp
Kaffepaus
Ambassador Bruce J. Oreck, the Embassy of the United States of America, takes the floor.
From creative destruction to creative renewal
Professor of Practice Anne Brunila, Hanken
De finländska högskolornas bidrag till att stärka Finlands
konkurrenskraft
Dean, professor Ingmar Björkman, Aalto-universitetet,
Kauppakorkeakoulu
Kvällsbuffé till kl 20.00
Ekonomiska Samfundets
7,'6.5,)
Pris: 90 euro
Medlemmar i: Handelsgillet, Ekonomiska Samfundet,
Niord, TFiF, Difa, EKF, Oasen,
SNS 45 euro
Hankenanställda 45 euro
Hankenstuderande gratis
I priset ingår kaffe och buffé.
Anmälan till
Handelsgillets kansli,
telefon 09 66 97 98
eller per e-post
[email protected]
eller till
[email protected]
Deltagaravgiften betalas
till Handelsgillets konto:
Nordea
FI35 2401 1800 0601 12 eller
Aktia FI09 4055 1020 1828 57.
Anders Borg
Juhana
Vartiainen
Björn Wahlroos
Bruce J. Oreck
Sista anmälningsdag:
24 november