SÅ HÄR SKÖTER DU OM DITT NYA TÄLT Enkelt

SÅ HÄR SKÖTER DU OM DITT NYA TÄLT
Enkelt monterinsråd för tält med bågar
•
Obs inga markspik förrän bågarna är på plats i fållarna och uppspända.
•
När bågfållen sitter i yttertältet, reses yttertältet först därefter häktas innertältet på bågarna.
•
När bågfållen sitter i innertältet, reses innertältet först därefter läggs yttertältet över bågarna.
Kondensering på tältvävar
Beträffande kondensering av fukt på yttertältets insida, dvs. den varma sidan av duken. Även utan regnfall kondenseras
luftfuktighet på dukens insida. Så även utan övernattning.
Vid övernattning ökar kondenseringen ytterligare eftersom människans fukt- och värmeavgivning tillsammans med luftens
egen fuktighet ökar. Kondenseringen minskar om god ventilering får ske och om normal vind och ej alltför hög
luftfuktighet, förekommer.
Vid regnfall förstärks kondenseringen, eftersom regnvattnets betydligt lägre temperatur ytterligare ökar skillnaden mellan
ytter- och innertemperatur. Kondenseringen blir mättad och vatten börjar rinna på yttertältets insida (jmf varor som tas ur
frys/kyl). I detta läge händer det inte alltför sällan att brukaren tror att det regnat in i tältet (kondensmolekyler blir
vattenmolekyler).
Kondensering märks inte på kraftigare tältdukar som är impregnerade (bomull, akryl etc.) då fukten tas upp av väven.
Alla polyuhretanbelagda lättviktsvävar (polyester, nylon m.fl.) drabbas av detta fysiska fenomen oavsett märke och pris. Det
är således inget fel på tältet. Ju regntätare ett tält är desto större kondensering.
Vid stor tältvolym/person = större ventilation, blir fenomenet givetvis mindre.
Beskrivning av kondensering på tältdukar finns även hos andra nätförsäljare.
Impregnera tältet när det är uppställt.
Impregnera alltid tält sydda i bomullsvävar.
Mer än 12 månader har förflutit sedan tältduken fabriksimpregnerades.
Särskilt taket är viktigt att impregnera eftersom annars risk för vattensamling med nedpressning som följd.
Vi rekommenderar Herdins 5 lit Imprenex för grovtextil som finns hos de
flesta byggvaruhusen.
För mer information besök
www.friluftsvaror.se
040-19 47 03
040-17 47 04
Regler vid köp av Utrustningar
Tält
Montera alltid upp Ditt tält före användning och kontrollera att det är komplett och i förväntat skick. Detta inte minst för
att Du skall enkelt kunna sätta upp det vid ankomst till läger-/campingplatsen. Samt att vi skall ha möjlighet att åtgärda
eventuella fel före användning/avresa.
Fel på vara skall meddelas oss genast vid upptäckten. Reparation sker inom skälig tid. Kvitto skall alltid uppvisas.
Prisnedsättning på felaktig vara kan alltid diskuteras. ARN’s rekommendationer följs.
Förväxla ej kondenserande luftfuktighet med regnvattenläckage.
Alla syntetvävar, i lättviktstält, kan bli våta/fuktiga på yttertältets insida pga. hög luftfuktighet och egen utandningsluft (upp
till 0,75 lit/natt/person). Gäller även stativtält med PVC-tak.
Tätvävsduk/bomullsväv skall alltid förstärkningsimpregneras (särskilt taket) före första regnfall.
Anledningen är att mer än 12 mån förflutit sedan fabriksimpregneringen. Herdins grovtextil dunk 4 lit är att
rekommendera.
Detta kan man göra för att minska kondensen:
1.
Se till så att man får en luftspalt mellan ytterduk och innertält så luft kan strömma mellan lagren.
2.
Torka av tältet på insidan vid tillfälle. Kondens kan dra till sig mer fukt.
3.
Använd tältlykta som torkar upp fukt och ger ett bra ljus.
4.
Förvara aldrig blöta kläder i tältet.
För alla tält är det tillrådligt att förstärka impregneringen efter viss tids användning. Sådan förstärkning är också att
rekommendera på nya tält där tiden mellan produktion och användning varit mer än fyra månader.
Även förstärkningimpregnering vid sömmar, överlappningar och krokinfästningar är att rekommendera eftersom den
bomullslindade sömmen behöver viss tid för aktivering. (sväller ut/täpper till nålhål).
På förekommen anledning måste påpekas att ett tält inte är att jämföras med villa med takpannor. Vid extrema
väderförhållanden som storm, vindbyar, slagregn etc. kan regn tryckas in vid ventilationer och blixtlås. Tält kan blåsa
omkull, tak tryckas ner, trots medföljande linförankringar. Viktigt är att ha rätt tältspann och rätta markpinnar för gällande
underlag.
Allmänt
Sömmar etc.
Ickefunktions-/skönhetsfel såsom microhål och/eller småknutor i vävnaden samt ej helt spikraka sömmar är inte att
betrakta som reklamationsbara. Sådana avvikelser kan även finnas hos de dyrare profilmärkena.
OBS!
Testa alltid Din utrustning före avresa.
Ev. Kan uppdaterade färger och utförande på tälten förekomma vid leverans.
För mer information besök
www.friluftsvaror.se
040-19 47 03
040-17 47 04