Befattningsbeskrivning för Webbansvarig i - ES

BEFATTNINGSBESKRIVNING 1 (2)
SKAPAD: 2014-10-21
UPPDATERAD: 2014-10-21
Befattningsbeskrivning för Webbansvarig i
Föreningen Energisystemteknologerna (FET)
Delegation
Ämbetet är inrättat av föreningens stormöte och är direkt underställd denna. Ämbetet får sin
delegering av föreningens stormöte samt dess styrelse.
Mandatperiod
Ämbetets mandatperiod omfattar två terminer och startar på höstterminen och avslutas på
vårterminen.
Syfte
Föreningens webbansvarig har i uppdrag att sköta det tekniska underhållet av föreningens
hemsida.
Uppgifter






Sköta det tekniska underhållet av föreningens hemsida
Arbeta för att sträva efter att förbättra hemsidans funktioner och utseende
Bistå resten av styrelsen med arbete rörande hemsidan
Tillsammans med ordförande underhålla och uppdatera FET:s medlemsregister
Närvara på styrelsemöten om inte särskilda skäl föreligger
Verka för att skapa sammanhållning inom styrelsen och stötta alla andra
styrelsemedlemmar i sitt arbete
Resurser






Föreningens stadgar
De ekonomiska medel som godkänns i föreningens budget av styrelsen
Befattningsbeskrivning för webbansvarig i FET
Överlämning från föregående webbansvarig
Postspecifik mejl, sektionens Dropbox-, Facebook- och Instagramkonto
Resten av föreningens styrelse
Rättigheter

Beslutsrätt i de ärenden där delegation erhållits
Skyldigheter och ansvar

Genomföra givna uppdrag enligt befattningsbeskrivningen om inte särskilda skäl
föreligger
BEFATTNINGSBESKRIVNING 2 (2)
SKAPAD: 2014-10-05
UPPDATERAD: 2014-10-05


Skriva överlämning till sin efterträdare i samband med mandatperiodens slut
Inför valet av efterträdare överlämna förslag på revidering av befattningsbeskrivning
till styrelsen
Rapportering


Hålla sig själv och styrelsen uppdaterade om hur styrelseämbetets arbete fortskrider
Skriva överlämning till sin efterträdare
Förmåner



Inbjudan till att delta i, av styrelsen anordnade, evenemang
Inbjudan till styrelsens överlämningsmiddagar och teambuilding
Motta arbetsintyg för sitt ämbete underskrivet av föreningens ordförande och UTN:s
ordförande