Grafisk design & layout regler

grafisk design
&
layout regler
grafisk design
Grafisk design eller grafisk
formgivning är ett kreativt och
konstnärligt språk, men till skillnad
från en fri konstnär så får en grafisk
designer i uppdrag att föra ut ett
speciellt budskap. Det kan till
exempel vara:
- skyltar
- tidningar
- affischer
- frimärken
-förpackningar
!
En person som arbetar med grafisk
design kallas för grafisk formgivare.
grafisk design
Som grafisk formgivare
kombinerar och bestämmer man
över placering av:
!
- text, bokstäver
- bild
- form
- färger
- symboler
- mönster
- ytegenskaper
- balans
- kontrast
- rörelse
grafisk design
Som grafisk formgivare
kombinerar och bestämmer man
över placering av:
!
- text, bokstäver
- bild
- form
- färger
- symboler
- mönster
- ytegenskaper
- balans
- kontrast
- rörelse
grafisk design
Vad ska man då tänka
på när man
kombinerar alla dessa
element?
!
!
1. Att ha en linje som
delar pappret på mitten
uppfattas som tråkigt.
Att förflytta linjen högre
upp gör att man
uppfattar det som mer
intressant och det
skapar spänning och
rörelse till sidans form.
grafisk design
2. Symmetri
Ger en känsla av
lugn, harmoni,
ordning och reda. D
et är välstruturerat.
Lika stor yta på båda
sidor av en text tex.
!
Ger en pamigt intryck,
men kan kännas stelt
och tråkigt.
grafisk design
3. Asymmetri
Ger en motsatt
känsla. Den skapar
spänning och
dynamik i en layout.
Ytan kan användas
friare. Man behöver
inte tänka på att ha
lika mycket yta
bredvid objekt.
!
Det blir livligare.
grafisk design
4. Kontrast
Storlekskontrast är det vanligaste,
stort mot litet.
!
Stora bilder eller text fångar
uppmärksamheten.
!
Formkontrast kan man också
använda, då genom skillnader
mellan hårt och mjukt.
!
Styrkekontrast, skillnad mellan ljust
och mörkt.
!
Färgkontrast, skillander mellan
starka och svaga färger, färg vs.
svartvitt, avvikande färger.
Info hämtad från:
http://edu.ikd.hik.se/studiemtrl/grafisk_design/layout_design/layoutegler.html
B
B
B
B
B
B
B BB
B
B
B
B
B B
B B B B B
B BB
B
B B B
B
B
B
B B
B
grafisk design
5. Hur ögat uppfattar.
grafisk design
6. Tredjedelsregeln
Vad är det som gör att vi
upplever något som vackert,
harmoniskt eller
proportionerligt? Man brukar ju
säga att smaken är som baken
(delad) men i många fall så
upplever vi människor vissa
saker som vackra eller inte.
!
Tredjedelsregeln är ett
hjälpmedel för att placera
föremål på ett ställe där ögat
uppfattar det som mer
intressant.
!
Tredjedelsreglen härstammar
från det gyllene snittet som är
en matematisk formel för hur
man kan använda linjer och
former för att skapa något som
är vackert.
viktiga begrepp
Grafisk design ett kreativt och konstnärligt språk som används för att föra ut ett visuellt budskap.
Layout att disponera text och bild på en given yta. Dynamisk – en växlande form som gör att bilder
och
layout upplevs som spännande och kraftfulla
Symmetri komposition som är uppställd runt en mittaxel, där allt placeras centralt.
Asymmetri komposition som är ställd mot marginalen, åt höger eller vänster.
Rytm en kontinuitet i layouten som gör att en mottagare känner igen sig på de olika sidorna i en
layout.
Balans innebär att de olika elementen i en layout bringas i balans så det är att lika mycket form,
färg och "svärta" på båda sidor om mittlinjen.
Linjering innebär att vi "hänger upp" textstycken och bilder efter tänkta linjer i kompositionen.
Gestaltlagar lagar baserade gestaltpsykologin, dvs. hur vår hjärna strävar efter att skapa ordning
och reda samt finna helhet er i det vi ser.
Kontrast vi framhäver någon del av layouten genom att låta den avvika från övriga delar genom
skillnader i storlek, form, styrka eller färg.
Optisk mittpunkt position strax över den exakta mittpunkten i sin layout där man bör placera sidans
huvudobjekt.
Gyllene snittet harmoniskt proportionsförhållande som både finns i naturen och används i arkitektur
och konst.