LäggnIngSAnVISnIng - MOLALOC PLUS (g5)

5.the
Begin
fromtothe
left hand
tongue-side
against
wall.installation
Use spacers
maintain
ancorner,
even expansion
gap
the
the wall.
wall. Use
Use spacers
spacers to
to maintain
maintain an
an even
even expansion
expansion gap
gap
a
llowance.
a
allowance.
llowance.
Läggningsanvisning - Molaloc plus (G5)
6. Alignthe
the nextboard,
board, lay
it down and
push downward
until the
6.
6. Align
Align the next
next board, lay
lay itit down
down and
and push
push downward
downward until
until the
the
short
edge’s
plastic
tongue
clicks
into
locking
position.
Proceed
with
short
edge’s
plastic
tongue
clicks
into
locking
position.
Proceed
3. Sub Floor Preparations
short edge’s plastic tongue clicks into locking position. Proceed wit
with
h
Molandelivery,
golv lagt
flytande
Bryt
inte
emballaget
förrän
skall
läggas.
Förvara golvet vid 20°C
thegolv.
subse
quent
boards
in
similar
manner
togolvet
complete
the
installed
subse
quent
boards
in
similar
manner
to
complete
the
installed
Before
makesom
sure that
the the
building
where
the
floorings
would
be
installed
are
the subsequent boards in similar manner to complete the installed
first
row.
first
row.
completed,
all moisture
or water
related
works
such
as
masonry,
plastering,
wall
och medincluding
en normal
relativ
luftfuktighet
(RF)
på
35-65%
i
minst
2
dygn
före
läggning.
I nybyggnad får emfirst row.
etc. All
openings
should på
alsonytt,
already
be completed
(roof; paketen på ströer. Läs hela anvisningen
1painting,
2
balleratplumbing,
Molan gutters
­golv inte
förvaras
direkt
golv. Lägg
15gjutet
mm
windows; doors). As a rule-of-thumb, ready-made wood flooring should be one of the last
innan
arbetet
items
delivered
andpåbörjas.
installed in the building. Any concrete sub-floor must be completely
cured and dried (8~12 weeks old), with
minimum
surface
temperature
ofedge
15ºplastic
Cplastic
(60ºtongues
F)tongues
and latch
7.
shows
the
short
edge
locking
Thefigure
figure
shows
the
short
latch
locking
7.7.The
The
figure
shows
the
short
edge
plastic
tongues
latch
locking
maximum
moisture-content
of 2% dry-weight
basis.
The
ideal
relative
humidity
in
the
room
OBSERVERA:
Brädorna
ska
kontrolleras
i
dagsljus
före
montering.
Brädor
med synliga fel, såsom glans-,
m
echanism.
m
echanism.
mechanism.
should be 55%. A moisture test is required
using either the Calcium Chloride method or an
dimensions-,
färg-,
nivåskillnader
etc.
ska
frånsorteras.
Reklamation
över
brädor med synliga defekter,
acceptable moisture meter.
som monterats, kommer att avvisas.
4. TEKA Soft Loc Installation Guide for Floating Installation
1
3
2
8.
For
reasons,
on
starting
the
next
row,
always
make
Golvet
läggs
flytande,
brädorna
sammanfogas
utan
lim. Använd brädor från
Foraesthetical
aesthetical
reasons,
starting
the
next
row,
always
make
1.5 After cleaning the
floor,
roll over
the vapour
barrier
sheet
8.8.sub
For
aesthetical
reasons,
onon
starting
the
next
row,
always
make
sure
to
the
joints
by
at
least
30cm
(12in
ch).
Try
to
use
sure
tostagger
stagger
theend
end
joints
by
at
least
30cm
(12in
ch).
Try
to och
use nyansspel. Det skall
paket
löpande
för
att
garantera
ett
harmoniskt
färgwith a minimum 20cm
(8inch)
overlap.
Unroll
the
sheet
along
the
sure
to
stagger
the
end
joints
by
at
least
30cm
(12in
ch).
Try
to
use
4 piece
row
to
start
a
new
one.
cccut
piecefrom
fromthe
theprevious
previous
row
start
a new
one.
longest wall.
överallt
där
fukt
förekomma.
ututdiffusionsspärr
piece
from
the
previous
row
to to
start
akan
new
one.
flera
vara
1. the left hand corner, tongue-side against
5. Begin installation from
Börja golvläggningen i rummets vänstra hörn med spontsidan in mot väggen. Det
the
wall. Use spacers
toexakta
maintain
anlong
even
expansion
gap
6 Underlayment may
ges
tongue
with
groove
at
15°
9.
Connect
the
ed
avståndet
(min.
10and
mm)
till
väggen
kan
avpassas
när tre rader har lagts (bild
9.
Connect
the
long
ges
tongue
with
the
groove
at some
2.
be the
used
for
sound
insulation
/ orthe
for
9.
Connect
the
long
eded
ges
tongue
with
the
groove
at some
some
15°15°
5.
Begin
installation
from
left
hand
corner,
tongue-side
against
asmoothing
llowance. out slightaaangle
and
lay
it
down.
irregularities
the
sub floor. Do not overlap
ngle
andlay
layitofitdown.
down.
2). and
ngle
the wall. Use spacers to maintain an even expansion gap
the
underlayment.
allowance.
5
3
4
7
7
2.
Nästa bräda läggs tätt intill den föregående, och pressas/trycks ner till dess låset
6 ”klickar i” (bild 3). Lägg hela första raden på detta vis (bild 3) – med undantag av...
10. Connect the long edges tongue with the groove at some 15°
3. Align
Lay athe
loose
board
upside
down
as
a edges
proper
height
guide
against
10.Connect
Connect
theand
long
edges
tongue
with
the
groove
at some
10.
the
long
tongue
with
the
groove
at some
15°15°
6.
next
board,
layit itdown
down
and
push
downward
until
the
6.
Align
the
next
board,
lay
push
downward
until
the
ss s
push
to
the
board
along
the
joint
towards
the
previou
the door
jamb.
Cutangle,
the
oftoslide
the
frame
off,
leaving
the
required
3.bottom
angle,
push
slide
the
board
along
the
joint
previou
angle,
push
to
slide
the
board
along
the
joint
towards
thethe
previou
short
edge’s
plastic
tongue
clicks
into
locking
position.
Proceed
wittowards
h
board.
Align
and
lay
itit it
down,
until
the
short
edges
plastic
tongue
short
edge’s
plastic
tongue
clicks
into
locking
position.
Proceed
wit
h
expansion
gap
allowance.
board.
Align
and
lay
down,
until
the
short
edges
plastic
tongue
board.
Align
and
lay
down,
until
the
short
edges
plastic
tongue
the subsequent boards
in similar
manner
to complete
...sista
brädan
i första
raden –installed
denna
bräda skaboards
kapas och läggas med föreskrivet
the
subsequent
clicks
locking
position.
Proceed
w
20°÷30°
the
ininto
similar
toposition.
complete
the mm)
installed
clicks
intothe
themanner
locking
Proceed
w(bild
ith
subsequent
boards
ith
thethe
subsequent
boards
clicks
into
the
locking
position.
Proceed
with
firstsubse
row. quent boards
avstånd
till
väggen
(min.
10
4).
in
a
similar
manner
to
complete
the
row.
ininaasimilar
thethe
row.
similarmanner
mannertotocomplete
complete
row.
first row.
11. All joints shall have a tight fit. When necessary use a tapping
4.
block
hammer
to gently
tapfit.any
gapped
joints. use
Never
hit the
11. Alland
joints
shall have
a tight
When
necessary
a tapping
4. The
Boards
shall
runfloor
lengthwise
against
the longest
wall.
When
Börja
andra
raden
med
den
bit
(min.
300
mm),
som
board
directly
with
a
hammer
or
mallet.
shows
the
short
edge
plastic
tongues
latch
locking
7.
figure
block and hammer to gently tap any gapped joints. Never hit
the blev
possible
try to run floor boards parallel to incoming sunlight or main
echanism.
m
floor board directly with a hammer or mallet.
light source. T-mould8 is required for rooms exceeding 100m²
5.
ft). shows the short edge plastic tongues latch locking
7.(1.080sq
The figure
över från rad ett (bild 5).
Tryck brädan i vinkel mot föregående rad, och tryck den därefter ned mot golvet
mechanism.
PlyQuet Holzimport
6*28357 Bremen*Tel:+49 421 34 888 0
8
(bild GmbH*Buschhöhe
6).
PlyQuet
GmbH*Buschhöhe
Bremen*Tel:+49
421
34
888
0 0
12.
When
necessary
use 6*28357
a 6*28357
pull
bar
and hammer
to
tap
PlyQuetHolzimport
Holzimport
GmbH*Buschhöhe
Bremen*Tel:+49
421
34gapped
888
Fax:
+49 421
34 777 11*e-mail:
[email protected]
Fax:
+49
421
11*e-mail:
[email protected]
Fax:at
+49
4213434777
777
11*e-mail:
[email protected]
joints
adjoining
walls
and door
jambs.
44
4
8. For aesthetical reasons,
starting the
row,
always
make to tap gapped
and hammer
12. Whenonnecessary
usenext
a pull
bar
6. joints
ch). Try to use
sure to stagger thejoints
end
by at least
(12injambs.
at adjoining
walls30cm
and door
Nästarow
bräda
monteras
i vinkel på ca 15° och trycks in så att kortändsskarven blir tät.
to start
a new one.
cut piece from the previous
Härefter pressas/trycks brädan ner till dess låset ”klickar i” (bild 7).
Observera!
vara
förskjutna min. 300 mm.
8. For aesthetical reasons,
on startingÄndskarvar
the next row, ska
always
make
9a
9
13. To6*28357
lay theBremen*Tel:+49
last row, place421
a full
length
floor board
directly on top
PlyQuet Holzimport GmbH*Buschhöhe
34 888
0
3
9b
7.ges
+49 421
34 long
777of
11*e-mail:
[email protected]
the
lasttongue
installed
cut15°
the correct width by
withrow.
the Measure
groove atand
some
9.Fax:
Connect
the
ed
sure to stagger the end joints by at least 30cm (12inch). Try to use
13. To lay
the last
place
a full length floor board directly on top
cautngle
piece
from the previous
startrow,
a kan
new
one.
puttin
arow
fullto
width
scrap
board
with spacers
inserted
thebrädorna. Dessa avlägsnas med
Vidg läggningen
det uppstå
mindre
fogaragainst
mellan
and lay it down.
of the last installed row. Measure and cut the correct width by
all.
w
hjälp
av width
en hammare/slagkloss
ochinserted
parkettjärn
g a full
scrap board with spacers
against (bild
the
puttin
wall.
8).
8.
10
10
avståndet
till väggen,
när
treofförsta
raderna är lagda. Anbringa kilar mel14. Avpassa
Trimming the
boards width
will unable
thede
use
the plastic
lan
golv
och
vägg.
Avståndet
till
väggen
ska
vara
min.a10 mm.
tongue
at
the
boards
short
edge.
Remove
the
plastic
tongue;
apply
10.
Connect
the
long
edges
tongue
with
the
groove
at
some
15°
Trimming
the
boards
width at
willsome
unable
the use of the plastic
9. Connect the long14.
edges
tongue
with
the groove
15°the
elya
lineboards
of the
bead
of towards
adhesive
along
lip.
Immediat
slower
angle, push to slidecontinuous
the board
along
joint
the
previou
tongue
at
the
short
edge.
Remove
the
plastic
tongue;
apply
angle and
layand
it down.
ld
down
the
wipe
off
any
excessive
adhesive
with
damp
cloth.
Ho
board.
Align
lay
it
down,
until
the
short
edges
plastic
tongue
9.
continuous
line of bead of adhesive along the lower lip. Immediately
the
adhesive
cures.Hold down the
board
with
some
weights
wh
the
subsequent
boards
clicks into the locking
Proceed
with
wipe
off
any
excessive
adhesive
with
damp
cloth.
Sista
raden
sågas
tillile
med
angivet
avstånd
till väggen och sammanfogas med näst11position.
in a similar mannerboard
to complete
the row.
ile the adhesive
cures.golvlisterna. I dörröppningar och vid större
withraden
some
weights
whHärefter
sista
(bild 9).
monteras
ska
golvytan
delas
med
en to
dilatationsfog.
(Max
8 x 12 m. 12 m
r
15. arealer
In the case
that
the installed
board
needs
be removed, eithe
because
of poor colour blending or because of any other reason,
brädorna).
15. In the case that the installed board needs to be removed, either
the row of
and
insert
the
special
start
at the
sided
boardorofbecause
because
of most
poor right
colour
blending
any
other
reason,
ng
tool
into
the
groove.
separati
at the most right sided board of the row and insert the special
10. Connect the longstart
edges
tongue with the
the groove.
groove at some 15°
ng tool intoAlla
separati
Golvvärme:
Molans trägolv för flytande läggning, utom bokträ och
angle, push to slide the board along the joint towards the previous
board. Align and lay it down, until the short edges plastic tongue
ved
from the row.
board
to bewremo
clicks into the lockingtargeted
position.
Proceed
ith the
subsequent
boards
16.
Lift up the
right side
board
and remove
it. Carry on to the
in a similar manner to
complete
the to
row.
targeted
board
be removed from the row.
är behandlade
från fabrik,
kan
till golvvärme.
PlyQuet Holzimport GmbH*Buschhöhe
6*28357 Bremen*Tel:+49
421 34 888
0 användas
4
Fax: +49 421 34 777
11*e-mail:
[email protected]
kontakta
Molans
16.
Lift up the
right
side representant.
board and remove it. Carry on to the
12
längs med
Lönn, som
Se specialanvisning eller
Att tänka på
Vid leverans:
- Kontrollera så att det inte är några transportskador, samt att de mottagna varorna överensstämmer med fraktsedeln/följesedeln.
- Eventuella transportskador skall omgående anmälas till transportören.
Uppackning av brädorna:
- Kontollera brädorna före läggning.
- Brädor med synliga fel, som ligger utanför gällande toleranser, såsom nivå-, glans-, dimensions-, färgskillnader m.m. ska frånsorteras. Dessa kan bytas utan kostnad.
Enstaka brädor med acceptabla småfel kan användas på ställen där de inte är iögonfallande, eller användas vid tillsågning.
- Kortare längder kan förekomma (upp till 12,5% av brädorna).
- Reklamation över defekta brädorr, som framställs efter det att brädorna har monterats, kommer att avvisas.
- Särskilt beträffande plankgolv: Observera att det kan förekomma torksprickor, minisprickor, små tvärgående sprickor samt sprickor kring och i kvist.
Fuktförhållanden/fuktspärr:
- Byggfukten skall vara under kontroll, dvs. konstant mellan 35-65% relativ luftfukt­ighet (RF), allt efter årstid, innan golvet lägges.
- Byggnaden skall vara sluten och allt arbete med vattenhaltiga material som puts, målning etc. skall vara avslutade och materialen skall vara torra.
- Värmeanläggning skall vara i drift, temperaturen i rummet ca 20°C.
- Rummet skall ha varit uppvärmt och ventilerat i minst 4 veckor före läggning.
- Fuktinnehållet i betongen och ev. avjämningsmassor skall vara i jämvikt med den för årstiden normala RF, dvs. porfuktinnehållet i betongen skall vara max 65 %.
- Om PE-folie (min 0,20 mm) används, kan golvet läggas på betong med porfukt­innehåll max 85 %, under förutsättning att RF i rummet inte överstiger 65 %.
På befintligt trägolv:
- Det befintliga trägolvet skall vara fast och plant ((+/-2 mm med en 2 m rätskiva eller +/-0,6 mm med en 0,25 m rätskiva). Det får inte ”gunga” eller kunna ge efter.
- Heltäckningsmattor och liknande skall avlägsnas.
- Lösa golvbrädor spikas eller skruvas fast.
- Om det är stora mellanrum mellan brädorna på det gamla golvet, kan det vara en fördel att lägga det nya golvet vinkelrätt mot det gamla.
- Om golvet är ojämnt skall det rätas upp, ev. genom spackling eller hyvlas plant. Ev. kan 19 mm golvspånskivor med not och fjäder monteras.
- Kom ihåg: använd inte fuktspärr på befintligt trägolv eller annat organiskt material.
- För stegljudsdämpning används filt som underlag. Vi rekommenderar Mola­­tex / MolaSound.
På betong och klinker:
- Undergolvet skall vara helt plant (+/-2 mm med en 2 m rätskiva eller +/-0,6 mm med en 0,25 m rätskiva). Spackla ev. för att räta upp.
- Heltäckningsmattor och liknande skall avlägsnas.
- Lägg ut en fuktspärr (min 0,20 mm PE-folie) med min 15-20 cm överlappning. Tejpa skarvarna och dra upp fukt­spärren 10-15 cm på väggarna. Molafilt / MolaSound, som
är en kombinerad fuktspärr och filt är lämplig att använda.
Kom ihåg beträffande golv som lägges flytande:
- Undergolvet skall vara helt plant. Spackla ev. för att räta upp.
- Golvet ska kunna röra sig, det får inte göras fast i underlaget.
- Det skall vara min 10 mm springa mot väggar och fasta installationer.
- Golvet får inte läggas under fasta skåp, braskamin, köksbänkar etc.
- Golvet delas vid alla dörröppningar, ev med dilatationslist eller fog.
- Stora golvytor skall delas med dilatationslist eller fog. (max 8 x 12 m. 12 m längs med brädorna).
- Golvlister, trekantslister eller kvartsstav skall fästas i väggen.
- Dörrstoppar o.d. som monteras ovanpå golvet, monteras så att de inte låser fast golvet.
- Underlag över 2 mm ska ej användas.
Behandling/underhåll/rengöring:
- Efter läggningen bör golvet täckas, speciellt där ”byggtrafik” förekommer. Som täckningsmaterial rekommenderas kraftig Moland golvpapp 500 g/m². Täck­ningsmaterialet
skall vara diffusionsöppet och får inte färga golvytan.
OBS! Täckningsmaterialet får inte fästas med tejp mot golvet.
- Se alltid till att slutbrukaren får underhållsvägledning. Bristande underhåll kan skada golvet.
- Oljebehandlade golv, som utsätts för hög belastning (kök, kontor, offentliga lokaler etc.) bör ges en extra oljebehandling innan de tages i bruk.
- För att skona trägolvet rekommenderas att använda möbeltassar under stols- och bordsben. Under kontorstolar med hjul bör en akrylskiva läggas. Kontors­stolar kan
förses med speciella hjul avsedda för trägolv. Lägg torkmattor vid entreér och ingångspartier, för att skydda golvet mot fukt och smuts.
I övrigt hänvisas till GBR:s läggningsanvisningar.
Generella anvisningar:
Om man väljer ett lack- eller oljebehandlat trägolv är beroende på individuell smak och inredning. Ett oljebehandlat trägolv framhäver träets naturliga färger och ådring­
ar, och det är lätt att göra små reparationer om olycken skulle vara framme. Även om Molans oljebehandlade golv levereras färdiga att tas i bruk, bör man räkna med att
använda lite mer tid på underhåll i början, d.v.s. tvättning och underhållsoljering, för att uppnå en jämn och mättad yta.
Trägolvet kan ha ett något ojämnt utseende, vad beträffar färg och glans, särskilt om det besiktigas i direkt motljus. Glans- och färgskillnader, som endast kan ses i motljus
är inte reklamationsberättigade.
Observera att det är stor skillnad på träsorternas egenskaper, och att trä alltid rör sig i förhållande till luftfuktigheten.
Hygroskopiciteten är en del av träets naturliga egenskaper. Det innebär, att trä anpassar fuktinnehållet till omgivningen. Denna procedur betecknar man som att träet ”arbetar” (utvidgar och krymper). Vid en luftfuktighet över 65 % (på sommaren) eller under 35 % (under eldningssäsongen) kan parkettelementens dimension därför förändra
sig synligt med kupning under sommaren och bredare fogar under eldningssäsongen.
Både människans och trägolvets välbefinnande kräver ett sunt inneklimat med RF på ca 50 % (min 35 % och max 65 % under mycket korta perioder) och en rumstemperatur på ca 20°C. Om luftfuktigheten faller mycket under vinterhalvåret, rekommenderas att använda en elektrisk luftfuktare för att undvika uttorkning av trägolvet. Luftfuktaren
skall användas från starten av vintersäsongen. Skaffa eventuellt en hygrometer.
Läggningsanvisningen bygger på omfattande erfarenhet och är till för att vägleda dig på bästa sätt. För att minska risken för att fel uppstår, har vi också tagit med en del
negativ information och försiktighetsåtgärder. Naturligtvis kan läggningsanvisningen inte ta upp alla möjliga nuvarande och framtida säregenheter, som kan hänföras till
träets många egenskaper. Vi står självklart till förfogande, om tveksamheter uppstår. Vi påtar oss inte ansvar för läggningens resultat, då vi inte kan påverka korrektheten
i arbetet. Du är välkommen att kontakta Molans representant om du har frågor.