Livsmedelsverket och Foodit bjuder in till Seminarium och Workshop

Livsmedelsverket och Foodit
bjuder in till Seminarium och Workshop
Måndag 17 november i Göteborg
Vad:
Eva Sundberg och Anna-Karin Quetel, Nationellt Kompetenscentrum för måltider inom Vård, Skola och
Omsorg på Livsmedelsverket, kommer till Göteborg för ett Seminarium om den nya
Informationsförordningen 1169/2011. Hur påverkar den verksamheter inom vård, skola och omsorg?
Under Seminariet kommer ni att få ta del av deras kunskaper med mer information och praktiska
exempel på hur de nya reglerna kan tillämpas ute i offentliga kök.
För kommande version innehåller Matilda funktioner som stöttar upp och hjälper kökets
administration av etiketter och utskrifter som bemöter alla berörda delar från
Informationsförordningen.
Under samma dag bjuder vi in till en Workshop där vi kommer gå igenom nyheterna i
kommande version samt om märkning och etiketter/utskrifter, vad Matilda bidrar med
kring den nya Informationsförordningen 1169/2011 och hur ni får fram bra
etiketter/utskrifter där bl a allergener framhävs enligt lagstiftningen från 13 december 2014.
Under workshopen kommer du, oavsett på vilken nivå du idag arbetar i systemet eller hur
långt du har kommit, få med dig kunskaper som ger dig tydliga instruktioner för vad ditt nästa
steg är för att uppfylla lagkraven i nya Informationsförordningen. Samtidigt får du möjligheten
att träffa kollegor från andra organisationer och Foodits personal – erfarenheter kan utbytas
och frågor diskuteras!
Program:
10:30 – 11:00
Registrering och Kaffe/Smoothie.
11:00 – 12:00
Eva Sundberg och Anna-Karin Quetel, Nationellt Kompetenscentrum för
Vård, Skola och Omsorg, Livsmedelverket
-
Den nya Informationsförordningens påverkan på Vård, Skola och Omsorg
12:00 – 13:00
Lunch (ingår vid deltagande i Workshop)
13:00 – 14:30
Visning och diskussion om nya funktioner i Matilda för framhäva
allergener, märkning och etiketter/utskrifter.
14:30 – 15:00
Fika
15:00 – 16:30
Praktisk workshop (ta gärna med egen dator)
16:30 – 17:00
Avslutning och Sammanfattning
Praktiska saker:
Vi kommer att hålla Seminarie och Workshop på Foodits kontor.
Adress: Första Långgatan 21, Göteborg. För vägbeskrivning, se vår hemsida under kontakt.
Priset för Workshop är 1 250 kr per person.
Seminariet är kostnadsfritt.
Lunch ingår vid deltagande i workshop.
Deltagarantalet är begränsat så anmäl er i god tid. Senaste dag för anmälan är 7/11 och är
bindande efter det datumet, faktura skickas efter anmälan. Anmälan sker via vår hemsida.
För frågor kontakta Foodit genom [email protected] alternativt ring, 031 704 17 98
Varmt Välkomna!