Michael Hermansson, BergUtbildarna

Bergsprängardagarna 2013
Sprängmedelsmarknaden 2013
Kema Nobel
Nitro Nobel
LKAB
Berggruppen
Kimit
Allmex
Norsk Hydro
Dyno Nobel
Allmex
Societe Suisse
Norab
Westspreng
Industrikapital
Orica Mining
Services
Norab
Gnaschwitz
Orica Kimit
Privat
Kimit
EPC
Allmex
Austin
Privat
Frölanders
Forcit
Maxam
UEE
Sprängämnesmarknaden
Sprängämnen - produktblad
Nytt namn – Eurodyn 2000!
Sprängämnen - produktblad
Nytt namn – MagnaSplit 1-4 !
Tillverkning emulsion
Tillsatser
Microsfärer eller gasning (bulk)
Salt
Vatten
Bränsle
SME
SSE
Nytt namn – Orica SME bulk
Ovanjordsbulk fd
Titan/Emulan
Nytt!
Redovisning av
CO2!
Primer - Dynoprime
Nytt
namn
Pentex
1700!
Bergsprängardagarna 2013
En epok är över. Namnet “Nonel”
– världens första stötvågssystem
- försvinner och ersätts av “Exel” !
Bergsprängardagarna 2013
Ny CE märkt
tändapparat
Kombinerad för
upptändning av
både
stötvågssprängkapslar typ Nonel
alt 15 st
elektriska VA
kapslar
Lilla röda - sprängämnen
Nytryckning 2012
Sprängämnesinfo
på sidan 19
Ur ”Lilla Röda”:
Lilla röda - sprängämnen
Sidan 20
Lilla röda - stötvågssprängkapslar
Sidan 22
Lilla röda - stötvågskapslar
Tunnel
Sidan 23
Vibrationer vid sprängning i bergtäkter
- Återkoppling till diskussionerna vid Bergsprängardagarna 2009
Ole Smeds
Hallstahammar Sprängtjänst
Något nytt Ole?
Ja, en radiomast som
fått komfortvärdet 2
mm/s det är således
världens enda levande
radiomast!!
Bergsprängardagarna 2013
Vad hände
med
utvecklingen
av den
differentierade
bulken?
Med 0,2 kg/l för mycket I pipdelen blir
det ca 20 kg för mycket I ett 25 m hål!
20 kg x 10:- = 200 kr/hål x 50 hål =
10.000:- för mycket per salva!
15