Produktblad PLV-T utedel o hydrobox T-CAP

PLV9-T LUFT/VATTENVÄRMEPUMP T-CAP
· HÖGSTA FRAMLEDNINGSTEMPERATUR PÅ VATTEN
FRÅN VÄRMEVÄXLAREN: +55 °C
· UPPVÄRMNINGSLÄGE VID
UTOMHUSTEMPERATURER NER TILL -20 °C
· UPP TILL 20 METERS HÖJDSKILLNAD MELLAN
UTOMHUSENHETEN OCH VÄRMEVÄXLAREN
INOMHUS
· KONSTANT KAPACITET VID EN UTOMHUSTEMPERATUR PÅ NER TILL -15 °C (VID EN
VARMVATTENTEMPERATUR PÅ 35 °C)
· VÄRMEKABEL INGÅR
Den nya T-CAP-serien passar hus där det är viktigt att hålla en jämn värmekapacitet
utan stöd från externa värmepannor.
teknik
för effektiv
uppvärmning
R410A - ett
miljövänligt
köldmedium
R410A
SPLIT // AQUAREA T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // SXH
Inomhusenhet
Värmekapacitet vid +7 °C
kW
COP-värde vid +7 °C med en vattentemperatur på +35 °C
Värmekapacitet vid -7 °C
kW
COP-värde vid -7 °C med en vattentemperatur på +35 °C
Värmekapacitet vid –15 °C
kW
COP-värde vid -15 °C med en vattentemperatur på +35 °C
Mått (H x B x D)
mm
Vikt
kg
Diameter vattenrör
Pump
Antal hastigheter
Ineffekt (max)
W
Vattenflöde (ΔT=5 K. 35 °C)
l/min
Ineffekt
kW
Strömförbrukning, löpande
A
Strömförbrukning, högsta
A
Utomhusenhet
Ljudtrycknivå
dB(A)
Ljudeffektnivå
dB
Mått (H x B x D)
mm
Vikt
kg
Rördiameter
Vätskerör
mm (Inch)
Gasrör
mm (Inch)
Köldmedium (R410A)
kg
Rörlängd min – max
m
Standardlängd rör
m
Rörlängd utan påfyllning av köldmedium
m
Ytterligare gas (R410A)
g/m
Höjdskillnad inomhus & utomhus
m
Arbetsområde
Utomhustemperatur
°C
°C
Framledningsvatten
(vid-2/-7/-15) 2)
TILLVAL VARMVATTENBEHÅLLARE
VARMVATTENBEHÅLLARE
Vattenvolym
Högsta vattentemperatur
Mått
Höjd
Diameter
Vikt
Elanslutning
Material insida varmvattenbehållare
L
°C
mm
MM
kg
TREFAS
WH-SXH09D0E8
9
4,74
9
2,81
9
2,54
892 x 502 x 353
40
R1¼
3
190
25,8
1,9
2,9
10,4
WH-UX09DN8
49
66
1340 x 900 x 320
110
9,52 (3/8")
15,88 (5/8")
3,10
3 – 30
7
15
50
20
–20 – +35
25 – 55
OSO
198
75
1.150
580
46
Enfas
Rostfritt stål
värmekapacitet
ner till -20ºC
OUTDOOR TEMP
anslutning
anslutning
RETROFIT
SOLAR
värmepanna
solpanel
varmt
kranvatten
DHW
PLV9-T är Panasonics nya modeller för centralvärme. T-CAP står
för total kapacitet eftersom dessa modeller är konstruerade för
att bibehålla samma nominella kapacitet även när utomhustemperaturen går ner till -15 °C utan elektriska värmepatroner
som hjälper till. T-CAP är också konstruerad för att leverera
extremt hög effektivitet oavsett utomhustemperatur eller
vattentemperatur.
Jämn värmekapacitet utan stöd från externa värmepannor.
PLV-9-T fungerar lika bra tillsammans med befintliga värmesystem, till exempel oljepanna, som vid nyinstallationer med
golvvärme, radiatorer och även fläktkonvektorer. Modellerna kan
också kompletteras med solpaneler för ökad effektivitet och
lägre miljöpåverkan. Sist men inte minst är systemet förberett
för anslutning av en termostat, vilket ger en bättre kontroll över
värmestyrningen.
OSO
287
75
1.600
580
60
Enfas
Rostfritt stål
Kalkyl i enlighet med Eurovent.
Ljudet uppmätt 1 meter från utomhusenheten, mätt vid en höjd av 1,5 meter.
Mätförhållanden: Ingående returvatten: 30 °C. Utgående framledningstemperatur
på vattnet: 35 °C
* Preliminära uppgifter
ENERGI- OCH MILJÖEFFEKTIVITET
· Upp till 58 % mer effektiv än direktverkande el
· Maximalt COP-värde på 4,74
· Miljövänligt köldmedium R410A
Fjärrkontroll
på frontpanel
WH-SDX09D0E8
BEKVÄM ATT ANVÄNDA
· Optimal kontroll med hjälp av utetermometer (extra tillbehör)
· Högsta framledningstemperatur på vatten från värmeväxlaren: +55 °C
· Effektoptimeras efter temperaturen på returvattnet
· Inbyggd kontrollstyrning av uppvärmning och av varmvattenberedaren
WH-UX09DN8
ENKEL ATT ANVÄNDA
· Kontrollpanel på värmeväxlaren
· Enkel programmering via kontrollpanelen
TILLBEHÖR
SVERIGEPANNAN ST250-13
Effekt:
Spänning:
Strömförbrukning:
Volym panna:
Volym varmvattenberedare:
Driftstemperaturer:
Mått (HxBxD):
13,1 kW
400 V, 3-fas
18,9 A
150 l
100 l
20 - 90° C
1794x595x627 mm
ENKEL ATT INSTALLERA OCH UNDERHÅLLA
· Snabbaccess till tryckventil för enkel kontroll av vattentrycket
· Snabbåtkomliga enheter såväl inne som ute
Auktoriserad återförsäljare
Generalagent för:
Panasonic & LG Värmepumpar & Luftkonditionering
VENETO Fläktkonvektorer
Traktorgatan 2, 745 37 Enköping
Tel: 0171 - 47 90 75 Fax: 0171 - 44 00 97
[email protected] / www.kinnan.se