Kravspecifikation för IT

Dataföreningen Kompetens erbjuder en
En fristående utbildning
>>>
Kravspecifikation för IT-system
Se www.dfkompetens.se för aktueltt datum
Ta kontrollen – spara pengar!
Lär dig ta fram en kravspecifikation som överensstämmer med företagets behov.
Denna utbildning ingår i ett block där du kan certifiera dig till
Certifierad IT-beställare
Du kan gå nedanstående utbildningar i valfri ordning inom en
tvåårsperiod och därefter gå en certifieringsutbildning.
Se www.dfkompetens.se för aktuella datum
• Upphandling av IT-system - 3 dagar
• Processutveckling - 3 dagar
• Kravspecifikation för IT-system - 3 dagar
• Certifiingsutbildning 2+1 dagar
Upphandling
av IT-system
Kravspecifikation
för IT-system
CERTIFIERAD
IT-BESTÄLLARE
Processutveckling
Mer information och anmälan på www.dfkompetens.se
Kravspecifikation för IT-system
Se www.dfkompetens.se för aktuellt datum
Att formulera rätt krav är nyckeln till framgång – att uppfylla kraven är nästa steg. Som beställare av IT-system
räcker det inte med att du vet vad du vill ha, du behöver även kunna förmedla dina krav till leverantören för att
han ska kunna uppfylla dem.
Målgrupp
Vad ska ske i verkligheten
Utbildningens upplägg
• Projektledare för kravspecifikationsprojekt
• Beställare av IT-system
• Verksamhetspersoner som formulerar krav
på IT-stöd
• Systemutvecklare som vill förstå verksam-
hetens behov
• Metodansvariga
• Verksamhetsarkitekter
• Verksamheten har ett behov av ett nytt IT-
stöd och beskriver sina krav
• Kraven förmedlas till Leverantören som i sin tur tolkar kraven och levererar ett IT-stöd
• IT-stödet ska stödja verksamheten
Vår idé innebär att vi hela tiden kombinerar teori
och praktik. Deltagarna bidrar med egna
erfarenheter som delas med de andra
vid diskussioner och vid lösning av olika
övningsuppgifter. Vi anstränger oss att visualisera
vårt budskap i enkla bilder, som deltagarna
sedan själva kan använda i sin egen verksamhet.
Under grupparbetena får deltagarna också
träning i att agera som handledare.
Syftet med utbildningen
• att fånga verksamhetens krav
• att formulera krav
• att strukturera krav
• att kvalitetssäkra krav
• att hantera ändring av krav
Att identifiera och formulera verksamhetens
krav förutsätter ett strukturerat arbetssätt och
väl beprövade metoder.
Förkunskaper
Utbildningen kräver inga djupa IT-kunskaper.
Största utbyte får du som har några års
verksamhetserfarenhet.
Utbildningsmaterial
Material delas ut vid utbildningstillfället och
deltagarna får efter utbildningen möjlighet att
hämta hem word-, excel- och visiomallar som
kan vara användbara i kravarbete.
Hur ska du bära dig åt för
• ställa rätt krav för verksamheten på det
nya IT-systemet?
• driva ett kravspecifikationsarbete?
• fånga, identifiera och beskriva verksamhetskrav?
Programpunkter
Dag 1, 08.30-16.00
08.30-09.00 Registrering och kaffe
• Kravspecifikationens roll i IT-processen
- Hur går modelleringen till?
- Hur ska vi tolka modellerna?
- När och varför används metoderna i kravspecifikations-
processen?
Dag 2, 09.00-16.30
• Fånga krav utifrån verksamhetens processer • Utforma verksamhetens krav på nytt IT-stöd
• Rutiner (även kallat Funktioner/
• Metoder:
Användningsfall)
- Processmodellering
- Objektmodellering
• Icke modellrelaterade krav
• Vi ger en kort introduktion till metoderna för • Formulera och kvalitetssäkra krav
att besvara frågorna:
Lärare
Annica Kjellqvist - har under
de senaste åren arbetat med
framtagning av informations­
arkitektur och kravspecifikationer.
Lena Dohrnér - konsult
och utbildare på IRM, har
under flera år arbetat med
verksamhetsanalys och
framtagning av arkitekturer
och kravspecifikationer inom
många olika verksamhets­
områden. Under de senaste åren har hon
jobbat som metodstöd och hand­ledare i flera
datalagerprojekt..
Dag 3, 09.00-16.00
• Miniprojekt
En heldagsuppgift i syfte att praktiskt tillämpa och i ”projektform” ta fram de centrala delarna i en kravspecifikation.
Komplett program, mer info och
anmälan på www.dfkompetens.se
- Vad är process- och objektmodellering?
Tid
Anmälan
Tredagarsutbildning, se www.dfkompetens.se för
aktuellt datum
Anmälan som är bindande gör du enklast på,
www.dfkompetens.se
Plats
Förhinder
Dataföreningens kurscenter, Drottninggatan 89, Sthlm
Pris
Priset är 15.950 kr exkl. moms (19.938 kr inkl. moms).
I samtliga kurser ingår
Dokumentation, lunch och kaffe
Vid förhinder att deltaga får platsen överlåtas till kollega
Information
Vi bekräftar din anmälan skriftligt och fakturerar avgiften
Vi reserverar oss för ändringar i programmet
Förfrågningar om utbildningen
Har du frågor om utbildningen är du välkommen att
tala med Helen Kanne på tel 08-587 434 26 på
Dataföreningen Kompetens.
Arrangör
Dataföreningen Kompetens
Box 45153, 104 30 Stockholm
Telefon 08-587 434 00, Fax 08-587 434 60
www.dfkompetens.se