Nerladdning och installation av METERTOOL/LogView

Nerladdning och installation av METERTOOL/LogView
(Visning nedan för Windows 7. Liknande för andra operativsystem)



Starta den dator (PC) som skall ha METERTOOL/LogView installerad på (måste ha tillgång till
internetanslutning)
Starta Internet Explorer (alt. Firefox)
Lägg in följande länk i internet Explorer’s adressfält:
ftp://ftp.kamstrup.dk

Följande fönster visas:



Skriv in användarnamnet.
Skriv in ”Lösenordet”
Klicka ”Log on”

Följande visas på skärmen:
58101226_08-2013_SE
Page 1 of 4


Välj vilken av Kamstrup vatten eller värme/kylmätare du vill ladda ner METERTOOL och/eller
LogView för. T.ex. METERTOOL för MULTICAL® 21.
Fönstret nedan visas.

Klicka på antingen METERTOOL eller LogView beroende på vilken av mjukvarorna du vill ladda ner.
I detta fall är METERTOOL valt.

Följande fönster visas skärmens nedre del (MULTICAL® 21 visas):

Klicka på pilen bredvid” Save/spara knappen” och välj alternativet “Save as/Spara som”
alternativet:

Följande fönster visas:
58101226_08-2013_SE
Page 2 of 4

Klicka på “Lokal Disk (C:)” och sedan på “Save/spara” i fönstrets nedre del.

Följande fönster visas skärmens nedre del:

Klicka på ”Open folder” så visas fönstret nedan med den aktuella filen markerad med blå bakgrund:
Högerklicka på den markerade filen och välj ”Extract to here” enligt nedan
58101226_08-2013_SE
Page 3 of 4

Efter att filen extraherats enligt beskrivning ovan, visas denna bild:

Nu kan du öppna den nyskapade foldern (MULTICAL® 21 visas) ”66-99-714 METERTOOL MC21 Rev.
…..” som ni ser I den nedre delen av bilden och följande visas (Likadant för LogView):

Starta installationen av METERTOOL (eller LogView) genom att klicka på ”setup” och följa
installationsguiden därefter.
58101226_08-2013_SE
Page 4 of 4