Amerikansk Auktion!

VÄLKOMNA!
Fredag 10/4 kl. 9–17 | Lördag 11/4 kl. 9–14 | Söndag 12/4 kl. 9–14
AMERIKANSK
AUKTION
Kurödsvägen 5
Uddevalla
10–12 april 2015
!
g
a
d
e
j
r
a
v
r
ö
f
s
i
r
p
Lägre
ur länge
H
?
a
t
n
ä
v
u
d
r
våga
Vi bjuder
på fika!