Kyrkoblad nr 1 2015 - Örkeneds Församling

Pastorsexpeditionen Göingegatan 2, Box 73,
280 70 Lönsboda
är öppen för besök och telefonsamtal helgfria
månd, tisd, och fredagar
kl. 10.00-11.30 samt torsd. kl 16.30-18.00
(dock ej under juni-augusti)
tel. 0479-200 43 e.post:
[email protected]
www.orkenedsforsamling.se
Facebook Örkenedförsamling Svenska
kyrkan
Prästernas telefon.
Kyrkogårdsförvaltningen är öppen för
besök och telefon tisd, torsd och fredag
kl 09.00-09.30 tel. och fax 0479-215 30
Husmor: Annelie Johansson
förs.h.
0479-204 54
bost.
0479-204 68
mobil
072-231 78 23
Örkened kyrka, sakristian och
kyrkvaktmästare tel.
0479-215 32
Församlingshemmet, Kyrkhultsv. 10
kök samt barn & musikverksamh.
tel.
0479-204 54
Kyrkofullmäktiges ordf. Eric Juhlin
tel. bostad
0479-210 79
mobil
070-576 10 79
Kyrkorådets ordf.
tel bost.
mobil
Lars Olofsson
0479-212 14
070-588 12 14
PERSONAL
Kyrkoherde: Iván von Knézy
mobil:
070-376 87 33
e.post:: [email protected]
Redaktion: Iván von Knézy, Eric Juhlin
(foto där inget annat anges Eric Juhlin)
Ansvarig utgivare: Eric Juhlin
bost. 0479-210 79 mobil 070-576 10 79
e.post: [email protected]
0479-212 27
Kyrkokantor musikdir. Eskil Hovén
förs.h.
0479-204 54
tel.bost.
0451-373 44
mobil
073-181 53 31
e.post: [email protected]
Kamrer: Karin Nygaard
kassa o exp.
0479-200 43
bost.
070-333 97 56
Kyrkvaktmästare:
tel. och fax
Anders Persson
mobil
Tomas Molin
mobil.
Peter Jönsson
mobil
ÖRKENED
KYRKOBLAD
Nr 1
ÅR 2015
FASTETID-PÅSK-PINGST
0479-215 30
070-681 84 12
070-25 66 969
072-70 39 007
Församlingsassistent: Åsa Andersson
förs.h.
0479-204 54
mobil
070- 69 00 446
e.post: [email protected]
Barntimmeledare: Monica Tellström
mobil
070-57 27 266
e.post [email protected]
Kyrkvärdar:
Tore Gunnarsson
Eija Andersson
Inga-Lill Book
Ingrid Karlsson
AnnSofie Magnusson
0479 - 205 83
070 - 294 08 67
0479 - 212 28
0479 - 200 10
0479 - 211 81
Gudstjänstvärdar:
Stig Andersson
Annelie Frostensson
Joachim Gustavsson
Catarina Johansson
Dagny Svensson
0479 - 240 70
0479 - 213 04
073 – 416 92 39
0479 - 201 10
0479- 208 89
Blåsippan ute i backarna står, niger och säger att nu är det vår.
UR KYRKOBÖCKERNA
Kära Läsare!
Jag vill börja med att tacka alla de fina människorna som på olika sätt har bidragit till att en
nyanländ familj fick omedelbart hjälp för att kunna börja ett nytt liv i vår församling..
Jag vill tacka Gunnel Eklund från Röda Korset samt Lena Pihlblad och hennes bekanta som
har samlat in både pengar och diverse saker till deras lägenhet. Jag vill också tacka vårt
kyrkoråd genom Lars Olofsson för deras bidrag i samma ärende. Vidare får vi inte glömma
att nämna våra medarbetare Annelie, Åsa och Monika, Anders, Peter och Molle för deras
insatser ...Tack!
Jag vill också framföra ett speciellt tack till kh. emeritus Staffan Bråliden som med sin
kunskap och vänlighet hjälper oss i mån av tid fram till dess att vi får en ny komminister till
vår församling.
DÖPTA
Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara,
Sv. Ps 248 vers 1
Sep
Nov
Dec
Dec
Jan
Jan
Jan
21
30
07
06
17
17
25
Wilma Delfina Caroline Bengtsson Hagedorn
Klara Ingrid Holly Sandin
Saga Ella Astrid Gustafsson
Lexi Ewa Nickie Eklund
Hannes Alvar Jönsson
Karl Alfred Aaron Svanberg
Esmeralda Maggie Inga Pihlblad
Kyrkogatan
Bjärred
Hökön
Kungsgården
Västra Flyboda
Dalgatan
Bokelundsgatan
Den 22 december 2014 var en speciell dag då vi i samarbete med Lions och ICA i
Lönsboda genomförde det första firandet av Jul innan Jul som riktade sig till de människor
som behövde en liten känsla av gemenskap inför den stora helgen.. Jag vill också tacka
konsertpianisten Katalin Hajas från Olofström som bidrog med en högklassig musikalisk
underhållning, samt Karin Håkansson för de goda bakelserna.
Mina tankar inför framtiden kretsar runt vår kyrkliga uppgift såsom, diakoni, ekumenik,
barntimmeverksamhet, konfirmandverksamhet, och gudstjänstliv.
Inom diakonin är meningen och önskemålen att flera aktörer ska vilja medverka , sponsra
och aktivt delta i nästa firandet av "Jul innan Jul".
Inom ekumeniken hoppas jag att på ett konstruktivt och levande sätt ska vi kunna bygga en
levande församling och gemenskap..
Inom barntimmeverksamheten ska vi söka nya vägar...
När det gäller konfirmander ska vi göra allt för att de skall trivas hos oss och blir
konfirmerade så att de kan ta med sig ut i livet en kunskap om vår kristna tradition..
Gudstjänstlivet : Vi ska fortsätta på det inslagna spåret men kanske med lite fler musikaliska
arrangemang..
Traditionen har en stark förankring i våra bygder och önskemålen är många och därför blir
det också möjligt från och med i år att välja en lämplig gudstjänsttid när det gäller
Julhelgen. Det innebär att det nya som tillkommer är att vi ska, förutom de andra vanliga
gudstjänsterna på julaftonen och juldagsmorgonen också kommer att ha midnattsmässa.
Samarbetet mellan kyrkoråd och arbetslag ska ännu mera levandegöras...
Glöm inte att det är ni som bygger den levande kyrkan att det är ni som är dess levande
stenar men vi saknar er i gudstjänstgemenskapen....
Gud välsigne Er alla!
Mvh
2
Iván von Knézy
”Gud se i nåd till dessa två, som vi ser här inför dig stå”
SvPs 82:1
VIGDA
Jan
17
Karl Eskil Tage Kristoffer Svanberg och
Ann Linda Nilsson
Dalgatan
AVLIDNA
Livets Gud, kärlekens Herre, tänd för vännen ditt eviga ljus.
Sv. Ps 626 vers 2
Nov
Nov
Nov
Nov
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
14
14
15
16
02
03
12
13
17
30
31
Sven-Olof Bertil Jönsson
Ulla Maj-Britt Elofsson
Karin Maria Lennartsson
Nils Henry Bengtsson
Judit Adela Persson
Britta Rosén
Lars Gunnar Persson
Tage Valdemar Johansson
Johan Olof Helgeson
Jarno Rene Madsen
Elly Linnéa Dagny Roslund
Åhus
Göingegatan
Västra Järnvägsgatan
Kapellgatan
Olofström
Gylsboda
Västra Järnvägsgatan
Byggmästaregatan
Osby
Ymervägen
Västra Järnvägsgatan
70 år
80 år
91 år
92 år
87 år
94 år
85 år
84 år
48 år
68 år
84 år
11
Iván von Knézy hälsas varmt välkommen som församlingens
tionde kyrkoherde sedan pastoratsindelningen.
Våra kyrkogårdar
Vi önskar Dig Guds välsignelse i Ditt ansvarsfulla arbete som kyrkoherde i Örkeneds
församling.
Borttagande av granris
Som vanligt tar vi bort granriset på alla gravar. Detta arbete kommer i år att påbörjas tidigast
under vecka 12 om vädret tillåter. Om Ni vill spara Era dekorationer, ber vi Er att ta bort
dem i god tid för att undvika att de hamnar bland avfallet.
Att tänka på:
•
•
•
•
•
•
•
•
Dekorationer och blommor av konstmaterial är ej tillåtna
Stäng grindarna vid besök på kyrkogården för att hindra rådjurens tillträde
Plantera inte för nära gräskanterna
Håll efter buskar och växter så att de inte går utanför gravplatsen
Lägg inga vaser, lyktor, handverktyg eller annat bakom gravstenen eftersom
det kan skada våra maskiner
Glasvaser eller glasburkar får ej användas. Använd istället gärna våra lånevaser
Cykelåkning är ej tillåten på kyrkogården och hunden får inte heller medtagas
Sjunkande gravar, tjällossning och trädrötter har under året bidragit till att många
gravstenar lutar och riskerar att falla omkull. Gravrättsinnehavaren är skyldig att se
till så att minnesstenarna rätas upp. Säkerheten, som är en arbetsmiljöfråga, blir
bättre och det blir snyggare på kyrkogården. Vet du inte vart du skall vända dig kan
du kontakta vaktmästarna.
Vid gravplatser på naturstensområden på Ö Kyrkogården gäller följande:
•
•
•
•
Under gräsklippningsperioden får endast vaser med snittblommor användas. Dock
ej på platta eller liknande
Planterade växter får ej förekomma med undantag för påskliljor och ljung i kruka
Lösa dekorationer får ej förekomma
Tag gärna bort lyktorna före klippsäsongen
Mottagning sker i samband med Högmässan sönd. 1 mars kl. 10.00.
Prosten Anders O Johansson samt Kyrkokören medverkar. Kyrkkaffe.
Örkened har varit egen församling sedan 1570, men först genom kungl. Majts brev av den
22 nov 1867 blev vi även eget pastorat. Dessförinnan hade Örkened varit förenat med
Glimåkra och prästen, som bodde i Glimåkra, fick rida den nästan två mil långa vägen
mellan kyrkorna.
Dina föregångare som kyrkoherdar i församlingen har varit:
Slutligen vill vi vädja till er om noggrannhet vid avfallssorteringen. Lägg allt som kan bli
jord igen för sig och plast, krukor och annat ”svårsmält” för sig. TÄNK PÅ MILJÖN
Gravrättsinnehavare!
Vi följer Församlingsförbundets förslag när det gäller gravskötsel. Det innebär att det finns 3 olika sätt
att köpa in skötsel. Församlingen kan dessutom, mot kostnad, tillhandahålla planteringslådor för
självbevattning till alla intresserade gravrättsinnehavare.
Du som vill veta mera ombedes kontakta pastorsexpeditionen tel. 0479-200 43.
Inbetalning av gravskötselavgift för 2015 skall göras senast den 30 mars till expeditionen.
Har Du frågor omkring skötseln av våra fondgravar, var vänlig kontakta kyrkvaktmästarna.
Vaktmästarna nås på telefon: 0479-215 30 tisdag, torsdag, fredag 9-9.30.
10
3
Bilder från olika aktiviteter under advent - jul
Välkomna till våra Ekumeniska samlingar
Sång o musikgudstjänster i Ebeneserkapellet kl. 17.00.
Söndag 15 mars
Söndag 19 april
Söndag 17 maj
Pred Staffan Bråliden.
Lessebo united sång.
Pred. Britt-Marie Kaldéus Gustavsson. Birger Hansson, sång
Program annonseras senare
Korsgudstjänst Långfredag den 3 april kl. 17.00 i kyrkan.
Liturg: kyrkoherde Iván von Knezy
Predikan: pastor Tommy Kjellman.
Camilla Gustavsson medverkar på cello.
Kvinnofrukost i Församlingshemmet kl. 09.00
Lucifirande i Rumpeboda och i kyrkan
Lördag 28 mars
Eva-Lotta Kjellberg Örkelljunga
”Här är mitt liv-ett oväntat och spännande liv”
Jul innan Jul
Alla kvinnor hälsas välkomna!
Ekumenisk andakt i Stilla Veckan
Onsdag 1 april kl. 19.00 i Ebeneserkapellet. Tema: ”Jesu lidande”
Predikant Johnny Bergman. Sång Birgitta Nilsson
Sponsorerna från Lions, ICA & Svenska kyrkan
ALPHA
Tema:
Konsertpianist Katalin Hajas
Jesu lärjungar
Följande onsdagar kl. 18.30: 8 april
22 april
6 maj
20 maj
4
Ebeneserkapellet
Församlingshemmet
Ebeneserkapellet
Församlingshemmet
Gästerna har samlats runt de dukade borden
9
Passionsandakter kl. 19.00
Tack Karin
Onsdag 25 febr
Onsdag 4 mars
Onsdag 11 mars.
Onsdag 18 mars
Onsdag 25 mars
Ubbaboda
Tillsammanskören
Församlingshemmet
Kyrkokören
Ekumenisk andakt i Ebeneserkapellet
Andakt i Rumpeboda
Cecilia & Mariakörerna
Församlingshemmet
Gunilla Grimmer & Chatarina Johansson
för åtta fantastiska år som kamrer och allt i allo i vår församling.
Den sista april kommer Karin Nygaard på vår expedition att jobba sin sista dag som kamrer
i vår församling. Det är alltid svårt för en arbetsgivare när en mycket duglig medarbetare
lämnar sin tjänst, men efter uppnådda 65 år känner nu Karin att hon vill kunna ägna mera
tid åt familj och övriga intressen.
Tack Karin för Din stora kunskap och alldeles utmärkt utfört arbete.
Tack för den service och goodwill Du erbjudit våra församlingsbor.
Tack för ett alltid vänligt bemötende både mot oss förtroendevalda, medarbetare och mot
alla besökare.
Du har varit litet av spindeln i nätet, den man träffat först vid besöket på expeditionen.
Guds välsignelse över Din framtid önskar vi alla Dig!
Församlingskåren träffas till månadsmöte följande torsd. kl. 19.00
i förs.hemmet: 12 mars, 9 april, 7 maj.
Vi läser ur och diskuterar kring studieboken ”Vägen väntar”
som utgör den första delen i en serie av tre i Svenska kyrkans
lekmannaförbunds studieprojekt ”Alla tiders bok”, som syftar på Bibeln.
Vi samtalar dessutom ofta om församlingens framtid.
Kaffesamkväm!
Juniträffen den 11 juni blir i form av en utfärd. Resmål meddelas i nästa blad.
Träffpunkten med kaffe i församlingshemmet följande torsdagar kl. 14.00.
26 febr.
26 mars
23 april
28 maj
Österlenarna.
Gitarr, dragspel och sång.
Leif-Ove Hubertsson,
Västindiska pärlor
Birger Johnsson,
S E Salje & H Martinsson
Herdarna Anders Blixt & Mats Andersson Risberg, Sketcher och sång
Hjärtliga gratulationer till dig som fyller 80 eller 85 år under år 2015!
Du är välkommen till
VÅRFEST
i församlingshemmet tisdagen den 12 maj 2015 klockan 14.00!
Tag gärna med dig en anhörig eller vän.
Vi kommer att bjuda på smörgåstårta, kaffe, tårta.
Musikunderhållning med Katalin Hajas på piano
Anmälan till Pastorsexpeditionen telefon 200 43 senast torsdag 7 maj.
Alla är välkomna till våra träffar!
Gränsgudstjänster i Kräbbleboda kapell klockan 14.00
Söndag 29 mars
Söndag 26 april
Söndag 24 maj
Söndag 21 juni
8
Präst från Osby
Servering
Lars Fröjmark, Verumskören
Servering
Lars Fröjmark
Servering
Christa Lüddekens,, Kräbblebodakören, medtag stol & fika
OBS! Vårfesten ersätter uppvaktning med hembesök.
Om du är sjuk eller av annan orsak inte har möjlighet att komma
med på denna fest, så besöker vi dig gärna istället!
I så fall kan du eller någon anhörig kontakta någon av oss präster tel. 212 27.
Iván von Knézy
5
DETTA HÄNDER I DIN FÖRSAMLING
febr
24 tisdag
25 onsdag
13,30
08.30
19.00
26 torsdag
14.00
mars 1 2:a sönd. i Fastan
10.00
4 onsdag
08.30
19.00
8 1:a sönd. i Fastan
10.00
14.00
11 onsdag
08.30
19.00
12 torsdag
19.00
15 Midfastosöndagen
10.00
17.00
18 onsdag
08.30
19.00
22 Jungfru Marie bebådelssd. 14.00
23 måndag
09.30
25 onsdag
08.30
26 torsdag
28 lördag
29 Palmsöndagen
31 tisdag
april 1 onsdag
2 Skär torsdag
3 Långfredag
5 Påskdagen
6 Annandag påsk
8 onsdag
9
12
15
19
torsdag
2:a sönd. i Påsktiden
onsdag
3:e sönd. i Påsktiden
22 onsdag
23
26
27
28
29
6
torsdag
4:e sönd. i Påsktiden
måndag
tisdag
onsdag
14.00
09.00
10.00
13.30
08.30
19.00
14.00
19.00
17.00
10.00
17.00
08.30
18.30
19.00
10.00
08.30
10.00
17.00
08.30
18.30
14.00
17.00
09.30
13.30
08.30
Örkened kyrkliga syförening
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Passionsandakt. Se sid. 5.
Träffpunkten. Se sid. 5.
Högmässa. Kyrkoherdemot. Se sid. 3.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Passionsandakt. Se sid. 5.
Gudstjänst.
Andakt Soldalen. 15.00 Andakt Bergfast.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Passionsandakt. Se sid. 5.
Församlingskåren. Se sid. 8.
Högmässa.
Ekum. Sång o musikgudstj. Se sid. 4.
Morgonmässa. Därefter frukost i förs.hem.
Passionsandakt. Se sid. 5.
Familjegudstjänst. Barn o ungd.körena. Kaffe.
Vardagsgudstjänst med Kyrkis.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Passionsandakt. Se sid. 5.
Träffpunkten. Se sid. 5.
Kvinnofrukost. Se sid. 4.
Söndagsmässa. Se ruta sid. 7.
Örkened kyrkliga syförening.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem
Ekum.andakt Ebeneserkap. Se sid 4.
Mässa Soldalen. 15.00 Mässa Bergfast.
Stilla mässa i kyrkan
Ekumenisk korsgudstjänst. Se sid. 4.
Påskmässa. Se ruta sid. 7.
Emmausgudstjänst. Tillsammanskören.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Alpha Tema. Se sid. 4.
Församlingskåren. Se sid. 8.
Gudstjänst.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Högmässa.
Ekum. Sång o musikgudstj. Se sid. 4.
Morgonmässa. Därefter frukost i förs.hem.
Alpha Tema. Se sid. 4.
Träffpunkten. Se sid. 5.
Familjegudstjänst. Barn & ungdomskörerna.
Vardagsgudstjänst med Kyrkis.
Örkened kyrkliga syförening.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
maj
3 5:e sönd. i Påsktiden
6 onsdag
7
10
12
13
14
torsdag
Bönsöndagen
tisdag
onsdag
Kristi himmelf.dag
16 lördag
17 sönd. före Pingst
20 onsdag
23 Pingstafton
24 Pingstdagen
25 Annadag Pingst
26 tisdag
27 onsdag
28 torsdag
31 Heliga Trefaldighets dag
10.00
08.30
18.30
19.00
10.00
14.00
08.30
08.45
09.00
13.00
10.00
14.00
17.00
08.30
18.30
11.00
10.00
09.30
19.00
13.30
08.30
14.00
10.00
18.00
Gudstjänst
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Alpha Tema. Se sid. 4
Församlingskåren. Se sid. 8.
Högmässa.
Vårfest! Se sid. 5.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Trumpet från tornet. Se nedan.
Söndagsgudstjänst i förs.hem. Se nedan.
Konfirmation.
Gudstjänst.
Andakt Soldalen. 15.00 Andakt Bergfast.
Ekum. Sång o musikgudstj. Se sid. 4.
Morgonmässa. Därefter frukost i förs.hem
Alpha Tema. Se sid. 4.
Familjegudstjänst. Barn & ungdomskörerna.
Utfärd för barngrupper.
Söndagsmässa. Kyrkokören.
Vardagsgudstjänst med Kyrkis.
Söndagsgudstjänst. Tillsammanskören.
Örkened kyrkliga syförening.
Morgonbön. Därefter frukost i förs.hem.
Träffpunkten. Se sid. 5.
Gudstjänst.
Vårkonsert. Se nedan.
Gudstjänster och sammankomster med extra musikinslag
Sönd. 29 mars Palmsöndagen 10.00 Söndagsmässa. Kyrkokören medv. Kyrkkaffe.
Sönd. 5 april Påskdagen
10.00 Påskmässa Kyrkokören.
Camilla Gustavsson, trumpet, Joanna Cederkvist, flöjt.
Lörd. 2 maj
10.30 Lönsbodadagen. Kyrkokören sjunger i
förs.hemmet. Joanna Cederkvist tvärflöjt. Kaffe.
.
08.45 Trumpet från kyrktornet. Camilla Gustafsson.
09.00 Söndagsgudstjänst i förs.hem. Kyrkokör. Kaffe.
Torsdag 14 maj
Kristi himmelsfärdsdag
Sönd. 31 maj
18.00 Vårkonsert i kyrkan. Kyrkans alla körer, solister
och instrumentalister medverkar.
NÄSTA KYRKOBLAD UTKOMMER MÅNDAGEN DEN 25 MAJ 2015
7