Prislista Orubricerade platsannonser

Prislista Orubricerade platsannonser
2013
HELSIDA 254x372 mm
HALVSIDA 254x178 mm
172 608:-
85 440:-
KVARTSSIDA 126x178 mm
254x88 mm
42 720:-
42 240:-
STÅENDE HALVSIDA 126x360 mm
86 400:-
126x88 mm
21 120:-
PRIS PER SPALTMILLIMETER
SPALTBREDDER orubricerade platsannonser
Torsdag
2 spalter 3 spalter 4 spalter 5 spalter 6 spalter 8 spalter
62 mm
94 mm
126 mm
158 mm
190 mm
254 mm
Färg/sv/v 60:-
Söndag
60:-
Annonsfakta
Införingsdagar av orubricerade
entreprenad). SvD förbehåller sig rätten till
Minimiformat
platsannonser i SvD är torsdagar och
klassificering.
Minimiformat är 195 spaltmillimeter och
söndagar.
Platsannons eller rekryteringsbudskap
Näringsliv Extra är en extradistribution
oavsett placering i SvD debiteras
av SvD Näringsliv på vardagar till utvalda
eftersmalspalt enligt denna prislista. Alla
arbetsplatser i Stockholm. Detta innebär
priser gäller exklusive moms och inklusive
en extra upplaga på torsdagar om 12 000
reklamskatt.
exemplar.
minimihöjd är 65 mm för platsannons.
Annonsbokning
08-13 54 21
e-post [email protected]
Stopptider för platsannons i SvD Näringsliv
Definition av platsannons Platsannons är en
Införande torsdag: boknings- och
annons som, oavsett textmängd, innehåller
materialstopp, tisdag kl 15.00. Införande
någon form av rekryteringsbudskap eller
söndag: bokningsstopp, torsdag kl 15.00,
meddelande om ledig plats (franchising eller
materialstopp, fredag kl 10.00.
SvD.se
Annons: Banner, Platsannons
Annonseringstid: 2 veckor
Format: 315x200 pixlar
Exponeringar: 200 000
Placering: SvD.se/Naringsliv och
Pris: 5 000 kronor
SvD.se/Naringsliv/Karriar
Rådgivare
Patrik Granqvist
Peter Bertilson - försäljningschef
073-330 29 97
070-555 98 85
e-post [email protected]
e-post [email protected]
Gäller fr o m 1/1 2013
2