OPM Omega Preliminär resultatrapport

OPM
Optimized
Portfolio
Management
30 december 2014
Preliminär resultatrapport
OPM Omega
NAV-kurs: 136,4359
Avkastning: 0,18%
Månadskommentar
I OPM Omega portföljen hade 60% av fonderna positiv utveckling under månaden. Bäst avkastande strategi var Equity Market Neutral (+1,0%) där de flesta fonderna hade positiva resultat. Bästa
fond var den teknikfokuserade marknadsneutrala aktiefonden Manticore (+5,8%). Fonden som är en ny fond i portföljen från i år har haft ett tufft år med stora sektorrotationer inom tekniksektorn
men slutade året på ett bra sätt. En annan fond som det gick bra för var Graham Proprietary Matrix (+3,0%) som fortsatte tjäna på dollarförstärkningen, lägre räntor samt fallande oljepriser. Fonden
hade en tuff start på året men slutade med +40% sista fem månaderna. Sämsta strategi var Global Macro (-1,3%) där båda innehaven var negativa och det som påverkade mest var den ena fondens
taktiska allokering mot Norska kronan som föll kraftigt i tandem med oljepriset. Sämsta fond under månaden var den kortsiktiga systematiska fonden Quantitative Global (-11,7%) vars modeller
trodde på en vändning i oljepriset som aldrig materialiserades. Fonden har haft mycket svårt under året och vi beslutade att sälja fonden per årsskiftet. OPM Omega slutade året upp 4,1% vilket med
nuvarande räntenivå är ett klart tillfredsställande resultat, helst med tanke på att HFRX slutade året svagt negativt. OPM Omega är konstruerad för att erbjuda ett alternativ till räntebärande
placeringar och fondens riskprofil (mätt som Beta) är nära investeringar i korta räntebärande värdepapper. Med start 2015 kommer vi även att genomföra en etisk granskning av samtliga fonders
underliggande innehav i samarbete med Ethix SRI Advisors.
OPM Omega är en fondandelsfond som investerar i en portfölj av internationella hedgefonder vilka förväntas uppvisa en låg systematisk korrelation med aktiemarknader. Fonden är konstruerad för
att vara en optimal komponent i traditionella pensionsportföljer och ett tydligt substitut för räntebärande placeringar. Fonden förvaltas efter en strukturerad process som utvecklats sedan 2003 som
förenklat bygger på att identifiera de talangfullaste förvaltarna i de långsiktigt attraktivaste strategierna för att sedan kombinera dessa i effektiva portföljer.
Månatliga avkastningar
Jan
2014
-0,10%
2013
0,61%
2012
1,55%
*2012
Feb
0,65%
0,39%
0,83%
Fondfakta
Placeringsinriktning
Förvaltningsarvode
Prestationsbaserat arvode
High water mark
Kursnotering
Inlösen
Valuta
Fondstruktur
Domicil
Startdatum
Administratör
Revisor
Minsta initiala investering
Bloomberg-kod
ISIN-kod
Mar
-1,35%
0,26%
-0,92%
Apr
-1,05%
1,31%
-0,30%
Maj
0,68%
-0,64%
0,99%
Jun
0,51%
-2,23%
-1,47%
Jul
0,24%
0,19%
1,15%
Aug
1,24%
-0,81%
0,39%
Nyckeltal
Avkastning sedan start
Avkastning (12 månader)
Standardavvikelse
Standardavvikelse (12 månader)
Down side risk
Down side risk (12 månader)
Value at risk 1% (månad)
Beta mot MSCI World
Korrelation mot MSCI World
Konsistens
Andel positiva månader
Sharpekvot
Sortinokvot
Treynorkvot
Globala Hedgefonder
1,00%
10%
Ja
Månadsvis
Månadsvis
SEK
Svensk specialfond
Sverige
Januari, 2012
Wahlstedt Sageryd
PwC
1 000 000 SEK
OPOMEGA SS EQUITY
SE0004356962
Sep
1,81%
0,42%
-0,07%
Dec
0,18%
1,22%
1,40%
Totalt
4,07%
3,82%
1,92%
*3,88%
15
6,3%
4,7%
0,15
8,1%
3,4%
0,12
Exponering - Topp 5
ATLAS GLOBAL
MACQUARIE ASIAN ALPHA
VISIUM GLOBAL
BLACKROCK EUROPEAN HEDGE
GRAHAM PROP MATRIX 20V
8,4%
8,2%
8,1%
8,0%
7,5%
Strategiallokering
10%
5%
8%
4%
6%
3%
4%
2%
2%
1%
0%
0%
-2%
-1%
-4%
-2%
-6%
-3%
-8%
jun-14
jun-13
MÅNADSAVKASTNING (vs)
OPM Omega
Avkastningsfördelning
CTA Shortterm; 3,2%
CTA Trend;
13,8%
Fundamental
Equity; 40,7%
Discretionary
Macro 13,2%
Systematic
Equity; 29,1%
dec-14
6%
dec-13
12%
dec-12
7%
jun-12
Nov
2,10%
1,29%
0,18%
Nyckeltal - Nuvarande hedgefondportfölj
Antal innehav
Avkastning (12 månader)
Standardavvikelse (12 månader)
Beta v.s. MSCI World (12 månader)
Avkastning (36 månader)
Standardavvikelse (36 månader)
Beta v.s. MSCI World (36 månader)
10,1%
4,1%
3,7%
3,6%
2,3%
1,8%
2,5%
0,08
0,22
N/A
64,9%
0,64
1,03
0,30
Månatlig avkastning och kumulativ avkastning
dec-11
Okt
-0,85%
1,81%
-1,76%
HFRX Low Beta Strategies**
Månadens resultatbidrag per strategi
Beta mot MSCI World (systematisk risk)
1,1
30%
1,0
Fundamental Equity
0,9
25%
0,8
Systematic Equity
20%
0,7
0,6
15%
Discretionary Macro
0,5
0,4
10%
0,3
CTA Trend
0,2
5%
0,1
CTA Short-term
0%
0,0
-5,0%
-3,5%
-2,0%
OPM Omega
-0,5%
1,0%
2,5%
4,0%
NORMALFÖRDELNING
-0,50%
0,00%
0,50%
OPM Omega
HFRX Global HF Index
MSCI World Index
Viktig information
* Performance 2012 for investors that was invested with OPM Alfa (merged into OPM Omega October 2012). **HFRX - 1/3 Managed Futures, 1/3 Global Maco, 1/3 Equity Market Neutral.
The information herein is for information purpose only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of any offer to buy any securities and or derivatives in any jurisdiction worldwide. The value of an investment in the above mentioned fund may go down as well as up and is
not guaranteed. You may not get back the amount originally invested. Past performance is not necessarily indicative of future results. Changes in exchange rates may have an adverse effect on the value, price or income of investments. There are also additional risks associated with
investments in emerging or developing markets. The information contained in this document is subject to updating and further verification and may be amended at any time. Prospective investors should take appropriate investment advice and inform themselves as to applicable legal
requirements, exchange control regulations and taxes in the countries of their citizenship, residence or domicile. Subscriptions in the above mentioned fund are to be made on the terms of the relevant offering memorandum and legal documents. No reliance should be placed on the
Optimized Portfolio Management Stockholm AB, Kungsgatan 4 A, 111 43 Stockholm, Sverige.
Telefon:+46 8 524 636 60, Fax: +46 8 524 636 61, Mail: [email protected], Web: www.optimized.se