ETERAKTUELLT - Sveriges DX

Tidningen för DX-are och världsradiolyssnare
ETERAKTUELLT
Sveriges DX-förbund - Senaste nytt på www.sdxf.se
Nr 6 | december-januari 2012-2013 | årgång 54
Innehåll nr 6 2012
Marconi på Irland också
32
Afrikahorisont4
Myanmar
sträcker
sig
utåt
33
NA-horisont7
HCJB:s svenska sändningar...
34
Välkommen till nya webben!
10
QSL-posten37
Klassiska DX-mottagare: Drake R8
11
Aktuellt på banden
43
Nästa generation SDR till alla
13
DX-filateli48
Media - när och fjärran
16
Omslaget
Klubbnytt19
På det glada sjuttiotalet sände portugisiska SEIT svenska
Lättfångat20
via RTE på 9670 kHz, QSL ur h-reds samlingar.
Engelsksändarna22
Piratspalten27
Adressändringar anmäls till:
[email protected]
Klassisk musik i nordisk radio
28
Saknad eller skadad tidning meddelas i första hand:
Lite extra från radiostationerna
30
[email protected]
Teknikspalten31
Stoppdatum DX-Aktuellt 1 2013
Huvudredaktionen 30 januari | Spaltredaktörer 1 februari | Sista minuten 6 februari
Sveriges DX-förbund
Box 1097
405 23 GÖTEBORG
[email protected]
Sveriges DX-förbund, förkortat SDXF är en opolitisk ideell organisation med syfte att
främja, stimulera och sprida information om DX-ing och kortvågslyssning. SDXF ger i
samarbete med Dansk DX Lytter Klub och DX Listeners' Club ut tidskriften DX-aktuellt.
SDXF är dessutom sammanhållande organisation för ett flertal lokala DX-klubbar i Sverige. Medlemskap i SDXF (helår, Sverige): 275 kr inkl. DX-aktuellt, familjemedlemskap
inkl 1 DXA 275 kr, utan DX-aktuellt 125 kr, betalas in på plusgiro 3 26 26-4. För
medlemmar utanför Sverige gäller andra avgifter som meddelas på begäran.
Menbership rates valid outside Sweden can be obtained on request.
Alla tider i Eteraktuellt är angivna i UTC (GMT). All times are UTC!
Eteraktuellt
Eteraktuellt är organ för Sveriges DX-förbund (SDXF).
ISSN 0014-1658.
© 2012 Eftertryck med angivande av källan är tillåtet såvida inte annat anges
för respektive artikel. Reproduction is allowed, unless otherwise stated, provided
that credit is given to the source.
Tryckt av HC Tryck/Ale Tryckteam 2012.
C/o Magnus Jesperson
Regementsgatan 22
723 45 VÄSTERÅS
E-post: [email protected]
Telefon 021-18 05 05
Redaktionssekreterare
Erik Johansson
Stångholmsbacken 56, 1 tr
127 40 SKÄRHOLMEN
E-post: [email protected]
Telefon 08-68 00 149
Redaktion
Magnus Jesperson: Ansvarig utgivare och huvudredaktör.
Erik Johansson: Redaktionssekreterare.
Moritz Saarmann: Annonsredaktör.
Eteraktuellt bygger till stor del på bidrag från läsarna. Vi är tacksamma för alla
former av bidrag - allt från tips till tipsspalter till underlag för hela artiklar.
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material.
Bidrag kan sändas antingen till huvudredaktionen (adress ovan) eller direkt till
respektive spaltredaktör. För att kunna komma med i en viss utgåva måste bidrag
vara framme senast vid stoppdatum (se ovan). För material som önskas i retur
är det viktigt med fullständig uppgift om namn och adress.
Eteraktuellt, annons:
SDXF webbredaktör:
Plusgirokonto:
2
[email protected]
[email protected]
3 26 26-4 Eteraktuellt framställs med Adobe Indesign CS 5.5
och Adobe Photoshop Elements 10.
RIP, Eteraktuellt
1958-2012
En något drastisk rubrik, kan tyckas. Men faktum är
att detta nummer som du har framför dig nu är det
sista, vilket är i linje med vad som beslutades på DXP.
I och med att vi går in i 2013 kommer Eteraktuellt att fusionera med DX-Fokus (Danmark) och DX
News (Norge) under det nya namnet DX-Aktuellt.
Med tanke på att DX News inte har några redaktörer
kommer DX-Aktuellt att innehålla danskt och svenskt
material och en nya spalter. Detta i sin tur medför att
artikelmaterialet som på senare år tagit en allt större
del av tidningen i anspråk i huvudsak kommer att
koncentreras i två 64-sidiga nummer. Annars kommer spalter och artiklar överskrida 48 sidor de flesta
gånger vilket inte är önskvärt av flera skäl. Eftersom
medlemavgiften är oförändrad så innebär det kort
sagt mera tidning för pengarna. Naturligtvis kommer
färgtrycket (som väl alla vant sig vid) att behållas.
Jag kommer att dela huvudredaktörskapet med Eivind Motland, Norge, vilket innebär att vi gör vartannat nummer.
Naturligtvis kan detta kännas lite vemodigt, Eteraktuellt har ju "alltid" funnits. Å andra sidan är det alldeles nödvändigt. Räknar vi - mycket generöst - med
att en aktiv medlem bidrar minst en gång per år till
tidningen hamnar vi ändå på en siffra på ca 95% pas-
siva medlemmar. Detta kan man leva med om man
har 1000+ medlemmar. Idag har vi drygt 400 och då
går det bara inte längre. Återstår att bredda läsarbasen
genom ett nordiskt samarbete. Vilket också är av godo
eftersom den innebär en mycket önskvärd förnyelse.
DX-ingen kämpar i motvind: alltflera stationer stängs
och de som ändå (ännu så länge) finns kvar betraktar
ofta DX-aren som persona non grata eller nästintill.
Visserligen har teknikutvecklingen de senaste åren
varit fantastisk i och med SDR-teknikens intåg men
å andra sidan har störningsproblemen eskalerat ännu
mera. Vilket i sin tur lett fram till evx. fjärr-DX-ing
som visserligen är det rationella sättet att slippa störningarna men också en lösning som rätt många har
svårt att förlika sig med. Lägg därtill att de färggranna
QSL-korten upphört anlända med posten och ersatts
av två rader i ett e-brev (om ens detta kommer). Då
är det ju inte konstigt att många väljer att ställa apparaten på hyllan.
I och med DX-Aktuellt har vi möjligthet att fortsätta
ett tag till och hoppas att alla väljer att kliva ombord
på tåget 2013. Tills dess önskar styrelse och redaktion en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2013!
Magnus Jesperson
Samprenumeration 2013
Som vanligt kan du genom DX-Aktuellt (Eteraktuellt) prenumerera på några av de större utländska
DX-tidningarna. DX-Fokus och DX News försvinner och slås samman med DX-Aktuellt (Eteraktuellt). Resterande Shortwave News, Radiomaailma och
Radio Kurier/DX-Magazine kan du prenumerera på,
samtidigt som du betalar för DXA. Du slipper då
betala utlandsavgift för beställning av dessa tidningar.
Radio Kurier från Tyskland och på tyska är en tidning med mycket artiklar och mycket innehållsrik.
Den utkommer med 12 nummer. Papperstidningen
kostar 365 kr. PDF-versionen får du för 182 kr.
Du kan samtidigt lämna ett bidrag till DX-vännerna
om du känner för det.
Vid prenumeration av PDF-version av någon av tidningarna måste du uppge din e-postadress. För övrigt
har du alla uppgifter på inbetalningskortet som bifogas detta nummer.
Följande tidningar kan vi erbjuda:
Radiomaailma, den finskspråkiga DX-tidningen.
Utkommer med 10 nummer. Mer information på
dess webbplats www.sdxl.org. Ditt pris för papperstidning är 420 kr och för PDF-versionen 85 kr.
Shortwave News är dansk men skriven på engelska.
Information kan du få på www.dswci.org. Ditt pris
för 9 nummer är för papperstidning 390 kr och för
PDF-versionen 143 kr.
Som ett extra erbjudande kan du ockå få den tyska
DX-Magazine som är på engelska. Radio Kurier plus
DX-Magazine som PDF får du för 235 kr.
Förutsättningen för att Du skall kunna samprenumerera är att du samtidigt betalar för DX-Aktuellt för
2013. Denna avgift är oförändrat för papperstidning
275 kr och för PDF 120 kr. Använd gärna bifogat
inbetalningskort och betala in på plusgiro 3 26 26-4.
Lars Wieden
3
Afrika-horisont
Björn Fransson | Lunds Västra 5 | 622 61 VISBY | 0498-26 45 68 | [email protected]
Mali – även freden måste vinnas
Från DN:s ledare 29 oktober 2012
Mali och folkgruppen tuaregerna är traditionella värdar för en av världens mest berömda musikfestivaler,
Festival au Désert (”Ökenfestivalen”). Från landet
kommer också några av Afrikas största musiker, Salif
Keita och tuaregbandet Tinariwen.
Desto mer ironiskt, och tragiskt, är det att islamistgrupper som ockuperar norra Mali nyligen förbjöd
radiostationer att spela annan musik än reciterandet av
koranverser. Andra musikyttringar ansågs ”sataniska”.
Radiotystnaden är bara ett led i den våldtäkt på kultur,
historia, traditioner och religion som nu pågår i norra
Mali. Förföljelsen riktar sig mot alla andra religiösa
yttringar än en ytterst strikt tolkning av sunniislam.
Moskéer, gravar och andra helgedomar har förstörts.
Att en av de angripna moskéerna utsetts till världsarv
av FN bekommer inte de religiöst renläriga: ”Sådant
står inte över Gud”, som talesmannen för den salafistiska rörelsen Ansar al-Din uttryckte saken i DN
den 6/9 2012.
Det blir dock en Festival au Désert även nästa år,
20-22 februari, men den är flyttad till grannlandet
Burkina Faso.
Jag undrar vad vår svenske idol, Timbuktu, säger om
det här påhittet i religionens namn? Och hur räknar
man hans musikstil – satanisk?
Lyssna på Mali
Den statliga radion, ORTM, Bamako, brukar höras
på 5995 kHz under sen kvällstid. Du kan även testa
9635 kHz kl 08.00-08.30, där stationen nyligen avlyssnats.
4
ELBC, en annan av de många liberianska stationer som tidigare
sände på kortvåg.
Nu har även Radio Veritas, Liberia
fått lämna eterhavet
Radio Veritas (som en gång hette ELCM, Eternal
Love Community) startade sina sändningar 1981 som
den andra kristna radiostationen i landet efter ELWA
(Eternal Love Winning in Africa). Dessa två, som
väl kan kallas privatägda, existerade vid sedan av den
statliga Liberia Broadcasting System (LBS) till den 24
december 1989, när rebellerna övertog Liberia. Läs
artikeln på:
http://allafrica.com/stories/201210180539.html
Sanningsradion är nu borta!
Stationen sägs ha haft 20 personer anställda på heltid
+ 10 interner. Veritas, som betyder ”sanning”, har blivit kända för att våga säga sanningen om situationen
i landet. Detta har naturligtvis förorsakat en massa
problem med de regimer som styrt landet en längre
tid. När den tidigare presidenten, Charles Taylor, satt
vid makten var stationen också förbjuden att sända.
Många kommer att minnas den som den orädda rösten
och hoppas förstås att den en dag ska komma tillbaka.
Nu säger den romersk-katolske ärkebiskopen i Monrovia att stängningen inte har någonting att göra med
stationens kritik av regeringen. Han påstår i stället att
det har varit problem med utrustningen och att man
stänger ned i väntan på att ha råd att skaffa ny hårdvara.
Den gamla utrustningen köptes för ett antal år sedan
från USA. Oavsett vilken den egentliga orsaken till
stängningen är, så kan man inte längre höra den ens på
FM. Under en tid sände man på kortvåg, 5470 kHz.
http://www.voanews.com/content/liberia-radio-veritas-off-the-air/1529413.html.
Att höra landet Liberia är i dagsläget omöjligt, eftersom
alla kortvågsfrekvenser tycks vara inaktiva och någon
statlig radiostation inte är igång på kortvåg.
Somaliland eller Somalia?
Fortfarande identifierar sig den nya radiostationen i
Somalia som Radio Hargeisa, men frågan är hur länge?
Man har nämligen sagt att ett namnbyte till Radio
Somaliland är nära förestående. Detta beslut är dock
politiskt mycket kontroversiellt, eftersom Somaliland
fortfarande av de flesta anses vara en del av landet
Somalia och på intet sätt självständigt.
veriesignern är samma som förr om åren, nämligen
Baldur Drobnicavars titel ser ut mer som ”Consultant”
än ”Consul”.
Det var många som funderade över var den tidigare
Radio Mogadishu kan ha haft sin sändare. Låg den
verkligen i Somaliland? Nu undrar jag i stället över var
denna nya Radio Mogadishu kan tänkas vara belägen?
Förr i tiden kallade sig stationen för ”Radio Hargeisa,
the Voice of Somalia”, men den vi idag kan höra på 7120
kHz vill bara representera den del av detta oroliga land,
som kan betraktas som såväl politiskt som ekonomiskt
stabilt, nämligen Somaliland. Resten av landet verkar
vara helt omöjligt att regera. Så ett gott tips är att ni
snart får höra stationen identifiera sig som: ”Radio
Somaliland, the Voice of Somaliland”.
Voice of Somaliland?
Råkar ni ha haft turen att få Somalia i QSL-pärmen, så
räknas Somaliland fortfarande bara som en ny station,
eftersom mig veterligt landslistekommittén ännu inte
erkänt Somaliland som eget land. Många DX-are som
lyssnat på den nya stationen har försökt att på olika
vägar få kontakt med den, men infrastrukturen i landet
Somalia är helt förstörd och det verkar som om vare sig
postala eller elektroniska kommunikationer fungerar.
Förr svarade Radio Hargeisa fint via sitt konsulat i
Tyskland och det verkar som om vi fortfarande kan
utnyttja den genvägen. En DX-are fick nyligen det
gamla välkända kortet med ett foto av en studio på
framsidan och ordentligt ifyllt, med 7120 kHz understruket, på baksidan.
Under hela oktober har Radio Hargeisa avlyssnats på
7120 kHz, ofta morgontid efter 03.30 eller fram till
kl 14.00 och senare fram till kl 19.00, då den stänger.
Hörbarheten är inte alltid den bästa, men försöka
duger… Det berättas till och med om en sändning på
engelska, men uppgiften har inte bekräftats.
Adressen är: Konsularische Vertretung Somaliland,
Zedernweg 6, D-50127 Bergheim, Germany och
Channel ZIM är en samlingsplats på Internet för ”live
streaming” av de tre stora oberoende radiostationerna
SW Radio Africa’s, Radio Dialogue’s och Voice of the
People’s program. Gemensamt för dessa stationer är
att de alla sänder till Zimbabwe, men från olika hyrda
sändare.
Den ena av dem, Radio Dialogue, är en slags kommunradio för Bulawayo och områdena i dess närhet.
Dess syfte är att vara en kanal för alla som vill diskutera
politik, kultur, ekonomi och allt annat som påverkar
livet i Bulawayo. Tanken bakom det hela är förstås att
få till stånd en mera välinformerad befolkning, som
kan vara med och påverka och utveckla samhället.
Från dess webbplats, www.radiodialogue.com, kan du
nå de egna programmen och också de andra stationernas "live stream". Tyvärr står det ingenting om vilka
tider och frekvenser de sänder sina program på kortvåg,
men jag vet att Radio Dialogue sänds via Madagaskar eller Sydafrika till hemlandet Zimbabwe. Under
”Clandestine and other target broadcasts” i WRTH
2012 (sid 509) står kontaktuppgifter och scheman,
men dessa är tyvärr inte aktuella längre. Senaste uppgiften är att den är hörd på 12115 kHz kl 16.00. Se
upp för störningar från Frankrikes DRM-sändare på
samma frekvens fram till 16.30.
5
hus och beordrade fram alla värdesaker och pengar.
Om inte, så skulle världen bli en DX-are mindre. Han
blev av med allting, inklusive den älskade radioapparaten och beklagar sig i DXLD över att han inte har
kunnat bidra på länge.
Svårhörd station i Guinea har
lagts ner
Radio Omdurman på ny frekvens
Radio Omdurman, Sudan har överraskande dykt upp
på en ny kortvågsfrekvens, nämligen 9505 kHz. Man
sänder med 100 kW på arabiska, franska, somali och
swahili, dels på morgnarna och dels efter 16.00. IDet låter så här: ”Saut Afrikya min Idaa-tu Sudanya”
(arabiska) och ”La Voix du Soudan, Radio National
du Soudan”.
Tyvärr är det många andra stationer som sänder på
denna frekvens, så räkna inte med störningsfri mottagning. Stationen har också nyligen hörts på sin
gamla frekvens, 7200 kHz.
Trans World Radio slutar sända
från Meyerton
Radio Familia, den ytterst svårhörda stationen i Guinea slutade redan i februari 2011 med sina sändningar,
efter en dispyt mellan managern och direktören. 1
kW-sändaren finns fortfarande kvar i landet, men
kommer inte att reaktiveras där. Det finns planer på att
skeppa sändaren till ett närliggande land, men något
definitivt beslut har inte fattats ännu. Allt det här har
jag läst på BDXC’s hemsida, http://www.bdxc.org.uk
, ”Africa on shortwave”. Den här stationen, som sände
på 4900 kHz, lyckades jag själv aldrig höra.
Med radio, men utan lust
Stora förändringar kommer att annonseras i detta
nummer av Eteraktuellt. Kanske går en epok i graven
och någonting nytt uppstår? Vad som händer med
spalterna Afrikahorisont och Clandestine vet väl ingen, framför allt inte eder redaktör. Informationen om
framtiden är knapphändig, för att inte säga obefintlig.
TWR’s kortvågssändningar från Johannesburg (Meyerton) slutade sändas den 27 oktober. När det lokala bolag, som sålde sändningstid till TWR, plötsligt
höjde priserna radikalt, tog man beslutet att flytta
dessa sändningar till Swaziland eller till någon annan
sändare i Afrika. TWR startade sina sändningar från
Meyerton den 4 december 1994.
Radio Burkina är helt väck!
Det är väl ingen tvekan om att Radio Burkina är helt
borta från kortvågen, men det verkar inte som om
stationen själv är helt medveten om detta faktum.
I DXLD berättas om en DX-are, som tittade in på
stationens fantastiskt färggranna webplats: http://rtb.
bf. Förutom att han kunde lyssna på deras webbström
dygnet runt (på webbplatsen läser man ”Tous les jours
24h/24h”), så hörde han dem annonsera sina gamla
kortvågsfrekvenser 5030 och 7230 kHz! Är man mer
intresserad av TV-programmen, så finns dessa också
utlagda på webben.
Utan radio
Kan du tänka dig en värld utan din radio? Ja, har man,
som en nigeriansk DX-are, lyssnat varje dag de senaste
40 åren, så känns det förstås svårt att bli bestulen på sin
dyrgrip. En natt bröt sig ett gäng inkräktare in i hans
6
Min radio har jag inte kastat i soptunnan, men lusten
att ratta den är minimal. Efter nyår får v och ni se hur
det blev! Till dess önskar jag er alla ett gott slut!
NA-horisont
Jan Oscarsson | Hinkgränd 26 | 906 29 UMEÅ | 090 - 18 15 42 |[email protected]
Solen lugnade ner sig de sista dagarna i oktober och
finfina cx har glatt de aktiva hela första novemberveckan
dessutom. Även red har DX:at en del sedan sist
eftersom den årliga långhelgen i Parkalompolo
spenderades innan Allhelgona och höstlovet därefter
i Petiknäs. Förutom lite expeditionsbetraktelse från
undertecknad tackar vi för QSL-bidrag från Alf (APF)
och säger välkomna till årets sista spalt!
PAX98 för JOB
Redax brukar årligen tillbringa en långhelg (vanligen
en torsdag-söndag) i Parka under oktober. Det blev i
år tionde gången gillt för red att besöka Parkalompolo
skola men det var ett tag osäkert om det skulle bli
av alls. Ursprungligt uppresedatum var planerat till
11.10 i samband med att BOS och LSD startade
upp PAX98, men koronahål och den höga solvinden
avskräckte. Plan B var helgen efter, men 18.10 såg läget
tyvärr inte så värst mycket bättre ut kondsmässigt –
än mindre med jobbet inräknat. Alla parametrar såg
däremot ut att falla på plats den tredje tänkbara helgen,
med inga direkta störningar på ingång och skolornas
höstlov i antågande! Färden mot Skellefteå påbörjades
12.15 SST fredag 26.10 per bil och bussen mot Luleå
bordades 14.30 medan resten av familjen parkerade på
Morö Backe över helgen. Trots viss försening hann jag
med bussen till Pajala som gick 17.15. 20.35 framme
med utläst tegelsten som gjorde att tiden gick rätt fort.
20.45 klev jag på bussen mot Junosuando och 21.25
var den framme på busstationen där BOS väntade.
Nu var vägarna ordentligt plogade. 15 cm nysnö på
oplogade vägar hade orsakat problem för Bosses och
Lasses handlingsexpedition till Kangos tidigare under
dagen. Vid 21-tiden hade jag kopplat in min Perseus
och SDR-IQ och lyssningen kunde börja!
26-27.10
Lite Spanienlyssning först eftersom det var vardagkväll,
samt La Plata, men NA ville inte lossna riktigt även om
det gick en del stationer kring midnatt UTC. Troligen
inget spännande? Det fick bli en liten siesta innan man
åter var på plats vid RX-en runt 03.30. Då gick det en
hel del NA men mest dominanter från företrädesvis
västligt håll. Inget större avbrott i NA-lyssningen sedan
under morgonen eller dagen heller för den delen, så
det finns många inspelningar att kolla. Massor av
stationer passerade revy, bland annat 840 KSWB,
860 KPAM, 910 KCJB, 1030 KMAS, 1110 KBND,
1180 KLAY, 1240 KGY, 1410 KIIX och 1540 KXPA.
Inte helt lätt att hitta nya dock, men KCJB, KGY
och KIIX var ju kul att höra efter alla år jag letat efter
dem! Eftermiddagen blev sedan fin mot västkusten
med flera trevliga hörigheter, till exempel 660 KXOR,
760 CFLD, 1280 KLDY, 1290 KOUU, 1310 KNPT
och 1590 KTIL. Alaska och Hawaii hördes också, och
Japan kom igång samtidigt så man blev lite splittrad.
NHK-2 gaten 13.20 gav i alla fall för mig nya 1377
JOAC, 1467 JOID och 1512 JOZB. DZAS på 702
var ju kul också, men ett fint id på 567 KGUM gladde
nog mest denna eftermiddag! Lite X-bands-Australien
och NHK-2:s c-d 1540 UTC fick avsluta dagens DXpass. Rätt bra och inga direkta avbrott på kondsen.
Dagens kost fick bli palt till lunch, lite Bullens, och
en massa småfikande som vanligt. Vid 16.30 gick jag
och slumrade medan Japan-antennen fick jobba så att
jag eventuellt skulle kunna nagla någon ny NHK-1 vid
20 UTC. Detta visade sig ge gamla bekantingen 612
JOLK men inget mer tyvärr.
27-28.10
Upp vid 21-snåret UTC. Lyssnade lite på europeer
och lyckades höra Flame R, en 30-wattare på 1521
om än inte så starkt. Sista Cadena SER-gaten hann
kollas denna lördagkväll innan vi upptäckte att NA
7
Rolle var förbi som hastigast och visade på avslaget
till varmvatten- beredaren bland annat. England/
Spanienantennen fick gå under kvällen medan jag
knoppade några timmar.
kommit igång ganska bra vid 22.20 UTC. Bara att
köra igång och nu fick vi vara med om en skaplig
DT-öppning mot sjöarna med bitvis starka signaler.
Chans på en del kap givetvis, men stationerna som
inte stänger vid solnedgången går ju starkt de också…
Halvannan timme rätt spännande filer att mangla
finns i alla fall, och bland det som hittills konstaterats
har vi till exempel 1460 WBRN, 1520 WNWT, 1540
WNWR och 1590 WGBW. Den sistnämnda hördes
sedan nattetid också visade det sig, men mycket starkt
innan man byter ”pattern” 23.15 UTC. Vid 01.30
UTC hördes fortfarande NA fint, men kanske lite
mindre spännande då så det fick bli några timmars
sömn. Upp igen vid fyratiden till samma sorts konds.
Morgontoppen blev väl inte så långvarig men 05-07z
vällde det in en drös stationer från Dakotas och västerut
och flera trevliga loggningar gjordes, bland annat 580
KUBC, 690 KTSM, 700 KALL, 860 KTRB, 920
KWAD, 940 KFIG, 1020 KJJK, 1080 KRLD, 1130
KBMR, 1210 KHAT, 1220 KDDR, 1330 KCKM,
1400 KEYL, 1400 KKTL, 1410 KWYO och 1600
KTUB. Bara KBMR är nästan värd en exp tycker
jag – definitivt en av mina ”most wanted”! En del
Mexiko hördes också, 580 XEHO, 610 XEGS, 760
XEES, 770 XEREV, 860 XEHX, 860 XEMO, 1110
XERED, 1150 XESO, och 1540 XEHOS säger en
del om inflödet. Ganska vassa konds en stund alltså,
och även lägre frekvenser lät tidvis riktigt spännande,
men redan vid 07 UTC började det blekna bort igen.
Förmiddagen blev väl inte så märkvärdig även om det
sällan var helt dött. Mellan 10 och 11 UTC skärpte
det till sig en stund mot västkusten och 1490 KBZY
gladde bland annat. Sedan allmänna västliga konds
med Alaska och lite Hawaii under eftermiddagen men
inget riktigt drag tyvärr. Japan ganska blekt också men
några NHK-2 hördes väl vid c-d ca 15.40. Däremot
fanns nog Australien representerat även nedanför
X-bandet en stund! Dagens kulinariska upplevelser
innehöll sedvanligt småfikande och lite Bullens!
8
28-29.10
Upp igen vid 19 UTC. Lyssnade lite på Europa i
väntan på NA och nya Vahon FM på 1557 gick
skapligt visade det sig. Inga NHK-1 vid 20z denna
kväll, men 594 DWBB fastnade med ett id i alla fall.
NA kom igång strax innan 23. Östligt men ingen
riktig fart och dessutom med en del Puerto Rico
och LA. Det fick bli bingen igen och nu lyckades jag
sova ända tills väckarklockan ringde 04.30! Vad som
eventuellt hördes under natten återstår att se, men det
lät inte så pjåkigt när jag satte mig vid RX-en igen.
Stationer överallt och lite olika utbud beroende på
antenn, så man får vara på alerten och växla tråd efter
konditionernas svängningar. Blå antenn gjorde att
”LA-anstormningen” kunde hejdas en smula. 1260
KPOW, 1350 WIOU, 1390 KJAM, 1400 KODI, och
1690 KDDZ gladde bland annat. Skapliga signaler
fram till cirka 06.30 innan skikten började tunnas
ut och stationerna tyna bort precis som dagen innan.
Inga vettiga signaler sedan på hela förmiddagen så
PAX98 kunde avvecklas i lugn och ro. Palt till lunch
och Börje Andersson hälsade på och tyckte att vi skulle
komma oftare och i längre perioder med fler man! I
sista stund innan allt kopplades ur dök 1590 KUNX
upp med id 12.07, dvs signalerna började komma
tillbaka precis när vi avslutade expeditionen… Vi tog
ner radiorummets utrustning i förrådet men lämnade
antennerna inkopplade för kommande expeditioner
samt städade lite. Efter en kopp kaffe anträddes resan
söderut med Bosse bakom ratten. Vintern (minus 10
och 15 centimeter snö) lämnades bakom oss. Lasse
släpptes av på Kallax och undertecknad på Morö
Backe.
Sammantaget valde jag nog rätt helg att åka upp.
Trots att jag på grund av detta återigen missade 1580
KMIK som sände med ”dagpattern” tidigare under
PAX98 blev resultatet ändå ganska skapligt i absoluta
tal räknat, speciellt ställt till de låga förväntningarna
baserade på Solens härjningar och att flera ”särskilt
eftertraktade” stationer äntligen kunde loggas. Några
relativt korta men bra öppningar säkrade rapportkontot
och kanske går mer att fynda på inspelningarna
dessutom, men på minuskontot hamnade dock att vi
drabbades av ganska långa relativt döda perioder efter
morgontoppen både 28.10 och 29.10, vilket även
varit fallit flera tidigare dagar under expeditionen.
Dåligt tajmade småstörningar och sköra skikt kanske?
Hade expeditionen förlängts med några dagar hade det
nog blivit betydligt stabilare konds, men det är ju en
annan historia… Det är alltid lika trevligt att besöka
Parkalompolo – verkligen en plats för rekreation och
pysslande med sin favorithobby!
Alf fick trevligt svar från KANN!
AFP bidrar med ett trevligt QSL han fått från Tim
Hunt, director of network engineering för 1120
KANN i Roy, Utah. Vi säger grattis till Alf, ty denna
station är inte helt lätt att få fram. Det gäller att komma
ifrån frekvensdominanterna KPNW och KMOX,
men KANN kan(!) gå skapligt bra vid ”mountain-cx”
om man har tumme med fru Fortuna. Stationen tillhör
det så kallade ”SOS network” och känns igen på att
de spelar kristen populärmusik vilket sticker ut på
frekvensen. För några år sedan fick även red ett QSL
från Tim och det är kul att se att han fortfarande svarar
så utförligt. Med e-brevet följer ett riktigt QSL-brev,
bild på anläggningen, skannad dekal och lite mer info.
En riktigt ”DX-minded” v-s att höra av sig till om man
väl lyckas få fram KANN!
Dear Mr. Persson,
Thank you for the reception report of KANN Roy - Salt
Lake City, UT at 2300 MDT on 15 October 2012. After
reviewing our logs I find the information you provide
was correct.
KANN is a member of the SOS Radio Network
headquartered in Las Vegas, NV. KANN transmits with
a daytime power of 10 KW and 1.1 KW during the night
hours. The radiation pattern during the day and night
are the same, a figure 8 pattern going north and south.
Attached are a few items I hope will be of interest to you.
I wish for you the best of luck in chasing DX.
Sincerely,
Timothy A. Hunt
Director of Network Engineering
Alf tackade och kollade för säkerhets skull om det var
OK att skicka QSL-et till NA-horisont(!) och fick
följande svar:
By all means yes. As it is now, reception reports go to the
station (i.e.KANN), then is rerouted to me in Las Vegas,
NV. This takes time and maybe even lost in transit.
Being a DX-er myself, the last thing I want is to
not to get a reception report from a DX station ;-)
Best regards and good dx.
Tim
Med detta tackar vi för oss för denna gång och ber att
få önska en riktigt God Jul och Gott Nytt År med en
lagom blandning av glögg och DX! 73s / JOB
Dagen faller mot natten
Dagen faller mot natten av Ullmar Qvick, välbekant
för SDXF-medlemmar och EA-läsare, är ett mellanting mellan skönlitteratur och dokumentär. Bokens
handling kretsar kring folkskollären Adrian Wernlöf
och hans kollega Wollmar Wallander men avbryts av
fristående skrönor allt ifrån de värmländska ”Älvesand” och ”Varnabro” ända ut i rymden, plus kapitel
med bl.a radio- och naturinslag. Ett radioinslag beskriver en underlig koppling mellan jakt på dimmor
och tropo-DX på FM-bandet.
gjorde sina två första år som lärare 1957-59, varpå
skolan lades ner. Att den siste lärarens bok drygt femtio år senare utges från samma plats innebär liksom
att cirkeln sluts...
Ullmar Qvick
Den lilla boken kan köpas i handeln eller beställas
från förlaget Norlén & Slottner eller genom författarens förmedling. ISBN 978-91-86859-64-0, pris
140 kr.
En märklig omständighet är att förlaget är inrymt i
Vike skola söder om Kristinehamn, där författaren
9
Välkommen till nya webben!
Om du varit inne på vår webb under senare tid så har
du säkert märkt att den bytt skepnad. Vi använder
nu en ny plattform som gör det mycket lättare att
administrera den. Ombyggnaden pågår fortfarande
och mycket mer skall in på webben. Det kan hända att
även strukturen kan ändras en del inom den närmaste
tiden, men här får du i alla fall en introduktion till hur
du hittar på den just nu.
Hitta på nya webben
Knappraden överst innehåller våra huvudrubriker.
Under de flesta av dem hittar du undermenyer när du
för muspekaren över knappen. Observera att även
om det finns undermenyer under en knapp, så finns
det alltid en sida som du kommer till om du klickar
på själva knappen också! Något som finns på flertalet,
men inte alla sidor är högerspalten där det också finns
en hel del att hämta. Längre artiklar är ofta utan denna
högerspalt.
Förstasidan
Huvudtanken med förstasidan är att där skall finnas
ett nyhetsflöde. Överst finns en kort förklaring till
vad vår hobby innebär, med länk till fortsatt läsning.
Därefter kommer nyhetsflödet. Där är tanken att det
ofta skall uppdateras, men det är inte så lätt för oss
webbredaktörer att själva fylla på hela tiden. Vi är
beroende av att få hjälp av dig med nyhetsmaterial,
oavsett om det gäller en sändare som dras igång eller
en klubbträff i någon av våra lokala klubbar.
Knapparna
Kontakt är avsedd för den som ännu inte är medlem,
men där kan du också gå in om du vill se vad det kostar
att vara medlem.
Loggboken är vår webbaserade tipsspalt med hörigheter
av olika svårighetsgrad. Du hittar senaste loggningen
överst och sedan går du bakåt i kalendern. Det är roligt
att se att allt fler börjar lägga in sina loggningar här. Det
får du också gärna göra! Du hittar även den allra senaste
loggningen i högerspalten alldeles under DX-köp.
Under SDXF hittar du bland annat förbundsnytt,
protokoll, stadgar och reglemente, adresser till styrelse
och funktionärer och På gång, där vi berättar om
kommande aktiviteter inom SDXF och anslutna klubbar
(fast det bygger ju på att någon tipsar oss om det).
Om du vill hämta Eteraktuellt som PDF så hittar du
den under just Eteraktuellt. Du måste vara inloggad
för att kunna hämta EA. Fram till någon gång efter
årsskiftet kan du fortfarande komma åt den med ditt
gamla lösenord, då går du in under Eteraktuellt och
10
vidare till EA som PDF. För 2013 måste du registrera
dig på nytt, eftersom lösenorden från den gamla
webben inte går att flytta till den nya. Registrerar dig
gör du ganska långt ned i högerspalten under Logga
in, Registrera dig. När du fått ditt nya lösenord så kan
du på samma ställe i högerspalten logga in. Går du då
åter in under Eteraktuellt kommer du till Ladda ner din
EA! där du kan hämta de senaste utgåvorna. Övriga
undermenyer här är information om aktuellt nummer
och fasta spalter samt Utgivningsplan.
Klickar du på knappen DXing så kommer du till en
sida som ger en introduktion till hobbyn, som underrubriker hittar du just nu
artiklar om Afrika-DX-ing,
Asien-DX-ing, clandestineDX-ing, FM-DX-ing och
lyssnarrapporter. Här är
förhoppningen att vi snart
skall kunna erbjuda fler artiklar. Något du saknar? Kontakta oss webbredaktörer via Tipsa redaktörn långt ner i högerspalten!
För dig som är Medlem så har vi också samlat sådant som är praktiskt just för dig. Där hittar du DX-Köp, Klubblistan, Klubbnytt och information om SDXF:s diplom och märken.
Webbradio är en ny rubrik, där du just nu dels hittar en kortfattad information om webbradiolyssnande men också Månadens webbradio, där du varje
månad hittar en ny webbradiostation att lära känna.
Under Teknik hittar du ännu så länge bara några
antennartiklar från vår gamla webb, men målet är
att det skall bli mycket mer artiklar. Har du förslag?
En avdelning som kommer att växa mycket är Historiskt. Där finns idag två underrubriker, dels Förbundshistorik som ännu är ganska kortfattad men
skall växa och Johan Berglund, där vi kommer att
lägga in Johan Berglunds QSL-samling, bit för bit.
Vi kommer också efter hand som vi hinner skanna
in och lägga upp bland annat klubbtidningar och
annat material från vårt stora arkiv under Historiskt.
Länkar är vår länksamling, just nu samma länkar som
på gamla webben, men den skall förnyas och utökas.
Högerspalten
I högerspalten hittar du en användbar Sök funktion
högst upp, sedan kommer du till DX-köp. Om du
klickar på boken kommer du direkt till webb-butiken.
Alldeles nedanför hittar du Senaste från loggboken och
därunder direktlänkar till de Senaste inläggen. Om du
i stället vill söka i vårt Nyhetsarkiv så välj någon av
kategorierna i rullgardinsmenyn. Där finns också en
Fortsättning på sidan 47
Klassiska DX-mottagare
Drake R8
Drakes historia avhandlades så sent som i nummer
4 detta år så att ta om den från start redan nu känns
överflödigt. Så jag tar upp tråden då jag slutade sist,
med återkomsten på DX-mottagarmarknaden för prisvatpersoner 1991. Då lanserades modellen R8 som
just fått klassikerstatus eftersom nu drygt 20 år redan
gått. Den ersattes 1995 av modellen R8A som innehöll
förbättringar på ett flertal punkter och den i sin tur
följdes av av R8B med ytterligare några förbättringar.
1998 lades produktionen ner. Det fanns ytterligare
en modell, Drake R8E, en Europaversion av R8 med
snarlika prestanda.
R8-serien är mottagare i den högre prisklassen som
bygger på frekvenssyntesprincipen liksom snart sagt
alla mottagare från den här tiden. Den täcker 100 kHz30 MHz kontinuerligt så detta med kristallstyrda, 500
kHz breda, band i begränsad mängd är ett minne blott.
Två mellanfrekvenser finns: 50 kHz och 45 MHz.
Specifikationer
Frekvensområden
100 kHz-30 MHz kontinuerligt.
Selektivitet
6/12 kHz
4/8 kHz
2,3/4,5 kHz
1,8/3,6 kHz
500 Hz/1,5 kHz
Siffrorna gäller vid 6/60 dB.
Uteffekt
2,5 W.
Mått
134 mm (H) * 334 mm (B) * 330 cm (D).
Vikt
5,9 kg.
In- och utgångar
Hörlurar.
Antenn/jord, dubbla ingångar SO-239/klämlist.
Högtalare.
Linjeutgångar, 2 st.
Känslighet
< 1,5 μV mellan 0,1 och 1,8 MHz.
< 0,8 μV mellan 1,8 och 30 MHz.
Siffrorna avser 10 dB signal/(signal + brus)-förhållande.
Undertryckning av spegelfrekvenser
> 80 dB på alla frekvenser.
MF-dämpning
> 80 dB (45 MHz), > 100 dB (50 kHz)
11
"Mute".
Timer.
RS-232C.
Handhavande
Utseendemässigt skiljer sig mottagaren ganska mycket
från tidigare Drakedesign. Med dagens mått ger den
ett lite kantigt intryck, de japanska konkurrenterna
och generationskamraterna har klarat tidens tand lite
bättre i det avseendet. Jämfört med Icom IC-R75,
Kenwood R-5000 med flera är den också ett nummer
större men då ska man komma ihåg att nägraggregatet
till IC R-75 är en separat, ganska stor klump.
Den mekaniska kvaliteten är tyvärr mottagarens akilleshäl. Någon känska i avstämningsratten existerar
inte, likaså ger knapparna associationer till billiga
miniräknare från samma period med sin svampiga
känsla. Förutom avstämningsratten så är övriga tre
rattar parvis koncentriska och har en viss tendens att
fastna i varandra. Då man ansluter nätkabeln startar
mottagaren ett ögonblick och det smäller till i högtalaren, inte heller det ett fel förstås men förtroendegivande känns det inte.
Teckenskärmen är lite lustig, den innehåller förvisso all
tänkbar information men bakgrunds belysning är inte
av den normala typen utan den detaljen ombesörjs av
en matris diskreta lysdioder vilket syns. Inget direkt
fel förstås, möjligen ett skönhetsdito.
Avstämningen sker med knappsats, inklusive upp/nerknappar och VFO-ratt. Det går enkelt att ställa in rätt
frekvens men att mottagaren visar XX.XXXXX känns
lite udda, man saknar en decimalpunkt till en början.
En trådlös fjärrkontroll från samma källa (och med
samma utseende) som den jag beskrev för Yaesu FRG100 nyligen finns att tillgå för 100 $ på Ebay. Men
känns rätt onödig, till skillnad mot FRG-100 har R8
redan en knappsats för direktinslagning av frekvens.
Enda vägande skälet är om denna knappsats är så sliten
att knapparna "studsar".
S-mätaren ser inte märkvärdig ut men fungerar mycket
bra, de analoga mätarna tenderar att vara de bästa.
Den är bakgrundsbelyst med grön färg, samma som
teckenskärmen. Vilket retade gallfeber på vissa Drakefundamentalister som hävdade att en Drake skulle
ha blå belysning, allt annat borde vara otänkbart. Den
enkla sanningen är att blå lysdioder till rimligt pris inte
fanns att tillgå för 20 år sedan.
12
När det gäller funktioner saknas i princip ingenting,
en egenhet i konstruktionen är att passband tuningratten får användas oftare än i andra mottagare om
man vill ha optimal mottagning. Notchfiltret fungerar
bra, det enda som stör är om man vill byta driftläge.
Man får då stega med en funktionsknapp. Åtgärdades
i R8A. Samma ska gäller bandbredderna, men det
stör mindre.
100 minnen finns, ökades till 440 i R8A och 1000 i
R8B. Rent generellt skedde de största förändringarna
till R8A, sedan blev det inte så mycket över till R8B.
Och R8E är alltså en variant av R8, och ingen utveckling av R8B som man skulle kunna förledas att tro.
Selektivitet
På denna punkt, liksom flera andra, briljerar R8. Fem
bandbredder, varav 4 användbara för DX-ing, med utmärkt formfaktor på ca 2 slår alla på fingrarna eftersom
alla filter är standardutrustning från fabrik.
Speglar och storsignalsegenskaper
Även på denna punkt får mottagaren högsta betyg,
speglarna kan man glömma och inte ens hundratals
meter långa antenner förmår producera falska signaler
om man inte tar sig orådet före och kopplar in en extern
bredbandsförstärkare nattetid på exv. MV.
Känslighet
Känsligheten på MV är något sämre än än på KV eftersom förförstärkarsteget inte kan kopplas in där (utan
modifiering). Men är ändå så bra att få konkurrenter
kan matcha den vid TA-DX i ostörda lägen som exv.
Parkalompolo.
Baksidan är välförsedd med in- och utgångar av skilda slag,
här saknas knappast något. Vald antenningång sköts från
frontpanelen,
Frekvensstabilitet
< 0,001 % lär inte lämna någon missnöjd i det avseendet utan det är snarast så att de allra flesta är mer
än nöjda.
Sammanfattning
Drake R8 - och i ännu högre grad R8A och R8B - är
utomordentliga DX-maskiner. Frånsett det mekaniska
utförandet som är häpnadsväckande billigt för en apparat i denna prisklass finns bara anmärkningar på
marginalen att göra. I princip allt finns som standard.
Ska man ranka mottagarna som presenterats i denna
serie genom åren tar Drake R8 förstaplatsen.
Drake gjorde helt enkelt nästan allt rätt med R8, och
det blev ännu bättre med R8A. Och ytterligare en liten
smula med R8B.
Att köpa en begagnad R8
Mottagaren var dyr som ny, långt över 10000 kr i
dåtidens penningvärde. R8A och R8B var förstås ännu
dyrare. Idag för man vara beredd att ge minst 4000 kr
för en fräsch R8, mer för R8A och R8B. Samtidigt finns
en övre gräns vad man kan ta ut för begagnade konventionella DX-apparater idag då en högklassig SDR
som Perseus kostar under 8000 kr. Skulle en 10-20 år
gammal apparat börja närma sig dessa priser så kan
det nog få vem som helst att börja "tråla" fabriksnytt...
Med tanke på mekaniken vill man helst testa mottagaren mottagaren först men det går inte alltid vid
internetköp. Eskilstunamässan är ett alternativ om an
inte bor alltför "avigt" till, har sett R8-or till salu där
vid ett par tillfällen.En R8E ligger utte på DX-radio i
skrivande stund. Begärt pris är 6300 kr men det kan
ju tänkas vara förhandlingsbart.
Amerikanska Ebay är däremot inget bra alternativ, just
nu finns tre ex. ute med fast pris 549-899 $, eller ca
3900-6400 kr. Därtill kommer frakt på närmare 900
kr, och så moms (25%) och tull (ca 10%). Alltså priser
i samma härad som SDR-mottagare som Perseus och
Excalibur och det är som sagt en 15-20 år gammal
mottagare aldrig värd, oavsett hur bra den är. Men
Drake är kult "over there" och då blir det snart så här.
Anständigare priser på Ebay inom EU förstås, men
mottagaren är inte alls lika vanligt förekommande där.
Magnus Jesperson
Nästa generation SDR till alla
Afedri ger mycket goda prestanda till flera
SDR-mottagare (mjukvarudefinierad radio) röner
större och större intresse bland alla radiointresserade.
Programvaran SDR-radio från HB9DRV utgör en
utmärkt konsolprogramvara för att hantera en SDRmottagare lokalt eller över nätet. Primärt är den tänkt
till mottagare från RF space. Men även enklare mottagare som Softrock kan användas. Denna artikel
berör en mycket intressant mottagare med avancerad
SDR-inkarnation som bland annat kan köras med
sdr-radio men framförallt smidigt över nätet för fjärrstyrning. Vi skall även resonera lite om möjligheten
att köra med sändare.
Vad finns bortom Softrock?
I Sveriges sändaramatörers medlemstidning QTC [1]
resonerade jag om användandet av bland annat de
mycket kostnadseffektiva SDR-mottagarna av typen
Softrock. Det är nog få med intresse för SDR-mottagare som inte hört talas om eller har en Softrockmottagare. KB9YIG Tony Parks har sedan 2005 levererat tusentals av dessa enkla, effektiva och inte minst
billiga byggsatser runt hela jorden. Vi är många som
varit lite frustrerade över att det inte varit möjligt att
beställa dessa, efterfrågan har helt enkelt varit enorm.
Nu verkar det dock som att Tony har lierat sig med
ytterligare medhjälpare och att man numera ser ut
att kunna leverera i takt med efterfrågan. Titta in på
webbplatsen [3] och notera att man inte bara kan
beställa till samma priser som tidigare. Där finns även
SDR-mottagaren Afedri Net-SDR ryms i en prydlig Hammondlåda på 12 x 8 x 2 cm. Dataströmmen sker via ett snabbt
ethernetgränssnitt. Detta ger intressanta möjligheter för en
experimenterande radioamatör.
13
I blockdiagrammet finner vi att Afedri-kretsen (A/D-omvandling) ligger direkt efter lågpassfilter, variabel förstärkare
(VGA) och buffertsteg. Signalbehandlingen sker i lådan innan
den transporteras ut över Ethernet med UDPTCP/IP. För til�lämpningar med stora antenner och starka rundradiostationer
på exempelvis mellanvåg kan det vara god ide att koppla in en
preselektor för att undvika falska signaler.
direktlänkar till schema och bygginstruktioner.
En Softrockmottagare som klarar frekvensutrymmet
1.8 – 30 MHz kostar 67 $ (ca 470 kr) i byggsats.
Priset är rätt och det finns även mottagare/sändareSoftrock-byggsatser. Man kan nu dock konstatera att
det finns intressanta alternativ till Softrock med avsevärt bättre prestanda inom nära räckhåll.
Många ser en allvarlig begränsning i Softrock i det
faktum att den bandbredd som simultant visualiseras
är direkt beroende på den bandbredd som det ljudkortet tillåter. Har man ett ljudkort med en samplingshastighet av 96kHz kan man simultant visualisera ett frekvensutrymme av knappa 50kHz. Valet av
ljudkort är alltså förhållandevis kritiskt även avseende
lågt brus i analogkretsarna. Man är dessutom beroende av att den mesta signalbehandlingen måste göras
i den anslutna PC:n .
Vis av egna misstag visas denna bild på konfigurationen
av Afedri-mottagaren via USB. Markera ”Edit network
parameters”. Ange den IP-adressinformation som är tillämplig
(troligen ur adressrymden 192.168.x.x) och klicka på ”Save
Network Parameters”. Klicka sedan på ”Enable Network
Interface” så att trafiken nu sker via Ethernet istället för USB.
I bilden ser man att jag använder adresser ur adressrymden
10.4.15.x och att PC:n som används har adress 10.4.15.9.
14
Skulle man slippa signalbehandling i PC:n på det
sätt som man gör med Softrock eller Flex-radio (serie
1500, 3000 och 5000) och istället låta dedicerad
processorkraft sköta det skulle mycket vara vunnet.
Om man dessutom skulle sätta en högupplöst AD
(analog- till digitalomvandlare) så tidigt som möjligt (nästan vid antennen) och sedan ha en kraftfull
DSP (signalprocessor) direkt efter skulle man få rent
ofattbara prestanda avseende möjlighet till filtrering,
manipulering och signalbehandling för alla möjliga
trafiksätt. Högupplösta AD-omvandlare och kraftfulla DSP är ganska komplexa och dyra komponenter.
Därför har mottagare som använder denna princip
hitintills varit ganska dyra att skaffa för en nyfiken
och experimenterande radiollyssnare.
En populär mottagare av typen med AD-omvandlare
(som även omnämndes i [1]) är SDR-IQ från RF
space [3]. Här får man hela 190 kHz i frekvensspektrum visat i klientprogramvarans ”vattenfall”. Detta
innebär att man rent av kan se ett helt amatörband
och aktiviteten där. Förutom ett bredare spektrum
att titta på får vi en bättre dynamik och bättre signal/
brus, för att nämna nämna några viktiga skillnader.
Tittar man på priset på webbplatsen [3] så finner man
att en SDR-IQ kostar 525 $ - ca 4000 kr. En ganska
stor skillnad mot en Softrock förvisso. Men det är
inom rimliga gränser för fler och fler.
Ethernet för datatransport
Mottagare som exempelvis SDR-IQ använder USB2-gränssnittet för kontroll och datatransport. USB är
ganska snabbt, men blir en flaskhals och är troligen
anledningen till att SDR-IQ ”bara” klarar 190kHz.
För att eliminera denna flaskhals har man sedan en
tid börjat titta på alternativ. Flex-radio använder Fire
wire i deras Flex-3000 och Flex-5000. Ett ännu bättre alternativ utkristalliserat sig genom att använda
sdr-radio.com-konsolen ger ett intuitivt användaregränssnitt. På
bilden ser man hur jag lyssnar på en station som är inte bara bred
som en ladugårdsdörr. Han har dålig sidbansundertryckning.
Kul att ”se” hur illa det låter från ryssar som i detta fallet. En
intressant sidofiness av SDR-tekniken.
Ethernet. Det ger bland annat en bandbredd på mellan 100 och 1000Mbit/s. Till det får man ytterligare
intressanta öppningar genom att Ethernet kopplas
till ett LAN och i sin tur mot ett WAN som Internet
om man vill. Och genom IP-adressering så får man
en nåbarhet och skalbarhet som kittlar kreativiteten.
RF space [3] har bland annat en mottagare med detta
snitt som heter NetSDR. Den har en A/D-omvandlare med hela 16 bitars upplösning och ger bland annat
en bandbredd av 2 MHz. Vid denna datamängd krävs
en bandbredd på 64MBit/s. En NetSDR kostar från
modiga 1500 $ (ca 10000 kr) och kan därför inte
förväntas hamna hemma hos gemene man.
Afedri för 250 $
Undertecknad skannar konstant marknaden på intressanta SDR-grejor och blev mäkta glad då Alex
4Z5LV äntligen fick sin Afedri SDR-Net-mottagare
[4] klar för leverans. Pris-prestanda visade sig vara
perfekt, så en beställning skickades iväg och betalades
(Paypal). Kontakten med Alex var direkt per e-post.
Paketet skickades från Israel på måndagen och redan
på torsdagen i samma vecka stod EMS-budet i dörren med den lilla mottagaren snyggt inpackad i en
kartong. Mottagaren är inte stor men ger rent hiskeliga prestanda till priset av knappa 250 $ (ca 1750
kr). Afedri-omvandlaren med ARM STM-processorn
ger ett visualiserat frekvensutrymme på lite drygt 1,3
MHz. Ett 100Mbit/s ethernetgränssnitt används för
datatransport och kontroll. Antennen anslutes till en
vanlig liten SMA-kontakt och det normala frekvensområdet att använda sträcker sig över hela kortvågen.
Snabbt installerat
I paketet med Afedri-mottagaren följer en CD med
diverse programvara och instruktioner. Material som
man även kan hämta på webbplatsen [4]. Det är lika
så gott att titta där efter eventuella uppdateringar.
Mottagaren ansluts alltså till det lokala nätet (LAN)
med Ethernet. Det rekommenderas att använda en
ethernetswitch så att man kan använda vanliga ”raka”
patchkablar. Via USB-gränssnittet kan man spänningsmata mottagaren (5V finns i USB). Använd
dock ett vanligt 12V nätaggregat då USB inte bara
kan störa och då det är onödigt att vara beroende av
att ha USB nära tillhands från en PC. USB används
tillsammans med ett kontroll/konfigurationsprogram
(SDR Network control box) för att konfigurera mottagaren. Läs användarhandledningen och konstatera
att konfigurationen primärt inskränker sig till att för
en grundkonfiguration ange den IP-adress mottagaren skall ha. Adressen måste vara fast (du kan inte
tilldela via DHCP-server). Ta därför reda på vilken
adressrymd du använder och plocka en icke använd
adress att sätta på din mottagare. Vanligtvis används
adresser ur den privata adressrymden 192.168.x.x
för hemmabruk. Spara den valda adressinformatio-
Här en lista på de mottagarstationer som man kan ha tillgång
till för lyssning via sdr-radio.com-nätet.
nen (se bild) genom att klicka på knappen ”Save
Network Parameters”. Genom att markera ”Enable
Network Interface” öppnar mottagaren för transport
och kontroll av data via ethernetgränssnittet. USBgränssnittet kan kopplas ur och så låter man all vidare
styrning ske via konsolprogramvaran, exempelvis sdrradio.com.
Den medföljande användarhandledningen på engelska beskriver denna funktion riktigt bra. Måste dock
medge att undertecknad var lite slarvig med min
konfiguration, så det tog en stund innan allt klaffade.
Ingen preselektor
Mottagaren täcker hela kortvågen och gör det verkligen med bravur. Dock skall man ha i åtanke att det
kan vara en väl använd investering att ordna med en
extern preselektor framför mottagarens antenningång
om man exempelvis har stora antenner. Alternativt
kan man ju sätta ett högpass- eller lågpassfilter framför (exempelvis från Clifton labs [5]) om man vill
fokusera på frekvenser bortom mellanvåg eller blott
lång/mellanvågslyssning.
SDR-Radio.com från HB9DRV
SDR-mottagare har som bekant vanligtvis ingen
frontpanel med knappar och spakar att pilla på. Det
är förstås en hiskelig omställning för många som vant
sig vid denne mekanik sedan urminnes tider. Den
stora fördelen är förstås att man i en mjukvara lätt kan
lägga till eller dra ifrån knappar och rattar (funktioner) utan att behöva borra hål och ändra märkningen
på en frontpanel.
HB9DRV Simon Brown är för väldigt många mycket
känd för programvaran Ham radio deluxe. I [1] presenterades programvaran sdr-radio.com. Programvaran kan användas för en uppsjö SDR-mottagare. Vid
15
sidan om Softrock och mottagare från RF space kan
nu även Afedri-mottagaren användas.
Som redan nämnt transporteras trafik och kontrolldata från/till Afedri via Ethernet. Då adresseringen
av mottagaren sker med IP-adresser och kontroll av
dataströmmen sker med TCP (Transmission control protocol) respektive UDP (User datagram protocol) innebär det att man kan bära denna dataström
bortom ett lokalt nät (LAN) /intranät hemma. Hela
Internet öppnas nu som ett transportnät om man vill.
Lyfter man blicken så ser man fantastiska möjligheter
för att bygga nät av mottagarestationer att använda för
experiment. Som skrevs i [1] har HB9DRV har tagit
fasta på det och erbjuder ett nät av mottagare som
registrerat sig på sdr-radio.com / sdrspace.com.
I konsolprogramvaran för sdr-radio.com kan man få
en lista i realtid på alla tillgängliga mottagare där ute.
Man får även en enkel information om mottagarnas
specifikation och placering.
Alternativ till sdr-radio.com
Skall man bara köra lokalt hemmavid med Afedrimottagaren finns det flera programvarualternativ. I
grunden gör de samma sak, såsom att:
* Visa ett vattenfall med befintlig trafik,
* visa signalstyrka, filterbredd
* valt driftläge
* status på funktioner som brusreducering, notch,
förstärkning o.s.v.
På webbplatsen [4] listas ett par alternativ, vill dock
nämna Winrad/HDSDR då den har visat sig vara en
väl fungerande trotjänare. Intressant nog används för
denna programvara SDR Network Control Box som
en ”plugin” mellan Winrad/HDSDR och mottaga-
ren. Styrboxens exekverande fil placeras på samma
ställe i filstrukturen som där Winrad/HDSDR läggs.
Installerar man HDSDR direkt från den till Afedrimottagaren medföljande CD:n så sker detta automatiskt.
Winrad utvecklades ursprungligen av I2PHD, numera är det DG0JBJ som jobbar med programvarutvecklingen. Programvaran följer alltså med på CD:n
som levereras med mottagaren.
Vill du sända också?
Är man radioamatör vill man ju som bekant inte bara
lyssna, man vill (och får) sända också. I programvaran
sdr-radio.com kan man bygga en länk mellan den
använda mottagaren (lokal eller extern) och lokal apparatur. Cat-kommandon via seriellt gränssnitt uppdaterar riggen med bland annat frekvens och driftlägesinformation. Så när det är dags att sända tar riggen
över ruljansen. Vid mottagning är det SDR-mottagaren som gör jobbet. Givetvis måste man se till så att
sändar-mottagar-omkoppling sker med lämpligt relä.
Detta funkar riktigt fint och är enkelt att sätta upp.
Det är fantastiskt vilka möjligheter vi alla har fått med
SDR-tekniken för vår hobby. Hoppa på tåget nu så är
du med om allt spännande.
Referenser
[1] QTC november 2011. radio.thulesius.se
[2] Softrock-byggsatser – www.fivedash.com
[3] RF-space – www.rfspace.com
[4] SDR-net Afedri – www.4z5lv.net
[5] Clifton Labs - www.cliftonlaboratories.com
Tilman D. Thulesius
Media - när och fjärran
Stig-Owe Elgborn | Gunnestorps bygata 49 | 417 49 GÖTEBORG | [email protected]
Digitala reklamradiotillstånd
Det dröjer tills i januari innan Myndigheten för radio
och TV meddelar vilka företag som får tillstånd att
sända digital kommersiell radio. De nya tillstånden,
som är antingen nationella eller regionala, gäller från
nyår. Totalt kom det in 26 ansökningar om tillstånd,
varav fyra gällde regionala sändningar. Det finns
plats för upp till 32 kanaler i vart och ett av de 34
sändningsområdena, vilket betyder att det kommer
att finnas ledigt utrymme även om alla ansökningar
skulle godkännas.
Myndigheten för radio och TV går nu tillsammans med
en konsult igenom ansökningarna för att bedöma om
de sökande har finansiella och tekniska förutsättningar
att sända enligt ansökningarna.
16
Radion tappade 15 procent av
reklamen
Försäljningen av radioreklam i Sverige gick ned
med nästan 15 procent under tredje kvartalet, enligt
den senaste rapporten från IRM. Totalt minskade
reklammarknaden med 4,6 procent, vilket alltså
innebär att radions marknadsandel krympte.
Prix Europa till Ekot-granskning
Daniel Öhman och Bo Göran Bodin från Ekot har
vunnit ett pris på Prix Europa i Berlin. De vann
radiokategorin ”bästa granskande journalistik” för sitt
reportage om Saudiaffären – ”Projekt Simoom”.
”Vi är extremt stolta för att granskningen som visade på
regeringens hyckleri kring vapenexporten ses som årets
viktigaste granskning i Europa. Att vi får det här priset
är enormt hedrande, det var så otroligt många bra
reportage som var nominerade” säger Daniel Öhman
och Bo Göran Bodin i ett pressmeddelande.
satellitmottagare från åren 1880-1980. Här kan följa
de olika apparaternas utveckling genom tiderna.
Museet är öppet tisdag, onsdag, torsdag och söndag
11.00-16.00.
Här är de övriga radiopriserna som delades ut på Prix
Europa, med engelska titlar:
Dokumentär: Holiday for Life – European Dementia
Patients in Care in Thailand (ÖRF, Österrike).
Radioteater: How I Rescued Fats Domino From
Hurricane Katrina (Schweizer Radio, Schweiz).
Dramaserie: 1-Minute Small (Radiomakers Desme,
Nederländerna).
Musik: Warsaw Variations (Falling Tree Productions,
Storbritannien).
Koncept för att nå en ny publik: Hackney Hear
(Hackney Productions, Storbritannien).
Ringsted Radiomuseum, Køgevej 39 B, 4100
Ringsted, Tlf: 57643385. www.rfr.dk
NRK vil lage kanal for eldre
NRK arbeider i disse dager med en ny radiostrategi,
som skal være klar om få måneder. En kanal rettet mot
eldre skal være noe det jobbes med, selv om NRK selv
ikke vil bekrefte detaljer i sin nye radiotrategi.
Målet med denne strategiplanen er å bidra til å gi
lytterne et enda bedre radiotilbud, som samtidig skal
innebære en reell merverdi når vi går over i det digitale
radiomediet. NRK har alltid stått sterkt i det norske
samfunnet, og NRK skal spille en like viktig rolle i
fremtiden, sier Marius Lillelien, radiosjef i NRK.
EU-beslut stoppar iranska radiostationer
På grund av sanktioner mot iranier som bedriver
verksamheter som EU bedömer som brott mot
de mänskliga rättigheterna, har ett antal TV- och
radiostationer som återutsänds via kabel, stoppats av
EU.
Comhem i Sverige är ett av de kabelföretag som
blev tagna på sängen. Det var den 23 mars som
EU publicerade en lista över 17 iranier som bedrev
verksamhet som de bedömde bryta mot de mänskliga
rättigheterna, och därmed skulle sanktioneras inom
EU. Några av dem bedrev radiosändningar som
återutsändes i ett antal kabelföretags nät i Europa,
däribland Comhems nät i Sverige.
I ett pressmeddelande den 15 oktober skriver
satellitsändningsföretagen Eutelsat och Arqiva att
de kommer att bryta sändningarna från ett av de
utpekade företagen, iranskstatliga IRIB, som en
följd av EU:s sanktioneringsbeslut. I Iran fördömdes
satellitföretagens beslut, bl.a. eftersom det också
innebär att radiokanalernas täckning i mellanöstern
och Afrika försvinner.
Ringsted Radiomuseum, Danmark
Radiomuseets samling innehåller bl. a fonografer,
grammofoner, kristallapparater, radioapparater,
högtalare, bandinspelare, TV-apparater och
Artister protesterar mot musikredovisning
Om en artist inte får sin musik spelad i en lokal P4station, får den artisten inga pengar alls från Stim, även
om musiken roteras friskt på en kommersiell kanal
eller i en webbradiokanal. Mot detta system gror nu
missnöjet bland svenska artister och webbradiokanaler.
När Sveriges Radios monopol på radioutsändningar
bröts 1979 visste upphovsrättsorganisationerna först
inte hur de skulle fördela pengarna som kom in från
de nya närradiostationerna. Lösningen blev den s.k.
analogifördelningen, vilken är praxis än idag. I korthet
går den ut på att en närradio, och från 90-talet även
17
kommersiell lokalradio och webbradio, betalar ett
fast belopp bl.a. baserat på hur mycket musik man
spelar. Artisten får sedan ersättning för sin spelade
musik i förhållande till hur ofta låten har spelats i den
lokala P4-stationen där stationen har sin hemvist. Man
räknar dessutom med spelningsfrekvensen i övriga SRstationer. Om en artist inte blir spelad alls i Sveriges
Radio, men på en annan station, så får den artisten
trots det inga pengar alls.
Mot detta system protesterar nu många artister på
bloggar och i sociala medier. Framför allt hävdar man
att smala eller udda artister inte får några pengar,
trots att de kanske spelas frekvent, eller t.o.m. mycket
frekvent, på vissa stationer.
Per Gyllingberg som driver webbradiostationen
countrykanalen.se skrev i somras ett öppet brev till
Stim gällande situationen.
”De ringde mig direkt och lovade titta på situationen...
men sedan är det tyst! Vart går mina 5000 kr/år
någonstans?” frågar han samtidigt som han uppmanar
låtskrivarna att protestera.
Stim skriver i ett pressmeddelande att EUkommissionen i juli presenterade ett förslag till att
”höja kvalitetsförvaltningen, och rationalisera den
gränsöverskridande online-licensieringen av musik”.
NRJ tillbaka på flera orter i landet med Vakna-gänget
SBS Radio kommer från årsskiftet ta över och
producera innehållet på NRJ. NRJ kommer tillbaka
till flera städer den 1 januari 2013. 2005 började NRJ
samarbete med MTG Radio och många av NRJs
frekvenser ersattes då av Rix FM och Lugna Favoriter.
Nu gör NRJ ett återtåg till flera städer runt om i landet
- vilka det kommer bli återstår att höra. Områden som
redan är officiella är Mälardalen och Luleå.
Nya NRJ, som ägarna kallar kanalen kommer att
rikta sig till en bredare och vuxnare målgrupp och
vara baserad på modern vuxen hitmusik. Morgonen
kommer att sändas av Vakna-gänget med Martin
Björk, Jakob Öqvist och Izabella Fröberg. Vad som
kommer ske med radiokanalen The Voice som sänds
lokalt över Stockholm och på Kanal 5 är ännu inte
känt.
Ofcom confirmed that the 50 per cent threshold —
which the government set as its trigger for a switchover
— would not be reached by this time next year, as had
been planned.
John Mottram, Head of radio for the department
of culture, media and sport, conceded that digital
take-up had fallen short of expectations, but said
the government remained committed to turning
off the FM signal. He said an announcement about
“the direction of travel” would be made next year. A
department spokesman said it would set out a range of
dates for when the switchover could occur, but insisted
that the analogue switch-off would not happen until
digital listening reached 50 per cent, meaning that
the process was likely to be delayed beyond the 2015
target date.
A new advertising campaign has been devised by
Digital radio UK, the industry body, in an effort to
convince the public of the merits of the new system.
“A lot of people still don’t get it – they don’t understand
what digital radio offers and why it’s important,”
said Ford Ennals, its chief executive. In the event
of switchover, an estimated 25 million cars will be
left with no radio signal. DAB is currently fitted as
standard in only a quarter of new cars.
Namninsamling för att hindra rivning
av Sölvesborgs mellanvågssändare
Sölvesborgs mellanvågssändare började byggas 1982,
stod klar 1985 och slutade användas för nästan på
dagen två år sedan, den 30 oktober 2010. Sändaren
passar idag inte in i Teracoms affärsplan. Teracom har
därför enligt pressuppgifter ansökt om rivningstillstånd
hos Sölvesborgs kommun. Mot detta står kraven från
radioamatörer och radiohistoriskt intresserade om att
sändaren ska byggnadsminnesförklaras, på samma sätt
som till exempel Grimeton. Kommunen är positiv,
om staten står för finansieringen, medan statliga
länsstyrelsen i Blekinge är kallsinnig.
Stöd Sölversborgssändaren, sänd ett e-brev till
Christian Stödberg [email protected]
Målet är att NRJ ska bli Sveriges näst största radiostation
efter Mix Megapol, säger NRJ Skandinaviens vd
Richard Mazeret.
UK: Radio switchover delayed as
listeners shun digital
The switchover to digital radio is likely to be delayed
because the government has failed to meet listening
targets.
Digital sets were expected to account for half of all
radio listening by 2013 but the figure stands at just
31.3 per cent.
18
Raggarradio.se
Raggarradio.se sänder raggarrelaterat material dygnet
runt på webben. Här hör du rock’n’roll, dansband,
svensk kulturmusik med raggarstuk, country, rock,
blues. Vissa tider bjuds det på radioshow med
programledare.
Raggarradio.se drivs av Layt Production HB,
Hovlandavägen 28, 66232 Skoghall
Stampen säljer andel i SBS Radio
Dagstidningskoncernen Stampen säljer sina 20
procent i SBS Radio till SBS Media Group Sverige.
Därmed blir SBS den enda ägaren.
”Affären är ytterligare ett led i vår satsningen på den
nordiska marknaden i en fas där SBS Radio växer
kraftfullt och utvecklas på alla plattformar” säger SBS
Radios VD Staffan Rosell.
Stampen bytte samarbetspartner från MTG Radio
till SBS Radio 2008. Samma år utnyttjade SBS Radio
en option att köpa Stampens radioverksamhet och
företagets radiofrekvenser runt om i Sverige. Stampen
blev delägare i SBS Radio och Stampens Mats Reimertz
tog plats i SBS Radios styrelse. Stampen var en av de
första reklamradiobolagen i Sverige och startade 1993
Radio Rix, som tre år senare slogs ihop med MTG
Radios Z Radio.
”Det är spännande att få vara med och lägga grunden
för en ny verksamhet, se hur den utvecklas och sedan
avyttra den. Radio har utvecklats till att bli en lysande
satsning för Stampen och våra samarbetspartners. SBS
Radio har de bästa förutsättningarna att ta reklamradio
i Sverige vidare” säger Mats Reimertz.
”Fortfarande är vi inte ute ur radio. Vi startade ju Radio
Rix på tidigt 90-tal i Göteborg och vi äger fortfarande
varumärket Rix tillsammans med MTG. Här planerar
vi nu hur vi ska ta nästa steg” fortsätter Mats Reimertz.
Klubbnytt
Erik Johansson| Stångholmsbacken 56 | 127 40 SKÄRHOLMEN | 08 - 680 01 49 | [email protected]
Norrköpings Distanslyssnare
NDL hade månadsmöte med tillhörande lyssnarnatt
20:e oktober. Man skulle börja dagen med antennarbeten
och dessa kom igång efter en del förvirring (kassören
CON hade fått åka till tandläkaren akut). Till
antennarbetena hörde att leta efter nedfallen tråd i
terrängen. Någon tråd hittades inte, däremot svamp,
och man misstänker att skogsplanterare redan tagit
hand om den. Nästa antennarbete var att sätta upp
en ny dipolantenn.
Efter antennarbetena vidtog det vanliga klubbmötet.
Bland annat så visades inkomna QSL-kort upp. Efter
klubbmötet vidtog en lyssnarnatt som blev ovanligt
välbesökt då man hade besök från Västerås. Loggen
från lyssnarnatten samt bilder från mötet kan avnjutas
på http://ndl-dx.se.
Lennart Weirell framför - eller är det bakom? - sin JRC NRD515 i Väsby.
Aros DX-club
Från Västerås har DX-stunden nr 171 ankommit.
Det var som vanligt en mycket intressant läsning.
På första sidan beskriver LWV hur han och MJT
deltog i NDL:s arbetsdag med klubbmöte och lyssning
vilket beskrivits ovan. Man fortsätter med att be om
fler bidrag till tidningen. Första intressante notis är
en historia om vad som kan ske när det blir fel i en
e-postadress. Som vanligt, i alla fall i de flesta fall, är
QSL och tipsspalterna de största i tidningen. Man
har även med en inbjudan till ARC/SWB konventet
2013 och en beskrivning av en tävling från DSWCI
(vilken tyvärr är avslutad när den EA kommer ut).
Vidare har man i vanlig ordning spalten Värt att veta
med diverse nyheter från när och fjärran rörande radio.
Som avslutning har man en artikel om Weekend Music
Radio (på engelska) och Vatikanradions DX-nyheter
för september 2012.
Mälardalens Radiosällskap
Från MRS har QRG-bulletinen nr 758 ankommit.
Detta nummer innehåller kallelse till årsmöte i klubben
tillsammans med de vanliga årsmöteshandlingarna.
Man har även inbjudan till jubileumsmiddag med
anledning av klubbens 50-års jubileum. Sist på första
sidan är inbjudan till en lyssnarträff på Gålö vilken
sammanfaller med skrivhelgen för denna EA. Stora
delen av innehållet är en redovisning av läget i QSLcupen och en logg.
Fortsättning på sidan 21 .
19
Lättfångat
Christer Brunström | Kungsgatan 23 | 302 46 HALMSTAD | 035 - 10 80 90 | [email protected]
Jag vill först och främst tacka min föregångare Bo
Samuelsson för många och mycket intressanta
krönikor om mera lätthörda stationer på kortvåg.
Tanken med denna spalt är att tipsa om stationer som
kan höras utan större svårigheter och som dessutom
har mycket lyssnarvärda program.
Kvällssändningen innehåller även inslaget Voice of
Islam.
Stationen svar med trevliga QSL-kort. E-postadressen
är [email protected]
Man behöver inte direkt vara nybörjare inom hobbyn
för att finna mina tips av intresse. Det som krävs är
en nyfikenhet på vår omvärld och hur den speglas i
radiosändningar på kortvåg från stationer runt om
i världen. DX-hobbyn är så mycket mer än att bara
logga nya stationer. Den kanske största behållningen
får man om man faktiskt kontaktar stationerna med
frågor och synpunkter. Det är alltid lika spännande
att höra sitt namn nämnas i ett brevlådeprogram eller
i något annat sammanhang.
Responsen från oss lyssnare spelar betydligt större
roll än vad många tror. Detta gäller inte minst de
många organisationer som erbjuder kristna program
på kortvåg. De betalar för att få sina program sända
och de vill naturligtvis att det finns människor som
lyssnar. Tack vare e-post är det ju dessutom numera
mycket enkelt att kontakta både radiostationer och
programproducenter.
Listeners’ Garden
China Radio International kan höras från tidig morgon
till sen kväll med mycket trevliga program på engelska.
På förmiddag och fram till 13.00 är 17490 kHz en
mycket pålitlig frekvens.
Bangladesh Betar
Under senare tid har väldigt mycket handlat om
nedläggningar av radio på kortvåg. Det är därför
mycket glädjande att kunna rapportera om en station
som återupptagit sina utlandsprogram. Stationen
heter Bangladesh Betar och utlandsservicen har åter
kunnat startas tack vare en helt ny sändare på 250 kW.
Engelska sänds kl. 12.30-13.00 på 15105 kHz och kl.
17.45-19.00 på 7250 kHz. Mottagningen är riktigt
god och programmen är definitivt lyssnarvärda. Man
inleder med nyheter som sedan följs av en kommentar.
Ett featureinslag ingår i varje sändning. Däremellan
kommer bangladeshisk och internationell musik.
20
Ett av mina favoritprogram heter Listeners’ Garden. Det
är CRI:s brevlådeprogram och det sänds lördagar bl.
a. kl. 06.30, 08.30, 10.30 och 12.30. Första halvan av
programmet tillägnas ett urval av de brev och rapporter
som varje vecka kommer till stationens högkvarter i
Beijing. Flertalet brevskrivare uttrycker sig mycket
berömmande om stationens program med det finns
även kritiska röster. Många lyssnare har dessutom
frågor om Kina vilket leder till längre eller kortare svar.
Andra halvan av programtiden brukar ha ett speciellt
tema. Under senare tid har det handlat om olika
kulturella världsarv i Kina.
Som avkoppling brukar det komma en kinesisk sång
mellan de två delarna av programmet. Mycket ofta
presenteras artister från Taiwan.
Adressen till CRI är [email protected]
Bordercrossings
Äldre läsare av EA kommer säkert ihåg den tid då man
kunde lyssna på Voice of America i stort sett hela dagen
med engelska program avsedda för lyssnare i Europa.
Idag har VoA egentligen inte några kortvågssändningar
på engelska till vår del av världen vilket dock inte
hindrar att stationen ändå kan höras riktigt bra.
Jag vill speciellt tipsa om programmet Bordercrossings
som sänds kl. 15.00-16.00 från måndag till fredag
på bland annat 11840, 12150 och 17715 kHz.
Programmet presenteras på ett mycket trevligt sätt av
Larry London som berättar om nöjeslivet i USA och
däremellan spelar lyssnarnas önskemusik. Varje vecka
intervjuas någon känd amerikansk artist.
I programmet har man i stort sett varje gång en
tävling med oftast CD-skivor eller T-tröjor som priser.
Adressen till programmet är [email protected]
Tävling på RRI
Radio Romania International (RRI) har för närvarande
en spännande tävling med en tio dagar lång vistelse i
landet som första pris. Tävlingen heter Romania’s Salt
Mine Spas och den har alltså som tema landets många
saltgruvor.
Tävlingen går ut på att besvara ett antal frågor som
bland annat handlar om landets saltindustri. Frågor
läses inte bara upp i programmen utan de finns även
med på stationens hemsida – www.rri.ro - och där
hittar man säkert också svaren på frågorna. Senaste
datum för att delta i tävlingen är den 28 februari 2013.
Jag vann en liknande resa till Donaudeltat för några
år sedan och det var en mycket givande upplevelse.
Slutligen bör påpekas att vinnarna själva får stå för
resekostnaderna till Bukarest.
Nu under vintern sänder RRI till Europa på engelska
enligt följande schema:
06.30-07.00 på 7310 kHz
12.00-13.00 på 15460 och 17530 kHz
18.00-19.00 på 11955 kHz
21.30-22.00 på 7380 kHz
Mottagningen är genomgående mycket god. Jag
rekommenderar speciellt de många programmen med
den vackra rumänska folkmusiken. RRI uppskattar
brev och rapporter från oss lyssnar. De kan med fördel
sändas till följande e-postadress: [email protected]
Söndagen den 4 november hade RRI sin Listeners’
Day. Under hela 50 minuter kom vi lyssnare till tals.
Temat denna gång var Europa. Lyssnare runt om i
världen bidrog till programmet via brev och e-post.
Några blev intervjuade per telefon. Själv hade jag
producerat ett kortare inslag som sändes sist i det
trevliga programmet. Lyssnardagen sänds den första
söndagen i november varje år.
Klubbnytt, fortsättning från sidan 19
Mariestads Amatörradioklubb
Mark skickar sin Mark-bulletin till redaktören. Ur den
senaste, nr 1069, kan vi se att man ska ha luciamöte i
december på rätt dag, dvs. den 13/12. I övrigt handlar
bulletinen om QSL-hantering för radioamatör-QSL
och det nät som körs på amatörernas 2-metersband.
Delsbo Radioklubb
Från Delsbo har det inte inkommit något bidrag
men jag har tittat lite på dess webbplats, http://hem.
passagen.se/drak/.På denna sida framgår det inte
så mycket om aktiviteten i klubben, men några av
lyssnarna (man har även amatörradio på programmet)
har en blogg på http://www.radioenthusiasts.blogspot.
se/.
Malmö Kortvågsklubb
Inte heller från denna klubb har det inkommit några
bidrag men att en del verksamhet pågår kan man se på
dess webbplats http://www.mkvk.se.När denna spalt
skrivs är senaste notisen vad som hörs på 1566 kHz.
Det var allt för denna gång. Bidrag gärna till nästa
nummer. Det vore trevligt med fler färdiga notiser.
Din DX-signatur och ditt medlemsnummer…
I och med att SDXF skaffade ett nytt program för att
hantera medlemsregistret har vi nu möjlighet att integrera DX-signaturerna med övriga medlemsuppgifter.
Om ni tittar på baksidan av EA, på adressuppgifterna,
ser ni dels medlemsnumret, dels er DX-signatur. Signaturerna är i de flesta fall korrekt, men vissa är säkert
uppåt väggarna fel, vilket får skyllas på "den mänskliga faktorn" och bristen på stöd för detta i tidigare
medlemsregister. Om er signatur har blivit felaktig,
ber vi er rapportera detta till [email protected], så
kan vi rätta till det hela.
Medlemsnumret är 3-5 siffror och föregås av en indexbokstav (oftast "M") och en eller flera utfyllande
nollor. DX-signaturen består oftast av 3 bokstäver för
förnamn, efternamn och ort, men även andra kombinationer förekommer. DX-signaturen används när
ni lämnar tips till loggboken eller när ni skickar in
bidrag till de olika spalterna i Eteraktuellt. Medlemsnumret använder ni när ni t.ex. köper trycksaker och
radiomaterial från DX-köp.
21
Engelsksändarna
Lars Wieden | Högsbogatan 27 | 414 75 GÖTEBORG | 031 -49 75 86 | [email protected]
Alaska
KNLS International
08.00-09.007355
10.00-11.009655
12.00-13.007355
14.00-15.007355
15.00-16.009655
Albanien
Radio Tirana
02.30-03.006100
21.00-21.307465
Angola
Radio Nacional de Angola
22.00-23.007217
Argentina
RAE
02.00-03.0011710
18.00-19.00 9690, 15345
Australien
Radio Australia
07.00-08.009475
07.00-13.0011945
14.30-17.0011660
14.30-19.009475
19.00-22.009500
21.00-22.0011695
HCJB
02.45-03.00~15400
07.30-09.30~11750
12.30-13.00~15400
14.45-15.30~15340
Azerbajdzjan
Voice of Azerbaijan
17.45-18.15~7250
18.15-19.00~7250 Sydostasien
Bangladesh
Bangladesh Betar
17.45-18.15~7250
18.15-19.00~7250 Asien
Egypten
Radio Cairo
21.15-22.45~11890
Etiopien
Radio Ethiopia
16.00-17.00~7236
Guam
Adventist World Radio (KSDA)
16.00-16.30 15215, 15660
22
tis-sön
mån-fre
Amerika~tis-lör
Europa~mån-fre
16.30-17.0015660
22.30-23.0015320
23.30-24.0017700
Trans World Radio (KTWR)
08.50-093015200
mån-fre
10.00-10.3011840
mån-lör
14.00-15.3515225
Indien
All India Radio
17.45-19.45 7550, 9950 (DRM), 11670
20.45-22.30 7550, 9445, 9950 (DRM), 11670
Indonesien
Voice of Indonesia
19.00-20.009526
22.00-23.009526
Iran
Voice of the Islamic Republic of Iran
19.30-20.30 9540, 9800
Italien
IRRS Shortwave
09.00-09.159510
09.00-10.009510
10.30-13.009510
18.30-19.007290
19.00-20.007290
ons
lör
sön
sön
fre-sön
Japan
Radio Japan
05.00-05.309770
11.00-11.30 9760 (DRM)
Kanada
Bible Voice Broadcasting
08.00-08.305945
08.00-08.455945
18.00-19.006030
18.15-18.459470
19.15-19.459470
Kina
China Radio International
01.00-02.00 7350, 9410
07.00-13.0017490
13.00-14.00 13670, 13790
14.00-15.00 9795, 13625
15.00-16.00 9435, 9525
16.00-17.00 7255, 9435, 9875
17.00-18.00 6100, 7205, 7255
18.00-19.00 6100, 7405
20.00-21.00 7415, 9600
21.00-22.00 5960, 9600
sön
lör
sön
lör
sön
Korea, Nord
Voice of Korea
13.00-14.00 13760, 15245
15.00-16.00 13760, 15245
18.00-19.00 13760, 15245
21.00-22.00 13760, 15245
Oman
Radio Sultanate of Oman
14.00-15.0015140
Pakistan
Radio Pakistan
09.05-09.10~15725, 17720
11.00-11.04~15725, 17720
Korea, Syd
KBS World Radio
11.00-11.30 9760 (DRM)
16.00-17.009515
18.00-19.007275
22.00-22.303955
Kroatien
Voice of Croatia
03.00-03.157375
07.00-07.037370
17.00-17.151134
19.05-19.151134
23.15-23.303985
Kuba
Radio Habana Cuba
01.00-07.00 6000, 6050
05.00-07.00 6010, 6060, 6125
19.00-20.0011760
23.00-24.005040
Rumänien
Radio Romania International
04.00-05.00 6130, 7305
06.30-07.00 7310, 9600 (DRM)
12.00-13.00 15460, 17530
18.00-19.00 9780 (DRM), 11955
21.30-22.00 6030 (DRM), 7380
23.00-24.00 6015, 7220
mån-fre
mån-lör
mån-fre
Nordamerika
Nordamerika
Sydamerika
Sydamerika
Kuwait
Radio Kuwait
18.00-21.0015540
Moldavien
Radio Pridnestrowja
18.30-19.007290
20.30-21.007290
Nigeria
Voice of Nigeria
05.00-07.0015120
15.00-16.0015120
18.00-19.0015120
Nya Zeeland
Radio New Zealand International
04.59-07.58 11725, 13730 (DRM)
07.59-10.58 9765, 9870 (DRM)
10.59-12.58 17675, 9870 (DRM)
13.00-15.505950
19.51-20.50 15720, 11675 (DRM)
20.51-21.50 17675, 15720 (DRM)
21.51-24.00~15720, 17675 (DRM)
Ryssland
Voice of Russia
05.00-09.001323
08.00-10.00 9625 (DRM), 11635 (DRM)
09.00-14.00 9625 (DRM)
17.00-21.007330
21.00-22.005940
Serbien
International Radio Serbia
14.00-14.309635
19.30-20.006100
22.00-22.306100
Spanien
REE Spanish Foreign Radio
20.00-21.009700
mån-fre
mån-fre
Mongoliet
Voice of Mongolia
10.30-11.0012085
15.30-16.0012085
Nederländerna
Mighty KBC Radio
09.00-16.006095
Nordamerika
lör-sön
Storbritannien
BBC World Service
03.00-05.00 3255, 7255
05.00-06.00 3255, 6005
06.00-07.00 6005, 6190, 9410
07.00-08.00 6190, 11770, 13820
08.00-11.00 6190, 12095, 15400
13.00-14.00 6190, 12095, 17830
16.00-19.00 3255, 12095, 15400
19.00-21.00 3255, 6005, 9410, 12095
21.00-22.00 3915, 5875, 5905, 6195 Afrika
Afrika
Afrika
Afrika
Afrika
Afrika
Afrika
Afrika
Afrika
Syrien
Radio Damascus
21.00-22.00 9330, 12085
Taiwan
Radio Taiwan International
17.00-18.0015690
18.00-19.003965
Thailand
Radio Thailand
05.30-06.0012015
19.00-20.009585
20.30-20.45~9535
23
Turkiet
Voice of Turkey
04.00-05.009655
13.30-14.3012035
19.30-20.306050
23.00-24.005960
The Overcomer Ministry, Walterboro SC
14.00-16.00 9460, 13810
19.00-22.00,9700
fre-sön
WYFR Family Radio
16.00-17.00 11740, 17545
18.00-19.00 7395, 11665
19.00-20.00 7395, 9885, 9925
20.00-22.009925
Tyskland
Deutsche Welle
06.00-07.00 12045, 13780, 17800
19.00-20.00 11800, 12070, 15275
20.00-21.009655
21.00-22.00 9655, 11800, 12070
USA
American Forces Network
00.00-24.00 5446,5, 7812, 12134
USB via Key West
02.00-14.00 12759 USB via Diego Garcia
14.00-02.00 4319 USB via Diego Garcia
06.00-18.00 6350 USB via Hawaii
18.00-06.00 10320 USB via Hawaii
08.00-22.00 5765 USB via Guam
22.00-08.00 13362 USB via Guam
Voice of America
03.00-07.00 4930, 9885, 15580
14.00-15.00 6080, 15580, 17530
15.00-16.00 11840, 13570
16.00-19.00 6080, 15580, 17895
18.00-21.00 4930, 6080, 15580
mån-fre
lör-sön
WBCQ – The Planet, Monticello ME
12.00-23.0017495
WEWN, Irondale AL
13.00-17.0015610
sön
lör-sön
ör
WTWW, Lebanon
00.00-13.005755
13.00-24.009479
WWCR, Nashville TN
01.00-13.00 4840 02.00-10.00 3215 10.00-12.00 6875 12.00-21.00 15825 13.00-16.007490
16.00-21.0012160
21.00-23.009350
23.00-24.005070
24
Afrika
Afrika
Afrika
Afrika
Vietnam
Voice of Vietnam
16.00-16.30 7220, 7280, 9550, 9730
19.00-19.30 7280, 9730
20.30-21.00 7220, 7280, 9550, 9730
Vitryssland
Radio Station Belarus
20.00-22.00 7255, 11730
mån-fre
Zambia
CVC Voice of Africa
05.15-16.005915
16.00-22.004910
Trans World Radio
04.30-08.004775
05.00-08.004775
17.00-20.003200
WHRI, South Bend IN
15.00-16.0017570
20.00-22.00 17510
22.00-24.0011775~
Vatikanstaten
Vatican Radio
05.00-05.30 7360,13765 06.30-07.00 11625, 136765 17.30-18.00 11625, 13765, 15570 20.00-21.00 11625, 13765 Nordamerika
Nordamerika
Nordamerika
Nordamerika
World Radio & TV Handbook 2013
Detta är den 67:e upplagan av den välkända
WRTH. Med hjälp av ett internationellt nätverk
av uppgiftslämnare innehåller den här ovärderliga boken den senaste informationen om lång-,
mellan-, kortvågs- och FM-sändningar samt TV.
Landlistor för vintersäsongens frekvenser, kapitel
med nationell,
internationell
och clandestineradio. Vidare utrustningstester,
förkortningar,
DX-klubbar,
kort sagt allt! Pris: 250 kr
DX-köp
Stig Granfeldt | Gruvgången 37 | 653 43 KARLSTAD | 054 - 56 18 22 | [email protected]
Hörlurar Ohmega OH525
OH-525 visar vad Ohmegas hörlurar handlar om. Hög komfort och ett
komfortabelt ljud är två starka ingredienser som gör Ohmega OH-525 till
mycket lyssningsvärda hörlurar.
Tekniska data
Drivs med Ø40 mm mylarhögtalare
Impedans: 32 Ω
Känslighet: 113 dB SPL vid 1 kHz =
3 dB
Frekvensomfång: 18-22.000 Hz
Kabel: Ca 3 m
Pris: 225 kr
Radiogrammofonen
- En harmoni i klang och elegans
Så här såg det ut när 50-talets köpkraft öppnade den glatt
pinglande dörren till någon av de många välsorterade
radioaffärerna.
Här finns också massvis med intressant grammofonhistoria.
Boken är rikt illustrerad.
Antal sidor: 185.
Pris: 325 kr
Fler böcker på väg in...
Kaufberater Weltempfänger, Satelliten-Guide, Meilensteine des Rundfunks, Meilensteine des Rundfunks - Band 2,
Amateurfunk 2013 mit DVD samt 3 nya publikationer
från Klingenfuss.
Sender & Frequenzen 2013
2013 års utgåva av Sender & Frequenzen är en jubileumsutgåva, det är 30 år
sedan första upplagan av denna tyska
bok utkom för första gången. Den
innehåller allt för lång-, mellan-, kortvågs-, satellit- och internetmottagning.
Inklusive mottagartester och programtips.
Jubileumsutgåvan innehåller
32 sidor mer
läsning.
Pris: 250 kr
När du skall köpa mottagare finns både Sangean och
Mobinets mottagare till bra priser.
Kontakta oss för mer info!
Stig Granfeldt, tel 054-561822 eller C-G Köhler 01840 08 79.
Senaste nytt på
www.sdxf.se
DX-köp - en försäljningsservice för medlemmar i Sveriges DX-förbund
25
Beställ gärna på webben: www.sdxf.se!
Betalning till Plusgiro 3 26 26 - 4.
När du gör beställningen via webbplatsen får du också bekräftelse på när ordern tagits emot, när pengarna inkommit samt när varorna skickas och om något blivit restnoteras och beräknas komma in i lager igen.
Allmänt
208 - It was great!
200,00
An air war with Cuba
425,00
Broadcasting on the SW 1945 to today
425,00
Cold war radio
275,00
Collector's guide to antique radios
300,00
Drömmen om 100-mannaorkestern...
275,00
Eteraktuellt minns svensksändarna
90,00
Hitler's radio war
300,00
Klassiska Vasalopp 1925-1973
150,00
Latin America by radio
40,00
Listening on the SW 1945 to today
425,00
Meilensteine des Rundfunk
sdxf.se
Meilensteine des Rundfunk II
sdxf.se
Minnesboxen krigsåren (7 CD)
850,00
Minnesboxen CD 1934-1972 per styck
160,00
Minnesboxen kronprinsessan 2 CD+DVD 160,00
On the short waves 1923-1945
390,00
Radio Free Europe's crusade for freedom 275,00
Radio Moskva - nordmenn i Sovjet (norska) 440,00
Radio Nord & Radio Syd dubbel-CD
150,00
Radiogrammonfonen: en harmoni...
325,00
Rias Berlin
350,00
The clandestine radio operators
275,00
The early development of radio in Canada 300,00
The story of broadcasting house
375,00
Tyskland talar
225,00
Tyskland talar, ljudbok 8 CD
250,00
Våra 100 år med radio och TV
225,00
Amatörradio
Amateurfunk 2013 mit DVD
110,00
Das grosse Amateurfunk-Lexikon
225,00
Faszination Amaturfunk
125,00
Jahrbuch für den Funkamateur 2012
250,00
Antenner
25 simple tropical & MW band...
75,00
Antenna reference manual, volume 1
250,00
Antenna reference manual, volume 2
250,00
Antenna reference manual, volume 3
250,00
Das neue Magnetantennenbuch
225,00
Der neue Antennenratgeber
225,00
NRC Loop antennas, design och theory
210,00
Practical antenna handbook
430,00
Rothammels Antennenbuch 475,00
Frekvenstabeller och årsböcker
2013 Super Frequency List on CD
sdxf.se
Hörzu Radio Guide 2012-2013
185,00
Radio listener's guide 2012
100,00
Radio stations in the UK, 23rd edition
110,00
Radioreiseführer Fernost
120.00
Radioreiseführer Nordamerika 120,00
Radioreiseführer Südeuropa, Mittel...
120,00
The worldwide listening guide
300,00
Sender & Frequenzen 2013
250,00
World Radio TV Handbook 2013
250,00
WRTH 1947-1958 on CD
375,00
26
Pirater och clandestine
Death of a pirate
275,00
Pirater i æteren (om Radio Mercur)
350,00
Pirater och pionjärer (DVD)
210,00
Pop went the pirates II
450,00
Radio Caroline North rockin…
160,00
Radio Caroline - the legend lives on (CD) 200,00
Records at sea, the story of Ross Revenge 125,00
Shiprocked (Radio Caroline)
210,00
Stick iväg Jack (Radio Nord)
370,00
The beat fleet
225,00
The clandestine radio operators
275,00
The ship that rocked the world
240,00
The ship that... (Radio Caroline)
225,00
Radioteknik
A family affair - the R.L.Drake story
450,00
Blitz- und Überspannungsschutz für...
125,00
Communications receivers, the vacuum... 375,00
Die Grundig Satellit-story auf CD
175,00
Discover DX-ing!
150,00
Handbuch Kurzwellenemfänger
175,00
Heathkit, Guide to amateur radio products 530,00
Hundert Jahre illustrierte radiogeschichte 325,00
Kaufberäter Kurzwellenempfänger
sdxf.se
Kurzwellenempfang mit SDR und PC
175,00
Leistungsanpassung in der Funktechnik
175,00
Listening to longwave
150,00
Radiohören auf Kurzwelle
230,00
Radiohören auf Lang- und Mittelwelle 235,00
Radiohören mit DAB und DAB +
275,00
Radios by Hallicrafters
250,00
Rundfunk auf UKW
225,00
Shortwave radio reception
250,00
Tipps und Tricks zum Scannerempfang
160,00
Theorie u. Praxis der Kurzwelleausbreitung 255,00
Ungestörte Radio- und Fernsehemphang
225,00
Webradio und Web-TV 180,00
TV
Cyber-TV225,00
Satelliten-Guidesdxf.se
Television viewer´s guide 2012
110,00
Umstellung von Analog- auf Digital... 225,00
Utility
2012/2013 Guide to utility radio stations sedf.se
2013 Shortwave Frequency Guide
sdxf.se
ABC air band radio guide
145,00
Flugfunk
175,00
Övrigt
Antenn, Sangean ANT-60
Hörlurar Lenco med M-adapter 2,5 mm
Hörlurar Ohmega OH525
125,00
125,00
225,00
Piratspalten
Claes Olsson | Trestegsgatan 113 | 603 63 NORRKÖPING | 011 - 18 22 23 | [email protected]
Flitige piratjägaren APF har inkommit med ett QSL
från Radio Nora som han hörde april. Op Martin berättar, att han då Alf hörde honom, testade han med
sin lågeffektsändare på 3905 kHz, som egentligen är
avsedd för MV men för tillfället var inställd på 3905
kHz.
Uteffekten var 20 W och testet utföll till full belåtenhet, så Martin byggde genast en ny sändare, avsedd för
tre band: MV, 76m och 48m. Sändaren han använde
i april hade en 814 i slutsteget och antennen var en
kvartsvåg "slooper". Martin startade sin piratbana i
slutet av 70-talet med lågeffektsändare på MV-banden.
Efter att han slutat skolan, tog han värvning i flottan
som radiooperatör. För några år sedan tog han upp
sin hobby igen och fortsatte där han slutade, lågeffekt
på MV.
Namnet Nora valde han därför att det har en direkt
koppling till hans år i flottan. Nora är förkortningen
för Noordwijk Radio, en militär kustradiostation.
NDL:s månadsmöte den 20 oktober samlade en ganska stor skara medlemmar. Innan mötet gjorde en koll
av antennerna och planer gjordes upp för några nya
framöver. En ny dipol sattes också upp. Som bekant
blev vi av med större delen av vår antennpark vid en
oannonserad skogsavverkning för några år sedan.
Några tappra stannade sedan kvar för en lyssnarnatt.
En stor del av lyssnadet bestod av piratjakt, och här är
en lista på vad Lennert Weirell och Magnus Jesperson
hörde under kväll-natten-morgonen:
1611 Radio Barones
1611.2 Zwarte Non Radio (Black Nun)
1620.3 Combinatie F16
1628 Radio Barones
1629.5 Zender Calypso
1633 Right Wing Radio
1634 De Witte Raaf
1645 Zwarte Bison
1639 Radio Barones (en pest, tyckte MJT)
1644 Radio Grutte Pier (Music Explosion)
1649.9 Radio Moby Dick
3905.3 Radio Alice
6175 Crazy Wave R (Welle Wahnsinn)
6199,9 Radio Borderhunter
6205 Radio Orangutan
6211v Radio King SW
6220 Radio Zeewolf
6260 Skyline R
6280 Radio Omejan
6264.1 Radio Blackbeard
6285 Radio KTL
6285 Radio Spaceshuttle
6285.2 Radio Lowland
6289.3 Radio Rainbow
6290 Radio Shadowman
6300 Tower Radio
6307 Old Time Radio
6307 Radio New Wave
6321.9 Radio Zodiac
6325.8 BNA Radio
6423.1 Radio Scotland
6449.1 Studio 52
6525 Pink Panther Radio
6920 Trans Europe Radio
6937.5 Irish Music Radio
"Kul att lyssna på pirater", säger Magnus. "Möjligtvis
med undantag av de värsta polkapiraterna på MV. Kul
också med den störningsfria miljön i Väsby. Hemma
i lägenheten går inte ens Radio Barones igenom i
störningsdimman!"
Observera att alla loggningar här ovan är gjorda "live"
utan några fångstnät! Inga mystiska dataprylar utan
gamla hederliga pytsar och kassettdäck/MP3-inspelare
har använts!
27
Klassisk musik i nordisk radio
Radio Klassisk ny privat FM-radiokanal i Danmark
När danska regeringen tog bort P2-kanalen på FM
och tvingade den musikkanalen att gå upp i DR P1
och tillät den privata ”public service”- kanalen Radio
24 Syv (se min tidigare artikel) att överta denna blev
det också utrymme för ett privat initiativ, nämligen
Radio Klassisk, som ingick bl a i Jim Receveurs imperium New Radio (Det Danske Radiobureau - DDR)
med tillika Radio 100 med 27 svaga FM-sändare i
några av de större städerna och Radio Soft med 7 svaga
FM sändare i Storköpenhamn (Se WRTH 2012 sid
177 f ). Enligt Finn Schumacher (se nedan) och DXFokus nr 4 augusti 2012 har SBS Media, som bl. a.
står bakom Nova FM och The Voice i Danmark köpt
samtliga tre radiostationer och Jim Receveur har blivit
ny direktör för alla radioaktiviteter inom SBS Radio.
När jag i september i år deltog i 36 Nordiska
orkesterkonferensen (som jag f ö var lite inblandad
i under de första ca 30 åren) i Helsingfors berättade
direktör Finn Schumacher från Odense symfoniorkester
om bakgrunden och arbetet med lanseringen av Radio
Klassisk som är en radiostation som vill förmedla klassisk
musik på ett modernt, passionerat, upplysande och
underhållande sätt. Radio Klassisk etableras i samarbete
med fem landsdelsorkestrar (Odenses, Sjaellands,
Sönderjyllands, Aalborgs och Aarhus symfoniorkestrar)
som på detta sätt utökar sin konsertpublik via FMnätet och via webben. Egna musiker medverkar också
i programmen bl a som programvärdar. Målgruppen
är 19-50 år och 80-100000 lyssnare. Budgeten är på
4,5 miljoner danska kronor per år och därav en del
offentliga medel under tre år och för framtiden önskar
man utöka med ytterligare sponsorintäkter. I dag har
Radio Klassisk FM-sändare i Köpenhamn (92,7 och
106,9), Nordsjälland (89,4), Århus och Östjylland
(106,2), Fyn (106,7) samt Sönderjylland. Haderslev
(98,6) delas med Norea Radio, men räknar genom
samarbetet inom SBS kunna få tillgång till ytterligare
frekvenser för att bli landstäckande.
Från Stig Hartvig Nielsen, H-red för DX-Fokus, i
Randers, Danmark har jag fått upplyst via e-post i
slutet av september att Radio Klassisk har fått tilldelat
flera nya frekvenser med angivande av sändningstid
per vecka, men det är ovisst om och när de kommer
att tas i bruk. Här är den nya kompletterade listan:
Korsör 105,7 MHz (76,5 h), Fakse 104,7 MHz
(118 h), Greve 101,2 (107 h), Köpenhamn 87,6
(12 h), Rödovre 104,9 (66 tim), Hvidovre 95,2
(92 h), Lyngby 107,4 (98 h). SBS tre nuvarande
kanaler Radio Nova, The Voice och Pop FM sänder
också över Danmark via DAB 2. Adressen till Radio
Klassisk är Rådhuspladsen 45, DK-1550 Köpenhamn
V, Danmark och e-post: [email protected]
SBS Radio har adressen: Magtstraede 10, DK 1204
Köpenhamn K, Danmark samt via webben: www.
28
sbsradio.com/da (där f ö Radio Klassisk nu återfinns).
Radio Rondo FM privat radio för
klassisk musik i Finland
Radio Rondo öppnade i mars 2010 i Finland och
ger lyssnarna klassisk musik i 24 timmar dygnet.
FM-sändarna är på mellan 0,2 och 1 kW och finns
i följande städer Helsingfors (92,9), Tavastehus
(89,1), Jyväskylä (96,2), Kuopio (94,8), Lahti
(107,4), Uleåborg (99,6), Borgå (90,8), Nyslott
(100,0), Ekenäs (104,3), Tammerfors (92,2) och Åbo
(106,8). Se f.ö. WRTH 2012. Adressen till Radio
Rondo FM: Ilmalankuja 21, FIN-00240 Helsingfors.
Classic FM i Stockholm fanns tidigare
I ett QSL från Classic FM i Stockholm från 17 december
1994 framgår att stationen i Stockholm sände med 1
kW från en sändare i Kaknästornet eller Wennergren
center på 106,3 MHz och under en tid också på 107,8
i Göteborg med sändaren placerad i Brudenmossens
radiomast i Göteborg. Classic FM var Sveriges första
reklamfinansierade radiostation som sände enbart
klassisk musik. Classic FM var del av världens största
kommersiella musiknätverk, med moderstationen i
Storbritannien, där man var rikstäckande och hade
också verksamhet i Holland och Finland. I Sverige
och Finland är stationerna numera nedlagda.
Klassisk musik i ”public service” i
Norden
I Danmark har den klassiska musiken sin plats i den
sammanslagna DR 1/2 på FM. Därutöver finns DR
P2 Klassiskt i DAB 1 24 timmar och på internet. DR
har till sin symfoniorkester byggt ett nytt konserthus
härom året, vilket gjorde att orkestern kunde lämna sin
konsertsal från radions början, och musiksändningar
sker också därifrån.
renodlat utbud i en språkkanal och en musikkanal
(SR P2 93,3 och SR P2 Musik 96,2). Tidigare sände
också P2 i en särskild kanal på FM i Malmö, men
i dag är det SR P2 Riks som gäller. Över www.sr.se/
P2 sänder både P2 FM Riks och SR P2 Musik
24 timmar klassisk musik och jazzprogram samt
samiska, finska och program för invandrare. Sverige
har fortfarande digitalradio över nät 1 kanal 1 B
med sex kanaler, varav en är SR Klassiskt. I de större
dagstidningarna inte bara i Sverige presenteras den
klassiska musiken ganska utförligt ofta med vilka verk
som spelas på de särskilda radiosidorna med radio och
TV tablåerna. I Stockholm så är det SR Klassiskt med
24 timmar musik som presenteras i t.ex. DN och SvD. Pröva klassiskt!
Det kan väl vara trevligt att som omväxling pröva
på att lyssna både ”live” på ditt närmaste konserthus
eller hos närmaste orkester eller ur det rikliga utbud
som jag här har redovisat som finns på FM-nätet,
webben eller digitalt på storheter som Beethoven,
Brahms, Mozart, Carl Nielsen och Per Nörgaard,
Edvard Grieg, Jean Sibelius och Joonas Kokkonen
eller Hugo Alfvén, Wilhelm Stenhammar, Wilhelm
Peterson-Berger eller Allan Pettersson för att nämna
några och alla andra som presenteras ur repertoaren.
Symfoniorkestrarna arbetar också f.n på att lösa alla
upphovsrättsliga och andra praktiska problem för att
kunna presentera hela eller delar av sitt konsertutbud
som strömmar på internet, men då får man titta på
respektive orkesters webbplats.
Claës-W Englund
I Finland har den klassiska musiken delad plats i FM i
YLE Radio 1 samt i digitalradion och på internet som
Ylen klassinen. Sedan ett år tillbaka har Sibeliusakademien (Musikhögskolan), Radions symfoniorkester
samt Helsingfors stadsorkester enats och byggt färdigt ett gemensamt musikhus (i Helsingfors mitt emot
Riksdagshuset), varifrån många konserter återutsänds.
I Norge har NRK klassisk musik i P2 - kanalens
kulturutbud samt specialkanalen NRK AK (alltid
klassiskt) som sänder 24 timmar om dygnet över 12
FM-stationer över landet samt DAB.
På Island är det RUV (Rikisudvarpid) som sänder
klassisk musik tillsammans med annat över båda LVsändarna 189 kHz och 207 kHz. RAS 1 (www.ruv.is)
sänder klassisk musik och dokumentation på webben
och också över FM-nätet. En särskild kanal Rondó
sänder klassisk musik och jazz över en FM-sändare
87,7 i Vatnsendi 4 km från Reykjavik och på internet
(se RUV). Islands symfoniorkester fick förra året ett
efterlängtat eget konserthus i Reykjavik, varifrån också
konserter sänds.
Sverige har som bekant SR P2 Riks, som sänder på
FM över hela landet i likhet med övriga tre rikskanaler.
Över Stockholm sänder SR P2 Alltid Musik i ett
29
Lite extra från radiostationerna
KBS i Sydkorea har lite samma tema, popmusik K-Pop
Idol Group 2012 med foton på tjej- och killgrupper om
varandra under almanackans tolv månader.
I början av året fick jag ett stort paket från TRT Voice of Turkey och det var en video inför Eurovision
Song Contest 2012 med sångaren och kompositören Can Bonomo och låten Love me back. Nu vann ju
Sverige, men turkisk musik är medryckande och speciell, vilket jag bl.a. blev varse när jag i december förra
året var en vecka i Antalya vid södra kusten av Turkiet
och hörde musiken överallt. Den egna musiken är en
spännande del av Voice of Turkeys utbud.
Radio Kuwait har en trevlig almanacka där bl a barnen hoppar bock (”jumping game”) eller hopprep
m.m. Radio Taiwan International presenterar olika
målare/konstnärer och deras många gånger mycket
vackra målningar. Och Vatikanradion presenterar påven i olika situationer. Det är något av vad som kommit
mig till del under året!
Vad jag saknar lite i våra dagar är den mångfald av kul
vimplar med personliga budskap, som många radiostationer furnerade oss med tidigare... Claës-W Englund
SDXF: nya webbplats finns på
www.sdxf.se
30
Teknikspalten
Erik Johansson| Stångholmsbacken 56 | 127 40 SKÄRHOLMEN | 08 - 680 01 49 | [email protected]
DSP i fickformat
Två förinställda CW-filter:
Ur Radio Kurier – Weltweit hören nr. 10 2012.
a) 500 - 800 Hz: 300 Hz bandbredd
b) 700 – 1000 Hz: 300 Hz bandbredd
Brusfiltret och bandbreddsfiltren kan användas enskilt
eller tillsammans eller så kan ett förbikopplingsläge
aktiveras. För detta krävs ett gränssnitt med fyra
tangenter, dessutom finns det en strömbrytare.
Inställningarna kan kontinuerligt avläsas på en
teckenskärm bestående av två rader med 3 eller 5
lysdioder.
Enhetens ingångsdynamik ligger från -92 till -86 dB,
hörlursutgången har 32 Ohm/30 mW eller 16 Ohm
/40 mW. Dessutom är naturligtvis 8 Ohm och 4 Ohm
tillgängliga.
Storleksjämförelse mellan DSP-filtret, en normal
tändsticksask och en NRD från JRC.
Att ha med sig en ask tändstickor blir mer och mer
sällsynt och alltså har det blivit ett ledigt utrymme. På
semester fylls det ofta av musslor och bärnsten eller
för kortvågslyssnaren av något tekniskt. Jag hittade
något for fickan för några dagar sedan då min DX21
talextraktor tackade för sig och jag började leta efter
LF-filter. Marknaden för fristående DSP-enheter har
krympt avsevärt även om jag tror att det fortfarande
finns ett behov att fylla. Vem tar med sig en stationär
eller bärbar PC eller på resan om målet inte är ett
DX-läger?
Även strömförsörjningen är intressant. Detta görs med
den medföljande nätdelen (stabiliserad 4,2 V) som
samtidigt laddar ett batteri med samma spänning.
Detta har en kapacitet på mer än 600 mAh vilket
tillsammans med den mycket låga strömförbrukningen
ger en drifttid på ca 9 timmar. På detta sätt kan man
driva enheten kontinuerligt en hel dag. Mig veterligt
är detta det ena LF DSP filter som är självförsörjande
vad gäller strömförbrukningen.
Intressanta nya LF-brusundertryckningssystem är
Lingua (fabrikat Michels) med sina tre bandbredden
på 3, 6 och 12 kHz (Pris i skrivande stund 218 €) och
t ex Neim 103 MK II från den brittiska lyxtillverkaren
BHI (kan i Tyskland fås via Wimo för 172 €). På Ebays
sidor har jag bara hittat ett fåtal begagnade LF-filter
samt ett DSP-kretskort som med följande fakta väckte
min uppmärksamhet:
Brusfilter i 10 steg från 0 till 44 dB (vilket är mer än
vad Lingua erbjuder).
Tre förinställda SSB-filter:
a) 350 – 2250 Hz: 1900 Hz bandbredd
b) 450 - 2050 Hz: 1600 Hz bandbredd
c) 550 – 1850 Hz: 1300 Hz bandbredd
De väsentliga byggstenarna.
Brusundertryckningen fungerar med vitt skilda
ljudsignaler utan att koncentrera sig enbart på tal
såsom Lingua gör. Den beryktade DSP-klangen kunde
jag inte höra.
Fortsättning på sidan 42
31
Marconi på Irland också...
Är det någon som kommer ihåg min berättelse om hur
jag oförhappandes hamnade på Poldhu i Cornwall och
på den plats där Guglielmo Marconi med sitt skepp
”Elettra” för första gången lyckades skicka radiosignaler
över Atlanten?
På dagen 105 år sedan
Den 15 oktober 1907, på dagen 105 år före nedtecknandet av de här raderna, var installationerna så färdiga
att han kunde få iväg signalerna. De sändes från Lord
Avebury till The New York Times kl 11.30 UTC. Nu
blev inte anläggningen särskilt långlivad. Femton år
senare, i juli 1922, förstördes den stora transatlantiska sändarstationen av irländare, som kämpade i det
irländska inbördeskriget.
Den kom aldrig att byggas upp igen. Trafiken återupptogs i stället från The Caernarvon Station i Wales (känd
BBC-site!), eftersom man där lyckades överbrygga
många av de problem som var förknippade med att
man ville ha en så västlig belägenhet som möjligt.
Här, på 71 Hereford Street i London, bodde Marconi också
en tid.
Nu höll det på att hända igen, det vill säga att jag
hittade någonting som jag inte förväntat mig, när
jag i slutet av september gjorde en veckolång resa på
Irlands västra kust. Höll på, måste jag skriva, för tyvärr
hände det inte. Det närmaste jag kom, var matsedeln
i fönstret utanför ingången till Marconi Restaurant!
Den visade sig dock ha för höga priser för våra trånga B
& B-plånböcker, så vi fick leta efter billigare alternativ.
Men min nyfikenhet väcktes! Varför har en liten familje-restaurang, specialiserad på ”sea food”, i den lilla
staden Clifden i Connemara, fått namnet Marconi?
Jo, vad jag inte visste, var att Marconi från en plats
5 km från Clifden, utbytte de första transatlantiska
radiomeddelandena med en radiostation i Glace Bay,
Nova Scotia i Canada. Han flyttade nämligen hela sin
europeiska anläggning dit, då det visade sig att Poldhu
i Cornwall inte var en så lämplig plats för signaler tvärs
över Atlanten.
Marconi Site i Clifden
Nu har man i alla fall gjort denna irländska plats tillgänglig för allmänheten och kallar den för ”Marconi
Site”. På ett näraliggande ställe finns för övrigt också
ett minnesmärke över det flygplan som Alcock och
Brown 1919 kraschlandade med, när de lyckats göra
världens allra första transatlantiska flygfärd. I ”The
Station House Museum” inne i stadens centrum får
man båda dessa historiska händelser berättade för sig
i såväl ord som fotografier.
Wireless room i Clifden.
Du kan läsa mera om hela denna Marconihistoria,
från tiden i Poldhu och framöver, och också titta på
en mängd gamla foton på http://www.marconicalling.
com/museum/html/places/places-i=18.html .
”Googlielmo Marconi”
Googlar man på Googlielmo Marconi (ursäkta ordvitsen, men skriver man fel när man söker på Google,
så frågar de om man inte faktiskt menade Guglielmo
och hamnar därför rätt ändå!) finner man att den
gode radiomannen minsann fått många restauranger
(till och med en pizzarestaurang i Helsingborg), hotell
Operator's desk, Clifden.
32
Fortsättning på sidan 36
Myanmar sträcker sig utåt!
Det här är senaste nytt på stationsfronten
Alla de nya ”radiostationerna” eller ska vi kalla dem
”programmen” är statliga. Det är inte lätt att ”krypa in
i” hur det ligger till med sändarorterna. Kanske ligger
alla sändarna på samma plats, men används för olika
programändamål och från olika studios? En sändare
ligger i alla fall i Nay Pyi Taw och kanske ligger den
andra i Pyin Oo Lwin?
Från en artikel i DN skriven av Jaswant Singh
Asien lever i stort och smått alltjämt med imperialismens besudlade arv. Ett exempel är den debatt som nu
pågår i Myanmar – eller Burma, som en del säger. Den
imperialistiska tungan hade svårt att uttala Myanmar,
så landets okänsliga brittiska herrar döpte om landet
till Burma (och drog om dess gränser på köpet).
Thazin Radio
via Pyin Oo Lwin (Mandalay Division) har nyligen
hörts med engelska kl 14.30-15.00 på 7110 kHz.
Programinnehållet består av lokala och internationella
nyheter, väderleksrapporter och ”Myanmar Culture
and Scenery”.
Så här har denna station svarat till en DX-are:
Det nya namnet blev kvar tills militärregimen, som
styrde landet i årtionden, återinförde det ursprungliga
år 1989. Ironiskt nog vill den demokratiska oppositionen, som nyss fått luft under vingarna, gå tillbaka till
Burma. De betraktar Myanmar som emblematiskt för
den diktatur som de vill lägga bakom sig.
”Firstly, thank you for listening to our Thazin radio
programs. I am very glad for your e-mail. You can suggest
for our programs to be better. We are just new station.
We are trying to get better performance. If you have any
suggestion, stay in touch with us.
Be happy, Thazin Radio, [email protected]
Men det förflutna går aldrig att utplåna helt. Inte ens
Mao Zedong, med den kinesiska kulturrevolutionens
raseri i ryggen, kunde radera ut de fyra gamla (gamla
seder, gamma kultur, gamla vanor och gamla idéer).
Och oavsett om man kallar Myanmars/Burmas huvudstad för Yangon eller Rangoon har den fortfarande kvar
det som den brittiske reseskildraren Norman Lewis
betecknar som imperialistiskt eller rätlinjigt – byggt av
ett folk som vägrade att kompromissa med Orienten.
“Our Thazin Radio station originates from Pyin Oo
Lwin. Kachin Radio is relaying with our Myanmar
program. Our station broadcast Myanmar program and
English program daily. Also broadcast the native program
(Mon, Kachin, Wa, Pao, Kokant, Chin, Larhu, Kayar,
Poekayin, Sacawkayin and Shan) a total of eleven programs”.
Myanmar/Burma är nu innedestinationen för världens
mest tilltagsna investerare. Det imperialistiska förfallet kommer med visshet att förvandlas inom kort och
den ålderdomliga charmen hos ett bleknande förflutet
lämnar plats år modern kommers. Detta stillsamma
land av tidlös tro som Buddhas vänligt leende statyer
presiderar över – ett land av floder, djupa skogar och
blodröda rubiner – har blivit de internationella investerarnas lekplats.
Fredspristagaren Aung San Suu Kyi, som fick uthärda
20 års fängelse och husarrest, anser att landet måste
sträva efter något mer än att bli rikt om det på allvar ska
kunna komma över decennierna av militärt vanstyre.
Det måste sträva efter en omvälvande, revolutionär
idé. Den idén är förstås demokrati, som är något helt
nytt för Myanmar/Burma. Britterna praktiserade den
minst sagt sparsamt på sin tid, något som George
Orwell klargör i ”Dagar i Burma”.
Rakhine Radio
Denna station sända från samma studior, men på
minoritetsspråken Chin, Kachin och La. Frekvenserna
är de samma: 7110, 7345 och 9590 kHz.
Kachin Radio
Den här stationen sänder på engelska kl 01.30-02.00
på 6030 kHz, 04.30-06.30 på 9640 kHz och 14.3015.00 på 7110 kHz.
Myanma Radio
I början av oktober rapporteras att Myanma Radio i
Yangon har avlyssnats på 5985 kHz kl 2320-2330 och
på 5985.86 kl 12.05-12.15.
Björn Fransson
33
HCJB:s svenska sändningar
startade för 75 år sedan
Vi har väl alla egna personliga upplevelser kring lyssnandet och andra personliga kontakter med Radio
HCJB i Quito, Ecuador. För min egen del började
det med ett QSL-kort från 4 januari 1953 till en
blivande 15-åring, som månaderna innan hört Dux
Radio Tangier och andra nybörjarstationer. Vid ett
av DX-klubben Tellus i Söderhamn möten några år
senare besökte Ellen Campaña vår egen gillestuga på
Rustkammarbacken och berättade för oss nya DX-are om sin spännande historia. För oss tonåringar var detta
äventyr av stora mått att få höra om Latinamerika,
Anderna och radiomissionsarbetet ibland indianfolken
i Ecuador. Redan 1956 gästade Ellen Campaña DXtinget i Hackås i Jämtland, vilket var början till DXparlamenten för DX-alliansen/Sveriges DX-förbund.
”Tant Ellen” utnämndes också officiellt till förbundets ”gudmor” i samband med att hon honorerades
med Förbundets guldplakett i slutet av 1960-talet.
Sonja Persson utvecklade ju senare samarbetet genom
att ge utrymme för specialprogram för förbundet, som
om jag minns rätt startade 1968 med Börge Eriksson som programmakare. När Sveriges DX-förbunds
specialprogram till HCJB och Polen upphörde 1985
erbjöd jag mig att ta upp inslagen igen under några år
och det var ett mycket stimulerande samarbete med
bl.a. olika medarbetare på HCJB och gav samtidigt
många intervjukontakter med DX-are över hela landet.
Programmen som bl. a. Sonja Persson producerade
under flera decennier gjorde ju också att jag kände
mig tämligen hemma i Quito och Ecuador utan att
jag själv hade besökt landet. The Equatorial Monument några kilometer norr om Quito påminner oss
också om jordens ekvatorlinje i Sydamerika. Det
har också varit spännande att få en bild av Colo-
34
nial Quito med promenader i Old Quito. Jag tänkte
att denna lilla minnesartikel skulle basera sig lite på
vad mina olika QSL under årens lopp kan berätta
under mina 45 år med HCJB:s svenska avdelning.
Liten historik om HCJB
De svenska sändningarna från Radio HCJB startade
år 1937 med svenskättlingen Reuben Larsson, vars
föräldrar utvandrat till USA från trakterna kring Hjo.
I samband med att sändareffekten ökades från 250 W
till 1 kW ville hen med 15 minuter i veckan se hur långt
in i Europa en klar signal nådde. Nästan omedelbart
kom rapporter om att programmen nått Norden.
Ellen Jansson Campaña, ”Tant Ellen” föddes i Timrå.
Hon utvandrade på 20-talet till USA, där hon gifte
sig med Ecuadors vicekonsul i Chicago, vilket förde
henne till Ecuador. När Reuben Larsson 1941 skulle
resa till USA började ”Tant Ellen” att producera program på svenska och medverkade sedan i dessa i över 20
år. Hon blev en favoritröst för skandinaviska lyssnare.
Hennes bibelläsning förde henne själv till kristen tro.
Vid 25 årsjubileet 1962 skrev Ellen Campaña i ett
brev till sina lyssnare ”att sändareffekten har utökats mit och besökt och gästat våra DX-parlament
ensam eller tillsammans med Sonja Persson.
Den 28 september 1996 sändes sista programmet
på svenska från Radio HCJB i Quito, Ecuador.
Radio HCJB - La Voz de los Andes
startade 1931. Det var Clarence Jones och svenskättlingen Reuben Larsson som var pionjärerna. Jag
har kvar en gammal almanacka från HCJB med
Berget Antisana med HCJB:s kraftledning, som går
från vattenkraftverket i Papallacta till sändaranläggtill 50 kW. Vår totala medarbetarstab har ökats från
4 till 160 personer, vilka sänder evangelium på nio
olika språk. Vi driva vidare en eterns bibelskola,
vår medicinska avdelning omfattar tvenne kompletta
sjukhus och ett flertal polikliniker. En speciell sammanslutning anknuten till vår organisation skänker
bort mindre radiomottagare till fattigare familjer
i Ecuador. Allt medverkande till vår tacksamhet
och stolthet inför Andernas rösts 35-årsjubileum.”
Sonja Persson, född i Perstorp, har varit svensk röst
sedan 1957. Hon kom som den förste medarbetaren
på heltid. En separat svensk avdelning bildade under
hennes ledning. 1987 innebar 50 års sändningar på
svenska från Radio HCJB, Andernas röst. Radio
HCJB hade adress: Box 691, Quito, Ecuador. (Texten
ovan delvis hämtad från QSL under jubileumsåret
50 år). På ett special-QSL från 1972 firade HCJB:s
nordiska avdelning 35 år och på bilden finns också
Esmeralda Calle, som var kontorist på HCJB:s kontor i Quito. T.ex. omkring1978 var förutom Sonja
Persson också Iris Lundberg-Rhodes, Krister Gunnarsson, Lisbeth Gunnarsson samt Mats och Britt
Mari Gunnarsson medverkande i programmen. Andra namn har ju varit Gunnar och Gerd Forsberg,
Bernt och Barbro Rosenvik, Gunnar Karlsson, Helen
Persson, Christer Brunström, Karl-Erik Fred, m.fl. Helen Persson på HCJB:s kontor i Mariestad har
också betytt mycket för radiostationens image
i Sverige, genom Helens personliga korrespondens med oss alla och de många gånger hon kom-
Fortsättning på sidan 47
35
Kalendern
December
1 AZR, MAC, MDR, POR
Återupprättande av
självständigheten
2 LAO, UAE Nationaldag
5 THA
Kungens födelsedag, nationaldag
6 E
Författningsdag
FIN Självständighetsdag
7 CTI
Nationaldag
9 TZA
Oavhängighetsdag
10 AGL
Republiken grundas
11 BFA, THA Nationaldag
12 KEN
Självständighetsdag, nationaldag
13 MLT
Republikens dag
16 BHR, KAZ Nationaldag
17BTN
Nationaldag
18 NGR
Republiken utropas, nationaldag
J
Nationaldag
24
Julaftonen
25
Juldagen
26
Annandag jul
28AUS
Författningsdag
30 MDG Republikens dag
31
Nyårsaftonen, Sylvesterdagen
Januari
1 CUB, SDN, HTI
Självständighetsdag
Nyårsdagen
2BOT Nationaldag
3 G
BBC World Service grundas 1938
4BRM Självständighetsdag
5 S
Trettondagsaftonen (em)
6
Trettondag jul (Trekungafest)
7CBG Nationaldag
ETH
Etiopisk jul
9 SDN
Koptisk jul
12 TZA
Zanzibars revolutionsdag
Marconi på Irland också, fortsättning från sidan 31
och en flygplats uppkallade efter sig ute i vida världen.
Läs mera om Marconi och hans liv på Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
Egentligen finns det bara ett fel i detta lilla kåseri.
Det blev ingen bra slutkläm. Anledningen är, att vi
aldrig hittade denna Marconi-site! Vi körde fel väg ut
från Clifden och hamnade på småvägar som förde oss
bland annat till en alldeles fantastisk, kilometerlång,
sandstrand, där en liten sälunge ute i Atlantens vatten
lekte titt-ut med en hundvalp, som sprang på stranden och inte kunde bestämma sig för om han kunde
36
20 LSO
26AUS
IND
31NRU
Armens dag (nationaldag)
Nationaldag
Republikens dag
Nationaldag
Februari
1 MLA
Stadsdag Kuala Lumpur och Fed.
Terr. Lebuan
SEN
Konfederationen Senegambias dag
2STP Åtankedag
4 AGL, CLN, SRL
Nationaldag
5MEX Författningsdag
6GRE Självständighetsdag
NZL
Waitangi dag, nationaldag
7GRD Nationaldag
S
Lokalradion startas 1977
11 CME
Ungdomens dag
IRN Revolutionsdag
12 BRM
Enighetens dag
IRN Nationaldag
15LTU
Nationaldag
16 KRE
Kim Jong Il födelsedag 1942
18GMB Nationaldag
19 GUM, PTR, USA
George Washingtons
dag
22 D
Heinrich Hertz föds 1857
LCA Nationaldag
23 BRU, GUY Nationaldag
24EST
Nationaldag
25KWT Nationaldag
26 Förenta Nationerna Unescos Radio- och
TV-universitet grundas 1949
27 CHN, HKG, MLA, SNG
Kinesiskt
nyår
DOM Självständighetsdag (nationaldag)
28 CHN, MLA, SNG
Kinesiskt nyår
S
Sweden calling DX-ers första
sändning 1948
simma eller inte.
Dessutom vimlade det av rester av ”Razor Fish” bland
strandfynden, vilket gjorde att någon tid för att leta
upp Marconi inte fanns – den här gången. Jag får väl
satsa på Glace Bay i Nova Scotia nästa gång…
Björn Fransson
SDXF: nya webbplats finns på
www.sdxf.se
QSL-posten
Lars Bergström | Vinggatan 3 | 932 31 SKELLEFTEHAMN | 0910 - 330 88 | [email protected]
Ni har återigen varit riktigt aktiva med många QSL
inrapporterade. Några av er har följt Jan Thörnbloms
exempel och angett e-postadressen till stationerna,
en mycket bra extrainformation. Gör gärna så
även i fortsättningen! Illustrationer har denna gång
biståtts av BSL, CWE, GN, JOB, LWV. Stort tack!
Nästa nummer av Eteraktuellt (#1-2013) blir också
avslutning för denna årgång av QSL-cupen. Ni skall
då rapportera in de QSL ni fått t.o.m 31/12-2012.
Julen står för dörren och med det den mörka årstid
som gör att jonosfären blir så där lagom exciterad av
solstrålar, men framför allt att den har många timmar
på sig att sjunka på plats, bli slät som ett dansgolv och
därmed kunna reflektera de allra längsta våglängderna.
Passa på att lyssna på de nordamerikanska stationer
som nu kommer att höras. Nordamerika, och för den
delen också Latinamerika och Hawaii är riktigt trevligt
att lyssna till, när snön yr runt knutarna och man själv
sitter insvept i en värmande filt, med en kopp choklad
i ena handen och Eteraktuellt i den andra.
Med det önskar jag er en trevlig och vilsam helg!
GOD JUL!
Europa
Bosnien Hercegovina
RTV Hit, Brcko - 89,50 fb 2 m
V-s Jovica Panic, director of RTV Hit.
Kaliningrad
Kaliningrad Regional - 1215 k 6 m BEFF
Snyggt
kort, almanacka, schema. Sänder från Bolshakovo.
Kroatien
Croatian R, Rasinovac - 1134 k 1 m
GN
Danmark
World Music R - 5815 k BEFF KOB DO
V-s Stig Hartwig Nielsen. Redigt lång svarstid, drygt 8
år! Beff har även fått QSL på 15810 kHz Sände från
Karup med 400 W.
R Klassiks, Smørum - 92,70 e-b 4 V
DO JTM
V-s Mortem Ernst Lassen.
R 24-Syv, Gladsaxe - 102,30 e-b 3 D
JTM
V-s Christoffer Spälling.
R 24-Syv, Rönne - 103,50 e-b 1 v
DO
Finland
SWR, Virrat - 6170 k, info, br 2 m
Italien
R City - 9510 e-b 8 min
MMM
Italcable - 10000 k CB
R 80, Padua - 89,20 fb f-up
GN
NBC Rete Regione - 105,10 e-b f-up
GN
V-s Rosy Nannarone. Sänder från Terlago-Paganella.
Lettland
R Merkurs, Riga - 1485 e-b 5 d
V-s Raimonds Kreicbergs.
JTM
JTM MMM
Nederländerna
Vahon FM - 1557 e-b, k 3 v
BEFF DO UQ
Hindustani Radio. V-s Koos Wijnants ,QSL-manager
och medlem i Benelux DX-Club. BEFF fick ett ”Do it
yourself-card” 1 dag efter f-up.
Polen
R ER, Lublin - 87,90 e-b, b f-up
V-s Tomasz Dziadczyk Radio ER producer.
GN
MMM
Frankrike
Beur FM, Bourges - 89,10 fb GN
R RDL, Saint-Omer - 89,60 e-b GN
V-s Sandrine Blanchon Assistante commerciale Radio
RDL.
R Bretagne 5 - 1593 e-b 3 d
BEFF
5 kW
V-s Frédéric Guyon. Sänder från La Chaumière.
R Taiwan Int., Issoudun - 6155 3 v
BSL
AWR, Issoudun - 9790 k 3 m
CON UQ
Irland
Spirit R, Carrickroe - 549 b, dek Reklamkort. V-s Garvan Rigby, PD.
CB JOB
37
R Krakow - 90,00 e-b V-s Jerzy Pawelczyk.
R Merkury, Poznan - 91,90 e-b f-up
V-s Jędrzej Świerczyński Musical Director.
GN
R Hey, Trabic - 91,80 fb f-up
GN
Tyskland
Atlantic 2000 - 3955 e-k 10 d
CWE
Nord AM, Kall-Krekel - 3995 k 1 m
BEFF
Även hörd på 6005 kHz.
HCJB - 3995 e-b, k, info 6 v
JTM
EMR via R 700 - 6005 e-b 3 d
LWV
XVBR - 6045 e-b 2 d
BEFF
V-s The XVBR Team.
The Mighty KBC - 6095 e-k 2 d
BEFF
R 6150 - 6150 e-b 1 d
BEFF
Även QSL till BEFF på en testsändning. [email protected]
radio6150.de.
R Gloria - 7265 e-k 1 d
BSL
V-s Andy. Via MV Baltic, Göhrensändaren.
EMR, Göhren - 7265 e-k CWE
Även hörd på 9480 av CWE.
Hamburger Lokalradio - 7265 k CWE LWV UQ
Skickade extrakort som reklam.
Rumänien
R Brasov - 87,80 fb R ZU, Bukarest - 89,00 e-b f-up
V-s ZU Team.
GN
GN
Ryssland
Vo Russia, Moskva - 12040 k 4v
[email protected]
BSL UQ
Serbien
Signal R, Novi Sad - 98,80 b
3 v
GN
KJT
Slovakien
R Regina Banska Bystrica - 88,20 e-b GN
V-s Marcela Čížová, announcer. Sänder från Lucenec.
Spanien
SER R Reus - 1026 e-b, V-s Ángel Palau Vergés.
JOB
Storbritannien
Spectrum R, London - 558 e-b JOB
V-s Ewan Allinson, op. mgr.
BBC Essex, Manningtree - 729 e-b JOB
V-s Ian Wyatt.
West Sound, Ayr - 1035 e-b JOB
V-s James Pllu, programme controller.
Sabras R, Leicester - 1260 e-b JOB
v-s Richard
Scarle, sales mgr.
KBS World, Skelton - 3955 k 5 v
BSL
QSL från en mycket populär koreansk TV-såpa!
Laser Hot Hits - 4026 e-k 16 d
MMM
NHK World, Wofferton - 5975 4v
BSL
R Saxonia - 9480 e-b 1 v
BEFF
1000 W. v-s Op. Augustus Rex.
Atlantic 2000, Göhren - 9480 e-k CWE UQ
Flera QSl för CWE.
AWR - 9765 k CB CON CWE UQ
Via Wertachtal-sändaren har även hörts på 15255,
17535, 17610, varav CWE har flera loggningar.
Sverige
R Nord Revival, Sala - 5895 k 5 m
APF
R. Northern Star - 5895 e-b 3 v
BEFF
Norskt via Nord, v-s Svenn Martinsson. Sändning via
R Nords Sala-sändare.
R Dellen, Delsbo - 5895 k k 1 m
BEFF
DX-parlament. V-s Ronny Forslund.
Tjeckien
Cesky Rozlas, Dobrochov - 954 k, sch 5 d
Skickade även broschyr och en linjal.
Kiss Delta, Kank Hill Kolin - 90,20 e-b Kiss Delta Team. Svarade med e-brev med
studioinspelning av det avlyssnade.
38
JTM
GN
AWR, Nauen - 9790 k CB CON UQ
Nauen har även hörts på 15260
RBB Fritz, Belzig - 91,90 e-b GN
V-s Aditya Sharma Musikredaktion. Svarade med e-brev
med studioinspelning av det avlyssnade.
Ukraina
R Mayak - 765 k 3 v
APF JTM
V-s Stanislav Kyselov. Sänder från Petrivka Odessa med
75 kW.
Asien
Ungern
Európa R, Szeged - 87,90 e-b, e-k f-up
GN
V-s Jovács Zoltán református programigazgató. Svarade
med e-brev och bifogat QSL-brev i PDF-format.
Bangladesh
Bangladesh Betar, Kabirpur - 7250 e-b CB JTM
V-s Abu Tabib Md. Zia Hasan. Även 15105 kHz.
Vatikanstaten
Vatikanradio - 11885 k 3 m
APF
Armenien
Vo Russia - 11985 k 1 m
UQ
Förenade Arabemiraten
Radio Free Asia - 13830 k 2 v
BEFF CWE
BEFF fick ett 16-årsjubileumskort. Även 11795 kHz.
Österrike
AWR, Moosbrunn - 11935 k CB CON CWE UQ
Även hörd på 11955 och 15220 kHz
Indien
All India R, Bangalore - 11670 k BEFF
QSL, vimplar, dekaler, info efter ADXC Quiz-tävling.
Afrika
Indonesien
Vo Indonesia - 9526 k, dek Ascension
Family Radio - 15195 k, sch, alm 1 m
Egypten
R Cairo Int - 6270 k, b, sch 16 m
APF
CWE
Iran
VOIRI, Zah - 9655 e-b, k, sch 6 v
JTM
Även tidningar och en bok! [email protected]
Kina
China R Int., Urumqi - 13790 k 2 v
[email protected]
Kuwait
R Free Asia - 11835 k 10 d
Sri Lanka
R Free Asia, Sri Lanka - 12130 k 2 v
15-årsjubileum. Via IBB Sri lanka.
AWR, Trincomalee - 15320 k 3 m
Även 15715 kHz.
Tadzjikistan
R Free Asia, Dushanbe - 9370 k 10 d
Ekvatorialguinea
R East Africa ,- 15190 k, b, sch APF CB JTM
Sänder från Bata. QSL utställt via Panamerican Broadcasting.
Kanarieöarna
RNE1 Canarias - 621 e-b JOB
V-s José Carlos García Montesdeoca. Sänder från S:t
Cruz de Tenerife.
Madagaskar
AWR, Talata Volonondry - 15260 k Även hörd på 17670.
Sri Lanka
AWR, Trincomale - 11740 k 4 m
R Free Asia - 12075 k 6 d
CON UQ
CWE
CWE
Sudan
Sudan R Service - 17745 e-k 15 d
MMM
Sändningsort lite oklar. Kanske rent av England?
Sydafrika
AWR - 9600 k 3 m
CB CON CWE UQ
Meyertonsändaren har även rapporterats på 11740 och
11840 kHz.
CB
BSL
CWE
BEFF
CON UQ
CWE
Taiwan
R Taiwan Int,, Tainan - 9955 k 3 v
APF CB
Specialsändning från Tainan. CB fick ett special-QSL
från tyska avdelningen med anledning av en serie
testsändningar i oktober.
Turkiet
Vo Turkey - 9785 k 5 v
Skickade en pikéskjorta!
Istanbul FM - 88,00 e-b MMM
KJT
Oceanien
Guam
AWR, Agat - 11690 k CB CON CWE UQ
Adventist World Radio, KSDA, har hörts av CWE flera
gånger. Sänder från Agat på 11690, 11935, 12105,
15215, 15360 och 15460 kHz. Svarstid uppemot 7
månader.
Nordmarianerna
RFA, Tinian - 5820 k 3 v
UQ CWE APF
Även hörd på 7455, 11585 och 21500 kHz.
R Free Asia, Saipan - 13640 k 7 d
CWE
Nordamerika
Alaska
KSLD, Soldotna - 1140 e-b 1 v
APF
39
Kanada
CHED, Edmonton, AB - 630 e-b V-s Tom Davies, CE.
CJDC, Dawson Creek BC - 890 e-b 1 v
CKNB, Campbellton NB - 950 e-b f-up
USA
WSYR, Syracuse, NY - 570 e-b, k V-s Ronnie Miller skickade snyggt JPG-kort.
WABC, New York, NY - 770 b V-s Bob Galerstein, WB2VGD.
KANN, Roy UT - 1120 e-b 15 min
JOB
EWTN, Vandiver - 15610 k 6 d
Centralamerika och Västindien
APF
APF
Curacao
Radio Curom, Willemstad - 860 fb f-up
V-s Jay T DJ. Anropar även “Z-86”.
JOB
Mexiko
XEBCS, La Paz, BS - 1050 e-b V-s Jesus Taylor Garcia. SM-1!
XEUR, México, DF - 1530 e-b v-s Federico Canovas.
JOB
APF
WSOO, Sault Ste. Marie. MI - 1230 e-b
JOB
V-s Tom Ewing, VP/GM.
KMHI, Mountain Home, ID - 1240 e-b JOB
V-s Darrell Calton.
KPTQ, Spokane, WA - 1280 e-b JOB
V-s Jason McCollim, PD.
KKAR, Omaha, NE - 1290 e-b JOB
V-s Mike Laughter, regional engineer.
WJMO, Cleveland, OH - 1300 e-b JOB
V-s Gary Zocolo, CE skickade många bilagor.
WHEW, Franklin, TN - 1380 e-b JOB
V-s Salvador Guzman, owner. SM-1!
KLIN, Lincoln, NE - 1400 e-b JOB
V-s Mike Laughter, regional engineer bifogade en
väggskylt (affisch) med autografer från hela personalen!
WHIC, Rochester NY - 1460 e-b f-up
APF
WGVU, Kentwood MI - 1480 e-b 1 v
APF
KRIB, Mason City, IA - 1490 e-b JOB
V-s Jared Allen, PD.
WRHC , Coral Cables FL - 1550 fb f-up
GN
KMIK, Tempe AZ - 1580 e-b 2 d
GN
Steve Earnhart, station manager.
KOZN, Bellevue NE - 1620 e-b 30 min
APF
KRND , Fox Farm WY - 1630 e-b APF
KHPY, Moreno Valley, CA - 1670 e-b 1 d KEL
WRMI, Miami, FL - 9955 k 3 m
CON
VoA, Edward R. Murray - 15580 k 2 v
BEFF
Voice of Americas, v-s Chief Engineer. Skickade specialQSL.
40
MMM
XEUT, Tijuana, BN - 1630 e-b GN
JOB
JOB
JOB
Puerto Rico
WMSW, Hatillo, PR - 1120 e-b GN JOB
V-s Jose Gerardo Garcia Gonzalez. “Radio Once”.
WNIK, Arecibo - 1230 e-b f-up
GN
V-s José G Garcia Gonzalez ljudtekniker. “Unica
Radio”.
WTIL, Mayaguez - 1300 e-b 3 v
GN
V-s Lynette Matos Programación. “Radio Util”.
WKCK, Orocovis - 1470 e-b 2 v
GN
V-s Julio Garcia Gerente. “Radio Cumbre”
Sydamerika
Argentina
R Provincia, Buenos Aires - 1270 e-b V-s Omar Jose Somma. Stationsanrop “LS11”
Brasilien
R Clube B2, Curitiba PR - 1431 e-b v-s Lauro Pazeto. Stationsprefix “ZYJ“
R Nat do Amazonia - 6180 b 6 v
Observatório Nacional - 10000 b, k Rádio Aparecida - 11855 k, dek Colombia
La Voz Amiga, Ubatè - 1270 fb f-up
V-s Jorge Cojon, programador musical y locutor.
Radio Alcaravan, Pto Lleras - 5910 e-b 6 h
JOB
JOB
CWE
CB
CB
GN
APF
Ecuador
L V de Su Amigo - 1340 e-b f-up
V-s Andrea Medina. Sänder från Esmeraldas.
Peru
R Comas, Lima - 1300 e-b f-up
V-s Rosa Saldaña Iberico, gerente.
R Nuevo Tiempo, Lima - 1380 e-b 3 v
V-s Savid Mamani, Chambi producciones.
Venezuela
R Rumbos, Caracas - 670 e-b f-up
V-s Lic. Euzory Bello, gerente general.
GN
GN
GN
GN
Pirater
R Babylona - 1615 e-b 2 v
APF
Gouden Ster - 1620 e-b, k 1 v
DO JTM
Sterrenkijker - 1620 e-k 1 d
JTM
R Poema - 1629 e-b 1 d
APF
De Witte Raaf - 1634, 1640 e-b 1 d JTM LWV
R Keize en Keizerin - 1636 e-b 1 d
APF DO
UK 44 - 1641 e-b 1 h
JTM
Radio Buurman - 1645 e-b 2 m
APF
Music Xplosion - 1645 e-b 1 d
LWV
R Moby Dick - 1650 e-b 1 d
DO
Zwarte Non - 1658 e-b f-up
APF
R Nora - 3905 e-b 6 m
APF
R Alice - 3905 e-b 2 d
BEFF
U-Boat 66 R - 4890 e-k 1 h
JTM
R Borderhunter - 6200 e-b APF LWV MMM
Även 6205 kHz.
R Tewntana - 6202 e-b 3 m
APF
R Orang Utan - 6205 e-b 1 v
APF
Blue Star R - 6205 e-k 6 v
MMM
Radio AC/DC - 6210 e-b 3 d
JTM
R Zeewolf - 6220 e-b 1v
LWV
R Tip & Elvisshow - 6240 e-k BEFF DO JTM
Onda Caliente - 6240 e-b, k 1 d
DO
Klabauterman - 6240 e-b, foto 1 v
DO JTM
R Saxonia - 6255 e-b 1 v
BEFF
R Mazda - 6281 e-b 1 m
APF
Focus Int - 6285 e-b 10 d
JTM
R KTL 48 - 6285 e-b 1 d
LWV
R Luxemburg - 6290 e-b, foto 1 d
DO
R Rainbow - 6290 e-b 1 v
LWV
R Ome Jan - 6295 e-k 5 d
BEFF
De Witte Reus - 6305 e-b, k 1 d
DO
Verona - 6305,5 e-k 3 h
JTM
New Wave R - 6307 e-k 10 d
DO JTM LWV
Nora R - 6310 1 d
DO
Golfbreker - 6310 e-b, k 1 d
DO
R Alpenroos - 6315 e-b 2 m
APF
R Osaka - 6325 e-b 2 d
BEFF
Waldmeister - 6400,5 fb, vyk 1 V
JTM
Även div foton.
R Waldmeister - 6401 b, k 2 v
DO
Även turistbrochyr
R Underground - 6421 e-b 1 v
BEFF
Readymix - 6450 e-b, k 1 d
DO JTM
Music Xplosion - 6516 e-b, foto 1 d
DO
Mustang R - 6525 e-k 2 d
BEFF
Zwarte Arabier - 6525 e-brev 1 d
DO
Pink Panter - 6525 e-k 3 d
JTM LWV
Trans Europe R - 6925 e-k 14 d
MMM
WR International - 12257 k 1 m
BEFF LWV
35 W - egen TX. V-s Dave Jones skickade
penna och almanacka. Även hörd på 15770 kHz.
Baltic Sea radio - 6910 L e-b 6 m
APF
Clandestine
Radio Tamazuj - 7315 k 1 m
BEFF
Okänd sändningsort. Även hörd på 11940..
Domo I Viti, Fiji - 11565 e-b 1 d
BEFF
Delvis på svenska! (Felskrivning, BEFF?). V-s Tui Savu.
Sändningen förmodligen från Furman South Carolina,
USA?
Amatörradio
UQ:s logningar
Ullmars bästa
A31A Tonga
5R8AL Madagaskar
HDØ81QRC Ecuador
80 mb
DF7DJ DJ5NN DLØFTL DM2FDO e-QSL
40 mb
SM2LKW A31A
Tyskland
Tyskland
Tyskland
Tyskland
Sverige
Tonga
30 mb
GØPOT England
GMØNBM Skottland
20 mb
VA7OM Canada
KH6CW Hawaii
HDØ81QRC Ecuador
Quito Radio Club 81 år
15 mb
A71CM Qatar
7Z1SJ Saudiarabien
BD7LMD Taiwan
12 mb
5R8AL Madagaskar
SV5BYR Rhodos
UA4ARF Ryssland
W6QUV 10 mb
RX9JX e-QSL
N4YG e-QSL
USA
Ryssland
USA
THE:s loggningar
Torres bästa
HP3FTDPanama
20 mb
OZ7ADanmark
PA65LHolland
HP3FTDPanama
HF20PSPPolen
RW6CCRyssland
ED51AFSpanien
GB4GBOEngland
UT8BALUkraina
17 mb
9A3WLKroatien
SP4ANOPolen
TA6UTurkiet
DF6TCTyskland
S51AFSlovenien
WA9JHHUSA
KD7CJRUSA
41
QSL-cupen
Rundradiosändare, lagliga och pirater
APF
Alf Persson
GN
Gert Nilsson
DO
Dan Olsson
JOB
Jan Oscarsson
CWE Claes-W Englund
JTM
Jan Törnblom
MMM Malin Mutka
CB
Christer Brunström
BSL
Bo Samuelsson
UQ
Ullmar Qvick
BEFF Björn Fransson
KEL
Kjell Eriksson
170
164
128
106
98
58
55
52
48
47
43
30
CON
CCT
LWV
BSN
MJT
GRS
KUN
JGÖ
THE
Claes Olsson
Christer Carnegren
Lennart Weirell
Börje Sahlén
Magnus Jesperson
Göthe Ringström
Kurt Norlin
Jan Görlin
Tor-Henrik Ekblom
Amatörer, utility, NDB- och PTP-stationer
UQ
Ullmar Qvick
THE Tor-Henrik Ekblom
KUN Kurt Norlin
28
20
17
17
12
10
6
3
1
415
128
69
Teknikspalten, fortsättning från sidan 31
Det som verkligen övertygade mig var filtrets storlek:
Kretskortet inklusive alla omkopplare och batteri har
en storlek på 5,5 x 2,7 x 1,2 cm vilket ungefär är
storleken på en normal tändsticksask.
Kortet är levereras monterat i en plastpåse där det kan
vara kvar då alla gränssnittsknappar och anslutningar
till radion och hörlurar (3,5 mm kontakt) såväl som
till nätdelen är möjliga. Tänkbart är även inbyggnad
i en världsradiomottagare. Själv har jag valt att bygga
in den i en låda som bara är obetydligt större än
kretskortet. Förutom DSP-tekniken är just det lilla
formatet intressant för mobilt bruk.
Kretskortet.
för frakt från USA under sökorden ”SSB CW DSP
audio filter board assembled QRP” (URL: http://
www.ebay.de/itm/SSB-CW-DSP-audio-filter-boardassembled-QRP-/271006211596?pt=US_Radio_
Comm_Filters&hash=item3f193a9e0c).
Därmed ligger filtret prismässigt långt under andra
nya enheter eller begagnade filter. Leveranstiden var
10 dagar från beställning.
Frank Vettel
Sökes: Medhjälpare till valberedningen
Det som levereras.
Vilka två DSP-byggstenar som är inbakade i
kretsen kunde jag inte komma på, de verkar dock
vara av kinesisk tillverkning, i alla fall fanns det
kvalitetskontrollmärkning från juni 2012 på en av
IC-kretsarna.
Förutom kortet levereras en nätadapter (4,2 V), en stadig
3,5 mm anslutningskabel, en kort bruksanvisning och
en adapter från USA-kontakt till europeisk kontakt.
Priset är anpassat till den lilla storleken på kortet. I
skrivande finns det på Ebay för 56,50 € plus 7,72 €
42
Vid DX-parlamentet 2012 lyckades vi
bara få in en person i valberedningen,
Ullmar Qvick. Normalt skall vi ha två
valberedare och Ullmar vill gärna ha någon
som hjälper honom i den uppgiften. Om
du själv kan tänka dig att gå in i den rollen
eller har förslag på någon som kan vara
lämplig, hör då av dig till SDXF. Antingen
via e-post till [email protected] eller via posten
till Sveriges DX-förbund, Box 1097, 405
23 GÖTEBORG.
Aktuellt på banden
Claes Olsson | Trestegsgatan 113 | 603 63 NORRKÖPING | 011 - 18 22 23 | [email protected]
Europa och Afrika
Bulgarien
Följande MV-stationer, vilka enligt tidigare planer
skulle stängt den sista september kommer nu i stället
att stänga vid årets slut:
Radio Varna (774 kHz), Radio Stara Zagora (873),
Radio Sumen (963) och Radio Horizont (963).
Sedan 2010 har största delen av MV-sändarna lagts
ner och 2013 kommer endast en LV-station och fem
MV-stationer vara igång. De som antagligen kommer
att kunna höras utanför landet är Vakarel, Sofia på 261
kHz (75 kW), och 10 kW-stationerna Dulovo och
Tangoviste, båda på 1161 kHz. predavatel.bg via Kur
England
Mycket på gång på MV i England där BBC har lagt
ner en stor del av MV-sändarna. På prov, som man
säger och en del har faktiskt reaktiverats igen. Här är
några nyheter:
Stay FM har stängt sändarna på 936, 1413 och 1431
kHz.
BBC Radio Kent har lagt ner på 774 och 1602 kHz.
BBC har reaktiverat sändarna i Lincolnshire på 1368
och Merseyside på 1485 kHz.
Free Radio 80's igång på 1017 kHz, f.d. WABC Shrewsbury och 1359 kHz, f.d. Gold Coventry.
Contact, B-I Holmberg och Lars Skoglund i MVE via Vav
Italien
Radio Melody hörs då och då på 1566 kHz. Fabrizio
Magrone, som bor i Forli har spårat station och hittat
den Ravenna. Där finns den i Lido Adriano, ett litet
center i utkanten av Ravenna, vid Adriatiska havets
strand. Stationens antenn är en omvänd V-antenn på
taket till ett hus strax bredvid havet.
Magrone, mwdx yg, MW-info via RM
Santa Helena
R St. Helena sänder f.n. endast på 1548 kHz och
kommer i december att avsluta alla sändningar (Kipp).
Ralph Peters säger i ett uttalande "Vår sista sändning
blir den 25 december för att sammanfalla med dagen
för vår första sändning, den 25 december 1967. Det
blir 45 år med sändningar". MV-signalen på 1548
kHz med 1 kW kommer då att tystna för gott. Så
vitt jag förstår, kommer myndigheterna på ön att så
småningom starta en station med FM-sändningar.
Masten för KV-sändningarna, som ägdes av Cable &
wireless har monterats ner.
Paul Walker, Penn via DXW via RM
Somalia
R Hargesia på 7120 kHz har svarat via radiohargeysa
@hotmail.com. V-s var Saafi Ali, Online officer.
Howard i SWN via Vav
Holland
Radio Seagull hörd med nonstop musik på 1395 kHz.
Seagull via Terry i MWN via Vav
Vahoni FM är en ny station på 1557 kHz. Sänder 2 h på
hindustani och holländska. Mera info på webbplatsen
www.vahonifm.nl
Goddijn via MWC via Vav
Sverige
Motala kommun har nu tagit över drift och skötsel av
Radiomuseet på Bondbacka i Motala efter det att förra
ägaren Teracom kastat in handduken. Museet är bl.a.
känt för sina två höga antennmaster, anropet "Stockholm-Motala" samt för att DX-parlamentet hölls där
2011.
TT via CON
43
Turkiet
Voice of Turkey med engelska till Europa:
1930-2030 6050 kHz
2300-2400 5960 kHz
0400-0500 9655 kHz
1330-1430 12035 kHz
Tyska
1830-1930 7205 kHz
Tyskland
Följande AFN-stationer är igång:
873 Oberursel (Weisskirchen)
1107 Grafenwohr - AFN Bavaria "The Eagle"
1107 Amber - AFN Bavaria "The Eagle"
1107 Kaiserslautern - Power Network
1143 Bamberg - Big Red Radio (mixad med Eagle)
1143 Bitburg - Power Network Eifel
1143 Heidelberg - Power Network Heidelberg
1143 Münchengladback - AFN Shape
1143 Stuttgart - Power Network
1143 Würzburg - Big Red Radio
1485 Hohenfels - AFN Bavaria "The Eagle"
Wohlhaupter via A-DX via Top News i MWN via Vav
Vatikanstaten
Som bekant inga sändningar på svenska längre, men
ett par sändningar till Europa på engelska:
0500-0527
7360, 13765
1730-1757
11625, 13765
SWN
Zambia
Christian Vision, som sedan 1994 har sänt från Zambia kommer under kommande vinter att sända engelska för Västafrika 0600-2000 på 13590 kHz.
Büschel i Kur
Asien och Oceanien
Bhutan
V-ss på Radio Bhutan är Kaka Tscherring, General
manager med e-post [email protected]
Goonatilleke i DXLD via Vav
44
Burma
I Burma, ett land där KV-sändningar fortfarande är
ganska vanliga, har det vid en undersökning visat sig
att FM-lyssnandet är på stark frammarsch. I maj-juni
hade under den gångna veckan 68,8 procent lyssnat
på FM medan ungefär hälften, 64 procent lyssnat
på KV. Nya medier, såsom lyssning via internet (1,3
procent) och mobiltelefon (16,6 procent) är också
uppåtgående.
BBG i Kur
Thazin Radio hörd med engelska 1430-1500 på 7110
kHz.
Sellers i DXLD via Vav
Radio Myanmar hörd 1147-1230 på 7200 kHz.
Howard i SWN via Vav
Rarhine BS i Oo Lwin hörd 1100-1200 på 7345 kHz.
Büschel i SWN via Vav
Indien
AIR Rajkot på 1071 kHz har adress Super Power
Transmitter, All India Radio, Radio Colony, Jamnagar
Road, Rajkot 360 006 Guwahati, Indien.
MWN via Vav
Oman
Radio Oman hörd med engelska 1430-1458 på 15140
kHz.
Ashar i SWN via VaV
Papua Nya Guinea
Ett ingenjörslag från NBC besökte i juli Radio New
Ireland och installerade en FM-sändare. Samtidigt
passade man då på att uppdatera KV-sändaren, vilken
nu beräknas kunna vara igång ytterligare två år med
10 kW på 3905 kHz.
Ricquish via DXLD via Kur
Nord- och Latinamerika
Argentina
LTA Argentina Armed Forces, Buenos Aires hörd
2050-2120 på 13363.6 LSB med relä av Radio Continental.
Giroletti i SWN
Colombia
Salem Stéreo på 14950 kHz har e-postadress [email protected]
SWN via Vav
Har kollat efter den här i Florida, men ännu inte
lyckats höra den.(red)
USA
I oktober fyllde WINB, Red Lion, PA 50 år och är
därmed den äldsta, ännu verksamma privata
KV-stationen i USA. Enligt webbpaltsen (www.winb.
com.) sänder man nu 1300-1700 på 13570 kHz och
1700-2300 på 9265 kHz. Adress 2900 Windsor Road/
PO Box 88, Red Lion, PA 17356. E-post: [email protected]
Biener i RM, CON
Guatemala
Radio Verdad, Chiqimula verkar fått ordning på sin
ofta krånglande sändare. Hörd i Florida 0230 med
mycket bra signal på 4055 kHz.
CON
Hawaii
1260
K... Keaau HI har fått tillstånd till U1 5 kW/1
kW från ett 55 meter högt torn. Keeau ligger på ön
Hawaii, ungefär 15 km sydost om Hilo. NRC via RM
WYFR,Family Radio, Okeechobee FL sänder sedan
den 28 oktober bl.a. engelska 2330-0400 på 6115
kHz.
Kanada
Följande stationer har eller kommer inom kort att
flytta till FM:
570
CFWH Whitehorse YT. IRCA
680
CHFA Edmonton AB. IRCA
690
CKGM Montreal QC. IRCA
1240 CFLM La Tuque QC. IRCA
1340 CFYK Yellowknife NT. IRCA
1400 CKSQ Stettler AB. IRCA
1570 CKMW Winkler MB. DXMA
via
RM
WTJC, Fundamental Broadcasting Network:s station
i North Carolina, stängde för gott i september. Sände
på 9370 kHz och denna frekvens har nu övertagits av
Dave Frantz och hans station WWRB. Ex-frekvens
för denna var 9385 kHz.
DXLD via Kur
6030 CFVP Calgary hörd med countrymusik och
id "Southern Alberta's Classic Country, AM 10 60".
Tillbaka "hemma" i Port Charlotte, FL för min 30+
vinter här, hör jag att det skett en hel del ändringar.
Stationerna, som tidigare idade Clear Channel Radio
idar nu som "I Heart Radio". Vid lite närmare koll,
visar det sig att IHR är en del av CCR där man startade
som en plattform för internetradio.
På 1070 kHz hörde jag tidigare WKII, en gammal
favorit med NOS-format. Finns där fortfarande med
id WKII, men idar också som "KIX Country Classics". WKIX finns också på FM, men där kör man
lite nyare country.
En annan favorit, WCVU, Punta Gorda FL med
NOS- format oc h Chalie Shue som morgonvärd finns
kvar på 104.9 MHz med id "Seaview 104.9". Märker
att alla f.d. CCR-stationer också bytt nyhetslevarantör
från CNN News till Fox News, klart högervridna.
På TV ser jag att WINK, Fort Myers FL på 1200 kHz
ökat effekten till 50 kW. Bör väl höras i Sverige.
CON
45
Ändringar
540 KMLB Monroe LA nu igång med U1 4
kW/26 W. NRC
540
WRGC Sylva NC har fått tillstånd tii U1 5
kW/ 140 W (f.d. U2 1 kW/250 W på 680 kHz). NRC
640 WWLS Moore OK har signal KWPN.
DXMA
820
WVSG Columbus OH har fått tillstånd till
U2 6500 W/790 W.
NRC
850
WKIX Raleigh NC har ny signal WPTK.
IRCA
890
KYWN Meridian ID åter igång med TLK.
Effekt nu 5 kW/125 W. DXMA
980
KICA Clovis NM ej igång. IRCA
990
KTKT Tucson AZ nu med U4 10 kW/490
W. IRCA
1030 WCTS Maplewood MN nu med U4 50
kW/4 kW. IRCA
1050 WFSC Franklin NC har ökat dageffekten till
3 kW (tidigare 1 kW). NRC
1060 KNLV Ord NE med ny dageffekt U1 1 kW.
NRC
1110 KWDB Oak Harbor WA har ny signal
KRPA. NRC
1120 WXJO Douglasville GA nu med D4 10
kW/0,9 kW. IRCA
1180 KOIL Bellevue NE har ny signal KZOT.
FCC
1190 KQQZ Fairview Heights IL nu med U4 25
kW/650 W. NRC
1200 WINK Pine Island Center FL nu med U4
50 kW/1 kW. NRC
1220 KQMG Independence IA åter igång med
SPO (ESPN). NRC
1230 WMML Glens Falls NY åter igång med SPO
(FSR). IRCA
1250 KDNZ Cedar Falls IA har ny signal KCFI.
NRC
1270 KPDA Twin Falls ID har ny signal KXQT
och bytt format från spanska till Comedy. Id: Funny
12-70. DXMA
1290 KKAR Omaha NE har ny signal KOIL.
DXMA
1330 WNTA Rockford IL nu med format Comedy och id "Funny 1330". IRCA
1350 KDZA Pueblo CO har ny signal KCCY. FCC
1350 WLMA Greenwood SC har stängt och återlämnat licensen. NRC
1380 KSLG St. Louis MO har ny signal KXFN. IRCA
1390 KJOX Yakima WA har ny signal KTCR.
FCC
46
1400 WPAY Portsmouth OH signal och licens
återlämnad. IRCA
1400 KVOU Uvalde TX har ny signal KGWU.
FCC
1400 KENT Parowan UT ej igång. IRCA
1420 WVJS Owensboro KY CP nu med U1 980
W/20 W (tidigare 5 kW/1 kW). NRC
1420 WCED DuBois PA nu med U1 4200 W/5
W. NRC
1430 WATB Decatur GA nu med U5 50 kW/174
W (f.d U4 1 kW/51 W. IRCA
1430 KZQZ St. Louis MO nu med U4 50 kW/5
kW (tidigare U4 5 kW/5 kW.) NRC
1450 KPBS Portland OR ej igång.
IRCA
1460 WXBR Brockton MA ej igång. IRCA
1470 WJPI Plymouth NC ej igång. IRCA
1480 WGUS Augusta GA har ny signal WCHZ.
FCC
1480 WADR Remsen NY har ny signal WRCK.
NRC
1490
KXLQ Indianola IA åter igång med SPO:YSR
format och id "The Jock". RDXWI
1490 KFON Austin TX har ny signal KLGO. FCC
1540 W... Southchase FL har fått tillstånd till U4
7 kW/300 W från tre anenntorn. NRC
1540 WDCD Albany NY ej igång. IRCA
1550 KIVA Albuquerque NM har ny signal
KRKE. IRCA
1580 WNTF Bithio FL åter igång med S/RELformat. IRCA
1590 WZRX Jackson MS har stängt för gott. IRCA
1590 KLRK Mexia TX åter igång med AC-format.
IRCA
1600 WAIA Beaver Dam KY har stängt och lämnat
tillbaka licens och signal.
NRC
1650 KYHN Ft. Smith AR åter igång med NWS/
TLK. DXMA
via RM
Källor
RM - Radiomaailma (Finland), SWN - Shortwave
news (Danmark), Kur -Kurier (Tyskland), QSL och
illustrationer - CON och ALf Persson, Vav - Värt att
veta (Dan Olsson, MKVK),
Välkommen till nya webben, forstättning från s. 10
kort Länklista och det är också här du kan Logga in
samt Tipsa redaktören. Och dessutom hittar du Solar
X-rays och Geomagnetiska fältet som du känner igen
från den gamla webben.
Surfplattor och
smarta mobiltelefoner
Vår nya webb är lätt att
använda också när du vill
gå in via din surfplatta eller
din smarta mobiltelefon.
Sidan anpassas till det
bildfönster du har och
för på de enheter jag har
haft tillgång till har det
gått jättebra att peka sig
fram på vår webb.
HCJB:s svenska program startade..., fortsättning från s. 35
ningen i Pifo, i förgrunden. Den bilden tycker jag
har allt som lockar fram fantasin för en ung DXare. Från HCJB:s 50 års jubileum 1981 har jag ett
QSL , som visar HCJB:s nya 500 kW kortvågssändare tillika en vimpel, som visar att Ecuadors president
var med och öppnade sändaren den 18 februari
1981. Från 60-årsjubileet har jag fått en vimpel plus
ett QSL, som visar Pacs - HCJB:s nervcentrum.
Föreningen HCJB Sverige
finns sedan 1966 och stödjer missionsverksamhet i
samarbete med HCJB Global Sweden som har adressen Bergengatan 18, 164 35 Kista, tel. 08-449300
(www.hcjb.se, [email protected]) samt pg 680680-6 och bg
332-4407. Man stödjer HCJB:s arbete i fem regioner i
världen. Jag får sedan en tid mig tillsänt HCJB Global
Sweden Nyhetsbladet, som kommer ett par gånger om
året och provexemplar kan säkert erhållas från adressen
ovan. Du kan också gärna stödja HCJB:s arbete med
ett stödbelopp på någon av post eller bankgirokontona.
Webbredaktionen
Vi är tre webbredaktörer som delar på arbetet, för att
inte få långa ledtider innan nytt material kommer
in. Det är Alf Persson, Stig-Owe Elgborn och
undertecknad, alla med hemvist i Volvo DX-klubb.
Vi efterträder Bo Samuelsson som ensam skötte den
gamla webben som krävde programmeringskunskaper
i 4 år. Tack Bosse för en fin insats!
Moritz Saarman
Sökes:
Medhjälpare till valberedningen
Vid DX-parlamentet 2012 lyckades vi bara få in en
person i valberedningen, Ullmar Qvick. Normalt
skall vi ha två valberedare och Ullmar vill gärna ha
någon som hjälper honom i den uppgiften. Om du
själv kan tänka dig att gå in i den rollen eller har
förslag på någon som kan vara lämplig, hör då av
dig till SDXF. Antingen via e-post till [email protected]
se eller via posten till Sveriges DX-förbund, Box
1097, 405 23 GÖTEBORG.
Lyssna på gamla HCJB-program
För att hedra 75-årsminnet av HCJB:s sändningar på svenska har man på sin webbplats www.
hcjb.se lagt ut några godbitar ur programmen.
HCJB fortfarande på kortvåg
Ett av mina QSL är från HCJB Australia den 3 februari 2012 kl 1440 UTC på frekvensen 15340 kHz från sändaren i Kununurra i nordvästra Australien.
I Ecuador finns HCJB , Quito även över en sändare på
frekvensen 6050 kHz med 8 kW. F.ö. utnyttjas sändare
i olika länder t.ex. tyska och engelska program går över
3995 Kall Krekel i Tyskland. I ett tips från QRG-bullen från Mälardalens Radiosällskap (f .ö 50 år i år) ser
jag också att kl 18.30 UTC har HCJB, Weenermoor
hörts på 3995 med DX-program på tyska. I övrigt får
jag hänvisa till WRTH och andra beprövade tipskällor.
En 60-årsjubilerande DX-lyssnare får passa på tillfället att varmt tacka för alla fina lyssnartillfällen och fina
personliga kontakter under alla år med Radio HCJB
i Quito.
Claës-W Englund
European DX council - EDXC
Resultatet från röstningen av den nya styrelsen är nu
avgjord, samt platsen för 2013 års EDXC-konferens.
Till den nya styrelsen valdes med 100% ja-röster, Kari
Kivekäs EDXC generalsekreterare; Jan-Mikael Nurmela vice generalsekreterare, båda från Finland.Till
revisorer valdes; Dave Kenny och Alan Pennington
båda från England. Mandatet gäller för 3 år, från 1
januari 2013 till 31 december 2015.
2013 års EDXC-konferens kommer att hållas i Portugal; Figueira da Foz, västra Coimbra, den 6-9 september. Mer detaljer kommer så småningom under
det kommande året.
Torre Ekblom
47
POSTTIDNING B
Avsändare
Sveriges DX-förbund
Box 1097
405 23 GÖTEBORG
DX-filateli
Christer Brunström | Kungsgatan 23 | 302 46 HALMSTAD | 035 - 10 80 90 | [email protected]
Med sina 70 miljoner invånare är Egypten ett av
arabvärldens och Afrikas mest betydelsefulla länder.
Vi har alla hört om de stora omvälvningar som landet
genomgått på senare tid. I nuläget försöker olika
islamiska grupperingar utöka sitt maktinnehav i det
tidigare så sekulära Egypten. Landets kristna minoritet
– kopterna – går ett osäkert öde till mötes. Många
kristna kyrkor har bränts ner. Men även kristna egyptier
har begått övergrepp mot andra befolkningsgrupper.
Man kan fråga sig om det var den idag rådande
situationen som de protesterande ungdomarna på
Tahrirtorget i Kairo önskade sig.
Radio Cairo – den egyptiska utlandsradion – är tyvärr
i nuläget inte någon källa till närmare information om
läget i landet. Personalen på de olika språkavdelningar
producerar varje dag mängder av förmodligen mycket
intressanta program som vi lyssnare inte kan höra
eftersom den tekniska kvaliteten på utsändningarna
är fullständigt undermålig.
Jag har i flera veckor i stort sett dagligen kollat Radio
Cairos olika frekvenser till Europa och inte vid något
tillfälle har ljudkvaliteten varit tillräckligt god för att
vi lyssnare skulle kunna förstå något av innehållet.
Oftast är det bara en ton eller ett surr på frekvensen.
Detta är tyvärr problem som pågått under lång tid
och ledningen för Radio Cairo tycks sakna både vilja
och ekonomiska resurser för att komma till rätta med
situationen.
Men nu är ju den här spalten avsedd att spegla
frimärken med radio som motiv varför vi genast
lämnar det tråkiga ämnet om hörbarhet och i stället
tar en titt på det block Egyptens postverk gav ut den
1 juni 2004. Temat för utgåvan var den tionde Radiooch TV-festivalen i Kairo. Förutom det här visade
blocket ingår tre frimärken i utgåvan.
Blocket har valören 2 egyptiska pund och det har
olika motivelement. Här finns festivalens logo liksom
den egyptiska radions emblem – allt övervakat av den
gåtfulla sfinxen.
Det är just radions logo som gör det möjligt att
inkludera denna utgåva i en samling DX-filateli.
Gissningsvis handlar festivalen huvudsakligen om
olika TV-produktioner. Även i Egypten delar man ut
priser till de bästa och mest uppskattade programmen.
Utgåvan är prisbillig och torde kosta runt en tia i
frimärkshandeln. Problemet är nog snarare att hitta
just dessa märken.
Egypten har vid flera tillfällen gett ut frimärken med
anknytning till landets radio och TV men motivvalet
har sällan varit direkt spännande.
Radio Cairo sände länge programmet Stamp Collectors’
Club där man berättade om nya egyptiska frimärken.
Det är tveksamt om det fortfarande finns kvar på
programschemat.
Säljes
MFJ 956 Preselektor/Avstämningsenhet.
Uniden Bearcat UBC 60XLT-2 skanner.
Täcker 66-517 MHz med uppehåll.
Närmare upplysningar fås från Jörgen
Sjöström, Sveg, telefon 0680-12235.