Lean - Respekt för människan

Välkommen på Bättre-seminarium
Lean - Respekt för människan
Toyota formulerar sin ledningsfilosofi inom två
huvudområden – Ständiga förbättringar och
Respekt för människan. Många med erfarenhet från
Lean hävdar att om inte Respekt för människan får
genomsyra det ständiga förbättringsarbetet bör man
inte benämna sitt arbete med rubriken Lean överhuvudtaget.
Program
09:30-10:00 Kaffe och fralla
10:00-12:30 Föredrag med Robert Kusén och Arne Ljung
12:30-13:15 Lunch
13:15-13:55 Samtal i grupper
14:00-15:00 Återsamling, frågor, samtal, summering. Robert Kusén och Arne Ljung
Robert Kusén är arbetarpojken från Södertälje som för sina
Lean-insatser på Apberget på Scania fick pris av kungen. Via
jobben som verkstadschef för Scanias
motormontering, ledningsstrateg och
Lean-chef för Södertälje kommun är han
nu vice president inom SSAB EMEA.
Tillsammans med Arne Ljung har han
just gett ut boken Respekten för människan – innan framgång med Lean kommer förändring av synen på människan.
Arne Ljung är beteendevetaren som inte
kunde hantera sitt eget beteende men
som efter långvarig träning fick förståelse
och ödmjukhet inför alla människors möjligheter att kunna växa och utvecklas.
Mental tränare, konsult inom ledarskap
och personlig utveckling, författare av bl.a.
boken Konsten att leda sig själv och Robert
Kuséns mentor sedan 2000.
Seminariet är ett samarrangemang mellan Bättrekonceptet,
IUC Sjuhärad och Södra Älvsborgs Sjukhus.
Information
Datum: Fredag 4 oktober
Tid: 10:00-15:00. Kaffe från 09:30
Plats: Elin Odencrants-lokalen Södra
Älvsborgs Sjukhus
Kostnad 390 sek + moms (faktureras)
Lunch och fika ingår.
Gå till hemsida för anmälan:
www.hb.se/Ingenjorshogskolan/Samverkan/Battre/Seminarier/Lean-Respekt-for-manniskan/
Sista anmälningsdag: 25 september
För mer information, kontakta:
[email protected]
eller
[email protected]
Karta över SÄS
Lämplig parkering finns i parkeringshuset, se rosa markering. Gå mot busshållplatsen
och vidare mot akuten. Följ vägen förbi akuten upp mot Restaurang.
Ditt mål är ingång 29, också markerat med rosa.
Håll utkik efter vägvisare till seminariet.