Registreringsunderlag

Registreringsunderlag
OBS! Beställning är BINDANDE. Handläggningstiden är ca. 3 veckor efter att betalningen är bokförd på vårt
pluskonto. Betalningsdag = Registreringsdag.
Bet.dag
BESTÄLLNING AV REGISTRERING
Regnr.
Avgiften betalas in till bankgiro: 937-8282
OBS! Kryssa i nedanstående rutor för de alternativ du vill skall gälla för denna registrering:
Finns det INGA kryss i nedanstående rutor publiceras INGENTING om ägare på INTERNET. HUNDUPPGIFTERNA publiceras ALLTID!
Godkänner man publicering på Internet, då publiceras ALLA uppgifter utom personnummer,
men nedan finns kyssrutor för det uppgifter man kan neka till.
 Jag samtycker till att uppgifterna kan
vara tillgängliga på Internet
 Jag vill INTE att min GATUADRESS
synd på Internet
 Jag samtycker till att uppgifterna kan
säljas av Blandis
 Jag vill INTE att mitt TELEFONNUMMER
eller MOBILNUMMER syns på Internet.
Stryk över om det inte gäller båda
nummerna
 Jag samtycker till att uppgifterna
används för utskick av reklam m.m.
 Jag vill INTE att min EMAIL syns på
Internet
BESTÄLLNING
 Härmed beställer jag registrering av hund enligt detta registreringsunderlag, och är medveten om att beställningen är bindande
och skall FÖRSKOTTSBETALAS inom 14 dagar till Blandis bankgirokonto: 937-8282
Registreringsavgift = 250 kronor (ordinarie avgift och en engångsavgift)
STANDARDREGISTRERING: Släktledsbevis, Veterinärintygsblankett, Resultatlista, Kurslista (för Masterpoäng), Ägaranmälan,
Masterpoänglista, HUNDÄGARKORT samt Jordbruksverkets Registreringsblankett (om hunden inte är ID-märkt) och
2-årskompletteringsblankett (om hunden är yngre än 2 år).
Det är önskvärt att föräldrarnas identitet kan styrkas med kopior av registreringsbevis (om sådant finns), där det är möjligt.
REGISTRERING AV NY ÄGARE:
Ägarbytesblankett kan skrivas ut från hemsidan eller använd det formulär som finns där.
Det är viktigt att BÅDE GAMLE ÄGARENS PERSONNUMMER OCH DEN NYA ÄGARENS PERSONNUMMER finns på blanketten eller i
formuläret. Man skall också skicka med en kopia av kvitto eller köpeavtal på Ägarbytet.
Ett nytt SLÄKTLEDSBEVIS går att beställa till en kostnad av 125 kronor, som skall betalas in på vårt plusgirokonto: 151 73-8
Denna avgift gäller också vid 2-årskompletteringen, om man vill ha ett nytt SLÄKTLEDSBEVIS
 Härmed beställer jag ett nytt SLÄKTLEDSBEVIS
VALPKULLREGISTRERING
Vid valpkullsregistrering skall varje valp följas av ett registreringsunderlag undertecknad av uppfödaren. Kopia av
överenskommelser med hanhundsägaren samt parningsintyg (om sådant finns) skall skickas med registreringen. Endast på valp 1,
behöver föräldrauppgifterna fyllas i. Finns stamtavlor på registrering i annan förening skall kopia av dessa följa med
registreringsunderlagen.
Avgift: 150 kronor/valp (exempel: 4 valpar; (150 kr/valp = 600 kronor)
Vi har krav på att mamman skall registreras samtidigt, som valpkullen om hon inte redan är registrerad i Blandis Hundregister
eller annan organisation. Uppfödarkort utfärdas för 12-månader från valpkullens registreringsdatum.
 Härmed beställer jag VALPKULLSREGISTRERING
VALPFÖRMEDLING
Valpförmedlingen sker per telefon till uppringare samt över INTERNET. Det är GRATIS att lägga in annons i vår
ANNONSMARKNAD på Internet, men i texten måste det finnas med att valpkullen är registrerad i BLANDIS.
 Jag önskar VALPFÖRMEDLING
Fyll i följande och/eller stryk det som INTE gäller:

VALPPRIS:………………………………………………… Handpenning……………………………………….

Valpkullsförsäkrade ……… Ja / Nej

ID-märkta …………………… Ja / Nej

Veterinärbesiktigade …….. Ja / Nej

Övrigt ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Betalning skall ske förskottsvis till bankgiro: 937-8282
Registreringen behandlas INTE förrän betalningen finns bokförd hos Blandis.
Handläggningstiden efter betalning är upp till 3 veckor. Betalningsdatum = registreringsdatum
OBS! Blandis ansvarar INTE för riktigheten i uppgifterna som lämnas vid registreringen och de som ligger till
grund för SLÄKTLEDSBEVISET. Underlag och fotografi skickas till nedanstående adress.
I beloppet för registrering ingår ett medlemskap i Blandis Rix under första kalenderåret. Värde 150 kr!
BLANDIS | Tornfalksgränd 6 | 74561 ENKÖPING
Mobil. 070-514 4984 | Bankgiro: 937-8282 | Orgnr. 802461-2072 | E-post: [email protected] | HEMSIDA: blandis.se
HUNDENS UPPGIFTER
(Räcker inte utrymmet till, skriv på löst papper och skicka med)
HUNDENS NAMN:
KÖN:
FÖDD:
ID-Nummer:
RASER I %:
Färg / Teckning / Päls:
Egenskaper:
Storlek / Vikt/Höjd:
Röntgenresultat, tävlingsresultat m.m. ( skicka med fotokopior ):
cm
Liten/Vikt
Mellan/Vikt
Stor/Vikt
FADER:
Regnr:
ID.nr:
Född / död – datum:
Regnr:
ID.nr:
Född / död – datum:
RASER / FÄRGER / TECKNING / PÄLS:
EGENSKAPER / EV. TÄVLINGSRESULTAT:
MODER:
RASER / FÄRGER / TECKNING / PÄLS:
EGENSKAPER / EV. TÄVLINGSRESULTAT:
SÄLJARE/
ÖVERLÅTARE/UPPFÖDARE:
VK – reg:
3:___________
ÄGARUPPGIFTER:
NAMN:
NAMN:
ADRESS:
ADRESS:
POSTNR./ ORT:
POSTNR./ ORT:
Tfn.:
Personnr:
-
Tfn.
E – post:
E – post:
Hemsida:
Hemsida:
NAMNTECKNING
Personnr.
-
NAMNTECKNING
NAMNFÖRTYDLIGANDE:
NAMNFÖRTYDLIGANDE:
Legitimation:
Legitimation:
ALLA HUNDAR REGISTRERADE I BLANDIS KAN SAMLA MASTERPOÄNG OCH FÅ TITLAR SOM
”GESÄLL”, ”MASTER” samt ”SWEDISH MASTER” man har också möjlighet genom att ha den mesta poängen ett år, få
”SIMSONS HEDERSPRIS”, som är ett graverat tennfat och delas ut till en tik och en hane, som då får titeln ”Årets Tik” resp.
”Årets hane” följt av årtalet.
BLANDIS | Tornfalksgränd 6 | 74561 ENKÖPING
Mobil. 070-514 4984 | Bankgiro: 937-8282 | Orgnr. 802461-2072 | E-post: [email protected] | HEMSIDA: blandis.se