Ren luft inomhus

N
!
et
yh
Frisk luft hemma och i stugan!
Ren luft inomhus
De flesta sommarstugor och småhus har dålig ventilation.
Värmeväxlaren förser huset med filtrerad, ren frisk luft samtidigt som
värmen i den begagnade luften tas tillvara.
Temperaturverkningsgraden är upp till 70%
På köpet får du ett jämnt och mycket behagligt inneklimat
· Enkel att installera - gör det själv
· Vädrar utan korsdrag
· Låg energiförbrukning
FTX-ventilationsaggregat
för användning i sommarstugor, småhus och andra utrymmen
Enkel att installera
Alltid ren luft inomhus
Värmeväxlare
Tekniska data
Korsvärmeväxlare
Verkningsgrad ca. 70%
Typ: MEnV150
Utomhusdel
3-steg fläkt
Aggregat kan regleras i 3-steg
16 m3/h, 30 m3/h, 45 m3/h
Elförbrukning
4 Watt, 10 Watt, 15 Watt
Ljuddata
< 26 dB/A 1m
Ytterväggstjocklek
anpassbar
Inomhusdon (Till-o Frånluft)
240 x 240 mm
Kanaldimension
160 mm
Skyddat mot fukt
Låg energiförbrukning
Låg ljudnivå
UV-beständig
Installationstillbehör
Gummitätningar m.m
Postadress:
Besöksadress:
MK Ventmiljö AB
Box 5018
141 05 Kungens Kurva
Tel/fax 08-88 74 70
Domherrevägen 1
Segeltorp
Hemsida: www.mkventmiljo.se
E-post: [email protected]
Inomhusdel
Frontkåpa med filter
Strömbrytare
Separatströmställare
med 3-fläktsteg