Champion - Thorn Lighting

Champion
Standarder
NY
Ljuskällor
IP66
(IP65 för inkopplingsboxen)
Enkel att installera och underhålla tack vare de förbättrade egenskaperna
Vid montering av strålkastare på hög höjd är säkerhet
och enkelhet avgörande faktorer
Tack vare den förbättrade värmehanteringen
och omsorgen om detaljer har Champion blivit
kompaktare och lättare, och därför är den enklare
att hantera och montera
•Handtaget är centralt placerat och strålkastaren är
lättare än tidigare varianter (1)
1
2
•Eftersom det finns inriktningssikten på såväl stommens
ovansida som på sidorna av inkopplingsboxen blir det
lättare att rikta in vridningen i horisontell led (2)
3
•Inkopplingsboxen har flyttats från bygelfästet till
stommen, vilket gör det lättare att justera in och
fixera strålkastaren i alla lägen (3)
•Luckan öppnas utan verktyg och en automatisk
brytare gör strålkastarens inre helt spänningslöst (4)
•Det behövs inga verktyg för att byta ut ljuskällan (5)
•3 lamplägen som kan justeras även då strålkastaren
är monterad (6)
4
En effektiv, högpresterande strålkastare med
förstklassig optik som minimerar störande ljus
Optimerat optiskt koncept
44°
•Kompakt asymmetrisk strålkastare för 1 kW och 2 kW metallhalogenlampor
med planglas och inbyggd skärm som ger en mycket bra kontroll av bländning
och störande ljus (0 cd vid 90°). Kan kompletteras med ytterligare tillbehör
6
5
Belysningslösningar med Champion: Uppfyller bästa praxis, förstklassig kontroll av ljus utanför planen
24°
Peak
68°
•Maximal optisk effektivitet och anpassad ljusfördelning med minimalt ljusspill
•Det behövs inga verktyg för att nå och byta ut ljuskällan bakom en fällbar lucka
3
1
Ev
90°
Inget direkt uppåtriktat ljus
0
5
4
3
2
1
0
Användningsområden
•1 kW och 2 kW dubbelsocklade metallhalogenlampor (Philips MHN-LA)
lång brännare
•2 kW dubbelsocklade metallhalogenlampor (OsramHQI-TS/L) lång brännare
•2 kW dubbelsocklade metallhalogenlampor med högre ljusflöde
(Osram HQI-TS/S HF, Philips MHN-SB HO) kort brännare
•1 kW högtrycksnatriumlampa, sockel E40
•1 kW metallhalogenlampa (Osram HQI-T, Philips HPI-T), E40-sockel
www.thornlighting.se/CHMP
Vinkel
D
36˚
•Små och medelstora arenor
•1 kW och 2 kW dubbelsocklade metallhalogenlampor (Osram HQI-TS/S,
Philips MHN SB) kort brännare
90
87˚
•Idrottsplatser
Ljuskälleinformation
75
15
•Tack vare ett inbyggt inriktningssikte behövs inga verktyg för inriktningen i
horisontell led
•Strålkastare för allmänt bruk
60
45
30
88 % överfört
•Tre lamplägen som kan ställas in på plats även när strålkastaren är monterad
•Den nya Champion
bygger vidare på tidigare
framgångsfaktorer och
har dessutom förbättrats
för att effektivt kunna
hantera projekt, vilket
gör den till det perfekta
valet för belysning på
idrottsplatser och andra
platser där kontroll av
ljuset är viktigt.
55°
60°
•Total avskärmning uppnås vid 75° över lodlinjen
•Med hjälp av den ställbara skärmen för avbländning
kan ljuset kontrolleras ytterligare i riktning framåt
(vilket oftast är den mest avgörande riktningen),
men även på sidorna och bakåt (3)
Avstånd (D) = 78 m
m
63
m
65° (max 68°)
•Champion erbjuder flera olika ljusfördelningar från
samma monterade position. Eftersom den har 3
justerbara lamplägen kan all inriktning som krävs för
att skapa en jämn belysning uppnås genom dessa
lamplägen, inte genom uppvinkling (2)
90˚
101.4
2
•Champion ska installeras utan uppvinkling, vilket bidrar
till att reducera ”sky glow”, bländning och störande ljus.
Tack vare det snedställda glaset i Champion överförs
88 % av ljuset samtidigt som en ”virtuell” ljusspridande
yta som är horisontell med marken (1) uppstår
142˚
0˚
Planens mått
55x91 m
Totalt spelområde
63x101 m
Beräkningspunkter
11x19
Typ av ljuskälla
Ljusflöde per ljuskälla
HQI-TS/L 2kW
230000
Antal strålkastare
14
Antal stolpar
6
Monteringshöjd
15 m
www.thornlighting.se/CHMP
Krävs
Uppnåtts
Bibehållen medelbelysningsstyrka
250
269
Nyvärde medelbelysningsstyrka
287
314
Jämnhet (min/med)
0,6
0,71
-
0,4
55
49
Jämnhet (min/max)
Bländningsgrad GR (max)
Ev (lux)
•Exempel: En fotbolls­
plan i stadsmiljö.
Den belysningsstyrka
som krävs uppnås
med bra jämnhet och
minskad bländning.
Dessutom har särskild
uppmärksamhet ägnats
åt omgivningen.
•Den vertikala
belysningen på 5 m
höjd är mycket viktig
eftersom sovrumsfönster
på första våningen är
placerade cirka 5 m
över marken. Som
bilden visar minimeras
vertikal belysning vid ett
avstånd på 78 m från
planens mitt.
Champion
Standarder
NY
Ljuskällor
IP66
(IP65 för inkopplingsboxen)
Översikt
Champion - MHN-SB 2000W
cd/klm
cd/klm
Champion - HQI-TS 2000W/NL
Beställningsuppgifter
Stomme: pressgjuten aluminium
(ENAB 44300, EN AC-44300), omålad
Glas: 4 mm härdat
Inkopplingsbox: Polyamid
(66 V0 Svart, förstärkt med 20 % glasfiber).
Skruvar: Rostfritt stål
Ljuskällor och driftdon beställs separat
Installation/montering
Åtkomst till ljuskällan och automatisk urkoppling av
spänningen via luckan på baksidan. Det behövs inga
verktyg för att montera och byta ut ljuskälla. Bygel som
fästs med bult (M20) genom Ø 22 mm eller Ø 15 mm
hål. Drivdon monteras separat. Kabelförskruvning
för Ø7,5–13 mm kabel. Inriktning med inbyggt
inriktningssikte på ovansidan (via luckan och stommens
främre kant) eller sidan (på inkopplingsboxen).
Projicerad vindyta = max 0,19 m²
674
277
456
Material/ytbehandling
327
Utförande
CHAMPION 1KW MHN-LA CL2 WI
CHAMPION 1KW HQITSS CL2 WI
CHAMPION 1KW E40 HST CL2 WI
CHAMPION 2KW HQITSL CL2 WI
CHAMPION 2KW MHN-LA CL2 WI
CHAMPION 2KW HQITSS -MHN SB CL2 WI
CHAMPION 2KW MHN-SB-HO/HQITS-S HF CL2 WI
Ø15
635
863
278
455
327
551
719
Hot Restrike-version
www.thornlighting.se/CHMP
19,30
19,17
19,07
96261227
96261223
96261225
19,17
19,30
19,17
19,17
96261232
96261230
96261229
96261231
www.thornlighting.se/CHMP
Utförande
Vikt (kg)
Beställningsnummer
1,05
1,4
0,43
96261969
96261970
96261971
14,50
24,00
23,50
96012191
96012190
96262841
Champion-tillbehör
Champion 2kW CL2
100 100
Ø22
Beställningsnummer
Champion 1kW CL2
550
Ø15
Vikt (kg)
CHAMPION NM WG
CHAMPION NM AJ VS FRONT
CHAMPION NM VS REAR
Drivdonsboxar
GB IP65 1KW 230/240V HST/HIT NI
GB IP65 2KW 380-415V HIT-DE NI
GB IP65 2KW 380-420V MHNSB HO/HQITSS HF
WG -skyddsgaller, AJ VS - ställbar skärm, VS - fast skärm
HF - High Flux och High Output-varianter