Limmud Stockholm 2011, program* för lördagen den 19 november

Limmud Stockholm 2011, program* för lördagen den 19 november
15.00
REGISTRERING
ÖPPNAR
16.00
HAVDALA
17.00-18.00
Chevruta
Tema “Tid”

rum
144
Simo Muir
Rejection of
Israel, Jakob
Schur’s
dissertation
1937
Alex Israel
Moses, holy
prophet or political
leader?

rum 308

rum 140
18.20-19.20
Shahar Ilan
The fall of the
status quo

rum
19.40-20.40
308
William Gross
An antique road
show

rum
21.00-22.00
340
Johanna
Schiratzki
Omskärelse av
pojkar - vad
legitimerar barnets
bästa?
21.00-
rum
342

rum

144

rum 342
Kevin Sefton
The Limmud
chat show

Lounge, plan 2
Alex Israel
The mystery of
Isaac - the passive
aggressive
patriarch that we
never got to know

rum
340
Bertil
Oppenheimer
Till Sverige –
historien som aldrig
blev berättad

rum
Daniel Sawka
Samokovlija - en
sefardisk Singer?
342
MINGEL I
LIMMUDPUBEN
(matsalen)



rum
Halima Krausen
Isak eller Ismael?
rum 340
J Jakubowski
och S Einhorn
Änglarnas svar om godhet och
ondska


rum
L Dencik, D
Lazar, S Sjöblom, I Lopez,
N Hermele
Scener ur ett
blandäktenskap

Paneldiskussion
med D Lazar, H
Krausen, Å
Bonnier
An imam, a priest
and a rabbi…
Sonia
Schlossman
Finns det
fortfarande judar
på Sicilien?

rum
342
Kevin Sefton
A vegetarian walks
into an abattoir

rum
140
Teresa Klimowicz
The Holocaust in
Polish contemporary
art
The Shuk
Story and song

rum
rum

246
138
Yael Feiler
Shakespeares
Shylock - den evige
juden? Dubbelsession
Maynard
Gerber
Att namnge
judiska barn


rum
rum
144
138

338
Rebecca Lillian
What does it mean
to reconstruct
Judaism?
Adam Cwejman
Är en judisk
identitet bortom
Israel möjlig?
Yael Feiler
Shakespeares
Shylock - den evige
juden? Dubbelsession
Stav Shaffir
Tents in Tel aviv
– what is it all
about?




rum
rum
rum
338
Nathan Abrams
The Shining as
midrash

rum
308
140
Lars Dencik
Mänskliga
rättigheter inom
judendomen
Lene Rachel
Andersen
Judendomen som
immateriell stat


rum
144
rum
140
The Shuk
KONSERT
(börjar 22.00)


politik kultur textstudier judiskt liv Diaspora shmooz/mys historia kemi
*notera att programmet är preliminärt
Middag kan hämtas i matsalen mellan 18:00 och 20:00
138
340
rum
308
Chassidah Duo
Moishes mirakel
och andra
judiska
berättelser

rum
246
Limmud Stockholm 2011, program* för söndagen den 20 november
9.15
10.0011.00
REGISTRERINGEN
ÖPPNAR
The Shuk
We are family

rum 246
Jan Schwarz
A close reading of
three Yiddish poems

rum
11.2012-20
12.4013.40
Benny Dagan
Israel in the Arab spring
Lars Dencik
Diasporans dialektik


rum
rum
308
Paneldiskussion
med Einhorn, Frenkel,
Kellerman , Jakubowski
Resor i Förintelsens spår.
Varför då?

14.0015.00

308
Rebecca Lillian
It’s not just a good
idea, it’s a mitzvah!



Anna Veeder
Jakten på kung David –
arkeologi i Jerusalem
rum
140
Jonathan Leman
Attentaten i Norge – varför
blandas judarna in?

17.4018.30

rum 340
Michaela Lundell
Sjung med i Spelman på
taket!

16.4017.40
144
Nathan Abrams
A Serious Man – a
deep discussion och
film analysis
rum
Lounge, plan 2
15.2016.20
342

rum 340
”HEJDÅ-MINGEL” MED
rum
342
S Schlossman
Judarna i Italien under
fascism och nazitysk
ockupation


rum 144
Isak Nachman
konvertering enligt
halacha


rum 144
MUSIK
Halima Krausen
En muslim läser
Torahn

Anna Abakunova
The Holocaust in
occupied Ukrainian
territories
David Lazar
Conversion according
to halacha and
aggadah
Helene Don Lind
Kropp och själ i ett
yogiskt-judiskt
perspektiv
B Oppenheimer
och TFürth
Vill du börja släktforska?




S Rappaport
Song and text study
Double session
rum 144
Rebecca Lillian
Finding comfort in
grief
rum 308
Vladimir Janev
The Jews in
Macedonia
rum 112
William Gross
Judaica - A love affair
with non Jewish culture
rum 140
C H Carlsson
”Judehuset” på
Klippgatan





rum
rum
rum
rum
rum
rum
340
342
S Rappaport
Song and text study
Double session

rum
342

rum
144
138
Yonathan
Schimmel
29 November 1947 from dream to reality

338
Lunchdisco

rum

rum
Chevruta
Tema ”Tid”

112
144
I Reichel och K
Lichtenstein
Ickekonfessionell
skola för alla judar


rum
138

Folke Holtz
Finns det en judisk
själ?
William Gross
Angels and demons the images of magic



rum
rum
rum
Alex Israel
Greed, infatuation and
self-dilusion

rum
140
308
Sascha Lazar
Reflexion kring
shabbatljuständning

rum
138
340
Frederek Musall
Keeping the faith (?)

rum
342

politik kultur textstudier judiskt liv Diaspora shmooz/mys historia kemi
*notera att programmet är preliminärt
Lunch kan hämtas i matsalen mellan kl 11:20 och 14:00

138
140
Ivar och Sten
Heckscher samt A
Carlberg Familjen
Heckscher och
tsedaka

Isak Nachman Shomer
shabbat år 2011, tvång
eller befrielse?
rum 140
Stav Shaffir
Leading the social
protest in Israel


rum
rum 340
Shahar Ilan
Without Haredi work
it won’t work
138
L R Andersen
Varför konverterar en
intelligent ung kvinna till
judendomen?
rum
Simo Muir
Yiddish in Finland
340
140
Kevin Sefton
the Limmud chat show

Lounge, plan 2
Nathan Abrams
Menstchlikayt versus
goyim naches

rum
308
rum
308
Joanna Slusky
Jews on repeat - the
chemistry Nobel
prize for dummies

rum 342
Noemi Karsay
Moishe House
comes to Stockholm

rum
338