Lättare att låna till toppskolor

Lättare att låna till toppskolor
4/28/13 7:58 PM
• I dag studerar runt 300 svenskar med studiemedel vid något
av världens 20 högst rankade lärosäten. Regeringen vill nu att de
ska bli fler. Men på de allra bästa universiteten i till exempel USA
kan avgiften för en enda termin ligga nära 200 000 kronor.
Hittills har taket för hur mycket extra studielån som kunnat tas
för att finansiera terminsavgifter legat på 27 000 kronor i max
tolv terminer. Nu vill regeringen i stället slå ihop hela beloppet
och göra uttaget mer flexibelt. 324 000 kronor räcker då till en
eller två terminers avgift på de dyraste utländska universiteten.
21-åriga Johanna Eriksson från Helsingborg läser en fyraårig
kandidatutbildning i internationell politik och diplomati på
elituniversitetet Princeton, en timme söder om New York City.
Där har hon Nobelpristagaren i ekonomi Paul Krugman som
personlig handledare, och ett vardagsliv som hämtat ur en
amerikansk collegefilm.
Årsavgiften är 55 000 dollar, 365 000 kronor. Den betalar
Johannas föräldrar. Själv tar hon inte mer studielån än vad hon
skulle ha gjort i Sverige.
– Så är det för de flesta svenskar på den här sortens universitet.
http://www.dagensnyheter.se/search/articles/7BAdLXCP0v3MJ7twy5vvV…%22%2c%22Value%22%3a%22OrdinaryArticles%22%7d%5d%7d&preview=print
Page 1 of 2
Lättare att låna till toppskolor
4/28/13 7:58 PM
Dock får sex av tio studenter på Harvard, Yale och Princeton en
rabatt på avgiften som står i relation till föräldrarnas ekonomi.
– Vissa får läsa här helt gratis. I genomsnitt ligger rabatten på 60
procent av avgiften. Och möjligheten gäller även utländska
studenter. Då kan 324 000 räcka till flera terminer.
Den som vill räkna ut hur mycket hon eller han själv skulle
betala kan gå in på respektive universitets hemsida och leta efter
rubriken Financial Aid. Där ska det finnas en kalkylator som
utifrån föräldrarnas inkomster och tillgångar kan ge en
uppfattning om den eventuella avgiftsminskningen.
Den som väl tar sig in på en av de utländska toppskolorna kan
också söka stipendier, via hemsidor som stipendier.se eller
globalgrants.com. Johanna Eriksson sökte 25 stycken och har
från fem av dem fått sammanlagt runt 200 000 kronor.
Chefredaktör: Peter Wolodarski. Tf ansvarig utgivare: Caspar Opitz. Vd: Gunilla Herlitz. Redaktionschef: Caspar Opitz. Kulturchef: Björn
Wiman. Chef ledarredaktionen: Johannes Åman. Chef DN.se: Anna Åberg © Dagens Nyheter AB 2013
http://www.dagensnyheter.se/search/articles/7BAdLXCP0v3MJ7twy5vvV…%22%2c%22Value%22%3a%22OrdinaryArticles%22%7d%5d%7d&preview=print
Page 2 of 2