Hur skapa bokningar i Google-kalender

Hur skapa bokningar i Google-kalender
Gå till www.gmail.com
Skriv in din gmail-adress (användarnamn) och lösenord
Hur skapa bokningar i Google-kalendrar.docx
Sida 1 av 7
Du kommer till startsidan för gmail.
Klicka på ”Kalender” i menyraden upptill.
Hur skapa bokningar i Google-kalendrar.docx
Sida 2 av 7
Kalendervyn visas.
I denna inloggning/googlekonto/gmailadress syns 7st olika kalendrar:
Britta Carlund, Bokningskalender Förögården, Bokningskalender Musikrummet, Kontakters
Födelsedagar, Styrelsekalender DSF, Svenska Helgdagar, Veckonummer.
Färgen framför kalendernamnet (i kolumnen i höger) visar textfärgen varje kalender har i
kalenderytan (till höger i bilden nedan). Flera olika kalendrar kan alltså visas i samma kalenderyta.
Det går att klicka på den lilla färgrutan framför kalendernamnet för att stänga av och på visningen av
respektive kalender. Rutan blir då vit. I detta exemplet är visningen avstängd för Bokningskalender
Musikrummet, Kontakters fördelsdagar och Styrelsekalender DSF urklickade. De visas inte inte i
kalenderytan till häger. Prova klicka.
Hur skapa bokningar i Google-kalendrar.docx
Sida 3 av 7
För att skapa en bokning, klicka på en dag i kalenderytan till höger, nedanstående bild visas.
I detta fallet klickade jag på den 6/7. Namnet på bokeningen ”Test bokning”.
I rutan Kalender visas i vilken kalender som bokningen läggs till i, i detta fallet ”Bokningskalender
Förögården, Stora Förö”. Det är absolut viktigt att man väljer rätt kalender vid bokning. När man
vecklar ut rutan (klickar på lilla pilen bredvid rutan, syns de kalendrar som kontot har behörighet till,
förutom den egna kalendern (Britta Carlund) i detta fallet även Förögårdens, tyvärr verkar den egna
kalender alltid vara förvald så man troligen byta varje gång).
Det går att lägga till vilken google kalender som helst i rutan ”Lägg till en väns kalender”. I detta fallet
har jag lagt till de olika kalendrarna, tex [email protected] och [email protected]
Beroende på hur den andra parten har ställt in rättigheterna kan man redigera kalendern
(Förögårdens kalender) eller bara läsa kalendern (Styrelsekalender DSF).
Hur skapa bokningar i Google-kalendrar.docx
Sida 4 av 7
Om man klickar på ”Redigera Händelse” kommer man in i detaljerna för aktuell bokningen. Om man
vill göra bokningen under ett visst klockslag är det här man går in. Bocka ur rutan ”Heldag” så visas
klockslagen. När man är klar klicka spara.
Hur skapa bokningar i Google-kalendrar.docx
Sida 5 av 7
Nu är det gjort en bokning den 6/7, mellan 10 till 10.30. Det finns även en testbokning den 10/7.
Hur skapa bokningar i Google-kalendrar.docx
Sida 6 av 7
För att se att det blivit rätt skall man gå till Förös hemsida www.stforo.se och gå in på sidan som visar
aktuell kalender, i detta fallet förögårdens bokning.
Kan man se bokningen är allt i sin ordning.
I detta fallet syns bokningen den 6/7 vid namn ”Test bokning”. Allt gott!
/Torbjörn Persson
den 19 juli 2012
[email protected]
0703 400829
Hur skapa bokningar i Google-kalendrar.docx
Sida 7 av 7