ORDERSYSTEM - LaVie Design

O R D E RS YS TEM
MEDIUM
VÅ R S A T S N I N G F Ö R Ö K A D S E R V I C E O C H F Ö R S Ä L J N I N G
VI HJÄLPER DIG ATT ÖKA DIN FÖRSÄLJNING
Med paket Medium, som
även ger dig alla förmåner
som ingår i Baspaketet, ger vi
dig en möjlighet till ökad försäljning genom att vi skapar
din egen webshop som administreras och sköts från vårt
sampackningslager.
I programmet bestämmer du
vilka produkter du vill sälja på
din webshop och till vilket pris
samt bestämmer vilka avgifter
du vill ta för frakt etc.
Lager, leverans, packning,
betalning, returhantering och
all annan admisnistration
sköts från vårt lager. Du
behöver bara marknadsföra
din webshop.
Alla försäljningar i
webshoppen (minus ert
inköpspris som dras direkt)
betalas ut veckovis.
O R D E RS YS TEM
MEDIUM
VÅ R S A T S N I N G F Ö R Ö K A D S E R V I C E O C H F Ö R S Ä L J N I N G
n Försäljning
och marknadsföring är ditt fokus!
n Teknik, logistik och administration är vårt fokus!
TILLÄGGSTJÄNSTER
Genom vår reklambyrå kan vi även erbjuda ett
utbud av grafiska tjänster till låga kostnader:
n Ny
(eller uppdatering av) hemsida 4200 kr
n Logotyp 1000–3000 kr
Vill du veta mer? Kontakta projektledare Tony Mossberg: 0733–57 21 14
I SAMARBETE MED