Anpassning av Globus bröstsele för enbet

Anpassning av Globus
bröstsele för enbet
Enbetsselens delar
Svanskappa
Huvudlag
Tömmar
Brösta
Däckel
Baksele
Däckel
•
•
Börja med att lägga däckeln på hästens rygg och trä svansen genom svanskappan.
Dra fram selen till bakom manken (ca 15 cm). Därefter spänns däckelgjorden (den
innersta gjorden som håller selen på plats).
Observera att den inte skall spännas som en sadelgjord utan lösare, ungefär som en
livrem. Det skall gå att stoppa in ena handens fingrar under däckelgjorden.
Därefter spänns bukgjorden (undergjorden) som skall vara lösare än däckelgjorden.
Bukgjorden håller skacklarna på plats i höjd & sidled.
Baksele och brösta
•
•
•
Kontrollera svanskappans justering. En tvärhand skall få plats på höjden.
Bakselen (hintertyg) fästes vid svanskappan och justeras in i höjdled. Inte för högt då
den kan glida upp då och inte så lågt att den hindrar hästens bakbensrörelser.
Bröstan träs över hästens huvud och justeras in. Mycket viktigt är att bröstan ligger
några centimeter ovanför bogbladets underkant för att inte hindra överarmens
rörelsemekanik. Bröstan skall heller inte sitta så högt upp att den ligger på
luftvägarna. Det är viktigt att tänka på bröstans funktion och att den skall kunna följa
med i hästens rörelser tillsammans med svängeln på vagnen.
Huvudlag och tömmar
•
•
•
•
•
Tränsa hästen med huvudlaget. Ett huvudlag för körning är lite kraftigare än ett
vanligt ridträns, vilket är viktigt att tänka på för säkerheten. Särskilt om ett traditionellt
körbett används med hävstång. Grundregeln är alltid så mjukt bett som möjligt!
Nosremmen skall inte sitta hårdare än att ett finger kan stickas in under remmen.
Käkremmen skall inte sitta åt, den får inte hindra andningen, men tillräckligt kort för
att hindra hästen att skaka eller klia av sig huvudlaget.
Om huvudlaget har skygglappar, skall dessa ställas in så att 2/3 är ovanför och 1/3
under mitten på ögat. Detta för att hästen inte skall se över skygglappen bakåt.
Tömmarna sätts på sist och träs genom tömringarna.
Förspänning
•
•
•
•
Var alltid två personer vid förspänning. Hästen ryggas in under upplyfta skaklar
(gaffel) varpå skacklarna släpps ner och träs in i skakelbärarna. Alternativt dras
vagnen fram av medhjälparen medan hästen hålls stilla. Om skaklarna är stängda
fästes den yttre bukgjorden först nu.
Draglinorna fästs på svängeln och justeras i längd vid bröstan så att skakels läge är
rätt vid skakelbärarna när linorna är sträckta.
Draglinan kan med fördel ligga mellan däckel och bukgjordarna vilket stabiliserar
linan något vid körning.
Bakselen fästs i öglan på skakeln och justeras in så att det är ca 10 cm rörelsemån
mellan drag i draglinor och baksele.
Slutjustering
•
•
Remmar som inte är dubbelsydda är oftast väl tilltagna i längd på selarna för att
medge anpassning till alla hästtyper. Onödigt långa remmar bör därför kortas, t.ex.
med en grövre hushållssax. Detta gäller bakselen, svanskappan, huvudlaget m.fl.
Efter lite körning kan en del inställningar behöva justeras något. Var alltid
uppmärksam på selens funktion och hästens ergonomi!