MILJÖPOLICY FÖR NUDIE JEANS

MILJÖPOLICY FÖR NUDIE JEANS
Nudie Jeans ska bidra till en hållbar utveckling. Det gör vi genom att eftersträva att minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt, ekonomiskt
och praktiskt möjligt inom ramarna för vår verksamhet.
Nudie Jeans miljöpolicy syftar till att ange inriktningen för företagets miljöarbete inom flera olika områden. Miljöpolicyn ska följas upp, utvärderas och revideras med jämna mellanrum för bästa möjliga
resultat. All personal på företaget ska hållas uppdaterad om nyheter och lagstiftning inom miljöområdet.
Miljöarbete ska vara en integrerad och självklar del i Nudie Jeans dagliga rutiner. Under 2012 påbörjas
arbetet med att bli miljöcertifierade av Göteborgs stad.
Alla anställa och samarbetsparters får under kick-off av nya kollektionen information om vårt engagemang i både miljö och sociala frågor. Vi ska sträva efter att så stor andel som möjligt av kollektionen är
tillverkad av 100% ekologiskt odlad bomull eller andra alternativa hållbara fibrer.
»»
Vi ska följa de lagar och regler som är relaterade till vår verksamhet och produktion
»»
i ska klimatkompensera för de flygresor vi gör i tjänsten och planera för de övriga resorna ska
V
bli så miljövänliga som möjligt
»»
Vi enbart väljer rättvist och ekologiskt producerade livsmedel och andra inköp
»»
i väljer att samarbeta med leverantörer som har en miljöprofil tex för städning, tryck och transV
porter- vi ska alltid välja det mest miljövänliga alternativet
»»
Vi ska sortera allt avfall i den mån det är möjligt
»»
Alla anställda ska genomgå miljöutbildning och fördjupning inom miljöområdet vid behov
Göteborg 30/5- 2012
PALLE STENBERG, VD
www.nudiejeans.com