Granska en Internetkälla

Avslutande uppgift, källkritik
Svenska 8A, ht 2014
Granska en Internetkälla!
När du är ute på nätet och surfar möts du av enormt mycket information. Det är viktigt
att komma ihåg att vem som helst kan lägga ut en webbsida, vilket gör Internet både till
en guldgruva men också till en plats där oseriöst material eller rent av falska fakta
flödar.
Källkritik är en metod som du använder för att granska den information som du får från
olika källor, för att ta reda på om informationen är trovärdig och går att lita på.
Detta är vad ni ska göra:
(1) Läsa igenom era lektionsanteckningar samt den Power Point som ligger på
klassbloggen under fliken ämnen - svenska, för att få inblick i hur informationen på en
webbsida kan granskas.
(2) Leta upp en webbsida med någon typ av skriven information. Det kan vara en
blogg, en tidningsartikel eller reklamsida, men det viktiga är att texten innehåller
påståenden som kan vara antingen sanna eller falska.
(3) Genom att använda er av de källkritiska frågorna och begreppen ska ni kolla er
valda hemsidas trovärdighet som källa. Använd er av tipsen ni tagit del av för att hitta
saker att kommentera eller anmärka på.
(4) Redovisa vad ni kommer fram till i en Power Point. Er Power Point ska innehålla
följande:
• En kopierad version av webbsidan du varit inne på, som klistras in i er PP (använd knappen print
screen/PrtSc på datorn).
• Ett antal anmärkningar på källans trovärdighet baserad på
exempelvis:
- vem författaren/skribenten är (titel, yrke, position,
kunskaper i ämnet)
- datum för publicering av innehållet)
- referenser till andra källor (trovärdiga?)
- organisation/företag som författaren representerar (vilka
intressen har företaget/organisationen?)
- avsikten med informationen
- målgrupp för informationen
• En kort källkritisk diskussion om webbsidans trovärdighet.
Avslutande uppgift, källkritik
Svenska 8A, ht 2014
Summa summarum; för att granskningen ska vara godkänd krävs att er Power Point och
redovisning har med den granskade webbsidan, några källkritiska anmärkningar och en
kort diskussion om webbsidans trovärdighet som källa.
Söka, välja ut och
sammanställa
information samt
kritiskt granska
den
Eleven kan söka, välja ut
och sammanställa
information från ett
avgränsat urval av
källor och för då enkla
och till viss del
underbyggda
resonemang om
informationens och
källornas trovärdighet
och relevans.
Eleven kan söka, välja ut
och sammanställa
information från ett relativt
varierat urval av källor och
för då utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang om
informationens och
källornas trovärdighet och
relevans.
Lycka till! /Rebecka
Eleven kan söka, välja ut
och sammanställa
information från ett
varierat urval av källor
och för då välutvecklade
och väl underbyggda
resonemang om
informationens och
källornas trovärdighet och
relevans.