Ekologi för fiskevård

d
r
å
v
e
k
s
fi
r
Ekologi fömeå 14 mars 2011
Seminarium i U
Varför är abborrarna småväxta ”tusenbröder” i en sjö? Och
varför kan det helt plötsligt finnas storvuxna ”abborrgiganter” i samma sjö? Hur klarar sig fisk en sportfiskare
släpper tillbaks och hur förändras storleken på fisken när vi
fiskar med ”fönsteruttag”? Detta är exempel på frågor som
får svar i den nya boken Ekologi för fiskevård.
Ett ofta återkommande uttryck är ”ekosystembaserad fiskeförvaltning”.
Det innebär bland annat att förvaltning av fiskbestånd måste ta hänsyn till
att fisken påverkar hela ekosystemet i havet, sjön eller vattendraget och
att fiske därför också har effekter på hela ekosystemet. Detta kan tyckas
självklart, men har i praktiken visat sig vara långt ifrån enkelt. För att kunna
förvalta hela ekosystemet måste vi känna till hur fiskbestånden och dess
omgivning fungerar.
Författare till boken Ekologi för fiskevård är forskare från en mängd forskningsinstitutioner. Mycket av den forskning som presenteras har tagits fram
inom forskningsprogrammet Adaptiv förvaltning av vilt och fisk, finansierat
av Naturvårdsverket.
14 mars presenterar författarna ett urval
av innehållet på ett seminarium i Umeå.
Moderator är Martin Emtenäs från Mitt i naturen i SVT
Tid: 14/3 2011 kl 10.00 – 16.00
Kaffe och registrering från kl 9.30
Plats: SLU i Umeå, lokal Björken
Kostnad: 350 kr inklusive ett
exemplar av Ekologi för fiskevård
samt lunch och fika. Medlemmar i
Sportfiskarna 250 kr.
Studenter går in gratis i mån av plats
men får då inte lunch och bok.
Resor och eventuellt boende bokas
av deltagarna själva, se tips sist i
inbjudan.
Anmälan görs på
sportfiskarna.se/fiskekologi
Sista anmälningsdag 1/3
Frågor: Joel Norlin
[email protected]
08-410 80 632
Program seminarium Ekologi för fiskevård
Umeå 14 mars 2011
09.30 – 10.00
Kaffe och registrering
10.00 – 10.15
Inledning
Stefan Nyström, Sportfiskarna
10.15 – 10.40
Energetik hos fisk – varför blir vissa stora?
Pär Byström, Umeå universitet
10.40 – 11.05
Vad styr fiskbestånd i rinnande vatten?
Kjell Leonardsson, SLU Umeå
11.05 – 11.30
Flera olika rödingvarianter, men bara en abborre, varför?
Jens Andersson, länsstyrelsen i Jämtland
11.30 – 11.55
Fönsteruttag eller minimått – vad säger modellerna?
Lennart Persson, Umeå universitet
11.55 – 13.05
Lunch
13.10 – 13.35
Vilka effekter har olika fiskeregler på fiskbestånd?
Ingemar Näslund, länsstyrelsen i Jämtland
13.35 – 14.00
Vilka effekter kan utsättning av fisk få?
Jörgen Johnsson, Göteborgs universitet
14.00 – 14.25
Hur samsas ekonomisk avkastning och ekologisk uthållighet?
Anton Paulrud, SLU Umeå
14.25 – 14.55
Kaffepaus
15.00 – 15.30
Hur kan ny kunskap modernisera fiskevården och
fiskeförvaltningen?
Erik Pettersson, Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium
15.30 – 15.55
Tankar från en TV-journalist
Martin Emtenäs
15.55 – 16.00
Seminariet avslutas
Praktisk information
Resor
Det finns en mängd olika resealternativ till Umeå. Exempelvis
kan du resa med flyg över dagen från bland annat Stockholm,
Göteborg och Östersund. Från flygplatsen i Umeå kan man
ta buss eller taxi (kostar ca 200 kr). Det går också att resa till
Umeå med tåg eller buss. Vi rekommenderar att du tittar på
www.visitumea.se för information om olika resealternativ.
Boende
Det finns många olika boendealternativ att välja på för dig
som vill stanna över i Umeå. Vi rekommenderar att du tittar på
www.visitumea.se för information om olika boendealternativ.
Hitta till seminariet
Vägbeskrivning till Sveriges Lantbruksuniversitet och sal
Björken, se kartorna nedan.
SLU ligger i den nordöstra delen av universitets campus och
Centralentrén är ingången till vänster (Plan 1). Övriga ingångar
från norr är på plan 4. Parkeringsplatser finns strax norr om
rondellen och närmaste vägen till sal Björken därifrån är de två
övre entréerna på plan 4. Det kommer att finnas anslag vid
samtliga ingångar som visar vägen till sal Björken (plan 5) där
seminarierna kommer att ges.