MS Office: grund - Ocellus Information Systems AB

MS Office: grund Kursfakta
Kurslängd Programvara
1 vecka (5 x 8 timmar)
Microsoft Office
MS Office: fristående kurs för den som är ny till MS Office
M
icrosofts VD, Bill Gates, presenterade MS Office första gången 1989. Då innehöll sviten
bara tre program – Word, Excel och PowerPoint. Programpaketet har sedan dess vuxit och
har idag en enorm spridning över hela världen tack vara sin starka koppling till Microsofts
eget operativsystem, MS Windows. Numera är inte MS Office begränsat till MS Windowsförsedda
PC-datorer utan fungerar även till datorer med till exempel Apples operativsystem, samt till mobila
enheter. Detta har lett till att över en miljard människor världen över använder sig av MS Office idag.
OCELLUS kurs introducerar MS Office tre kärnprogram: Word, PowerPoint och Excel. Undervisningen sker främst genom skräddarsydda workshops där vi lär ut de mest användbara funktionerna
och genom övningar där ni själv får bygga upp er kompetens.
I denna kurs arbetar vi uteslutande med Microsoft
Office 2010. Vi ser över grundläggande principer för
hur Word, PowerPoint och Excel fungerar samt hur
dessa program samverkar.
Kursmoment
• Word: Grundläggande textformatering, sidlayouter
och hur man infogar extern media.
• PowerPoint: Designmallar, enkla animationer och
presentationsinriktad layout.
• Excel: Enkla formler samt hur tabeller och diagram
skapas.
MS Office: grund kursplan
Bakgrund:
Målsättning:
Det här är en introducerande kurs i MS Office tre
kärnprogram MS Word, MS PowerPoint och MS Excel.
Kursen bygger huvudsakligen på övningar där grunderna tillämpas med hjälp av de mest användbara
verktygen. Efter kursen ska ni kunna arbeta i de tre
programvarorna och ha vetskap om hur programmen
effektivt kan samverka.
Ni ska efter avslutad kurs ha en inblick i MS Office och
kunskap om de enklare, mest använda funktionerna i
dess tre kärnprogram.
Kursen omfattar:
• Introduktion till Word
• Introduktion till PowerPoint
• Introduktion till Excel
Genomförande:
Föreläsningar, workshops, övningsuppgifter och
självstudier.
Kursbevis:
Efter avslutad och godkänd kurs erhålls ett diplom på
genomförd utbildning.
Fortsättning:
Word: avancerad, Excel: avancerad,
PowerPoint: avancerad.
Ingår i OCELLUS utbildningsmodul
GIS
MS Office
Adobe
MS Windows
OCELLUS INFORMATION SYSTEMS AB
Uppsala/Stockholm
Ingela Pronchev: Key Account manager
Visiting address Uppsala: Kungsgatan 111, 3rd floor, 753 18, Uppsala
Visiting address Stockholm: Kanalvägen 12, 8th floor, 194 61, Upplands Väsby
PO Box: 1986, 751 49, Uppsala, Sweden
Mobile: +46 (0)73 505 69 95
Email: [email protected]
www.ocellus.se
WE MAKE GIS POSSIBLE
OCELLUS
Information Systems AB
We Make GIS Possible